Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych


Analiza kosztów nośników energii u odbiorców (Koncesje i taryfy na nośniki energii)Pobieranie 1.79 Mb.
Strona25/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Analiza kosztów nośników energii u odbiorców (Koncesje i taryfy na nośniki energii)

1.30Ciepło


W Tabeli Z-7-1 w Załączniku przedstawiono stawki opłat za zamówioną moc cieplną oraz za usługi przesyłowe, cenę ciepła oraz stawkę abonamentu z Taryf dla ciepła aktualnych na dzień 31.10.2012 r. dla wybranych, liczących się producentów i dystrybutorów ciepła działających na terenie województwa lubuskiego.

W celu określenia poziomu cen za ciepło na obszarze województwa lubuskiego, w poniższym zestawieniu posłużono się tzw. „uśrednioną ceną ciepła” liczoną z uwzględnieniem wskaźnika wykorzystania ciepła 6 500 GJ przy mocy zamówionej 1MW, odzwierciedlającym warunki pracy systemu ciepłowniczego.


Najniższą uśrednioną ceną netto ciepła w źródle systemowym charakteryzuje się obecnie EC Gorzów S.A. (29,49 zł/GJ) zaś najwyższą ZEC Sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu (78,72 zł/GJ).

Najniższa uśredniona cena ciepła przesyłanego systemem ciepłowniczym u odbiorcy (wysoki parametr) wynosi 33,90 zł/GJ i jest oferowana odbiorcom ciepła z sieci ciepłowniczej ENERGO-STIL, zaś najwyższą cenę ponoszą odbiorcy ciepła z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. (83,96 zł/GJ).


W celu porównania cen za ciepło na analizowanym obszarze i w innych rejonach kraju, tj. dla różnych taryf, w niniejszym opracowaniu posłużono się również tzw. „uśrednioną ceną ciepła”.

Dla porównania w tabeli 7-1 podano wartości stawek opłat i „uśrednione ceny ciepła” z innych przedsiębiorstw (w przypadku gdy nośnikiem ciepła jest gorąca woda, a odbiór ciepła odbywa się na węźle cieplnym należącym do odbiorcy i przez niego eksploatowanym). Pogrubiona czcionką zaznaczono źródła działające na terenie województwa lubuskiego.
Tabela 7 34 Stawki opłat oraz uśrednione ceny ciepła wybranych przedsiębiorstw ciepłowniczych działających na terenie woj. lubuskiego na tle wybranych przedsiębiorstw w kraju (odbiór ciepła z węzła odbiorcy, moc zamówiona: 1 MW, zużycie ciepła: 6 500 GJ)

Przedsiębiorstwo energetyczne

Źródło ciepła

Cena za moc zamówioną

Cena za ciepło

Uśredniona cena w źródle

Przesył do węzła odbiorcy

Uśredniona cena za przesył

Uśredniona cena ciepła u odbiorcy bez VAT

Uśredniona cena ciepła u odbiorcy z VAT

zł/MW/a

zł/GJ

zł/GJ

zł/MW/a

zł/GJ

zł/GJ

zł/GJ

zł/GJ

PGE GiEK S.A.

EC Gorzów

68 693,76

18,92

29,49

10 505,40

3,17

4,79

34,27

41,81

Fortum Częstochowa

EC Fortum

60 576,36

21,40

30,72

29 111,88

7,06

11,54

42,26

51,55

EDF Toruń

Cergia Wschód

64 022,64

27,11

36,96

6 272,16

4,64

5,60

42,56

51,93

LPEC Lublin

EC Wrotków+EC MEGATEM

79 584,82

17,89

30,13

22 512,77

9,45

12,91

43,05

52,52

MPEC Olsztyn

EC Michelin + C. Kortowo

55 688,64

23,95

32,52

33 743,52

10,47

15,66

48,18

58,78

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o w Kostrzyniu n/Odrą

ARCTIC PAPER KOSTRZYN

81 053,16

20,21

32,68

28 836,00

12,25

16,69

49,37

60,23

ECO S.A. Opole

ECO S.A. Opole

75 828,62

27,75

39,42

27 781,94

9,05

13,32

52,74

64,34

DALKIA Poznań S.A. Zakład w Świebodzinie

Kotłownia osiedlowa Oś. Łużyckie

94 985,02

29,41

44,02

12 476,61

7,25

9,17

53,19

64,89

EC Zielona Góra S.A.

EC Zielona Góra

66 851,16

28,49

38,77

26 424,10

10,94

15,01

53,78

65,61

ECO Opole S.A.

ECO Żagań

99 324,26

28,03

43,31

27 557,45

6,49

10,73

54,04

65,93

ECO S.A. Opole

Nowa Sól – źródło ciepła należące do sprzedawcy

85 364,54

28,53

41,66

27 990,13

8,21

12,52

54,18

66,10

ZEC Sp. z o.o w Międzyrzeczu

Ciepłownia rejonowa ul. Fabryczna 3

133 747,81

28,91

49,49

13 026,14

2,77

4,77

54,26

66,20

BPEC Sp. z o.o. Brzeg

C. ul. Ciepłownicza w Brzegu

88 602,55

28,64

42,27

23 957,22

8,45

12,14

54,41

66,38

ECO S.A. Opole

Żary – źródło ciepła należące do sprzedawcy

90 631,77

29,11

43,05

27 133,01

7,28

11,45

54,51

66,50

ECO S.A. Opole

Sulechów (ul. Łąkowa)

89 784,67

30,16

43,97

24 345,25

6,87

10,62

54,59

66,60

ECO S.A. Opole

Gubin – źródło ciepła należące do sprzedawcy

84 766,80

27,82

40,86

37 922,38

10,53

16,36

57,23

69,81

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych, aktualnych taryf dla ciepła (stan na dzień 31.10.2012 r.).
Uśredniona cena ciepła z przedsiębiorstw ciepłowniczych działających na terenie województwa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Na tle przedsiębiorstw krajowych ceny ciepła kształtują się na przeciętnym poziomie, z czego EC Gorzów oferuje najniższą cenę (34,27 zł/GJ netto).
Poniżej przedstawiono graficzną prezentację analizy cen ciepła z przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubuskiego. Czarną ramką zaznaczono największe działające źródła ciepła na terenie województwa lubuskiego.
Wykres 7 19 Porównanie cen ciepła z przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze województwa lubuskiego (zł/GJ netto, 1 MW=6500GJ)


Zróżnicowanie cen ciepła można tłumaczyć różnymi czynnikami występującymi w poszczególnych regionach, do których przede wszystkim należy zaliczyć koszt stosowanego paliwa uwzględniający jego rodzaj (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy) i warunki dostawy, stan techniczny źródła itp.Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna