Stowarzyszenia Legionu Maryi Kuria pw. Matki Bożej Anielskiej Diecezja Sosnowiecka


ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY W DIECEZJIPobieranie 338.5 Kb.
Strona4/5
Data07.05.2016
Rozmiar338.5 Kb.
1   2   3   4   5

ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY W DIECEZJI

i zlot Generalny Legionu Mari


"Wiara jest tym, co najważniejsze dla człowieka, czymś, czym trzeba się już dzisiaj zająć. A skoro jest skarbem, o który troszczy się sam Jezus Chrystus trzeba o nią dbać, strzec, bronić, podziwiać, pielęgnować, a także w sercu rozwijać" – mówił Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak 13 października podczas Mszy św. inaugurującej Rok Wiary.

23 listopada 2013 w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla zakończył się Rok Wiary w diecezji Sosnowieckiej uroczystą Eucharystią w Katedrze o g. 10.


Ten dzień na swój Zlot Generalny wybrał także Legion Maryi – wszyscy członkowie ,auksyliatorzy i sympatycy spotkali się w Katedrze na modlitwie, do której zapraszali wszystkich chętnych, już o 9.30. s prezydent Kurii powiedziała:"Pan Bóg w pewnym momencie życia zaprosił nas do większej bliskości ze sobą poprzez Maryję. (...) Działalność apostolska w Legionie Maryi nie jest przypadkowa. W wierze nie ma bowiem przypadków. Włączenie nas do służby legionowej jest wielkim darem i zadaniem dla nas. Trzeba sobie jeszcze bardziej uzmysłowić, że wielką troskę Ducha Świętego stanowi fakt, że możemy być w służbie Chrystusa, Kościoła, Maryi i człowieka" Niech i te słowa w ostatnim tygodniu Roku Wiary będą dla nas wyzwaniem i okazją, aby zastanowić się nad wykorzystaniem tego czasu i własnych inicjatywach rozwijających nasze serca i umysły, do których zachęcali – zwłaszcza w tym świętym czasie – Pasterze Kościoła.

s Stanisława Dramińska przypomniała słowa papieża ,który "Ogłaszając Rok Wiary, mówił o pustynnieniu świata. Ludzkie serca bez Boga są podobne do wyschniętej, skamieniałej pustyni, na której już nic nie urośnie. Z wdzięcznością służmy Bogu na wzór Matki Najświętszej. Matka Boża przypomniała w Fatimie, że Jej Niepokalane Serce zwycięży. Aby to się spełniło, Pan Bóg pragnie posługiwać się kapłanami, podobnie jak działał przez apostołów, którzy zanieśli Ewangelię całemu światu. Stwórca pragnie posługiwać się braćmi i siostrami świeckimi w Kościele, którzy na mocy sakramentu chrztu są do tego powołani i uprawnieni. Nie jesteśmy sami w tym doświadczeniu miłości i wiary, a wspiera nas sam Duch Święty przez kapłanów. Oni nie działają sami, lecz z mandatu Kościoła, zgodnie z tradycją, wypełniają Bożą służbę. Niech nam wszystkim dopomaga Matka Najświętsza, byśmy szczęśliwie mogli ukończyć bieg, powtarzając za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego (2 Tm 4, 7-8).
Legion Maryi organizuje pielgrzymkę na Kanonizację Jana Pawła II 24.04.-- 03.05.2014 – Świadectwo
Grupa 52 osoby wczesnym rankiem o godz.3.30  w dniu 24.04.2014 – 03.05.2014 po odprawieniu mszy świętej  wyruszyła autokarem na szlak pielgrzymi. Podróż nie dłużyła się. Mieliśmy czas na poznanie się, modlitwę, wspólne śpiewy czy przybliżenie biografii świętych, z którymi jechaliśmy się spotkać. Plan wyjazdu był bardzo napięty i po drodze zwiedzaliśmy wiele pięknych i świętych miejsc ,jednak głównym punktem wyjazdu był udział we mszy świętej w trakcie ,której do grona  świętych Kościoła katolickiego wyniesieni zostali dwaj papieże Jan Paweł II i Jan XXIII.

Pierwszym naszym przystankiem była Padwa ,  miasto, z którym łączy się postać świętego Antoniego, patrona osób i rzeczy zaginionych. Co roku do sanktuarium przybywają rzesze pielgrzymów ze wszystkich stron świata, by modlić się w Bazylice, której budowę rozpoczęto po śmierci Świętego Antoniego. Na kolejne trzy dni udaliśmy  się do Wiecznego Miasta Rzym. W sobotę rano msza święta w Bazylice Świętego Piotra. Ks. Ryszard Pietrzak  odprawił  ją  w intencji Kanonizacji dwóch wielkich papieży. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Rzymu w tym  Bazyliki: Św. Piotra Santa Maria Maggiore, Św. Krzyża Jerozolimskiego oraz Św. Jana na Lateranie.  Rzym Barokowy , starożytny zwiedzaliśmy po Kanonizacji . Niedziela była najbardziej  oczekiwana przez wszystkich w wielkiej zadumie. Niezwykły wymiar duchowy przed Kanonizacją .Przecież to nasz Rodak ,nasz Ojciec Święty ,przez cały swój pontyfikat zachęcał nas, abyśmy otworzyli drzwi Chrystusowi.  Całe swoje życie pielgrzymował i odwiedzał ludzi na całym świecie. W dniu Jego pogrzebu zgromadzeni na Placu św. Piotra krzyczeli: Santo Subito – natychmiast Święty. Na ten moment czekaliśmy dziewięć lat, aczkolwiek ukochany Papież przez cały ten czas wstawiał się za nami u Pana. Także teraz w tę świętą noc, wigilię Święta Bożego Miłosierdzia trwaliśmy przy Nim a On był z nami.

Wprawdzie nie  udało się wejść na Plac św. Piotra, jednakże, nie przeszkodziło to nam w przeżywaniu tej wielkiej uroczystości. Najważniejsza była obecność w tym miejscu i czasie. Liczyła się wspólnota, jedność, bycie razem. Wśród zgromadzonych najwięcej było Polaków. Z każdej strony słychać było odmawiany w języku polskim różaniec, śpiew Barki – ulubionej piosenki naszego Papieża, Abba Ojcze i innych polskich pieśni. Świadkami jak wielkiego i historycznego wydarzenia byliśmy, uświadomiliśmy  sobie dopiero później. Dwóch wielkich papieży zostało wyniesionych na ołtarze w niedzielę Miłosierdzia Bożego przez papieża Franciszka w obecności emerytowanego papieża Benedykta XVI.

Papież Jan XXIII niewątpliwie odegrał ogromną rolę w dziejach kościoła katolickiego. Był ciepły, ojcowski, uśmiechnięty, prosty i pokorny. Bardzo zapadł nam  w pamięci dekalog świętego Jana XXIII. Jest on swoistym oddaniem się Panu Bogu. Papież nawołuje do wielkiej wiary, czynienia dobra, bycia szczęśliwym, nie lękania się, ponieważ „Opatrzność Boża opiekuje się każdym  tak, jakby nikogo innego na świecie nie było”.

Największym dziełem świętego Jana XXIII był Sobór Watykański II. Ustalenia soborowe dotyczące reformy kościoła katolickiego kontynuował Jan Paweł II włączając je w swoje działania m.in. dialog ekumeniczny.

Święty Jan Paweł II był wielkim orędownikiem pokoju. Zapoczątkowana przez Niego cywilizacja miłości głosiła, iż „jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie”. Papież bardzo modlił się o pokój na świecie. Dzisiaj także ta modlitwa jest bardzo potrzebna całemu światu.

Wszyscy niewątpliwie kochają Jana Pawła II. Jednak sama obecność nie wystarcza. Jego naukę i przesłanie trzeba wprowadzać w życie. Pomóc może nam w tym lektura Jego kazań, tekstów a przede wszystkim żarliwa modlitwa. Nie możemy o niej zapominać po powrocie do normalnego życia. Każdego dnia poprzez szarą rzeczywistość powinniśmy zdążać ku spotkaniu ze świętym Janem Pawłem II.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze  wiele pięknych  miast między innymi Monte Caccino, Pompeje, Neapol, St Angello, San Giovani Rotundo,  Roccaporena  -miejscowość gdzie przyszła na świat Święta Rita patronka od trudnych spraw a mamy ich wiele. Asyż.  gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. oraz modliliśmy się przy grobie świętego Franciszka .Pielgrzymowanie zakończyliśmy  nawiedzając Kościół św. Józefa na Kahlenbergu .O północy nasz Ksiądz  odprawił  tu mszę świętą dziękczynną za szczęśliwy przebieg naszej pielgrzymki.

Chociaż jak większość pielgrzymów byłam bardzo zmęczona po dziesięciodniowym przebiegu pielgrzymki ,którą  pomagałam z organizować  w naszej parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana jako przedstawicielka Legionu Maryi – Kuria Diecezji Sosnowieckiej  ,  nie żałuję   i zrobiłabym to jeszcze raz bo widziałam we wszystkich uczestnikach radość ,że tam właśnie byli i będą dawać świadectwo bliskim i znajomym  jak Dobry jest nasz Bóg.  Dał nam papieża Polaka , którym możemy się szczycić i modlić za Jego wstawiennictwem wypraszając potrzebne łaski w życiu.

                                                                               Stanisława Dramińska
EWANGELIZOWALI NA PLACU PAPIESKIM Dzieło podjęte ku czci dziękczynnej za Kanonizację Jana Pawła II
W dniu 24.05.2014 Członkowie Stowarzyszenia Legionu Maryi  spotkali

się na placu papieskim w Sosnowcu –Zagórzu. Przybyli również wierni z okolicznych parafii. Odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i różaniec dziękując  Bogu za Dar Kanonizacji Naszego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II.

Pamiętamy Go pielgrzymującego po różnych zakątkach świata ,ale najchętniej przybywał do swojej ojczyzny, którą ukochał od dziecka. W  wzrastał w wielkiej miłości do matki ziemi. Był pielgrzymem na ziemi, apostołem Bożego Miłosierdzia, obrońcą praw człowieka. poetą ,dramaturgiem. Człowiekiem otwartym na inne kultury, religie, wielkim mężem dialogu i pojednania. Spotykał się z najważniejszymi mężami stanu, królami, ludźmi nauki i sztuki, prostymi robotnikami i rolnikami.

Pamiętamy jak nawiedził stolice Zagłębia Sosnowiec ,jak odmienił jej oblicze, które zajaśniało kolorem Maryjnym bo On był wielkim kochającym jej synem .Nas uczył ,że mamy się ku niej zwracać jej się zawierzać ,oddawać całym sercem i duszą „Toyus Tuus  Maryjo” Cały twój Jestem i wszystko co posiadam jest Twoje .

TAK !!

Pamiętajmy o tym Niech to będzie naszą codzienną modlitwą, oddawajmy się pod jej opiekę ,Niech Ona nas prowadzi do Chrystusa którego winniśmy naśladować w naszym codziennym życiu by nic nie mogło nas oderwać od tej miłości ukrzyżowanej.

 

Święta Siostra Faustyna i Św. Jan Paweł II  dali świadectwo zaufania do Jezusa dobrego i sprawiedliwego. Módlmy się będąc świadomi naszych grzechów i pragnąc nawrócenia. W porze  ofiary mesjańskiej zwrócimy się do Boga!!: MIŁOSIERDZIA DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATANa koniec odmówiono modlitwę zawierzenia się Matce Bożej  wg Ojca Świętego Jana Pawła II ,odśpiewano ulubioną pieśń papieża  „Barka”
1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna