Stowarzyszenia Legionu Maryi Kuria pw. Matki Bożej Anielskiej Diecezja SosnowieckaPobieranie 338.5 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar338.5 Kb.
  1   2   3   4   5
Kronika
Stowarzyszenia Legionu Maryi

Kuria pw. Matki Bożej Anielskiej

Diecezja Sosnowiecka
Parafia Miłosierdzia Bożego

  1. Sosnowiec

ul. Jagiellońska 2a

Opracowanie:: Prezydent Kurii LM Stanisława Dramińska

Imprimatur :Ks.Proboszcz Zenon Pikuła
Prezydium Legionu Maryi

P.w.Wspomożenia Wiernych

Przy parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego

I Wiecznego Kapłana

ul. Mielecka 1 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec 09.09.2011 r.

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
Ul. Wawel 19


  1. Sosnowiec


Dotyczy: Powołania Rady nadrzędnej dla Wspólnoty Legion Maryi.
Uprzejmie prosimy o rozpatrzenie załączonego pisma Komicjum LM –Katowice w sprawie powołania Kurii w naszej Diecezji.

W celu zapoznania się z działalnością już pracujących wspólnot Legionu Maryi w naszej Diecezji przesyłamy szczegółowe sprawozdanie .
Ekscelencjo Księże Biskupie liczymy na Twoją pomoc - na dobre słowo czy konkretną radę. Jesteśmy pewni twej pomocy i pokładamy w Tobie nadzieję.

Bóg zapłać i Szczęść Boże.

Stanisława Dramińska
Prezydent LM pw.MB Wspomożenia Wiernych
Decyzją Ks.Biskupa Grzegorza Kaszaka w dniu 15.02..2012  w Diecezji Sosnowieckiej powołano Kurię Legionu Maryi w Parafii Miłosierdzia Bożego Jagiellońska 2aKierownikiem      Duchowym   jest Ks.Prałat Karol  Malasiewicz

Powołanie Zarządu Kurii Legionu Maryi w Diecezji Sosnowieckiej 08,03.2012Sosnowiec 08.03.2012

Prezydium Matki Bożej Dobrej Rady

Przy Parafia Miłosierdzia Bożego

Sosnowiec ul. Jagiellońska 2

Protokół nr 1/2012
Z zebrania Prezydiów Legionu Maryii Diecezji Sosnowieckiej na okoliczność powołania Kurii Legionowej w dniu 08.03.2012.

Zebranie poprzedziła Msza święta o godzinie 18.00.Temat ewangelii posłużył zebranym jako Alokucja do spotkania. Przypowieść o Łazarzu i bogatym człowieku, używającym życia w dostatku i biednym Łazarzu często obrazuje nam życie współczesnego człowieka. Mimo wielkich różnic pomiędzy tymi dwoma osobami coś ich jednak łączyło. To śmierć. Na tym podobieństwa się kończą. Biedny Łazarz po śmierci został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama, bogacz natomiast cierpiał męki. Można powiedzieć sprawiedliwości stało się zadość. Historia jednak toczy się dalej i pojawia się, kilku nowych bohaterów - pięciu braci bogacza, którzy jeszcze nie uświadamiają sobie, że ich życie na ziemi również kiedyś się zakończy. Nie wiadomo, kiedy i czy będą dzielili los brata? Jedno jest pewne muszą się zmienić.

Zmiana i nawrócenie są potrzebne chyba każdemu. W tym sensie może nam pomóż łączenie się z Bogiem, czyli religia służąca człowiekowi. Święta zmartwychwstania Pańskiego są dla człowieka tą właśnie chwilą.

Następnie po mszy świętej członkowie prezydiów zebrali się w salce przy parafii.

Siostra Prezydent LM pw. Matki Bożej Dobrej Rady-Celina Maślak powitała członków prezydium i zaproszonych Gości.

Zebranie rozpoczęto krótką modlitwą , do Ducha Świętego ,którą poprowadził Ks. Prałat. Karol Malasiewicz proboszcz parafii.

Obecnych na zebraniu było 19 – ście osób w tym : 17- sióstr , 1 brat i ks.Proboszcz.

Zebranie przyjęło charakter informacyjno-wyborczy. Ks. Proboszcz odczytał dekret Pasterza Diecezji Sosnowieckiej ks.Biskupa Grzegorza Kaszaka o powołaniu Kurii Legionowej i nominacji Ks.Prałata .Karola Malasiewicza na Kierownika Duchowego tejże Kurii Prowadzenie objął ks. Proboszcz .Krótko nawiązał do historii powstania Lęgionu Maryii zaczerpniętej od Legionów Rzymskich. Nadmienił że Legion w swej pracy winien się kierować duchem miłości .Pójść do każdego człowieka jak to robił Chrystus i jego matka Maryia niosąc prawdę, nadzieję zgodnie z wolą Bożą .To co potem nastąpi może być wichrem zielonych świąt. Współpraca z Maryją i ścisłe wypełnianie Jej woli upodobni każdego legionistę do Niej Samej.

Następnym punktem zebrania były wybory Prezydium Kurii LM. Podano czterech kandydatów z sali.

Wybrano siostry:

Stanisława Dramińska - Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Bożena Cicirko - Parafia Świętej Barbary

Aleksandra Suchojad - Parafia Miłosierdzia Bożego

Cecylja Maślak -Parafia Miłosierdzia Bożego

Krótkie wypowiedzi kandydatów o własnej działalności w legionie i wyrażeniu zgody na przyjęcie wyboru pozwoliły przeprowadzić wybory.

Przystąpiono do głosowania .Rozdano kartki na których zebrani mieli wstawić jedno nazwisko z czterech kandydatów. Po wypisaniu kartek i zebraniu ich do koszyczka prowadzący zebranie ks.Proboszcz przeliczył ich ilość. Suma zebranych kartek zgadzała się z ilością obecnych i uprawnionych do głosowania.

Wobec powyższego :

Stanisława Dramińska otrzymała 12 głosów,

Bożena Cicirko - 4 głosy

Aleksandra Suchojad - 2 głosy

Cecylia Maślak - 1 głos

Ilościami głosów dokonano wyboru Prezydium Kurii LM w Diecezji Sosnowieckiej.

Prezydentem Kurii LM została wybrana na okres trzech lat Stanisława Dramińska

V-ce Prezydent – Bożena Cicirko

Sekretarz - Aleksandra Suchojad

Skarbnik - Cecylia Maślak

Ustalono spotkania Kurii co 2-gi czwartek każdego miesiąca.

Wybrani podziękowali za zaufanie zawierzając się opatrzności Matki Bożej postanowili zrobić wszystko aby przysporzyć chwały Bogu i Legionowi.

Odmówiono Katenę i modlitwę do Franka Daffa.

Ks.Proboszcz zaprosił do braterskiego stołu na herbatkę i ciasto przygotowane przez legionistki. Udzielił Błogosławieństwa Bożego.


Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządzono w 3-ech egz.

1 x Diecezja Sosnowiecka

1 x Komicjum LMKatowice

1 x a/a


Protokołowała Podpisał

Aleksandra Suchojad Kierownik DuchowyKs.Kan.Karol Malasiewicz


KURIA P.W. Matki Bożej Anielskiej

Przy parafii Miłosierdzia Bożego

41-200 Sosnowiec ul.Jagiellońska 2 a
Prezydium Komicjum
w Katowicach
Prosimy o nominację oficerów, wybranych podczas pierwszego zebrania Kurii Legionu Maryi pw MB Anielskiej w dniu 08.03.2012
1. Stanisława Dramińska - Prezydent 1 - kadencja

2. Bożena Cicirko - V-ce Rezydent 1 - kadencja

3. Aleksandra Suchojad - sekretarz 1 - kadencja

4. Celina Maślak - skarbnik 1 - kadencja
Przyjęto ,że spotkania odbywać się będą w każdy drugi czwartek miesiąca.

10.05.2012 Podpis Kierownika Duchowego


Matko Boża Anielska Módl się za nami


Tesera Legionowa służy jako modlitewnik

Legionistów


Veksylium
Ołtarzyk przy którym legioniści się spotykają w każdy Ii czwartek m-ca o godz.16.00 na modlitwie i pracy apostolskiej.
Modlitwa wstepna

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie I odnowisz oblicze ziemi.

Hymn Legionu Maryi


1. Hej w górę serca, niech brzmi
pieśń, a ty ją wietrze


w niebo wznieś,

Matce Kościoła u stóp złóż,

ten skromny wieniec wiernych róż.

Ref.: Maryjo, o Niepokalana,
hołd składa Tobie Legion Twój.
Za nami wstawiaj się u Pana
w słoneczne dni i pośród burz.


2. My Tobie chcemy wierni być,
z Jezusem w sercu zawsze żyć.
Na tym padole, pośród łez,
Jego naukę braciom nieść.

3. A gdy przestanie serce bić,
wiemy, że przy nas będziesz Ty.
Zawiedziesz nas do szczęścia bram,
byśmy śpiewali w niebie tam.

Rys historyczny Legionu Maryi

"Naszą jedyną postawą jest bezwzględna wierność, bez żadnego kompromisu. Nie służymy przecież ludziom, ale samemu Chrystusowi."
Nazwa i pochodzenie


Legion Maryi (Legio Mariae) jest międzynarodowym rzymskokatolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym za zgodą hierarchii kościelnej, pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej.
 
Legion Maryi wziął nazwę oraz podział organizacyjny od armii starożytnego Rzymu cechującej się niezłomnością ducha. Legioniści to armia, która przez Maryję doprowadza wszystkie dusze do Chrystusa.
Pierwsza wspólnota legionowa powstała w roku 1921 w Dublinie, której założycielem był Frank Duff.
Grupa młodych ludzi w celu zastanowienia się jak świeccy mogliby współpracować przy szerzeniu Królestwa Bożego, spotkała się u młodego urzędnika Franka Duffa w przeddzień uroczystości Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Skupili się przy stole, ktoś miedzy dwoma bukietami kwiatów ustawił figurkę Matki Bożej Pośredniczki Łask, uklękli, wezwali Ducha Świętego i odmówili różaniec. Taki był początek tego nowego ruchu apostolstwa świeckich, który powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich. Przez 7 pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach, liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln a członków pomocniczych na 10 mln osób. W Polsce jest ponad 25 tysięcy wszystkich członków LM. Pięciu papieży udzieliło poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem – Pius XI w 1933 roku, Pius XII w 1953 roku, Jan XXIII w 1960 roku, Paweł VI w 1965 roku a Jan Paweł II wielokrotnie. W 1965 roku Frank Duff był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II jako specjalny obserwator świecki. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa „geniuszem apostolatu”. Obecnie Legion trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

W Polsce Legion rozpoczął działalność w 1948 roku dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka – więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii a później lotnictwa, który walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie pod dowództwem gen. Andersa. W Irlandii poznał ideę Legionu Maryi. Odkrył w sobie powołanie do działalności w Legionie. Osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywało go do misji w Polsce. Decyzją Konsylium – najwyższej rady Legionu Maryi został w 1948 roku delegatem Legionu Maryi dla Polski. Założył pierwsze prezydium w Ostródzie, potem w Lublinie. Jednak okres stalinowski przerwał to dzieło. Dopiero w latach 80 Legion Maryi odnowił swoją działalność w Polsce.
Pierwsze Prezydium powstało w Katowicach przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy poparciu bpa. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (późniejszego metropolity katowickiego). Powoli zaczęły powstawać wspólnoty Legionu Maryi w sąsiednich diecezjach. W Lublinie pierwsze prezydium powstało w 1986 roku przy Katedrze Lubelskiej. W kolejnych latach nastąpił znaczny rozwój Legionu Maryi w kraju, powstawały nowe Prezydia, Kurie, Komicja. Decyzją Konsylium w Dublinie 17.03.2002 roku Komicjum pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie zostało podniesione do rangi Regii, najwyższej Rady Legionu Maryi w Polsce. Podczas Konferencji Episkopatu Polski w listopadzie 1999 roku na Opiekuna Legionu Maryi wybrano ks. biskupa Romana Marcinkowskiego ( biskupa pomocniczego z diecezji płockiej). Opiekunem Legionu Maryi w Archidiecezji Lubelskiej jest ks. Józef Sarzyński.

Legion Maryi jest wspólnotą zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana, który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty.
Celem Legionu jest głoszenie chwały Bożej. Urzeczywistnia się to przez modlitwę oraz pracę apostolską. Legion Maryi pomaga nam widzieć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć. Każdy legionista na pierwszym miejscu stawia potrzebę systematycznej pracy nad sobą, celem świadomego przeżywania obecności Boga w codziennym życiu. Zgodnie z charyzmatem działalność Legionu Maryi nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii.

Apostolat czynu to: odwiedzanie mieszkańców w apostolacie „od drzwi do drzwi” np. w związku z roznoszeniem opłatka,o dwiedzanie osób samotnych, chorych w szpitalach, pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej,kolportaż prasy i książek katolickich,opieka nad kaplicami, krzyżami,zakładanie róż różańcowych,prace pomocnicze w parafii.

Legion Maryi wspiera wszystkich potrzebujących pomocą duchową a nie materialną.Formacja legionistów :

Formacji w duchu legionowej świętości, służą:

Kwartalne spotkania w Komicjum

Comiesięczne spotkania Kurii Legionowej

Cotygodniowe spotkania w prezydiach Legionu Maryi (obejmujące między innymi modlitwy z modlitewnika legionowego (Tessera), modlitwę różańcową i naukę opiekuna duchowego (alokucja). Zostają też złożone sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmowane są nowe zadania na kolejny tydzień. Spotkania trwają około 1,5 godziny.
Zalecane jest częste uczestnictwo w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa. Coroczne rekolekcje pogłębiają życie wewnętrzne członków Legionu Maryi.
Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik (niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy religijnej), który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu Maryi.

Formacja członków czynnych i wspierających obejmuje

 • comiesięczne spotkania formacyjne członków wspierających;

 • udział w legionowych dniach skupienia;

 • udział w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych;

 • ogólnopolską Pielgrzymkę Legionu Maryi na Jasna Górę we wrześniu;

 • pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w całej Polsce;

 • udział w dorocznej uroczystości ACIES, z aktem oddania się wszystkich legionistów Maryi z okazji Święta Zwiastowania NMP;

 • Udział w Zlocie Generalnym z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (8 grudnia).

 • Udział w nabożeństwie w godzinie łaski raz w roku

Apostolat modlitwy Legionu Maryi to:

Organizowanie i udział w modlitewnych adoracjach parafialnych przed Najświętszym Sakramentem:

 1. I-czwartkowych w intencji kapłanów,

 2. I-piątkowych wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,

 3. I-sobotnich wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi;

 • Prowadzenie nabożeństw majowych i czerwcowych przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych;

 • Prowadzenie w świątyniach różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, Gorzkich żalów, nowenn, godzinek;

 • Prowadzenie modlitw przy zmarłych;

 • Włączenie się w dzieło Duchowej adopcji dziecka poczętego;

 • Organizowanie i udział w Jerychu Różańcowym w intancjach Ojczyzny, Ojca świętego, o świętość rodzin, pokój na świecie, obronę życia poczętego;

 • Podjęcie modlitw za kapłanów (apostolat "Margaretka"Czynny członek Legionu Maryi Prezydium Wspomożenia Wiernych przy parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 41.219 Sosnowiec Mielecka 1Lp.

Data

wstąpienia

Nazwisko Imię

Funkcja

Adres

Telefon

Uwagi

/dot własnych uroczystości/11.11.2006

Ks.Proboszcz Jarosław Wolski

Kier duchowy 10.11.2006

Parafia J.Ch.N.i.W.K

322639952

Imieniny 21.01.06.04.22008

Ks Proboszcz

Ryszard Pietrzak


Kier .duchowy 06.04.2008

Parafia Jezusa Chrystusa

Najwyższego i Wiecznego Kapłana

601488786

322639952

Ur.28.12.11.12.22006

Teresa Sośnica

Sekretarz

11.12.2006

Prezydent

05.11.2012

41-219 Sosnowiec

ul. Koszalińska 13/26


0605937163

Urodziny.01.1013.11.2006


Dramińska Stanisława

Prezydent

13.11.2006

V-ce Prezydent

05.11.2012

41-219 Sosnowiec

Ul.Koszalińska43/50

322920880

0607169346

08.05.(Imieniny)25.02.2013

Dawid ogórki

Sekretarz

Sekretarz

25.02.2013S-c Kempa 1/1

531200715

23.05Urodziny27.02.2012

Jadwiga Sałek

skarbnik

Skarbnik

27.02.2012

41-219 Sosnowiec


691034401

15.10(Imieniny)06.04.2007

Gryma Grażyna

Skarbni

06.04.2007

Sosnowiec

Ul.Lubelska 44/
Urodziny08.0920.11.2006

Zofia Kuczała
41-219 Sosnowiec

ul. Lubelska 41/33

0322638809

15.05.(Imieniny)05.02.2007

Zofia Latkowska
41-219Sosnowiec

ul. Lubelska

517100183

15.05.(Imieniny)26.01.2009

Irena Kuczek
41-219 Sosnowiec

Ul.Kisielewskiego5/12

600267811

04.03.(Urodziny)24.05.2010

Maria Mrowiec
41-219 Sosnowiec

Koszalińska 44/4
21.03.(urodziny)26.07.2010

Makowska Leokadia
41-219 Sosnowiec

Ul.Lubelska 33`/`1

32298502

09.12.Imieniny25.11.2013

Pelagia Krawczyk
Sosnowiec

Gwiezdna14c/90

664950391

29.10. imieniny28.07.2014

Janina Bardel
Sosnowiec Gwiezdna8/2

500711001

05.06 urodziny

Lista Auksyliatorów Legionu Maryi pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Sosnowiec Mielecka 1

Lp

Nazwisko Imię

Adres

Data wstąpienia

Telefon

Uwagi

1

Cierpiał Janina

Niwka 8/8 Sosnowiec

13.11.2006

32 2970117
2

Antonina Oleksy

S-c Kielecka48/38

13.11.2006

32 2980581
3

Skwara Irena

S-c Kielecka

13.11.2006

517620130
4

Sularz Teresa

S-c Lubelska22/2

13.11.2006

32 2630672
5

Pniak Anna

S-c Koszalińska24/16

09.02.20076

Domańska Janina

S-c Koszalińska2/65

05.02.2007

32 263 6502
7

Maria Wolanin

S-c Lubelska28/2

24.11.2008

694165753
8

Maria Musiał

S-c Koszalińska13/20

2008

32 2930251
9

ST-wa Lepianka

S-c Lubelska11/12

09.11.2009

32 7247512
10

Cecylia Lis

S-c Mielecka4/23

19.062010

32 2980739
11

ST-wa Cicha

S-c Mielecka18/21

27.02.2011

501316996
12

Maria Możdżyńska

S-cSzymanowskiego2/8 Koszalin

25.11.2011

943426298
13

Wanda Hennik

48-200Prudnikul.Nyska7/13

24.11.2011

503536851
14

Wojtowicz Franciszka

S-cLenartowicza70/68

6.11.2011

32 2984374
15

Kwoka Zofia

S-c Białostocka4/8

06.11.2011

888806188
16

Iwona Bartosik

S-c W.Stwosza10/210

14.04.2012

507021792
17

Agnieszka Kamińska

Dąbrowa G.41-303 Topolska 28/43

14.04.2012

508106544
18

Szostak Elżbieta

Dąbrowa Górnicz 41-303 Tysiąclecia 6/17

02.08.2012

725301670
19

ST-w Dramiński

S-c Koszalińska 43/50

23.04.2012

607169346
20

Krystyna Rudnicka

S-s Koszalińska43/49

24.04.201221

Karol KOprowski

DG.41-300 Morcinka16/30

14.08.2012

666845896
22

Małas Bronisława

Wola Osowa28-200Staszów

10.10.201223

Szczepańska Teresa

41-250CzeladźCiałkowskiego46

24.03.2013

322654348
24

Błaszczuk Grażyna

41-300 DGór.Korczaka4/39

11.04.2013

668076961
25

LewandowskaMaria

S-c Łomżyńska20/10

18.04.2013

515310322
26

Ściegienna Maria

S-c Lubelska4/33

17.05.2013

511207826
27

Musiał Alfreda

S-c Koszalińska56/34

20.042013

32 2633460
28

Czekańska Maria

S-c Koszalińska 13/23

16.06201329

Sławomir Kłosowicz

S- Lubelska

26.04.2013

518728596
30

Henryka Żiółkowska

S-c Lubelska 2/58

19.10.2013

788070780
31

Lorenc Maria

S-c Mielecka 30/39

30.09.2013

519828233
32

33

34

35

36

37

38

39
40

Krystyna Laskowska

Matysek Janina

Lesisz Zofia

Marzec Celina

Ryba Krystyna

Telka Anna

Kaleta Irena

ToporkiewiczHelena
Wiesława Ufnal

26-026 BodzentynKielecka4

26-026 Bodzentyn Kielecka

26-010Bodzentyn ulArmi Krajowy 17

26-010 Bodzentyn Kielecka 19

26-010 Celiny 15

26-010 Bodzentyn Langiewicza1

26-010 Partyzantów 10

26-010 Bodzentyn Kielecka 5

41-219 S-cGwiezdna 10e/140

01.11.2013

01.11.2013

01.11.2013

01.11.2013

01.11.2013

01.11.2013

01.11.2013

01.11. 2013

13.03.2013

13.03.201341
42
14.06.2012-XIV Rocznica pobytu Jana Pawła II w Sosnowcu

Blisko 2 tysiące osób zgromadziło się na Placu Papieskim w Sosnowcu, aby uczcić XIV rocznicę pobytu w naszej diecezji Papieża – Polaka. "Nie jest to wspominanie dla wspominania – przychodzimy tu– mówił na początku Eucharystii Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak . po to, by zaczerpnąć ze spuścizny bł. Jana Pawła II"

Koncelebrowana Msza św. była centralnym punktem uroczystości. Homilię podczas niej wygłosił ks. inf. Janusz Bielański, były proboszcz katedry na Wawelu znający osobiście Jana Pawła II. Ksiądz Infułat zwracał uwagę, że każdy z nas jest "złotym pierścieniem w łańcuchu ludzi ochrzczonych, świętych i wspaniałych". Zaznaczał, że w swoim życiu musimy być nie chwiejną chorągiewką, ale "mocarzami i pięściarzami wiary". Podkreślał także rolę, jaką powinniśmy przywiązywać do postaci naszych świętych patronów – zarówno tych osobistych, jak i patronujących parafiom czy diecezji.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Udzielił także błogosławieństwa wspólnotom, które podczas wakacji podejmują różnorakie inicjatywy formacyjne i ewangelizacyjne miedzy innymi stowarzyszenie Legion Maryi. W tym tak ważnym dniu zaprezentowany był na placu papieskim .Pokazano nagrany film o tematyce działalności legionu Maryi w Diecezji Sosnowieckiej staraniem ks.Grzegorza Maciejewskiego

i s.Stanisławy Dramińskiej.

Film można obejrzeć na stronie LM .adres strony::www..lm.sosnowiec.pl  
Przedstawicielki Legionu Maryi z trzech parafii: Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana ,Sw. Barbary,i Miłosierdzia Bożego
Siostry z legionu Maryi Parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana obdarowują zgromadzonych ludzi na placu papieskim cudownym medalikiem, folderami o Legionie Maryi i religijnymi czasopismamiKs.Grzegorz Maciejewski w filmie krótko przedstawił rys historyczny LM w diecezji sosnowieckiej

s.Stanisława prowadzi zebranie legionowe

0
2.08.2012. 2012 Odpust u Matki Bożej Anielskiej

Boże, który chciałeś rozdzielać ludziom wszelkie dobra za pośrednictwem Najświętszej Bożej Rodzicielki, wyniesionej ponad Chóry Anielskie,
udziel nam przez Tę, której cudowną figurę otaczamy czcią,odpuszczenia grzechów, licznych łask oraz uczestnictwa w radościach raju. A w chwili śmierci Królowo Anielska wraz z zastępami aniołów wyjednaj u Syna Twojego te łaskę, abyśmy mogli wraz z Tobą cieszyć się wiecznym szczęściem.
Amen.


23.08.2012 Pielgrzymka na Jasną Górę  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna