Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona13/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

1.14Zaopatrzenie w ciepło


Zaopatrzenie w ciepło na terenie województwa lubuskiego realizowane jest przy wykorzystaniu:

gazu ziemnego przesyłanego sieciami, zasilającego kotłownie lokalne i indywidualne,

systemów ciepłowniczych o zróżnicowanym zasięgu,

węglowych kotłowni lokalnych i indywidualnych,

kotłowni wykorzystujących paliwo ciekłe,

energii elektrycznej,

odnawialnych źródeł energii, w tym kotłowni na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła,

przy wykorzystaniu rozwiązań indywidualnych (kotłownie < 100 kW, piece).


Wykorzystanie ww. sposobów dostawy ciepła ulega procesom zmian w sposób dynamiczny. Wiąże się to zarówno ze zmieniającymi się preferencjami odbiorców w obszarach, w których możliwe jest indywidualne podejście do sposobu ogrzewania, jak i z dokonującymi się zmianami instytucjonalnymi wynikającymi z procesu restrukturyzacji gospodarki.

1.14.1Systemy ciepłownicze


Na terenie województwa lubuskiego, z uwagi na zasięg oddziaływania wydzielić można dwie kategorie systemów ciepłowniczych:

centralne systemy ciepłownicze, do których zaliczono do nich dwa największe (pod względem produkcji ciepła i długości sieci) systemy funkcjonujące na omawianym terenie, tj.: system ciepłowniczy miasta Zielona Góra zasilany z EC Zielona Góra oraz system ciepłowniczy Gorzowa Wielkopolskiego podłączony do EC Gorzów i Ciepłowni „Zakanale”;

lokalne systemy ciepłownicze, które swoim zasięgiem obejmują większe osiedla i/lub skupiska obiektów mieszkaniowo-usługowych, zlokalizowanych w głównych obszarach miejskich województwa. Zinwentaryzowano 26 takich systemów.
W większości przypadków przedsiębiorstwo ciepłownicze działające na terenie danego miasta prowadzi działalność zarówno w zakresie wytwarzania ciepła, jak i jego dostawy.
Cechą charakterystyczną zmian jakie zachodzą w zakresie stanu właścicielskiego są postępujące działania w kierunku prywatyzowania przedsiębiorstw ciepłowniczych i komasowania w ramach jednego przedsiębiorstwa działań obejmujących wytwarzanie i przesył ciepła.

W ciągu ostatnich czterech lat nastąpiło włączenie dużych przedsiębiorstw ciepłowniczych zajmujących się przesyłem ciepła tj. Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej i PEC Gorzów w struktury przedsiębiorstw wytwórczych oraz częściowa prywatyzacja lokalnych przedsiębiorstw systemowych.

Nastąpiło uregulowanie zagadnień formalno-prawnych i przejęcie przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. (ECO S.A.) jako właściciela i eksploatatora lokalnych źródeł i systemów ciepłowniczych działających dotychczas pod zarządem między innymi LZEC-u Zielona Góra, ECO Żagań itp. Obecnie do ECO S.A. należą lokalne systemy ciepłownicze wraz ze źródłami zlokalizowane w Gubinie, Sulechowie, Żarach, Żaganiu i Nowej Soli.

Podobne działanie dotyczy również zakładu w Świebodzinie przejętego przez Dalkię Poznań. Przeprowadzona została prywatyzacja przedsiębiorstwa w Słubicach.


W tabeli poniżej zestawiono wykaz przedsiębiorstw ciepłowniczych działających na terenie województwa ze wskazaniem zakresu działalności, posiadanych koncesji i struktury właścicielskiej.
Tabela 4 13 Przedsiębiorstwa ciepłownicze - zakres działalności, koncesje, struktura własności

Powiat

Gmina

Przedsiębiorstwo

Zakres

działalności / posiadane koncesje

Data

ważności koncesji

Struktura

właścicielska

Wytwarzanie ciepła

Dystrybucja ciepła

Miasto Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oddział Elektrociepłownia Gorzów

WCC

PCC


31.12.2025

15.10.2025


Gorzowski

Kostrzyn nad Odrą

EC Arctic
Paper
Kostrzyn S.A.
WCC

30.11.2018


Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

PCC

15.10.2025

gmina

Miasto Zielona Góra

Zielona Góra

Elektrociepłownia Zielona
Góra S.A.

WCC

PCC


31.12.2024

31.12.2020Gr. Kapit. EDF,

Gmina ZG 1,47%Świebodziński

Świebodzin

Dalkia Poznań SA - Zakład Świebodzin

WCC, OCC, PCC

31.12.2025
Żarski

Lubsko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.

WCC,

PCC


Brak <5MW

gminaECO S.A.

WCC, OCC, PCC

31.10.2023

E.ON edis energia Sp. z o.o.
M. Żary

K-1002 Żary
Nowosolski

Nowa Sól miasto

K-1031 Nowa Sól
Żagański

Żagań

K- 1301 Żagań
Krośnieński

Gubin miasto

K-1051 Gubin
Zielonogórski

Sulechów

K-1061, K-1062, K-1063
Nowosolski

Kożuchów

Zaset Sp. z o.o.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa


Żagański

Szprotawa

Szprotawski Zarząd Nieruchomościami CHROBRY Sp. z o.o.

WCC

PCC


04.08.2025

21.10.2019gmina

Słubicki

Słubice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Słubice Sp. z o.o.

WCC,

PCC


30.11.2025

100% SEC

Sulęciński

Sulęcin

Komunalnik Sp. z o.o.

WCC

PCC


31.12.2023

gmina

Międzyrzecki

Międzyrzecz

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

WCC

PCC


15.10.2018

gmina

Międzyrzecki

Skwierzyna

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie

WCC

PCC


15.10.2023


Ostrowskie ZC,

Gmina 49%Strzelecko - drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

WCC,

PCC


04.08.2025

100% Gmina1.14.1.1 Charakterystyka systemowych źródeł ciepła


Charakterystykę elektrociepłowni stanowiących źródła ciepła dla centralnych systemów ciepłowniczych Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. oraz przedsiębiorstw energetycznych je prowadzących przedstawiono w rozdz. 4.1.
Na obszarze województwa wyróżnić można trzy duże (tj. powyżej 100 MW) źródła ciepła zasilające systemy ciepłownicze:

 • Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

 • Elektrociepłownia „Gorzów” S.A.

 • Elektrociepłownia Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Wymienione wyżej źródła produkują ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu (wykorzystując jako paliwo gaz ziemny ze złóż krajowych) dla pokrycia potrzeb własnych, jak również miejskich systemów zaopatrzenia w ciepło oraz odbiorców lokalnych, przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu źródła.

Centralne systemy ciepłownicze pokrywają 10% ogólnego zapotrzebowania na ciepło na terenie województwa, natomiast systemy lokalne zabezpieczają około 4,5% tego zapotrzebowania.
Łączna moc dyspozycyjna źródeł systemowych zasilających systemy ciepłowniczej o mocy zamówionej powyżej 2,0 MW wynosi (według stanu na 01.01.2013 r.) 930 MW, z czego 56,5% stanowi suma mocy źródeł zasilających centralne systemy ciepłownicze, tj.: EC Zielona Góra 255 MW (stan na 01.01.2013) i EC Gorzów 300 MW.

Z EC APK posiadającej moc zainstalowaną 197 MW do miejskiego systemu ciepłowniczego wyprowadzane jest ciepło z wykorzystaniem tylko około 7% tej wielkości.


W tabeli 4-10 przedstawiono podstawowe dane dotyczące systemów ciepłowniczych zinwentaryzowanych na terenie województwa.

Na rysunku 4-1 wskazano lokalizację zinwentaryzowanych źródeł systemowych.


W znakomitej większości systemów nastąpiło obniżenie, w porównaniu do roku 2007, zarówno mocy zamówionej w źródłach, jak i wielkości wytwarzanej i sprzedanej energii cieplnej.

Tam gdzie zakończona została regulacja uwarunkowań własnościowych przedsiębiorstwa, w tym zakończenie procesu prywatyzacji rozpoczęto działania zmierzające do optymalizacji warunków pracy źródeł przez przystąpienie do ich modernizacji i wyłączania zamortyzowanych jednostek kotłowych będących w złym stanie technicznym i stanowiących o nadmiernym poziomie mocy zainstalowanej w stosunku do mocy zamówionej.Tabela 4 14 Zestawienie centralnych i lokalnych systemów ciepłowniczych na terenie województwa lubuskiego

Powiat

Gmina

System ciepłowniczy

dystrybucja ciepłaŹródło

wytwarzanie ciepłaPaliwo

Moc zainstalowana /osiągalna [MW]

2007 / 2011

Moc
zamówiona przez sc [MW]


2007 / 2011

Produkcja energii

[TJ]

2007 / 2011

Sprzedaż

Energii

[TJ]

2007 / 2011

Straty

ciepła

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

PGE G i EK SA o/ EC Gorzów

EC Gorzów,

C. Zakanale,węgiel, gaz

300,0

152,0 /

170


1 849 / 1 800

1875  /

1 332 + 46011%

Gorzowski

Kostrzyn nad Odrą

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Arctic

Paper Kostrzyn S.A.gaz,

197,0

12,40 / 14,27

99,7 / / b.d

81,2 / 82,3

14 – 22%

Zielona Góra

Zielona

Góra M


Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.

gaz, węgiel

293,0 / 2551

181,34 / 197,8

1 665 / 1600

1 521 / 1320

15%

Świebodziński

Świebodzin

Dalkia Poznań S.A.

Zakład ŚwiebodzinKotłownie systemowe:

Os. Łużyckie

Pl. Jana Pawła II

Kamienna 15


węgiel; węgiel

gaz

14,13


0,7

0,85


10,87 / b.d.

90,15 / b.d.

79,7 / b.d.

11,4%

C. Świerczewskiego

węgiel

24,10

7,40 / b.d

62,6 / b.d

47,1 / b.d

25%

Żarski

Lubsko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.

Kotł. ul. Żeromskiego – PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.

gaz Lw

4,50

3,65 / 3,11

26,5 / 22,7

23,1 / 21,05

~ 8%

Żary miasto

ECO SA

K-1002 Żary

węgiel

29,08 / 17,44

21,65 / 22,6

168,8 / b.d

145,0 / 146,2

11,4%

Nowosolski

Kożuchów

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Zaset Sp. z o.o.

węgiel

12,00

8,50/ b.d

62,9 / b.d

40,2 / b.d

b.d

Nowa Sól miasto

ECO SA

K-1031

węgiel

29,08 / 17,44

19,53 / 19,2

137,2 / b.d

119,6 / 112

14,8%

Żagański

Szprotawa

SZN „Chrobry Sp. z o.o. w Szprotawie

1 kotłownia systemowa - ZGK

węgiel

7,96

5,51 / 4,41

44,3 / 31,0

32,5 / 25,8

20%

Żagań

ECO SA

K-1301

węgiel

29,07

18,70 / 17,4

153,5 / b.d

137,4 / 136,3

b.d.

Słubicki

Słubice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Słubice Sp. z o.o.

Ciepłownia Miejska
PEC Słubice

węgiel

16,00

12,40 / 12,7

78,3 / 84,8

70,2 / 71,1

~13,6%

Sulęciński

Sulęcin

Komunalnik Sp. z o.o.

3 kotłownie systemowe – Komunalnik Sp. z o.o.

węgiel

6,95

4,40/ b.d

25,3 / b.d

22,0 / b.d

~13,2%

Krośnieński

Gubin miasto

ECO SA

K-1051”

węgiel

14,5

7,45 / 7,6

52,5 / b.d

47,1 / 41,27

13,9%

Zielono-

górski

Sulechów

ECO SA

K-1061

K-1063


węgiel

6,515

5,145


10,50 / 11,4

75,4 / b.d

63,9 / 73,6

~ 10%

Międzyrzecki

Międzyrzecz

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Kotłownia Miejska ul. Fabryczna 5

węgiel

18,6 / 15,0

13,9 / 12,5

113,6 / b.d

98,8 / b.d

~13,0%

Kotłownia Obrzyce

gaz

6,18

4,24 / bd

80,0 / b.d

59,7 / b.d

~ 25%

Skwierzyna

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie

7 kotłowni systemów lokalnych niskoparametrowych ZEC

węgiel,


1,39

0,70

29,4 / b.d

26,3 /

5 740


~ 14%

2k - Gaz E,

1,85

0,79
5 224

Węgiel brykiety +

4,14

2,64
20 320

Strzelecko - drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich

C. ul. Wyzwolenia 18

węgiel,

7,44

7,44

56,4 / 48,0

49,1 / b.d.

~11%Rysunek 4 4 Lokalizacja systemowych źródeł ciepła na terenie województwa lubuskiego1.14.1.2 Charakterystyka sieci ciepłowniczych


Na obszarze województwa lubuskiego sieci ciepłownicze rozprowadzające ciepło na terenie miast wyposażonych w systemy ciepłownicze w okresie mniej więcej do 1990 roku były wykonywane w technologii tradycyjnej kanałowej lub rzadziej w układzie sieci napowietrznych, po 1990 roku zaczęto stosować nowoczesną technologię rur preizolowanych.

Obserwuje się znaczne zróżnicowanie udziału nowoczesnych, niskostratnych sieci preizolowanych w poszczególnych systemach. Porównując stan techniczny sieci i skalę rozwoju i modernizacji systemów ciepłowniczych w latach 2007 i 2012 zauważa się wyraźny wzrost udziału sieci wykonanych w preizolacji. W skali całego województwa (według udostępnionych danych) udział ten wzrósł o 10% z 36 do 46%, przy czym decydujący wpływ na to mają dynamicznie rozwijające się i modernizowane systemy ciepłownicze Gorzowa i Zielonej Góry, których długość stanowi blisko ⅔ stanu sieci w województwie.


W tabeli poniżej przedstawiono podstawową charakterystykę sieci, a na wykresie 4-1 ich długości u poszczególnych dystrybutorów w układzie technologii budowy (tradycja/preizolacja).
Tabela 4 15 Długości sieci ciepłowniczych, udział sieci w preizolacji

Powiat

Gmina

System ciepłowniczy – dystrybucja ciepła

Stan 2007

Stan 2012

Długość sieci ciepłowniczej [km]

% sieci w preizolacji

Długość sieci ciepłowniczej [km]

w tym sieć preizolowana [km]

% sieci w preizolacji

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlk.

PGE GiEK o/

EC Gorzów83,369

54%

102,4

68,07

66%

Gorzowski

Kostrzyn nad Odrą

Miejskie Zakłady

Komunalne Sp. z o.o.12,008

8%

12,03

7,91

66%

Zielona Góra

Zielona Góra

EC Zielona Góra S.A.

96,88

29%

110,08

43,16

39%

Świebodziński

Świebodzin

Dalkia Poznań SA Zakład Świebodzin

Os. Łużyckie5,101

23%

5,101

1,148

23%

Świebodziński

Świebodzin

Dalkia Poznań SA Zakład Świebodzin

c. ul. Świerczewskiego14,21

4%

14,21

0,529

4%

Żarski

Lubsko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Lubsku Sp. z o.o.3,247

11%

3,46

1,04

30%

Żarski

Żary miasto

ECO SA

14,668

44%

13,92

11,30

81%

Nowosolski

Kożuchów

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Żagański

Szprotawa

SZN Chrobry

Sp. z o.o. Szprotawa3,528

4%

3,59

0,59

16%

Żagański

Żagań

ECO SA

10,946

54%

13,88

6,48

47%

Słubicki

Słubice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Słubice

7,339

38%

7,82

3,77

48%

Sulęciński

Sulęcin

Komunalnik Sp. z o.o.

3,1

0%

3,1

0

0%

Nowosolski

Nowa Sól miasto

ECO SA

10,463

47%

11,22

5,19

46%

Krośnieński

Gubin miasto

ECO SA

5,59

48%

5,53

3,00

54%

Zielonogórski

Sulechów

ECO SA

4,61

18%

11,31

2,24

20%

Międzyrzecki

Międzyrzecz

ZEC Sp. z o.o.

K. ul. Fabryczna 54,97

60%

4,97

3,0

60%

Międzyrzecki

Międzyrzecz

ZEC Sp. z o.o.

C. Obrzyce6,244

0%

6,244

0

0%

Strzelecko - drezdenecki

Skwierzyna

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Skwierzynie1,949

64%

2,626

1,432

54%

Strzelecko - drezdenecki

Strzelce Krajeńskie

PGK Strzelce Kraj.

b.d.

b.d.

3,00

1,49

50%

Województwo lubuskie – suma

288

36%

333,8

160,1

48%


Wykres 4 3 Długość sieci ciepłowniczej [km] ze wskazaniem udziału sieci preizolowanej1.14.1.3 Plany rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych


Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. udostępniając wyciąg z Planu rozwoju wskazała, w perspektywie do roku 2016 na ujęcie szeregu inwestycji mających na celu między innymi modernizacje układów odpylania kotłów dla dostosowania do wymagań jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku, wprowadzanie układów kogeneracyjnych do poszczególnych źródeł systemowych, oraz zadania mające na celu modernizacje i utrzymanie majątku technicznego w stanie pozwalającym na bezpieczną i bez awaryjną pracę.

Potencjalne inwestycje podłączenia nowych odbiorców zależeć będą od skali odbioru ciepła i wyników indywidualnych analiz techniczno-ekonomicznych.

W rozbiciu na poszczególne instalacje planowane działania obejmować będą odpowiednio w miejscowościach:

Gubin


 • rozbudowę układów odpylania kotłów,

 • po ustaleniu możliwości i efektywności zabudowę gazowego układu kogeneracyjnego (ok. 0,5MWe + 0,5MWt) z równoczesną likwidacją jednego kotła WR5,

 • budowę nowego odcinka sieci ciepłowniczej, który zastąpi odcinek sieci przy rzece Lubszy uszkodzony podczas powodzi w 2009 r.

Nowa Sól

 • zabudowę gazowego układu kogeneracji o mocy cieplnej ok. 2MWt i elektrycznej ok 2MWe uwzględniającą warunki pracy w okresie letnim,

 • modernizację układów odpylania kotłów,

 • modernizację układów elektrycznych oraz sterowania kotła WR-10.

Sulechów

 • w bieżącym roku zakończona zostanie realizacja zadania polegającego na likwidacji kotłowni z ul. Tkackiej i włączeniu sieci ciepłowniczej zlikwidowanej kotłowni do systemu ciepłowniczego zasilanego z modernizowanej kotłowni przy ul. Mieszka I. Realizacja ww. inwestycji zmniejszy ogólne koszty wytwarzania, a modernizacja kotłowni przy ul. Mieszka I poprawi sprawność i pewność dostaw ciepła dla odbiorców,

 • Kotłownia K-1603 ul. Łąkowa - modernizację kotła WCO-80 mającą na celu zwiększenie mocy oraz sprawności wytwarzania ciepła,

 • modernizację układów odpylania.

Żary

 • zabudowę gazowego układu kogeneracji o mocy cieplnej ok. 2MWt i elektrycznej ok. 2MWe, uwzględniającą warunki pracy w okresie letnim,

 • rozbudowa układu odpylania kotłów.

Żagań

 • zabudowę gazowego układu kogeneracji o mocy ok. 2 MWt + 2 MWe uwzględniającą warunki pracy w okresie letnim, z jednoczesną likwidacją kotła WR10,

 • modernizację układów odpylania kotłów.


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Słubice Sp. z o.o.

Z uwagi na prowadzenie procesu restrukturyzacji własnościowej w latach 2008-2011 nie przeprowadzono znaczących inwestycji modernizacyjnych ani w źródłach ani na sieciach przesyłowych.

W roku 2013 PEC Słubice planuje przystąpienie do kompleksowej modernizacji ciepłowni i wystąpił do NFOŚiGW o dofinansowanie przygotowywanej inwestycji.

Zakres modernizacji głównego źródła ciepła obejmować będzie następujące działania: • Wybudowanie nowego kotła WR-8M w technologii ścian szczelnych, który zagwarantuje dostawy ciepła praktycznie przez cały sezon ciepłowniczy, istniejący kocioł WR-5 po modernizacji będzie stanowił rezerwę jako kocioł szczytowy.

 • Modernizację części ciśnieniowej i armatury drugiego kotła WR-5.

 • Zainstalowanie pełnej automatyki pracy kotłów i układów cieplno – technologicznych w ciepłowni.

 • Przebudowę stacji uzdatniania wody.

 • Kompleksową modernizację układów odpylania i transportu pyłów i żużla.

 • Modernizację pompowni wraz z układami cieplno – hydraulicznymi.

 • Montaż automatyki (wraz z wizualizacją) służącej do sterowania pracą ciepłowni i układów cieplno - technologicznych zainstalowanych w ciepłowni.1.14.2Kotłownie lokalne


Jednym z kroków przeprowadzonych dla oceny wielkości zapotrzebowania mocy i energii niezbędnej dla pokrycia potrzeb cieplnych na terenie województwa i sposobu ich pokrycia było sporządzenie inwentaryzacji kotłowni lokalnych działających na jego terenie.

Inwentaryzacji podlegały znaczące obiekty przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej będące pod zarządem gmin i powiatów.

Podsumowaniem przeprowadzonej inwentaryzacji jest przedstawione poniżej zbiorcze zestawienie źródeł ciepła o mocy powyżej 0,1 MW z wyłączeniem elektrociepłowni.

Zestawienie źródeł ciepła wraz z ich charakterystyką ujęto w załączniku do opracowania w tabelach Z-4-1, Z-4-2 i Z-4-3.


Tabela 4 16 Zbiorcze zestawienie kotłowni lokalnych na terenie województwa lubuskiego

KOTŁOWNIE
przedział mocy


ILOŚĆ ZINWENTARYZOWANYCH KOTŁOWNI

MOC

kotłowni (łącznie)

[MW]

Węgiel

Gaz

sieciowy

Biomasa, biogaz

Inne
(olej, gaz płynny,


odpady produkcyjne)

RAZEM

od 0,1 MW do 5 MW

362

575

28

159

1 124

572,8

od 5 MW do 20 MW

16

6

2

2

26

278,3

powyżej 20 MW

4

1

1

0

6

351,6

Kotłownie

woj. lubuskie– razem

382

582

31

161

1 156

1 202,7

Moc zainstalowana (łącznie) [MW]

581,4

338,7

205,9

76,7

1 202,7Procesem ciągłym jest modernizacja lokalnych kotłowni węglowych na wysokosprawne, niskoemisyjne nowoczesnej konstrukcji lub modernizacja związana z przejściem na inne paliwo (np. gaz ziemny, olej opałowy, odnawialne źródła energii /OZE/) lub likwidacja kotłowni i podłączanie zasilanego obiektu do systemu ciepłowniczego.1.14.3Rozwiązania indywidualne


Odbiorcy indywidualni pokrywają swoje potrzeby grzewcze także poprzez wykorzystanie energii chemicznej paliwa stałego, w tym przypadku węgla kamiennego, spalając go we własnych kotłach węglowych lub piecach kaflowych.

Źródło takiej energii grzewczej jest głównym emitorem tlenków węgla do atmosfery, ze względu na niedoskonały proces spalania i powstawanie innych zanieczyszczeń gazowych (tzw. „niska emisja”).

Mniejsza grupa mieszkańców wykorzystuje do ogrzewania olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny czy energię elektryczną. Główną przyczyną takiego stanu, są wysokie koszty tych paliw w porównaniu z paliwem stałym.
Odpady drzewne, jak i samo drewno, również są wykorzystywane w procesie ogrzewania mieszkań czy budynków jednorodzinnych, jako paliwo dodatkowe.

Coraz częściej stosowanej jest wykorzystywanie OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła) jako rozwiązań wspomagających wytwarzanie energii z wykorzystaniem paliw kopalnych.1.14.4Zapotrzebowanie na ciepło i sposób jego pokrycia – bilans stanu istniejącego


Zapotrzebowanie na moc cieplną na terenie całego województwa lubuskiego oszacowano na poziomie 4 159 MW, przy rocznym zużyciu energii na poziomie 26 550 TJ.
Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej [MW] dla województwa z podziałem na kategorie odbiorców ciepła i sposoby jego pokrycia przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 4 17 Zapotrzebowanie mocy cieplnej na obszarze województwa lubuskiego [MW]

Wyszczególnienie

Gaz sieciowy

Centralny system ciepłowniczy

Wyspowe systemy ciepłownicze

Ogrzewanie węglowe

Inne paliwo

Odnawialne źródła energii

Razem

Budownictwo

mieszkaniowe445,3

275,3

148,8

1 532,3

313,9

3,1

2 718,6

Obiekty użyteczności publicznej

97,6

61,8

15,3

113,5

30,1

2,2

320,6

Przemysł, usługi

c.o. + c.w.u.

683,2

58,4

12,9

79,5

12,0

22,7

868,7

i handel

technologia

53,2

17,0

6,9

28,7

4,2

141,4

251,6

Ogółem

1 279,3

412,4

184,0

1 754,1

360,3

169,4

4 159,3

Powyższe wielkości obrazują stan zapotrzebowania szczytowej mocy cieplnej przez odbiorców z obszaru całego województwa, a udział poszczególnych grup odbiorców w poborze zapotrzebowania mocy i wielkości zużycia energii przedstawiono na poniższych wykresach.Wykres 4 4 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na moc cieplną z terenu województwa lubuskiego


Wykres 4 5 Udział grup odbiorców w zużyciu energii na pokrycie potrzeb cieplnych


Sposób pokrycia tego zapotrzebowania obrazują wykresy 4-4 i 4-5 uwzględniające potrzeby wszystkich odbiorców oraz potrzeby zabudowy mieszkaniowej.
Wykres 4 6 Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej dla odbiorców z terenu woj. lubuskiego


Wykres 4 7 Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej dla zabudowy mieszkaniowej1.14.5Ocena stanu zaopatrzenia województwa w ciepło


Centralne systemy ciepłownicze charakteryzują się wysoką efektywnością wytwarzania i przesyłu ciepła. W źródłach systemowych, przy pracy w podstawie wykorzystywane są nowoczesne, wysokosprawne bloki parowo-gazowe. Według stanu przewidywanego na styczeń 2013 tylko w EC Gorzów pozostanie zainstalowany blok węglowy, który wymagać będzie przeprowadzenia inwestycji modernizacyjnych, zwłaszcza w aspekcie wzrostu wymagań środowiskowych po roku 2015.

W obrębie systemów sieciowych w sposób ciągły prowadzona jest modernizacja zarówno węzłów ciepłowniczych, jak i powiększany jest udział zmodernizowanych sieci preizolowanych.

Znacząca część węglowych źródeł systemów wyspowych pozostaje w niezadowalającym stanie technicznym, zaś eksploatowane sieci ciepłownicze pozostają ciągle jeszcze w znacznym stopniu w technologii tradycyjnej, kanałowej i są w złym stanie technicznym.

W większości źródeł systemowych istnieją rezerwy mocy zainstalowanej, pozwalające na bezproblemowe przyłączanie nowych odbiorców do rozwijającego się systemu ciepłowniczego.

W ostatnim okresie nastąpiło wyłączanie z eksploatacji zamortyzowanych i będących w złym stanie technicznym, jednostek kotłowych stanowiących o nadmiernym poziomie rezerw mocy zainstalowanej.

Plany rozwoju dotyczące wybranych źródeł systemowych pracujących w systemie pracy całorocznej obejmują instalowanie układów kogeneracyjnych w oparciu o paliwo gazowe o mocy elektrycznej i cieplnej rzędu 0,5 do 2 MW (wg zgromadzonych informacji 5 takich układów).

Ciągle jeszcze istotnym niekorzystnym elementem w analizie całości zagadnień dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną jest utrzymujący się, wysoki udział węgla spalanego w niskosprawnych urządzeniach w kotłowniach lokalnych i indywidualnych.
Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna