Stowarzyszenie inżynierów I techników mechaników polskich zarząd Główny -komisja Kwalifikacyjna RzeczoznawcówPobieranie 48.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.18 Kb.
S
TOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW


I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Zarząd Główny -Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców

90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 230/232

Rok założenia 1926 tel./fax: (42) 636-27-94, 636-39-23

e-mail: aciszewski@simp-zorpot.lodz.pl; www.simp.pl

III Ogólnopolska Konferencja

Lakiernictwo samochodowe – najnowsze technologie,

zgodne z przepisami UE – Łódź-Arturówek 8-9.06.2005


Komunikat 2


1. Wprowadzenie

W nawiązaniu do tradycji poprzednich konferencji lakierniczych, organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP, podjęliśmy się organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji.

Konieczność zajęcia się tą tematyką wynika ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i wprowadzenia przepisów ograniczających zanieczyszczenie środowiska przez lotne związki organiczne LZO w krajach zrzeszonych. Ostatnia Dyrektywa 2004/42/CE z dnia 21.04.2004 Europejskiego Parlamentu dotyczy szczególnie warsztatów obsługowo – naprawczych w zakresie lakiernictwa renowacyjnego samochodów.

W gronie uczestników powinni spotkać się przedstawiciele samochodowych stacji diagnostycznych, warsztatów naprawczo – lakierniczych, rzeczoznawcy samochodowi, pracownicy związanych jednostek naukowo – badawczych, z producentami i dostawcami materiałów lakierniczych, oraz specjalistycznego wyposażenia jak: kabiny lakiernicze, układy zasilania powietrzem, pistolety lakiernicze i inny używany osprzęt.


2. Komitet Organizacyjny


Lp

Imię i Nazwisko

Instytucja / firma

Uwagi

1

Andrzej Ciszewski

Prezes SIMP

Dyrektor Ośrodka SIMP – ZORPOT w ŁodziPrzewodniczący

2

Stanisław Kochanowski

Ośrodek SIMP – ZORPOT w Łodzi

Sekretarz organizacyjny

3

Krzysztof Podhorodecki

Dyrektor ds. Marketingu w AKZO Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o. w Warszawie
4

Grażyna Sobierajska

Dyrektor ds. Technicznych w CARSYSTEM-VOSS Sp. z o.o. w Szczecinie
5

Ewa Bach

Kierownik ds. Rozwoju Rynku w STANDOX
Lp

Imię i Nazwisko

Instytucja / firma

Uwagi

6

Jurand Brzeziński

PPG Industries Poland Sp. z o.o. w Warszawie
7

Andrzej Ziółkowski

Spies Hecker
8

Monika Lesz

Ministerstwo Środowiska
9

Małgorzata Zubielewicz

Instytut METALCHEM Oddział Farb i Tworzyw Sztucznych w Gliwicach
10

Lech Biedrzycki

SIMP, Oddział w Łodzi

3. Termin i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 8 ÷ 9 czerwca 2005 r. w Ośrodku Wypoczynkowo - Hotelowym w Arturówku w pięknym miejskim lesie na przedmieściach Łodzi.Uczestnicy konferencji będą mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Na miejscu oprócz obrad będą stoiska dostawców materiałów lakierniczych i koniecznego osprzętu lakierniczego i pomiarowego.
4. Tematyka konferencji


Lp

Temat referatu


Referenci

1

Otwarcie konferencji – przywitanie Gości i Uczestników

Andrzej Ciszewski – Prezes SIMP Przew. Kom. Organizacyjnego

2

Wdrażanie dyrektyw dotyczących Lotnych Związków Organicznych – Dyrektywa 1999/13, oraz 2004/42 w Polsce

Monika Lesz – Ministerstwo Środowiska.

3

Dotychczasowe przepisy ograniczające lotne związki organiczne (LZO) wydane w Polsce.

Mirosław Baściuk - REMONDIS

4

Charakterystyka lakierów wodorozcieńczalnych – skład, porównanie z lakierami konwencjonalnymi, transport i przechowywanie.

Helena Kuczyńska – Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM – Oddział w Gliwicach.

5

Farby do renowacji pojazdów w świetle Dyrektywy 2004/42/EC

Elżbieta Kamińska, Małgorzata Zubielewicz - Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM – Oddział w Gliwicach.

6

Interpretacja spektrofotometrycznych pomiarów koloru podczas badań porównawczych lakierów spełniających wymagania Dyrektywy 2004/42/UE

Włodzimierz Ruciński - Laboratorium Koloru w Akzo Nobel we Włocławku.

7

Możliwości doboru koloru dla lakierów wodorozcieńczalnych w całym zakresie stosowania do napraw samochodów.

Tomasz Okólski – CSV-Szczecin.

8

Wymagania organizacyjne w samochodowych warsztatach naprawczo-lakierniczych i konieczne inwestycje lub modernizacje celem ograniczenia LZO wg. Wymagań Dyrektywy UE.

Jerzy Ryszard Bogdański - Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Andrzej Ziółkowski – Du Pont.
Lp

Temat referatu


Referenci

9

Możliwości dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inwestycji modernizacyjnych w warsztatach samochodowych.
10

Normalizacja związana z lakiernictwem samochodowym w zakresie napraw

Grażyna Sobierajska – CSV Szczecin

11

Systemy wodorozcieńczalne w praktyce – referat ilustrowany 6-minutowymi filmami firm: Akzo Nobel, CSV, Du PONT (STANDOX i Spies Hecker) oraz PPG.
12

Malowanie części z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem Dyrektywy UE

Wiesław Szewczyk – Akzo Nobel

13

Wady powłok lakierowych

Adam Grabowski – Standox

14

Referaty promocyjne dostawców materiałów lakierniczych w świetle wymagań dyrektywy UE
15

Informacja dotycząca wymagań w zakresie klasyfikacji i oznakowania ostrzegawczego materiałów lakierniczych będących preparatami niebezpiecznymi.

Michał Andrijewski – Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi

16

Referaty promocyjne dostawców kabin, pistoletów natryskowych i innego sprzętu spełniającego wymagania Dyrektywy UE

5. Materiały informacyjne i formy ekspozycji

Uczestnicy konferencji otrzymają zaproszenia z programem oraz dodatkowymi a niezbędnymi informacjami. Otrzymają także materiały konferencyjne w specjalnym wydaniu książkowym, oraz dodatkowo bogato ilustrowane wydanie wad powłok lakierowych. Na stoiskach firmowych uczestnicy będą mogli otrzymać wydawnictwa techniczne, porównawcze i ekonomiczne, a nawet zobaczyć pokazy działania sprzętu.

Stanowić to będzie kompendium wiedzy dla lakierników, rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych, inwestorów przewidujących rozwój lub budowę warsztatów lakierniczych.

Wydawnictwa techniczne współpracujące z Komitetem organizacyjnym: „AUTO-MOTO-SERWIS”, „LAKIERNIK” i „NOWOCZESNY WARSZTAT” przewidują bezpłatne przekazywanie swoich pism.


6. Zgłoszenia usług promocyjnych i uczestnictwa w konferencji

W załącznikach zamieszczono cennik usług promocyjnych, oraz kartę zgłoszenia uczestnictwa. Prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów:  • Zamówienie na wybrane usługi promocyjne i przelanie opłaty na konto organizatora konferencji;

  • Zgłoszenie uczestników konferencji z wyborem wariantu tego uczestnictwa (osoby obsługujące stoiska firmowe / stoliki informacyjne, będą traktowane jako uczestnicy konferencji).

Opłaty za wybrane usługi o charakterze promocyjnym, oferowane przez organizatorów, prosimy wpłacać na konto wymienione w karcie zgłoszenia razem z opłatą za uczestnictwo w konferencji.

Wszystkich zainteresowanych: przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, prosimy o kontakt telefonicznie, lub faksem pod poniższy adres:


SIMP – Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców

Ośrodek Rzeczoznawstwa „SMP-ZORPOT”

ul. Piotrkowska 230/232, 90-360 Łódź

tel./fax.: (0-42) 636-27-94, 636-39-23
Udzielamy wszelkich informacji związanych z konferencją.
Konferencja na bazie przepisów i najnowszych wymagań w zakresie postępu technicznego da odpowiedź na pytania:

  • jakie technologie należy stosować?

  • jakie zmiany są konieczne do wprowadzenia, czy na drodze modernizacji, czy inwestycji?

  • jakie są możliwości uzyskania środków finansowych na ten cel?

  • gdzie i jakie dokumenty należy składać, aby uzyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, lub innych źródeł?

  • co powinien wiedzieć rzeczoznawca w zakresie ekspertyz powłok lakierowych na bazie znajomości nowych technologii?


Do zobaczenia w Łodzi!

Komitet Organizacyjny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna