Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Wisła, 04. 10. 2013 rPobieranie 12.91 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar12.91 Kb.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Wisła, 04.10.2013 r.


Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

„Teraz Patelniok”

ul. Reymonta 2

43-460 Wisła


INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich „Teraz Patelniok” w Wiśle informuje, że na zapytanie ofertowe
nr 3/09/2013 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 EURO dotyczące:

przeprowadzenia kursu baristycznego w ramach projektu: „Edukacja szansą na rozwój”,
nr umowy UDA-POKL.09.05.00-24-304/12-00 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, oferty złożyli następujący wykonawcy:1. Jacek Kotula Galicyjska Szkoła Smaku
ul. Krakowska 29
32-085 Modlniczka

tel. +48 604 228 950

e-mail: jacek.kotula@szkolasmaku.pl
2. „ABSYNT” Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145

tel. 601696466

e-mail: info@mariuszgrzesik.pl

Wszystkie firmy pozytywnie przeszły weryfikacje na etapie oceny formalnej i zostały poddane ocenie merytorycznej, gdzie kryteria były następujące:

- Kryterium I- cena – 70% (70pkt)

- Kryterium II- jakość wykonywanych usług- 15% (15pkt)

- Kryterium III- kwalifikacje i doświadczenie kadry- 15% (15pkt).


W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 4 października 2013 roku analizy ofert spełniających wymogi formalne na przeprowadzenie kursu baristycznego w ramach projektu „Edukacja szansą na rozwój” Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
wyłoniono firmę:
ABSYNT” Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145

tel. 601696466

e-mail: info@mariuszgrzesik.pl

oferującą za realizację całości zamówienia najniższą cenę brutto w wysokości 6932,32 zł (sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 32/100)
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne.

WYKAZ OFERT


Kryterium/Firma

Cena

Cena

(max 70pkt)Jakość wykonywanych usług

( max 15 pkt)Kwalifikacje

i doświadczenie kadry

(max 15 pkt)


Suma

(max 100pkt)1. „ABSYNT” Mariusz Grzesik

6932,32

70,00

15

15

100

2.Jacek Kotula Galicyjska Szkoła Smaku

15707,28

30,89

15

15

60,89

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna