Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona23/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

1.26Podsumowanie


Racjonalne wykorzystanie energii, a w szczególności energii źródeł odnawialnych, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym gmin i miast województwa lubuskiego przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla miast i gmin województwa.
Obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii w województwie lubuskim powinno stopniowo przybywać pod warunkiem, że instalacje wykorzystujące OZE będą bardziej dostępne, a ich ceny zaczną spadać.

Wg przeprowadzonych prognoz z istniejącej obecnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej prawie 10% zabudowań w 2030 roku może wykorzystywać odnawialne źródła energii. Największe przyrosty mogą wystąpić w wykorzystaniu kolektorów słonecznych, biomasy oraz pomp ciepła.


Istotną rolę w propagowaniu energetyki odnawialnej pełnić winny miasta i gminy województwa. Dotyczy to w szczególności realizacji instalacji OZE w gminnych obiektach użyteczności publicznej.

Charakterystyka i ocena stanu złóż kopalin oraz możliwości i planów ich wykorzystania do celów energetycznych


Na obszarze województwa lubuskiego występują głównie następujące paliwa kopalne:

gaz ziemny zaazotowany,

ropa naftowa;

węgiel brunatny.


Na terenie województwa lubuskiego znajdują się udokumentowane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, dla których utworzono obszary i tereny górnicze. Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego prowadzone jest przez Spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. o/Zielona Góra działającą na terenie zachodniej i północnej części Polski (województwo lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i dolnośląskie). Ponad to PGNiG o/Zielona Góra prowadzi  eksploatację podziemnych magazynów gazu w Wierzchowicach (województwo dolnośląskie), Daszewo (województwo zachodnio – pomorskie ), Bonikowo (województwo wielkopolskie) oraz dostarcza gaz do odbiorców przemysłowych znajdujących się w pobliżu złóż gazu.

Lokalizację kopalń i charakter złóż rozmieszczonych na terenie województwa stanowiących źródło zaopatrzenia w gaz odbiorców z terenu województwa lubuskiego pokazano w tabeli 6-1


Tabela 6 32 Lokalizacja kopalń rozmieszczonych na terenie województwa oraz kopalń , które stanowią źródło zaopatrzenia w gaz odbiorców z terenu województwa lubuskiego

Jednostka organizacyjna

Nazwa złoża

Położenie złoża

Charakter złoża

Odbiorca gazu ziemnego

KGZ Wilków

m Gola


gm. Szlichtyngowa

woj. lubuskieWilków

gm. Szlichtyngowa

woj. lubuskie

gm. Kotla

woj. dolnośląskieeksploatowane złoże gazu ziemnego

ZOG „KRIO” w Odolanowie

KGZ Wilków

OG Grochowice

m. Grochowice

gm. Kotla

woj. dolnośląskieGrochowice

gm. Kotla

woj. dolnośląskie

gm. Siedlisko

woj. lubuskieeksploatowane złoże gazu ziemnego

ZOG „KRIO” w Odolanowie

KGZ Wilków

OG Szlichtyngowa

m. Drużyna

gm. Szlichtyngowa

woj. lubuskieSzlichtyngowa

gm. Szlichtyngowa woj. lubuskie

eksploatowane złoże gazu ziemnego

ZOG „KRIO” w Odolanowie

KRNiGZ Dębno

m. Barnówko

gm. Dębno,

woj. zachodnio -pomorskieBarnówko

-Mostno


–Buszewo (BMB)

gm. Dębno Lubuskie woj. zachodniopomorskie;

gm. Witnica

gm. Lubiszyn

woj. lubuskieeksploatowane złoże ropy naftowej i gazu ziemnego

Elektrociepłownia Gorzów S.A.

Arctic Paper

Kostrzyn S.A.


KRNiGZ Zielin

m. Troszyn

gm. Mieszkowice

woj. zachodnio -pomorskieZielin

gm. Mieszkowice

woj. zachodniopomorskie;

gm. Górzyca

woj. lubuskieeksploatowane złoże ropy naftowej i gazu ziemnego

Elektrociepłownia Gorzów S.A.

Arctic Paper

Kostrzyn S.A.


KRNiGZ Zielin

OG Górzyca

Górzyca

gm. Gorzyca

woj. lubuskieeksploatowane złoże ropy naftowej i gazu ziemnego

Elektrociepłownia Gorzów S.A.

Arctic Paper

Kostrzyn S.A.


KGZ Kościan

Kościan S-

Brońsko


gm. Kościan

gm. Śmigiel

gm. Kamieniec

gm. Wielichowo

– woj. wielkopolskie


eksploatowane złoże gazu ziemnego

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.

System gazu zaazotowanegoPobieranie 1.79 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna