Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona26/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

1.31Gaz


Odbiorcy gazu ziemnego znajdujący się na obszarze województwa lubuskiego zasilani są z sieci, której właścicielami są:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o.,

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (obecnie PGNiG SPV4 Sp z o.o oddział w Poznaniu) – zasila północną część województwa,

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (obecnie PGNiG SPV4 Sp z o.o oddział we Wrocławiu)– zasila południową część województwa,

EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu,

DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie.


Aktualną wysokość opłaty za gaz ziemny wysokometanowy oraz zaazotowany dla odbiorców DSG oraz WSG przedstawiono odpowiednio w Tabelach Z-7-2 do Z-7-5 w Załączniku, gdzie podano wyciąg z Taryfy PGNiG S.A. dla paliw gazowych Nr 5/2012.
Aktualną wysokość opłaty za gaz ziemny wysokometanowy dla odbiorców EWE Energia Sp. z o.o. przedstawiono w Tabeli Z-7-6 w Załączniku, gdzie podano wyciąg z Taryfy dla paliw gazowych z dnia 11.10.2012 r.
Aktualną wysokość opłaty za gaz ziemny wysokometanowy dla odbiorców DUON Dystrybucja S.A. przedstawiono w Tabeli Z-7 7 w Załączniku, gdzie podano wyciąg z Taryfy dla paliw gazowych Nr 8 z dnia 17.08.2012 r.
Poniżej przedstawiono na Wykresie 7-2 porównanie uśrednionej ceny 1 Nm³ gazu przy zapotrzebowaniu rocznym 1 200 m³ / 8 000 m³ w zależności od dostawcy paliwa. Do porównań (1200 m³) przyjęto ceny gazu oraz stawki opłat za usługi przesyłowe z grup:

W-2.12T / W-3.12T dla DSG oraz WSG (gaz wysokometanowy),

S-2.12T / S-3.12T dla DSG oraz WSG (gaz zaazotowany),

G-1 / G1 dla EWE energia Sp. z o.o.,

HD-1 / HD-2 dla DUON Dystrybucja S.A.
Grupy te cechują się podobnymi mocami godzinowymi oraz rocznym poborem w związku z czym zestawienie uśrednionej ceny gazu z poszczególnych przedsiębiorstw daje możliwość dokonania obiektywnego porównania i oceny kosztów ponoszonych na paliwo gazowe przez odbiorców.
Wykres 7 20 Porównanie cen gazu dla odbiorców z terenu woj. lubuskiego dla zapotrzebowania rocznego na poziomie 1 200 m³/rok. (zł/m³ netto)
Wykres 7 21 Porównanie cen gazu dla odbiorców z terenu woj. lubuskiego dla zapotrzebowania rocznego na poziomie 8 000 m³/rok. (zł/m³ netto)


Cena gazu z poszczególnych przedsiębiorstw kształtuje się obecnie na podobnym poziomie od ok. 1,80 – 2,00 zł/m³ w zależności od ilości pobieranego paliwa, za wyjątkiem Spółki EWE, z której to gaz jest droższy o ok. 20% i kształtuje się na poziomie od 2,18 - 2,43 zł/m³. Zdecydowanie tańszy jest gaz zaazotowany, jednak należy pamiętać, że jego wartość opałowa jest także odpowiednio niższa.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż w miarę wzrostu ilości pobieranego paliwa jego jednostkowy koszt spada. W przypadku rozpatrywanych przedsiębiorstw najtańszy jest gaz z DSG i WSG (ok. 1,80 zł/m³), zaś w przypadku EWE oraz DUON koszt gazu wynosi odpowiednio 2,18 zł/m³ i 1,93 zł/m³. Taki stan rzeczy spowodowany jest niższymi cenami gazu i usług przesyłowych w przypadku zakupu większej ilości paliwa oraz korzystniejszym dla odbiorcy podziałem kosztów stałych.

Cena gazu zaazotowanego jest niższa od gazu wysokometanowego o ok. 46 gr/m³ w latach. Należy zwrócić uwagę na fakt, że gaz zaazotowany jest tańszy, ale jednocześnie jego wartość opałowa wynosi do 32,8 MJ/m³ i jest niższa w porównaniu do gazu wysokometanowego (do 39,5 MJ/m³).


Poniżej przedstawiono na wykresie porównanie średnich cen gazu dla zapotrzebowania od 1200-8000 m³/rok dla odbiorców:

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (WSG - E),

Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (DSG - E),

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (WSG - Lw),

Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (DSG - Lw),

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (MSG - E),

Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG - E),

Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (KSG - E),

Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (GSG - E),

EWE energia Sp. z o.o. (EWE - E),

DUON Dystrybucja S.A. (DUON - E).
Wykres 7 22 Porównanie uśrednionej ceny gazu dla zapotrzebowania rocznego od 1200 do 8000 m³ (zł/m3 netto)


Powyższy wykres przedstawia uśrednioną cenę gazu w zależności od rocznego zapotrzebowania. Można stwierdzić, iż cena oferowana odbiorcom przez spółki należące do PGNiG sprzedają gaz wysokometanowy po cenie na podobnym poziomie. Cena waha się od 2,21 zł/m³ dla zapotrzebowania 1 200 m3/rok do 1,70 zł/m³ dla zapotrzebowania 8 000 m3/rok. Cena gazu wysokometanowego z EWE jest wyższa przeciętnie o ok. 15-20% i wynosi odpowiednio od 2,43 zł/m³ do 2,18 zł/m³.

Najtańszym paliwem jest gaz zaazotowany, tańszy przeciętnie o ok. 30% od gazu wysokometanowego, jednak jego wartość opałowa jest także niższa, w związku z czym w celu możliwości dokonania porównania atrakcyjności cenowej ww. paliw gazowych poniżej przedstawiono szacunek ceny 1 GJ wytworzonego na gazie zaazotowanym i wysokometanowym z uwzględnieniem wartości opałowej.


Wykres 7 23 Porównanie uśrednionej ceny netto 1 GJ ciepła z gazu ziemnego zaazotowanego (2 500 m3/rok) i wysokometanowego (2000 m3/rok) z uwzględnieniem wartości opałowej oraz z największych gazowych źródeł systemowych funkcjonujących na terenie woj. lubuskiego

Cena 1 GJ ciepła wytworzona z gazu ziemnego uzależniona jest głównie od wielkości roczne zapotrzebowania na to paliwo. W przypadku wzrostu ilości paliwa gazowego udział opłat stałych w opłacie za GJ jest niższy, przez co jednostkowa cena ciepła spada.

Dla porównania poniżej przedstawiono szacunek ceny 1 GJ wytworzonego na gazie zaazotowanym i wysokometanowym z uwzględnieniem wartości opałowej oraz sprawności przetwarzania przy zapotrzebowaniu rocznym na poziomie odpowiednio 25 000 m3 i 20 000 m3.


Wykres 7 24 Porównanie uśrednionej ceny netto 1 GJ ciepła z gazu ziemnego zaazotowanego (25 000 m3/rok) i wysokometanowego (20 000 m3/rok) z uwzględnieniem wartości opałowej oraz z największych gazowych źródeł systemowych funkcjonujących na terenie woj. lubuskiego


Jak wynika z wykresu powyżej w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na paliwo gazowe jednostkowa cena ciepła zbliża się do poziomu ciepła z systemu ciepłowniczego eksploatowanego przez EC Zielona Góra S.A. i wynosi dla gazu zaazotowanego ok. 56 zł/GJ netto.


Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna