Stowarzyszenie elektryków polskich oddział poznańskiPobieranie 17.65 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar17.65 Kb.

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ POZNAŃSKI

im. prof. Józefa Węglarza

61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 5/9

Tel: 61 853 6514, Fax: 61 856 0368, E-mail: seppoznan@wp.pl


________________________________________________________________________________
XII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu

Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”

n.t.

ROZDZIELNICE W IZOLACJI GAZOWEJ 110 i 400 kV
Organizatorzy Konferencji:

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ABB Sp. z o.o.

ELEKTROBUDOWA S.A.

Międzynarodowe Targi PoznańskieTermin i miejsce Konferencji:

14 maja 2014 r. w godzinach 10.00÷14.30 na terenach MTP, pawilon 7, sala 1.AD

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2014Ogólna tematyka Konferencji:

Tegoroczna edycja konferencji ukierunkowana będzie na nowe rozwiązania urządzeń rozdzielczych przewidzianych dla krajowego systemu elektroenergetycznego. W zakresie rozdzielnic 110 kV zwrócona będzie uwaga na sposób obniżenia kosztów inwestycji, redukcję czasu uruchamiania podstacji, potwierdzenie niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia. Dla rozdzielnicy 400 kV przedstawione będą unikatowe rozwiązania konstrukcyjne napędów, układu szynowego, łatwość montażu i eksploatacji, bezpieczeństwo i niezawodność. Panel dyskusyjny oparty będzie o interesujące użytkowników aspekty: dobór przekładników prądowych i ograniczenia konstrukcyjne, instalacja ograniczników przepięć i wiążąca się z tym funkcjonalność, dobór uziemników szybkich, sposób doboru parametrów prądu zwarciowego, charakterystyka i konstrukcja napędu sprężynowego zazbrajanego układem hydraulicznym, możliwość pomiaru prądu skumulowanego jako parametru określającego wymóg przeglądu versus, badanie kabli WN przyłączonych do rozdzielnicy GIS, wymagane parametry niezbędne w specyfikacjach technicznych.Program Konferencji:

9.00 – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00÷10.20 – Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP

10.20÷10.40 – Izolacja gazowa w konstrukcji rozdzielnic wysokich i najwyższych napięć

- Aleksandra Rakowska, Krzysztof Siodła (Politechnika Poznańska)

10.40÷11.00 – Przegląd wybranych utrudnień i barier formalno-prawnych, środowiskowych ispołecznych  przy budowie nowych stacji elektroenergetycznych

- Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)

11.00÷11.40 – Nowoczesna  adaptacja  kompaktowych  rozdzielnic 110 kV z  izolacją  SF6

  typu  ELK-04  w  obiektach  systemu energetycznego i  elektrowni  

- Aleksander Gul  (ABB Sp. z o.o.)

11.40÷12.20 – Unikalne trójfazowe  próby   zwarciowe  kompaktowej  rozdzielnicy  110 kV  typu  ELK-04  na  prąd zwarciowy 50 kA

- Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.)

12.20÷12.50 – P r z e r w a k a w o w a

12.50÷13.30 – Kompaktowa  rozdzielnica  400 kV typu  ELK-3/420C  

- Olav Knudsen / Santinno Licona  (ABB) /z tłumaczeniem na język polski/

13.30÷14.10 – P a n e l d y s k u s y j n y – Dobór, specyfikacje techniczne, eksploatacjarozdzielnic gazowych 110 i 400kV

- Moderator: Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.)

14.10÷14.40 – Badanie typu wyłącznika wysokiego napięcia w izolacji gazowej typu EB-01produkcji ELEKTROBUDOWA S.A.

- Sławomir Staszak (ELEKTROBUDOWA S.A.)

14.30 – Z a k o ń c ze n i e k o n f e r e n c j i (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)
Informacje dla uczestników Konferencji:

Wstęp na XII Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 30 kwietnia 2014 r. na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

Zarządu Głównego SEP http://www.sep.com.pl

Oddziału Poznańskiego SEP http://www.sep.poznan.pl

ABB Sp. z o.o. http://www.abb.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego SEP podczas Targów EXPOPOWER 2014 w dniach 13÷15 maja 2014 r. w pawilonie 7, stoisko nr 27, a także stoisk firmowych ABB Sp. z o.o. i ELEKTROBUDOWA S.A.

Pobieranie 17.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna