Stojąc na ziemi – wpatrujemy się w niebo List Biskupa Świdnickiego zapowiadający w Diecezji Świdnickiej wizytę Jego Eminencji Księdza Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy ApostolskiejPobieranie 17.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.94 Kb.


Stojąc na ziemi – wpatrujemy się w niebo
List Biskupa Świdnickiego zapowiadający w Diecezji Świdnickiej wizytę Jego Eminencji Księdza Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej

1. Człowiek istotą wychyloną w przyszłość
Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego orientuje naszą uwagę ku przyszłości. Niebo bowiem, dokąd odszedł Chrystus, jest rzeczywistością, w której mamy się spotkać z Bogiem po naszym ziemskim życiu.

Ludzie dość często myślą o przyszłości, wytyczają sobie bliższe i dalsze cele, sporządzają plany realizacji zamierzonych prac, planują urlopy i wakacje. Bywają sfrustrowani, gdy życie im te plany niekiedy pokrzyżuje.

Historia doktryn politycznych, społecznych czy gospodarczych zna ludzi, których można nazwać marzycielami o przyszłości. Pozostawili bowiem po sobie nigdy nie zrealizowane, gdyż nierealne, marzenia, które zwiemy utopiami. Taką utopią była np. wizja idealnego państwa u Platona czy też wizja społeczeństwa bezklasowego w wydaniu Karola Marksa. Utopie bywały ucieczką od smutnej rzeczywistości w idealny czas i miejsce w przyszłości.

W wielu placówkach naukowych, zwłaszcza zachodnio-europejskich i amerykańskich a także w instytucjach społeczno-politycznych, często przy rządach i parlamentach, istnieją grupy specjalistów, zajmujących się prognozowaniem przyszłości. Jest to rodzaj nauki o przyszłości, nazywany futurologią. Przywiązuje się dziś do tej dyscypliny dużą wagę. Kraje, mające dobrych prognostyków, łatwiej radzą sobie z różnego rodzaju trudnościami i kryzysami.

Zauważmy jednakże, że wszelkie ludzkie prognozowanie i planowanie przyszłości jest niedoskonałe. Do tej pory nie pozwoliło uniknąć zaskoczeń, nieprzewidzianych zdarzeń i nie doprowadziło do stworzenia, obiecywanego przez niektórych futurologów, raju na ziemi. Wręcz przeciwnie, pesymistyczni prognostycy wiele razy napędzali strachu i lęku jednostkom i społecznościom.

Tak odnoszą się do przyszłości niektórzy ludzie, a co mówi o przyszłości Bóg?2. Chrystusowa wizja przyszłości
Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa wzywa nas do zawierzenia przyszłości, którą jest sam Bóg. Jezus wstępując do nieba, otworzył przed nami bramę przyszłości, przyszłości ostatecznej, wiecznej. Co możemy o niej powiedzieć?

Tę przyszłość, która jest dla nas ziemian rzeczywistością tajemniczą, możemy jedynie opisać piórem samego Chrystusa, piórem wiary w to, co Bóg nam objawił. Niebo jest domem doskonałym, gdzie nie ma żadnych ograniczeń, doświadczanych przez nas na ziemi. Jest miejscem pełnej prawdy, pełnego dobra i piękna, pełnej miłości i wolności. Na ziemi natrafiamy na tyle ograniczeń: choroby, cierpienia cielesne i duchowe, kłamstwo, fałsz, zło, niesprawiedliwość, zniewolenie, ograniczoność dóbr materialnych, układy polityczne, gospodarcze, na które nie mamy wpływu. Jesteśmy ograniczeni dziurą ozonową, zatrutym powietrzem, wodą, jak również ilością przeżytych lat. Chrystus, wstępując w niebo, wychodzi spośród naszych ograniczeń i przechodzi w świat pełnej wolności, prawdy, dobra, miłości, piękna, nieutracalnego szczęścia. W niebiosach zasiadł po prawicy Ojca i czeka na nasze przybycie.

Do tego domu jesteśmy ostatecznie powołani. Apostoł Paweł w dzisiejszym czytaniu wyrażał Bogu wdzięczność za odsłonięcie ludziom tego właśnie końcowego celu: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych (Ef 1,17-18).

Jednakże ta przyszłość, ku której wznosimy dziś nasze serca, nie odrywa nas od ziemi. Ojciec św. Benedykt XVI w czasie ubiegłorocznej pielgrzymki do naszej Ojczyzny, powiedział nam w uroczystość Wniebowstąpienia na Błoniach krakowskich: „Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi, wpatrywać się w niebo – kierować uwagę, myśli i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga”. Dla ludzi nie ma innej drogi do nieba jak tylko przez ziemię. Nie możemy być podobni do amerykańskiej sekty komputerowej „Bramy nieba”, która wzywa do pogardy ziemią. Nie możemy słuchać dzisiejszych „mędrców” zapowiadających koniec tradycyjnych wartości: prawdy, dobra, piękna; ogłaszających dekadencję, koniec Boga, Chrystusa, Kościoła, także koniec samego człowieka.

Dzisiejszy, świąteczny dzień przypomina, że jest niebo, że jest sens, jest cel. Nastąpi kiedyś to, o czym tu na ziemi marzymy, czego poszukujemy, czego jednak w pełnym wymiarze nie znajdujemy. Jest obiekt naszych marzeń i tęsknot. Byt ludzki nie jest źle skonstruowany, nie jest nielogiczny, nie jest wyjątkiem w przyrodzie. To, na co jest nastawiony, musi stać się jego udziałem. Jednakże czas doskonałego, pełnego spełnienia naszych tęsknot, marzeń i dążeń musimy przesunąć ku przyszłości, przyszłości, którą nam dziś odsłania w niebo wstępujący Chrystus. Jest więc pełnia sprawiedliwości, pełnia prawdy, dobra, piękna, pełnia miłości i wolności, pełnia szczęścia. Niech nam nikt nie będzie w stanie zamącić w naszej głowie. Niech nam nikt nie odbierze nadziei na nowy świat, na nowe Jeruzalem, które nam Chrystus pokazał w Ewangelii i otworzył jego bramy swoją śmiercią krzyżową.

Nabierajmy więc mocy od samego Chrystusa, byśmy nie ustali w drodze, byśmy nie ustali w naszej wierze, byśmy nie ustali w czynieniu dobra, byśmy wytrwali przy Zbawicielu do końca, bo kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony (Mk 13,13).3. Nasza najbliższa przyszłość – wizyta kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu
Drodzy diecezjanie, w tak doniosłą, pełną nadziei uroczystość pragnę Was poinformować o bardzo ważnej wizycie, jaka czeka nas w najbliższej przyszłości. Otóż 16 i 17 czerwca br. będziemy gościć w naszej diecezji Jego Eminencję Księdza Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Wizyta ta będzie dopełnieniem wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezjach polskich. Wiemy dobrze, że sługa Boży Jan Paweł II, z racji swego stanu zdrowia, nie mógł już odwiedzić naszej diecezji. Cieszymy się, że najbliższy współpracownik Ojca Świętego Benedykta XVI, Kardynał Sekretarz Stanu, przybędzie do nas z przesłaniem obecnego Papieża. Wizyta będzie mieć następujący przebieg. W sobotę, 16 czerwca, o godz. 20.00 Ksiądz Kardynał spotka się z młodzieżą naszej diecezji w kościele NMP Królowej Polski w Świdnicy w ramach Diecezjalnego Kongresu Młodych. W niedzielę 17 czerwca, o godz. 9.00, nasz Gość odwiedzi Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy, o godz. 10.00 spotka się w auli Kurii Biskupiej z lokalnymi władzami samorządowymi. Centralnym punktem wizyty Księdza Kardynała będzie Msza św. w katedrze świdnickiej o godz. 11.00. Na tę Mszę św. zapraszam przedstawicieli wszystkich parafii naszej diecezji. Duszpasterzy proszę o zorganizowanie ogólnodiecezjalnej pielgrzymki do katedry świdnickiej na to modlitewne spotkanie. O godz. 16.30 Ksiądz Kardynał spotka się jeszcze w ramach nabożeństwa czerwcowego z chorymi i niepełnosprawnymi oraz pracownikami służby zdrowia w kościele parafialnym w Dobromierzu. Bardzo proszę o pomoc chorym i niepełnosprawnym w dotarciu na to modlitewne spotkanie.

Mottem wizyty Księdza Kardynała będą słowa z Obrazu Jezusa Miłosiernego: „Jezu, ufam Tobie”. Spodziewamy się, że nasz Dostojny Gość ubogaci i pobłogosławi rozpoczęte niedawno w naszej diecezji dzieło peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.

Zwracam się do wszystkich diecezjan, do duchowieństwa i do wiernych świeckich o modlitwę w intencji szczęśliwego i owocnego przebiegu wizyty i o liczny w niej udział.

Dzieło to zawierzam Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Matce Najświętszej czczonej teraz w nabożeństwach majowych i św. Stanisławowi, patronowi naszej diecezji. Na trud przygotowania się do tej wizyty i na jej pomyślny przebieg wszystkim z serca błogosławię.


Wasz biskup

+ Ignacy Dec
L.dz. 907/2007


Świdnica, 18 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE


List Pasterski Biskupa Świdnickiego należy odczytać w niedzielę 20 maja 2007 r.
Ks. Adam Bałabuch

Wikariusz Generalny

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna