Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich Fundacja im. Józefa Hofmanna Na zgłoszenia tematów referatPobieranie 29.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.64 Kb.
RodzajReferat


BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW

Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie
Międzynarodowa, interdyscyplinarna

konferencja naukowa

pod honorowym patronatem

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DYREKTORA BIBLIOTEKI OSSOLINEUM we WROCŁAWIU
Światowej rady Badań nad Polonią
28 października 2013 r.
Organizatorzy
Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym PO,

Polonia – Kresy. Towarzystwo Naukowo – Społeczno – Kulturalne,

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Instytucje współpracy

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka Główna Politechniki OpolskiejMiejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w OpoluFundacja Pomocy Szkołom Polskim na

Wschodzie im. T. Goniewicza

Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego

dla Polonii Zagranicznej
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy
Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichStowarzyszenie Ochrony Poloników NiemieckichFundacja im. Józefa Hofmanna

Na zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktami

w języku polskim i angielskim czekamy do końca lipca 2013 r.
Sekretariat Konferencji:

Mgr Krzysztof Harupa : krzhar@wp.pl
Planowane są także:

 • warsztaty dla bibliotekarzy pochodzących z Litwy, Ukrainy i Białorusi

 • bogaty program kulturalno-naukowy (promocje książek, wystawy, spotkania naukowe oraz spektakle artystyczne)

W międzynarodowej komunikacji społecznej ważną funkcję pełnią instytucje społeczno-kulturalne za jakie uznaje się biblioteki. W każdej epoce historycznej rozwijały się one w ścisłym związku z kulturą danego narodu.

Zmiany granic Rzeczpospolitej sprawiły, że znaczące ośrodki kultury, w tym także biblioteki pozostawały poza obszarem państwa. Zbiory i kolekcje poloników kresowych znalazły się w wielu instytucjach zagranicznych oraz emigracyjnych na świecie.

Dobra te zostały rozproszone i w dużym stopniu zniszczone, dlatego też ważnym zadaniem nauki polskiej jest przypominanie o tych faktach i popularyzowanie dorobku twórczego przedstawicieli polskiej kultury, którym zawdzięczamy prace przy ocalaniu tego dziedzictwa i naszej kulturowej tożsamości.

Konferencja ma być wkładem w badania nad dokumentacją polskiej kultury na obczyźnie, szczególnie za obecną wschodnią granicą Polski po 1945 r.

O tych i innych problemach chcemy dyskutować podczas planowanej interdyscyplinarnej konferencji naukowej.

Zapraszamy do udziału pracowników nauki i studentów, teoretyków i praktyków przedmiotu.

W roku 2011 odbyła się pierwsza edycja kresowego cyklu pt. Kresowianie na Śląsku Opolskim, w 2012 – druga pt. Kresowianie na świecie. Zgromadziły one wielu uczestników z ośrodków akademickich Polski i zagranicy. Podjęty temat nie został wyczerpany. Organizatorzy idąc tym tropem chcą kontynuować przedsięwzięcie z nadzieją na zainteresowanie nim szerokich kręgów ludzi nauki i kultury w kraju i za granicą.


Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji i imprezach towarzyszących

Szczegółowy program podany zostanie w końcu lipca


Organizacja konferencji:
Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole

tel. do organizatora 515-778-516

e-mail do organizatora: maria.wilno@gmail.com.pl
Polonia – Kresy. Towarzystwo Naukowo – Społeczno – Kulturalne

ul. Dubois 41/5, 45-067 Opole

tel. 77-454-62-36

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole

tel. (+48) 77 454 12 40, 77453 66 92, fax. wew. 102

e-mail: sekretariat@pedagogiczna.pl, www.pedagogiczna.pl

Komitet organizacyjno-społeczny


 • Józef Adamski – Fundacja Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. T. Goniewicza

 • mgr Tadeusz Chrobak – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

 • dr Elżbieta Czerwińska – dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej

 • mgr Walter Wiesław Gołębiewski – prezes Światowej Rady Badań nad Polonią

 • ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński – Światowa Rada Badań nad Polonią

 • mgr Bożena Grocholska – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy EBIB

 • dr Adolf Juzwenko – dyrektor Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu

 • dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO – kierownik Katedry Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

 • mgr Elżbieta Kampa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

 • dr hab. Leszek Karczewski - Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

 • dr Dagmara Kawoń-Noga – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

 • mgr Alicja Kisała – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

 • dr Krzysztof Kleszcz – Uniwersytet Opolski

 • ks. dr Paweł Melczewski – dyrektor Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii

Zagranicznej w Poznaniu

 • mgr Krystyna Rostocka – prezes Towarzystwa Polonia-Kresy

 • Andrzej Skibniewski – Fundacja J. Hofmanna

 • o. prof. dr hab. Zygfryd Bonawentura Smolka – Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

 • mgr Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 • mgr Danuta Szewczyk-Kłos – dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

KARTA ZGŁOSZENIA

NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ


BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW.

Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie


 1. IMIĘ I NAZWISKO 1. REPREZENTACJA INSTYTUCJI


 1. ADRES PLACÓWKI lub OSOBY PRYWATNEJ 1. TYTUŁ NAUKOWY


 1. ADRES DO KORESPONDENCJI


 1. TELEFON KONTAKTOWY 1. E-MAIL 1. RODZAJ PREZENTACJI 1. TYTUŁ PREZENTACJI

Deklaruje opłatę konferencyjną: 150 zł - płatne do końca sierpnia 2013 r. z dopiskiem Konferencja: BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓWKonto bankowe: Bank BGŻ   62 2030 0045 1110 0000 0247 2780
Opłata dotyczy osób chcących skorzystać z noclegu. W ramach opłaty gwarantujemy: nocleg ze śniadaniem oraz obiad w dniu konferencji, materiały konferencyjne.
Podpis: 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas IV 10 maja 2013
2013 -> Harmonogram zajęĆ
2013 -> Lista Przebojów Radia Pik
2013 -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
2013 -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2013 -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
2013 -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna