Stowarzyszenia Legionu Maryi Kuria pw. Matki Bożej Anielskiej Diecezja Sosnowiecka


Plac papieski 15.06.2014 JANIE PAWLE DZIĘKUJEMY ZA TWĄ ŚWIĘTOŚĆ!Pobieranie 338.5 Kb.
Strona5/5
Data07.05.2016
Rozmiar338.5 Kb.
1   2   3   4   5

Plac papieski 15.06.2014

JANIE PAWLE DZIĘKUJEMY ZA TWĄ ŚWIĘTOŚĆ!Wiele okazji złożyło się na diecezjalne dziękczynienie, które z udziałem ponad 1,5 tysiąca wiernych odbyło się na Placu Papieskim w Sosnowcu w uroczystość Najświętszej Trójcy, 15 czerwca2014 Wierni dziękowali przede wszystkim za kanonizację Jana Pawła II i 15. rocznicę jego pobytu w Sosnowcu, ale także za 25 lat kapłaństwa i 5 lat posługi biskupiej ordynariusza – Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka.

Uroczystość rozpoczęła się O g. 16 odbyła się Msza św., której przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, zaś słowo Boże wygłosił franciszkanin, ks. Waldemar Barszcz TOR, wieloletni pracownik watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W homilii kaznodzieja przypomniał, że choć ograniczony umysł ludzki nie jest w stanie pojąć tajemnicy Trójcy Świętej nie wolno nam poddać się i ustawać w wysiłkach zgłębiania istoty Boga. "Jesteśmy tu zebrani, aby przede wszystkim wyznawać naszą prawdziwą wiarę – Chrystus jest nam dany od Ojca i daje nam Ducha Świętego w darze miłości"

"Kanonizacja papieża-Polaka jest wielkim darem dla Kościoła i dla Polski. Jest powodem do radości i uzasadnionej dumy narodowej, ale także zadaniem dla każdego w dążeniu do ideałów ewangelicznych, które wcielał w życie św. Jan Paweł II" ,kanonizacja zobowiązuje w szczególny sposób tych, którzy byli bliscy papieżowi, a do takich zaliczyć należy sosnowiecki Kościół. Na poparcie tej bliskości ks. Barszcz przytoczył historię organizacji pielgrzymki z 1999 roku, kiedy to Jan Paweł II upomniał się, że chce odwiedzić naszą diecezję, wcześniej pominiętą w przygotowanej przez współpracowników propozycji programu.

Mówiąc o pielgrzymce do Sosnowca ks. Barszcz zwracał uwagę, że "ten historyczny moment powtarza się teraz, dzisiaj i za każdym razem wtedy, kiedy w naszej pobożności odnosimy się do świętego, wzywamy jego wstawiennictwa, chcemy go naśladować i szukamy u niego natchnienia, czyli kiedy się z nim spotykamy, odnosimy się do niego, kierujemy ku niemu nasze myśli i wsłuchujemy się w nauczanie, które nam pozostawił".

W dalszej części homilii kaznodzieja odnosił się do słów, które Jan Paweł II wypowiedział 15 lat temu na zagłębiowskiej ziemi do ludzi ciężkiej pracy, pochylając się nad jej znaczeniem i godnością i przestrzegając przed bezrobociem, ale także wyzyskiem i pogonią za bogaceniem się za wszelką cenę - zdrowia, godności, szczęścia osobistego i najbliższych. Zwracał też uwagę, że niewiele zmieniło się przez te 15 lat i ciągle "trzeba bić na alarm o trudnej sytuacji panującej w świecie pracy". "Godność pracownika nadal jest deptana, nie respektowane są prawa pracowników!" – mówił przywołując także słowa Franciszka stwierdzającego, że powodem bezrobocia jest stawianie w centrum nie Boga ani człowieka, ale bożka w postaci pieniądza.

 Po Mszy św. delegacje, ale i wiele osób prywatnych składało życzenia Biskupowi.Legion Maryi też zaakcentował swoją obecność w tej wielkiej uroczystości biorąc czynny udział w oprawie liturgicznej. Wszystkie poczty sztandarowe prezydiów uhonorowały tę doniosłą chwilę. Po mszy świętej siostry na placu rozmawiały z wiernymi obdarowując cudownym medalikiem, folderem legionowym i różnymi broszurkami religijnymi.


s.Stanisława czyta modlitwę wiernych


Nasze miejsce na placu papieskim pod namiotem przydzielonym z Kurii wypełniały zgromadzone liczne foldery religijne ,medaliki, różańce, które wręczane były przybyłym na uroczystość wiernym. Siostry prezentowały Legion Maryi zapraszając do współpracy.

Lipiec 2014 - Nominacja na proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu,
Dekret z rąk Ks.Biskupa Grzegorza Kaszaka przyjmuje ks.Zenon Pikuła.

Otrzymał parafię po założycielu, budowniczym i wieloletnim proboszczu, ks. Karolu Malasiewiczu. Ks.Zenon Pikuła obdarzył ks.Prałata Karola Malasiewicza wielkim uznaniem oddając w jego ręce przydzielony pokój do dyspozycji na plebanii , z którego może korzystać w każdej chwili bowiem , włożył w tę parafię 30 lat życia i trzeba to docenić! Podkreślił ks.Zenon

O parafii powiedział.:To jedna z najpiękniejszych świątyń w diecezji! Trzeba oddać hołd ks. Malasiewiczowi za jego zmysł estetyczny – sam bym tego na pewno nie zrobił lepiej! Prace materialne okazują się jednak niezbędne – czeka nas wymiana dachu na kościele, bo boczne kaplice są wręcz zalewane podczas dreszczów. Co do ocen ludzi – widzę wiele osób zaangażowanych w życie Kościoła – to też cieszy i jest owocem pracy kapłanów. Jednak wiernych w świątyni jest wyraźnie mniej niż np. w Tąpkowicach, choć są wakacje i to nie najlepszy czas na takie oceny. Będziemy robić co w naszej mocy, aby jak najwięcej ludzi przyciągać do Boga. Jest jezioro i trzeba łowić ryby – jakie jezioro, taką wędkę trzeba zastosować. Będziemy starali się także – wraz z wikariuszami – ożywić to miejsce jako diecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To "przewodnia linia" Kościoła – głosić Miłosierdzie! Nie chcę działania akcyjnego – co z tego, że zorganizujemy coś, żeby zgromadzić tu cały Sosnowiec? Potrzeba ciągłej pracy, długofalowego programu z wizją, permanentnej formacji doprowadzającej ludzi do Miłosiernego Jezusa. Trzeba uzmysłowić ludziom potrzebę otwarcia się na to orędzie. Taka powinna być istota i zadanie tego sanktuarium! Ks,Zenon został mianowany dekretem Ks.Biskupa Grzegorza na kierownika Duchowego Kurii Legionu Maryi pracującego w tej parafii.Na pierwszym zebraniu w II czwartek lipca serdecznie powitał prezydium2014.08.23 Z kościoła na Syberce na Jasną Górę wyruszyła Pielgrzymka Zagłębiowska. Do Częstochowy dojdzie w czwartek, 25 sierpnia.


Odpust w Katedrze 15.08.2014

15 sierpnia – w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak przewodniczył uroczystości odpustowej w katedrze sosnowieckiej, podczas której konsekrował nowy ołtarz oraz poświęcił ambonkę.

Podkreślając znaczenie obrzędu konsekracji bp Kaszak powiedział w homilii, że ta uroczystość „może mieć miejsce dzięki wizji i zaradności czcigodnego ks. kan. Jana Gaika proboszcza sosnowieckiej katedry oraz dzięki ofiarności i dbałości o kościół naszych katedralnych parafian. Za ten piękny ołtarz i ambonę – cudowne dary dla Pana Boga i kościoła – z serca przepełnionego wdzięcznością składam Wam kochani serdeczne Bóg zapłać". „Człowiek prosi a czasami żąda od Pana Boga cudów. I właśnie tu, na tym ołtarzu będzie dokonywał się największy cud – Pan Jezus składa ofiarę z siebie bo kocha człowieka i pragnie zaradzić nędzy w jaką człowiek popadł i z której sam nie potrafi wyjść. Eucharystia to wyraz Bożego Miłosierdzia." – mówił ks.Biskup.

Nawiązując do umieszczonych w ołtarzu i peregrynujących po diecezji relikwii bł. Jana Pawła II Biskup ubolewał, że „są w naszej ojczyźnie osoby, które publicznie kpią z relikwii tego wspaniałego człowieka i wielkiego patrioty, któremu tyle zawdzięcza nasz kraj i świat". „Trzeba jasno powiedzieć – mówił dalej Biskup – że ci, którzy to czynią nie dorastają Janowi Pawłowi II do pięt".

Wspominając postać św. Faustyny Biskup stwierdził, że „Polak, który współpracuje z łaską Bożą potrafi dokonać rzeczy, które wydają się przerastać jego siły." Przypomniał też zdanie Jezusa z „Dzienniczka s Fau" – „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje". „Polska może być potęgą, ale pod warunkiem że będzie posłuszna woli Jezusa"

Nie mogło zabraknąć na tej wielkiej uroczystości członków Legionu Maryi ,wraz z pocztami sztandarowymi trwaliśmy na modlitwie eucharystycznej jako oddani czciciele Matki Bożej i jej syna.

Msza św. imieninowa w intencji Księdza Biskupa

6 września 2014.

Tradycyjnie w okolicach przypadającego 3 września wspomnienia św. Grzegorza w Katedrze sosnowieckiej gromadzą się księża i wierni świeccy diecezji sosnowieckiej, chcący modlić się za swojego pasterza oraz przekazać mu serdeczne życzenia imieninowe. Homilię podczas Eucharystii wygłosił o. Witold Januś SCJ – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Sosnowcu. Przypomniał w niej, że patron Księdza Biskupa – papież Grzegorz Wielki, był tym biskupem Rzymu, który jako pierwszy nazwał siebie "Sługą sług Bożych" całym życiem pokazując, że nie było to puste sformułowanie. "Głęboka i ufna wiara, szacunek do drugiego człowieka, a także gotowość do dialogu – zjednywały mu przychylność nawet wśród zaciekłych wrogów Kościoła. Dobrze więc, że (...) wracamy myślami do tej świętej osoby" – mówił kaznodzieja. Zwracał także uwagę na wymowę trzech dni – I czwartku, piątku i soboty miesiąca. "W te dni, na początku każdego miesiąca, mamy okazję dostrzec i na nowo przeżyć najważniejsze przesłanie Ewangelii, prawdę o Miłości Boga, miłości bez reszty oddanej człowiekowi, miłości ofiarnej i wiernej, opartej na prawdzie; miłości, która w sposób pełny objawiła się w Jezusie ukrzyżowanym i Jego otwartym Sercu" – stwierdził ks. Januś zwracając uwagę, że współczesny świat odrzuca pojęcia takie jak rezygnacja i poświęcenie. "Stąd epoka kłamstwa i pogardy wobec fundamentalnych wartości ale i samego człowieka. Stąd dziś tyle krzywdy i obojętności na zło, a nawet cichego na nie przyzwolenia" – ubolewał sercanin przywołując słowa św. Jana Vianeya – "Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego".

"Pragnę życzyć Księdzu Biskupowi wciąż żywej i silnej wiary oraz światła Ducha Świętego, aby w jego osobie i biskupiej posłudze spełniały się słowa Bożej obietnicy: "Dam wam pasterzy według mego Serca" – zakończył ks. Januś.

Po Eucharystii Ksiądz Biskup przyjmował serdeczne życzenia od świeckich przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń parafialnych i diecezjalnych,

Legioniści również złożyli życzenia Ks.Biskupowi przez Serce Maryi prosząc ,aby Matka Boża "przez całe życie strzegła i opiekowała się ks.Biskupem w pięknej służbie kapłańskiej ,aby zdobywał to, co wartościowe, dobre, prawdziwe i wieczne. A u schyłku swojego żywota mógł powiedzieć za Apostołem Pawłem :„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, aby Dobry Nasz Pan Jezus Głowa Kościoła przez pośrednictwo Piotra naszych czasów był Dumny z Ks.Biskupa i stawiał za wzór do naśladowania

W podziękowaniu za życzenia Ks.Biskup powiedział :Człowiek, aby był szczęśliwy potrzebuje Boga i drugiego człowieka. Serdecznie dziękuję, za waszą obecność i modlitwę" – dodając, iż poczytuje sobie za radość i zaszczyt świętowanie imienin w gronie tak życzliwych mu osób.s.Stanisława i s Bożena Cicirko składają życzenia Ks.Biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi –Ordynariuszowi Diecezji Sosnowieckiej.

06.09.2014 Międzynarodowy dzień chorego

Od lat tradycyjnie w pierwszą środę września, do kościoła pw. św. Stanisława BM w Czeladzi przybywają chorzy z różnych zakątków naszej diecezji, by za przyczyną Matki Bożej Pocieszenia wypraszać potrzebne łaski. Uroczystej Eucharystii, która była najważniejszym punktem Diecezjalnego Dnia Chorych, przewodniczył bp Grzegorz Kaszak

Liturgię poprzedziła konferencja ks. Tomasza Folgi – dyrektora sosnowieckiej Caritas pt. „Jan Paweł II – przyjaciel chorych”.Uroczystości miały, jak co roku, niezwykle uroczystą i bogatą oprawę, o którą zadbał proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Czeladzi – ks. kan. Jarosław Wolski.


Legion Maryi do parafii św.Stanisława przybył z osobami niepełnosprawnymi.

Podczas liturgii kapłani udzielili sakramentu namaszczenia chorych, była litania do Matki Bożej Pocieszenia, a na koniec Mszy św. bp diecezji sosnowieckiej udzielił zebranym błogosławieństwa na sposób lourdzki. Po Eucharystii wierni mogli oddać także cześć przez ucałowanie relikwiom św. Jana Pawła II, a każdy z uczestników Dnia Chorego otrzymał, ufundowany przez Kasę Jowisz, medalik z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i św. Jana Pawła II. Jako, że pierwsza środa września to wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego – patrona sosnowieckiego Ordynariusza Po nabożeństwie na strudzonych pielgrzymów czekał ciepły posiłek przygotowany przez parafię pw. św. Stanisława BM i Rycerzy Kolumba,.

W homilii bp Grzegorz Kaszak podkreślił, że w życiu nie ma przypadków, światem rządzi Opatrzność Boża. „To że dzisiaj, w dniu w którym Kościół wspomina św. Grzegorza Wielkiego, przyszło mi spotkać się z wami kochani chorzy, którzy dźwigacie krzyż różnego rodzaju dolegliwości, uważam za znak Bożej Opatrzności i za ten znak jestem ogromnie wdzięczny. Dlatego z serca polecam Bożemu Miłosierdziu was wszystkich obecnych w tej świątyni, Hierarcha radził także, by w chwilach zwątpienia, postępującej choroby, spoglądać na krzyż Chrystusowy, bo w nim można znaleźć wytchnienie, siłę do dalszego życia. „Naszym orężem powinna być modlitwa, bo nie ma dobrego życia bez modlitwy i zaufania. Tak jak Panu Bogu zaufała Matka Boża. Wspaniałym mężem modlitwy był św. Jan Paweł II, którego stawiam wam za wzór”, podkreślił sosnowiecki Ordynariusz.
35-cio lecie Legionu Maryi w Polsce Jubileuszowa 20. Ogólnopolska Pielgrzymka Legionu Maryi trwała na Jasnej Górze 12 i 13 września2014 r. Takie spotkanie odbywa się co roku w okolicach daty powstania LM na świecie (7 IX 1921 roku). 

Na tę uroczystość przybyli kierownicy duchowi LM z Polski: ks. Janusz Węgrzecki, kierownik duchowy LM w Polsce; ks. Józef Sarzyński, kierownik duchowy Regii Pod Wezwaniem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie; kierownicy duchowi poszczególnych rad i grup w Polsce, członkowie aktywni i pomocniczy, oraz sympatycy i zaproszeni goście - w sumie kilka tysięcy osób. 


Legioniści z Kurii pw.Matki Bożej Anielskiej z Sosnowca też zaakcentowali swoją obecność u swojej Królowej wraz z Kierownikiem Duchowym ks.Zenonem Pikułą proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego przybyli by oddać cześć Matce Bożej i prosić o błogosławieństwo na dalsze dni pracy apostolskiej.

„W Polsce jest 6 tys. legionistów aktywnych i 15 tys. członków wspierających modlitwą. W dorocznej pielgrzymce bierze udział ok. 7 tys. legionistów, przyjaciół i sympatyków Legionu Maryi. Ta pielgrzymka jest dziękczynieniem za obecność Legionu Maryi w Polsce, a jednoczenie jest o wołaniem o pomoc naszej Matki, aby wspierała wszystkie wysiłki
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. koncelebrowana w sobotę, 13 września o godz. 11.00 na Szczycie. Eucharystii przewodniczył abp senior Damian Zimoń z arch. katowickiej, krajowy opiekun duchowy Legionu Maryi, a homilię wygłosił bp Mariusz Leszczyński z diec. zamojsko-lubaczowskiej, obecny był również bp Roman Marcinkowski, krajowy opiekun duchowy Legionu Maryi. 

Słowa powitania w imieniu Jasnej Góry wypowiedział o. Jan Poteralski podprzeor sanktuarium. Mówił: „Jako legioniści Maryi docieracie do coraz szerszych kręgów ludzi, niesiecie im wsparcie duchowe, ułatwiacie kontakt z kapłanem, prowadzicie rozmowy na tematy religijne, odwiedzacie samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, więzieniach i schroniskach dla nieletnich, pomagacie przy organizacji dnia chorych parafii, rozprowadzacie prasę i książki religijne. Wasza posługa i przybliżanie ludzi do Boga i Kościoła, w dobie zmasowanego ataku na wszystko, co polskie i katolickie, ma wielkie znaczenia, pomaga ludziom dobrej wiary w ciągłym odkrywaniu piękna Boga, modlitwy i sakramentów świętych w codziennym życiu. Niech tegoroczna pielgrzymka do Tronu Królowej Polski danej narodowi polskiemu jako przedziwna pomoc i obrona oraz realizacja waszych postanowień jeszcze bardziej umocni waszą wiarę i doda sił, odwagi, poczucia dumy i radości z faktu bycia legionistą Maryi w XXI wieku. Macie jeszcze wiele do zrobienia w Polsce i zlaicyzowanej Europie. Niech wam wszystkim miłosierny Bóg błogosławi, a Maryja z Jasnej Góry ma zawsze w swojej opiece, zawierzcie Jej całe swoje życie na wzór św. Jana Pawła II i wszystkich świętych czcicieli Matki Bożej. Modlimy się za was, za całe dzieło Legionu Maryi, za wszystkich, którzy uczestniczą w tej Eucharystii, za wasze rodziny, aby ta pielgrzymka w przyszłości przynosiła błogosławione owoce, zwłaszcza kiedy wrócicie do parafii czy diecezji”. 

Na początku Mszy św. abp Damian Zimoń przypomniał początki Legionu Maryi na ziemiach polskich. Mówił: „Ponad 35 lat temu przybywali legioniści z Wiednia, pierwsza stacja Katowice wysiadali i kierowali się do parafii Mariackiej, gdzie byłem proboszczem. Z niezwykłym poświęceniem przybywała dr Anna Koret i inne panie, panowie przybywali w czasach jeszcze trudnych, nie bardzo wiedzieliśmy, co to jest Legion Maryi, ale ich żarliwość, odporność na prześladowania pokonały różnego rodzaju trudności. Dzisiaj ten ruch się rozwija w całej Polsce, to wielka radość, bądźcie apostołami Maryi, ewangelizatorami na miarę wołań naszych świętych papieży. W tej Mszy św. polećmy te nasze troski, modlitwy, a zwłaszcza te odwiedziny, tych ludzi pogubionych, jest ich tak wiele, ludzie żyją w lęku, boją się przyszłości, mają trudności, bo nie wierzą w Boga idziemy do nich z radością Ewangelii. To nasze spotkanie u Matki Najświętszej Jasnogórskiej dzisiaj przy tej pięknej pogodzie dla nas jest wielką łaską”. 

„Tegorocznej pielgrzymce Legionu Maryi do Jasnogórskiej Kany towarzyszą okoliczności szczególne, w tym bowiem roku obchodzi on 125-lecie urodzin swego założyciela Sługi Bożego Franka Duffe i 35-lecie istnienia w Kościele w Polsce - podkreślał w homilii bp Mariusz Leszczyński – Warto też wspomnieć fakt uznania Legionu Maryi przez Stolicę Apostolską w marcu br. za międzynarodowe stowarzyszenie kościelne. Te doniosłe okoliczności skłaniają nas do uwielbienia Boga za cenny dar dla Kościoła w Polsce i świece, jakim jest Legion Maryi, a także do refleksji nad jego charyzmatem i misją apostolską w kontekście współczesnych znaków czasu”. 

Arcybiskup zwracał się do legionistów:„Drodzy siostry i bracia legioniści, nasz wielki papież, rodak podczas spotkania z członkami Legionu w Rzymie, umocnił waszą misję, podkreślając, że wasz charyzmat wyrasta z głębokiego zjednoczenia z Matką Jezusa oraz z tajemnicy Jej udziału w Bożym planie zbawienia. Na tym więc fundamencie niech każdy z was pogłębia swoją świętość i szuka inspiracji do aktywności apostolskiej, mocni w wierze bądźcie dobrym zaczynem w ludzie Bożym, wskazując mu za przykładem Maryi pewne drogi do Jezusa. Umacniajcie wiarę tam, gdzie ona osłabła i rozwijajcie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, pomni na słowa, które skierował do członków waszego stowarzyszenia św. Jan Paweł II ‘gdzie jest Matka, tam jest także Syn, kiedy usuwa się Matkę, prędzej czy później usunie się także Syna’, nie bez powodu na różnych odcinkach zeświecczonego społeczeństwa notuje się dzisiaj szeroki kryzys wiary w Boga, poprzedzony upadkiem nabożeństw do Dziewicy Matki. Niech dzięki waszej miłości do Maryi jeszcze bardziej będzie miłowany Jej Syn Jezus Chrystus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem dla każdego człowieka. Niech Bóg pod przemożnym przewodnictwem Maryi Niepokalanej umacnia was swoją łaską, abyście mogli wspierać Kościół w walce przeciw światu i jego ciemnym mocom. Maryjo, módl się za nami, abyśmy byli zawsze otwarci na Twoją miłość i na wolę Twojego Syna. Ucz nas żyć głębią naszego powołania i pomagaj nam kształtować naszą codzienność według Ewangelii. Pani Jasnogórska, nasza Matko i Królowo wypraszaj nam błogosławieństwo Jezusa, aby dzięki Jego łasce i naszemu zaangażowaniu pomnażała się na ziemi chwała Boża oraz wszystko odnawiało się w Chrystusie i pod Twoim berłem” – mówił kaznodzieja. W czasie Mszy św. został również odczytany Akt poświęcenia Legionu Maryi Niepokalanemu Sercu Maryi oraz odśpiewano jubileuszowy Magnifikat

Na zakończenie Eucharystii został odczytany telegram skierowany do Ojca Świętego Franciszka Podobny telegram zostanie wysłany także do abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP. 


Pielgrzymka rozpoczęła się w Kaplicy Cudownego Obrazu Apelem Jasnogórskim w piątek, 12 września o godz. 21.00, który poprowadził bp Roman Marcinkowski. W swoim słowie w czasie Apelu mówił o legionie.:

„Legion Maryi to stowarzyszenie ludzi świeckich, którego celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym, dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej Matki Jezusa i ludzi .Dziękujemy Ci, Maryjo, nasza Matko i Królowo za 35 lat opieki nad Legionem w naszej Ojczyźnie, za to, że byłaś z legionistami, gdy docierali z Ewangelią do ludzi, że byłaś z nimi, gdy w miejscach publicznych mówili o cudownym medaliku i przekazywali go ludziom, że byłaś z nimi, gdy organizowali i prowadzili Jerycha Różańcowe, że byłaś z nimi, gdy serca zimne jak lód otwierały się na Boga w sakramencie pokuty, że byłaś z nimi, gdy nieśli Ewangelię do rodzin rozbitych, które powracały do Twojego Syna i wybaczali sobie na wzajem, że byłaś z nimi, gdy więźniowie po wielu latach brali do ręki różaniec, Pismo Święte i nawiązywali łączność z Bogiem, że byłaś z nimi, gdy alkoholicy trzeźwieli i dzięki wsparciu innych powracali do godnego życia, że byłaś z nimi w domach opieki społecznej przynosząc tam przebywającym pociechę i macierzystą miłość, że byłaś z nimi wśród obojętnych, niewierzących, uwikłanych w sekty, gdy głosili im z miłością słowa życia Twojego Syna, że byłaś z nimi gdy rozpowszechniali prasę i książki katolickie, oraz wydawnictwa służące działalności Legionu, że byłaś z nimi, gdy prowadzili katechezy i przygotowywali do sakramentów świętych zaniedbanych religijnie dzieci i dorosłych, że byłaś z nimi, gdy pogłębiali i umacniali swoją formację przez dni skupienia, rekolekcje, cotygodniowe spotkania, że wspierałaś Maryjo ofiarną i gorliwą posługę kapłanów i kierowników duchowych”. 1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna