Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej PolskiejPobieranie 7.27 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar7.27 Kb.

Stowarzyszenie  Notariuszy

Rzeczypospolitej Polskiej          

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 230


tel./fax 22 827-13-45; e-mail: snrp@rejent.com.pl

Nr KRS 0000113857


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

nt. „Wpisy w księgach wieczystych i tytuły egzekucyjne”


Termin: 26 października 2013 roku


Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy złożyć w biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP przy ul. Okopowej 56 lok. 230; 01-042 w Warszawie, odesłać faxem lub mailem

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.
IMIĘ I NAZWISKO .........................................................................................................................
NUMER PESEL ...............................................................................................................................
MIEJSCE URODZENIA..................................................................................................................

ZAWÓD: .........................................................................................................................................TELEFONY KONTAKTOWE:

Praca .................................................................. Fax .....................................................

Tel. komórkowy ......................................................ADRES E-MAIL ........................................................................................................................


POTWIERDZENIE WPŁATY :

kwota ..................................Przelew/ Wpłata z dnia ............................................................
DANE DO FAKTURY:

Nazwa Kancelarii…………………........................................................................................Ulica, nr domu i lokalu ………..............................................................................................Kod .....................................................Miasto .........................................................................NIP.................................................................................
Wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych danych, w bazie SNRP i ich przetwarzanie tylko dla potrzeb niezbędnych do kontaktu i informowania o działalności SNRP, zgodnie
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.

...............................................................................

(miejsce, data i podpis zgłaszającego się)

Pobieranie 7.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna