Strategia marketingowa linii lotniczychPobieranie 84.13 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar84.13 Kb.

Strategia marketingowa linii lotniczychWizz Air


Autorzy:
Szymon Pochłopień

Maciej Nazim

SPIS TREŚCI

Strategia marketingowa linii lotniczych 1

Wizz Air 1

SPIS TREŚCI 2

1.Badania marketingowe 3

2.Geneza firmy i perspektywy rozwoju 6

3.Segmentacja rynku 7

4.Kształtowanie usługi transportowej (produkt) 10

5.Marka 11

6.Strategia cenowa 12

7.System dystrybucji 13

8.Promocja 14

8.1.Reklama 15

8.2. Ocena reklamy Wizz Air’a wg Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP) 15

16


8.3.Public Relations 16

8.4.Sales Promotion 17

9.Podsumowanie 18 1. Badania marketingowe

Ankieta
1. Jak często korzysta Pan/Pani z usług linii lotniczych? • Rzadziej niż raz na 2-3 lata

 • Raz na 2-3 lata

 • Średnio raz na rok

 • Kilka razy w roku

 • Średnio raz na miesiąc

 • Częściej niż raz na miesiąc

2. Proszę podać cel swojej podróży: • Służbowy

 • Turystyczny

 • Prywatny

 • Inny

3. Proszę wymienić 3 znane Panu/Pani marki linii lotniczych:

………………………………………………………………………………………….
4. Z usług których tanich linii lotniczych korzysta Pan/Pani najczęściej?


 • Aer lingus

 • Centralwings

 • Easyjet

 • Germanwings

 • Jet2.com

 • Norwegian Airlines

 • Ryanair

 • SkyEurope

 • Wizzair

 • Inne

5. Co zadecydowało o wyborze tej konkretnej linii lotniczej? (Proszę wybrać co najwyżej trzy odpowiedzi) • Marka, reputacja linii lotniczej

 • Siatka połączeń

 • Położenie lotnisk

 • Cena biletu

 • Jakość obsługi danej linii

 • Wygoda, komfort lotu

 • Posiadana flota

 • Limit bagażu

 • Bezpieczeństwo

 • Fachowość, kompetencje personelu

6. Na który element zwraca Pan/Pani największą uwagę wybierając linię lotniczą? (Proszę zaznaczyć co najwyżej trzy odpowiedzi). • Bezpieczeństwo

 • Cena

 • Darmowe posiłki

 • Ilość połączeń

 • Jakość obsługi

 • Limit bagażu

 • Lotniska (ich położenie, wielkość)

 • Możliwość zakupu biletów online

 • Punktualność

 • Wygoda, komfort lotu

 • Rodzaj posiadanej floty

 • Fachowość, kompetencje personelu

 • Reputacja firmy

 • Wystrój samolotu, wygoda

7. Proszę podać w skali od 1 do 5 ocenę poszczególnych elementów dla linii Wizzair na tle innych tanich linii lotniczych: • Cena

 • Bogactwo i różnorodność oferty

 • Jakość obsługi

 • Siatka połączeń

8. Czy byłby/byłaby Pan/Pani w stanie zapłacić wyższą cenę za bilet gdyby linie oferowały darmowe posiłki podczas lotu? • Tak

 • Nie

9. Czy byłby/byłaby Pan/Pani w stanie zapłacić wyższą cenę za bilet gdyby linie oferowały większe limity bagażu? • Tak

 • Nie

10. Czy byłby/byłaby Pan/Pani w stanie zapłacić wyższą cenę za bilet gdyby linie latały na centralne lotniska dużych miast? • Tak

 • Nie

Metryczka respondenta:


Płeć:

 • Kobieta

 • Mężczyzna

Wiek:


 • 0-19

 • 20-29

 • 29-39

 • 40-49

 • 50-59

 • +60

Wykształcenie: • Podstawowe

 • Zasadnicze-zawodowe

 • Średnie

 • Wyższe

Czy mieszka Pan/ Pani: • Na wsi

 • W miejscowości do 50 tys. mieszkańców

 • W mieście od 50 do 200 tys. mieszkańców

 • W mieście powyżej 200 tys. mieszkańców

Zawód:


………………………………………………………………………………
Miesięczne wynagrodzenie brutto:

 • 0-1000 zł

 • 1001-2000 zł

 • 2001-3000 zł

 • 3001-4000 zł

 • +4001 zł


 1. Geneza firmy i perspektywy rozwoju

Plan założenia Wizz Air powstał w czerwcu 2003 roku, gdy sześć osób dysponujących bogatym doświadczeniem w branży lotniczej oraz licznymi sukcesami w swoich karierach zawodowych połączyło siły pod kierownictwem Józsefa Váradiego, pełniącego rolę Dyrektora Generalnego Spółki. Głównym inwestorem była amerykańska spółka akcyjna Indigo Partners, specjalizująca się w inwestycjach transportowych. W ten sposób narodziła się linia lotnicza oferująca tanie loty. Trzy miesiące później firma Wizz Air została zarejestrowana i była gotowa do pierwszych lotów.

Pierwszy lot odbył się 19 maja 2004 roku z Katowic. 19 dni później Polska i Węgry wstąpiły do Unii Europejskiej i na wspólny, europejski rynek lotniczy. Linie lotnicze przewiozły 250 tysięcy pasażerów w pierwszych trzech i pół miesiącach funkcjonowania, prawie 1,4 miliona po roku, a 6 milionów do dnia dzisiejszego.

Obecnie Wizz Air operuje z 6 lotnisk bazowych w regionie: Katowic, Warszawy, Gdańska w Polsce, Budapesztu na Węgrzech, Sofii w Bułgarii i Bukaresztu w Rumunii, oferując loty do blisko 50 destynacji. W styczniu 2008 Wizz Air otworzy swoją siódma bazę w Poznaniu .

Firma Wizz Air prowadzi dalsze negocjacje, których celem jest stałe rozszerzanie siatki połączeń docelowych oraz zapewnienie tanich usług przewozowych z Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie Wizz Air oferuje loty na 70 trasach w Europie. Sieć połączeń stale się rozwija i dodawane są nowe miasta docelowe. Celem Wizz Air jest zapewnianie najtańszych usług w tej części Europy, co jest możliwe głównie dzięki odpowiedniemu wyborowi lotnisk. Dlatego też, o ile to możliwe, przewoźnik lata na mniejsze lotniska, co ma odzwierciedlenie w niskich cenach, ale również w przyjaznej i sprawnej obsłudze pasażerów. Wizz Air nieustannie prowadzi negocjacje z wieloma lotniskami, by zaoferować pasażerom niskie ceny lotów z Europy Środkowej i Wschodniej.

Flota Wizz Air składa się z 15 samolotów Airbus A320-200 (stan na luty 2008). 30 kolejnych samolotów A320 zostało zamówionych przez firmę w lipcu 2006, a w październiku 2007 linia złożyła zamówienie na 50 maszyn tego samego typu z opcją na kolejne 25.

Wyrazem uznania i akceptacji przez rynek usług węgierskiego przewoźnika jest zwycięstwo Wizz Air’a w plebiscycie na najlepszą tanią linię lotniczą w Polsce w 2007 roku, zorganizowanym przez portal pasażer.com, największy portal turystyczny w Polsce. Innym przykładem jest otrzymanie przez Józsefa Váradi’ego nagrody „Brave Innovator 2007”, przyznawaną przez korporację Ernst&Young.

 1. Segmentacja rynku

W celu dokonania segmentacji rynku przeprowadzono ankietę na reprezentacyjnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Wyniki zawarto w poniższych tabelach.


Wykres 1. Struktura wiekowa osób latających samolotem.

Źródło: opracowanie własne


Wykres 2. Struktura dochodowa osób latających samolotem (dochód

miesięczny)

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3. Struktura osób latających samolotem wg miejsca zamieszkania.

Źródło: opracowanie własne


Wykres 4. Struktura osób latających samolotem wg kryterium wykształcenia.


Źródło: opracowanie własne

Na podstawie metryczki zawartej w ankiecie wyłania się przekrój socjodemograficzny pasażerów tanich linii lotniczych. Jak widać na wykresach, wielu pasażerów podróżujących tanimi liniami lotniczymi to ludzie młodzi. Typową osobą korzystającą z usług Wizz Air’a jest:


 • Młoda osoba w wieku 20-29 lat

 • Posiadająca wyższe wykształcenie

 • Zarabiająca 2001-3000 zł brutto

 • Mieszkająca w dużym mieście ( powyżej 200 tys. mieszkańców)

 • Podróżująca samolotem głównie w celach turystycznych.

Reakcje konsumentów nawet w odniesieniu do tej samej usługi transportu lotniczego mogą być zróżnicowane. Świadczy to o tym, że na rynku nie występuje „przeciętny konsument”, który mógłby być punktem odniesienia przy formułowaniu programów i kierunków działania przedsiębiorstwa. Z tego powodu, aby ukształtować usługę transportową zgodnie z oczekiwaniami klientów istotne staje się określenie i badanie różnic występujących między konsumentami.

Patrząc na politykę firmy trudno dopatrzyć się wyraźnej segmentacji rynku. Tani przewoźnik w przeciwieństwie do normalnych przewoźników nie stosuje podziału na klasy taryfowe biletów lotniczych. Wszystkie miejsca mają jednakowy standard oraz cenę. Każdy klient, czy to zamożny czy też nie, traktowany jest tak samo i korzysta z usług o jednakowym standardzie. Fakt, iż większość klientów Wizz Air’a stanowią ludzie młodzi świadczy po prostu o większej mobilności tej grupy społecznej.

 1. Kształtowanie usługi transportowej (produkt)

Kształtowanie usługi transportowej obejmuje: • Kształtowanie sieci linii połączeń,

 • Częstotliwość połączeń,

 • Charakterystykę środka transportu,

 • Zakres obsługi klienta

Sieć połączeń obejmuje 49 miast w 17 krajach Europy. Wizz Air posiada 5 baz (hubów), w tym 3 w Polsce - w Katowicach (główna baza operacyjna firmy), Warszawie i Gdańsku. 18 czerwca 2007 Wizz Air ogłosił otwarcie 4 bazy w Polsce. Od 31 stycznia 2008 roku będzie nią Poznań. Ponadto linie latają także z lotniska we Wrocławiu. Generalnie Wizz Air dąży do zwiększenia liczby połączeń, a także dostępności usług lotniczych w Europie. W polityce transportowej skupia się na Europie Środkowo - Wschodniej gdzie rozmieścił swoje huby.

Zwiększaniu dostępności sprzyjają również ciągłe inwestycje we flotę. Aktualnie Wizz Air posiada flotę składającą się z jednego typu samolotów (Airbus A320) o średnim czasie eksploatacji poniżej 3 lat. Każdy z 13 samolotów posiada silniki typu International Aero Engine V-2500 oraz jest wyposażony w 180 skórzanych foteli. Flota jest stopniowo powiększana i w ciągu najbliższych 3-5 lat będzie dysponować 53 samolotami.

Celem Wizz Air jest dostarczenie taniego i łatwo dostępnego transportu osobom, które dotychczas podróżowały samochodami, autobusami lub pociągami. Widać to w całym wachlarzu usług, jaki proponuje swoim klientom Wizz Air. Oferta jest skierowana nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także i dla zbiorowych ( dla tych drugich przewidziane są zniżki), a w szczególności osób podróżujących w celach służbowych czy turystycznych. Sieci połączeń są wybierane tak, by pasażerowie mogli dotrzeć do najbardziej uczęszczanych miast Europy. Z pewnością powiększenie floty umożliwi latać z większą częstotliwością, do jeszcze większej liczby miast Europy.

Na klientów wyjeżdżających w celach turystycznych czeka bogata oferta. Wizz Air organizuje kompleksowe wyjazdy i wycieczki zagraniczne. Mając podpisane umowy z hotelami, biurami podróży czy też wypożyczalniami samochodów, zorganizowanie takiej usługi nie stanowi żadnego problemu. Ponadto Wizz Air organizuje wycieczki do miejsc w których dzieje się akurat coś ciekawego: mecze Ligi Mistrzów, koncerty w Londynie czy Berlinie. Wypad na narty do Austrii? Tu również nie ma żadnego problemu, bo Wizz Air pamięta także o miłośnikach białego szaleństwa. Nawet dla tych uboższych, gdyż węgierski przewoźnik umożliwia opłacenie wyjazdu w systemie ratalnym.

Modne wśród klientów stają się specjalnie organizowane czterodniowe wyjazdy weekendowe, połączone ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc. Ciekawą ofertę stanowi karta sztokholmska, którą można zakupić on-line na stronie internetowej Wizz Aira. Ta karta staje się przepustką do poznania Sztokholmu w niepowtarzalnie różnorodny sposób: poranna wizyta w muzeum, pałac w porze lunchu, popołudniowe zwiedzanie miasta. Karta jest biletem na transport publiczny, który przewiezie pasażera przez miasto zarówno na powierzchni jak i pod ziemią.

Aby rozszerzyć zakres proponowanych usług Wizz Air podpisuje porozumienia code share, czyli porozumienia handlowe, w wyniku których linie lotnicze wynajmują część miejsc drugiego przewoźnika operującego już na tym połączeniu i sprzedają na rynku wynajęte miejsca jako swój własny produkt.
Umowy code share umożliwiły pasażerom:


  • rezerwację i kupno biletu lotniczego do portu przeznaczenia;

  • komputerowy wybór linii lotniczej;

  • wybór połączenia lotniczego wraz z możliwością kontynuacji lotu na trasach mniej uczęszczanych;

  • płynną przesiadkę w trakcie podróży lotniczej;

  • zakup biletu po preferencyjnej cenie.

Wizz Air w swoim działaniu na rynku tanich przewoźników stawia na komfort i bezpieczeństwo. Chcąc dotrzeć do najbardziej wymagających klientów stara się podwyższać standardy, nie tylko poprzez unowocześnianie floty ale także zwiększając świadomość samych klientów, poprzez informację. Na stronie internetowej Wizz Air’a można przeczytać o różnych problemach mogących wystąpić w czasie lotu oraz poradach jak sobie z nimi radzić. Ponadto w trosce o wygodę wprowadzono płatną usługę, umożliwiającą rezerwację na miejsce z poszerzoną przestrzenią na nogi pasażera.


Badania marketingowe dotyczące proponowanej usługi transportowej wykazują, że klienci do zdecydowanie do mocnych stron węgierskiego przewoźnika zaliczyli:

  • cenę biletu;

  • reputację firmy;

  • siatkę połączeń;

  • markę, reputację linii lotniczej.

Słabymi cechami przedsiębiorstwa są według klientów bezpieczeństwo, komfort, wygoda podczas lotu, a także limit bagażu możliwego do zabrania przez pasażerów.
 1. Marka

Wizz Air jest największą tanią linią lotniczą w Europie Środkowej i Wschodniej i jako taka jest zdeterminowana do tego, aby umacniać swoją pozycję w tym rejonie przez otwieranie kolejnych baz, wprowadzanie nowych lotów i zwiększanie częstotliwości obecnych lotów.

Korzystając ze środków marketingowych i PR, inwestują wiele, aby komunikować potencjalnym pasażerom kluczowe przesłania - dostępne niskie ceny, doskonałość operacji, silne finansowe zaplecze i pozycję lidera na rynku polskim. Wizz Air ma bardzo silną markę, która jest zauważalna podczas całej podróży pasażera, zaczynając od rezerwacji, aż do przylotu a nawet dalej. Węgierski przewoźnik uważa, że jeżeli klient przekona się do koncepcji taniego latania i skorzysta z usług Wizz Air, powróci do nich ze względu na tanie, dostępne ceny oraz wyjątkowy poziom usług.

Wyzwaniem dla Wizz Air’a jest utrzymanie zaufania ludzi, właśnie dlatego tak ważne jest informowanie o silnym zapleczu finansowym, silnej pozycji na rynku, doskonałości operacji, nowych i niezawodnych samolotach. To ma upewnić klientów, że Wizz Air istnieje po to, aby stworzyć nowe możliwości podróżowania w cenie dostępnej dla każdego.

Wizz Air odczuwa mocne przywiązanie do marki i identyfikuje się z jej jasnymi i wyrazistymi kolorami. Wszystko to jest oczywiście wspomagane przez silny Public Relations i innowacyjne metody marketingowe. Według specjalistów od marketingu związanych z Wizz Air’em, marketing powinien być prowadzony poprzez duże promocje cenowe obramowane wibrującymi różowymi barwami. Klienci wtedy wiedzą: „Kiedykolwiek przyjdzie polecieć mi z Wizz Air, zrobię to za najlepszą cenę.” I tak jest w istocie. Logo Wizz Air’a i jego barwy stały się nierozerwalną częścią wszystkich kampanii reklamowych związanych z tanim przewoźnikiem. Witryna internetowa, reklama, czy też zwykłe ulotki – wszystko w jednakowych kolorach, które mają pomagać potencjalnemu klientowi w identyfikacji firmy i informować, która marka oferuje najlepsze usługi.

 1. Strategia cenowa

Dla klientów najważniejszym kryterium w podejmowaniu decyzji o kupnie biletu lotniczego jest jego cena. Strategia cenowa Wizz Air’a, ale także innych tanich przewoźników polega na udostępnianiu biletów w niskich cenach brutto na początku okresu sprzedaży zgodnie z zasadą: pierwszy przybył - pierwszy obsłużony. Po osiągnięciu pewnego kontyngentu pasażerów zostaje otwarta wyższa klasa cenowa i ceny biletów rosną progresywnie aż do terminu odlotu. Sterowanie kontyngentem pasażerów na dany lot w zależności od prognozy wykorzystania miejsc, oceny elastyczności opłat i rzeczywistej sytuacji rynkowej (zwłaszcza w okresach najwyższego popytu) sprawia, że tylko niewielka liczba biletów jest osiągalna po bardzo dogodnych cenach. Strategia dopuszcza także znacznie wyższe taryfy, które mogą w pewnych przypadkach przewyższyć dwudziestokrotnie najniższe ceny biletów na ten sam lot.

Wizz Air bardzo aktywnie korzysta ze strategii różnicowania cen. Czasami zdarza się, że zmienia ceny biletów nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia. Uśredniając zmiany cen, można powiedzieć, że im mniej dni do wylotu, tym bilety są droższe. Jednak bilety nie drożeją jednostajnie. Dosyć często zdarzają się znaczne, ale krótkotrwałe obniżki cen w ostatnich tygodniach poprzedzających lot. Jest to związane z kontrolą wskaźnika load factor - czyli ze staraniem sprzedania jak największej ilości dostępnych miejsc siedzących.

Kolejnym ważnym czynnikiem staje się z pewnością konkurencja cenowa na rynku lotniczym. Świetnym przykładem jest Wielka Brytania. Loty do tego kraju wykonuje z Polski wielu tanich przewoźników. To powoduje, że ceny do tego kraju są o wiele tańsze niż do innych krajów, wcale nie dalej od Polski położonych.

Innymi kryteriami różnicowania cen jest odległość i trasa przewozu, a także skala zakupu usług. Wizz Air stosuje programy lojalnościowe dla stałych klientów poprzez rabaty czy upusty. Również grupowy zakup biletów wiąże się z mniejsza cenę jednostkową. Taka oferta jest w szczególności oferowana firmom organizującym wyjazdy szkoleniowe.

Różnicowanie cen przez Wizz Air’a nie odbywa się wyłącznie ze względu na termin zamawiania biletu lotniczego. Innym czynnikiem mającym wpływ na końcowy koszt przelotu są wahania sezonowe. Najdroższe bilety występują w okresach wakacyjnych i świątecznych, kiedy ruch jest wydatnie wzmożony. Wizz Air poprzez ceny biletów, a także dodatkowe usługi stara się przyciągnąć klientów, by zapobiec pustym przebiegom w „martwych okresach”.

Wizz Air wprowadza na rynek specjalne pakiety taryf promocyjnych. W październiku 2006 zaproponowano oferty „Lot dla dwojga” oraz „Udany weekend”.

„Lot dla dwojga” to taryfa przeznaczona dla dwóch osób podróżujących razem z Warszawy do: Londynu, Liverpoolu, Paryża i Brukseli. Pierwsza z osób płaci 100% ceny biletu, druga natomiast 70%.

„Udany weekend” to propozycja przeznaczona dla osób podróżujących w ramach wyjazdów weekendowych. Podróż musi rozpocząć się w piątek lub sobotę, powrót natomiast dozwolony jest w niedzielę, poniedziałek lub wtorek.

Przykładem mogą tu być również promocje „Leć po północy”, polegające na tym, że niedogodna pora wylotu rekompensowana jest poprzez niższą cenę biletu.


Inne specjalne oferty cenowe proponowane przez Wizz Air to:

  • „Nowożeńcy”- tańsze bilety jako prezent dla młodych małżeństw obowiązujące przez 4 miesiące do wybranych miejsc w Europie;

  • „Bilet seniora” – oferta dla emerytów obowiązująca w sezonie off-peak;

  • „Bilet juniora” - dla dzieci w wieku 7-15 lat, które mogą lecieć z opiekunem za cenę 50% ceny biletu dla osoby dorosłej. 1. System dystrybucji

Kształtowanie sieci punktów sprzedaży usług transportowych ma na celu ułatwienie zakupu biletów klientom przewoźnika, rozszerzając jednocześnie zasięg działania na obsługiwanym przez niego rynku.

Usługa transportowa odznaczająca się określonymi właściwościami decydującymi o jej użyteczności nie tworzy jeszcze oferty rynkowej. Musi ona być jeszcze dostępna dla nabywców, tzn. musi istnieć możliwość jej zakupu w miejscu i w czasie dostosowanym do potrzeb. Usługa transportowa powinna być dostępna dla jak największej liczby osób na rynku docelowym.

Sprzedaż biletów Wizz Air odbywa się na 3 sposoby: • Poprzez stronę internetową

 • Poprzez call center

 • Poprzez biura podróży

Usługa call center dostępna jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Opłata za tą formę zamawiania biletu wynosi 5 euro. Nic dziwnego, że najbardziej popularnym sposobem zakupu biletu jest Internet. Najszybsza i najtańsza metoda rezerwacji biletu lotniczego w Wizz Air. Aby kupić bilet na wybrany lot, należy skorzystać ze strony internetowej „rezerwacja on-line”, a następnie wykonać kilka prostych czynności. Po wpisaniu wszystkich danych potrzebnych do rezerwacji i ustaleniu szczegółów dotyczących płatności, pasażer otrzyma plan podróży zawierający indywidualny kod rezerwacji. Dodatkowo dokument ten będzie zawierał numer lotu, datę i godzinę odlotu, trasę całej podróży oraz wysokość zapłaconej kwoty.

Wszystkie ceny zarezerwowanych biletów zawierają szczegółowe dane dotyczące zapłaconej za bilet kwoty. Wszelkie opłaty lotniskowe i opłaty za dodatkowe usługi mogą być wymagane osobno. Po wcześniejszym zamówieniu przelotu istnieje również możliwość zmiany rezerwacji o ile samolot, który wybierzemy posiada jeszcze miejsca na pokładzie.

Dla stałych klientów, Wizz Air przygotował usługę pozwalającą na dosyć znaczne zniżki. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Wizz Air’a, możemy dzwoniąc na call center otworzyć konto „Wizz Air Plus”. Przykładowo przy wpłacie na to konto kwoty równoważnej 2400 zł, pasażer otrzymuje dodatkowe 600 zł na przeloty. Ze środków znajdujących się na koncie można dokonać dowolnej rezerwacji na lot Wizz Air - również w ramach ofert promocyjnych.

Poprzez Internet można dokonywać także rezerwacji grupowych. Taka forma rezerwacji oprócz oczywistych zniżek, przynosi dodatkowe korzyści. Dla grup liczących minimalnie 25 osób zniesiono opłaty transakcyjne, a także istnieje możliwość rezerwacji bez podania nazwisk pasażerów do 72 godzin przed odlotem.

Oprócz biletu lotniczego, strona internetowa umożliwia zakup usług dodatkowych. Usługi te obejmują ubezpieczenie, dojazd z/na lotnisko, zakwaterowanie hotelu, czy wynajęcie samochodu. Wizz Air nawiązując umowy z różnym firmami zapewnia w prosty sposób zorganizowanie wszystkich spraw związanych z wyjazdem, bez względu w jakim celu się wyjeżdża.

Jeśli chodzi o zakup biletów poprzez biura podróży to istnieje tutaj ryzyko dodatkowych opłat manipulacyjnych, niezależnych od Wizz Air. Informacje na ten temat można uzyskać podczas rezerwacji.

Podstawową formą płatności w Wizz Air są karty Visa lub Mastercard. Oprócz tego istnieje możliwość zakupu biletu przelewem, lub płacąc gotówką w banku. W przypadku takiej formy płatności rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem Telecentrum. Podczas dokonywania przelewu lub płatności gotówką należy zaznaczyć swój Kod Rezerwacji oraz nazwisko przynajmniej jednego pasażera. W przypadku braku tych informacji Wizz Air nie będzie w stanie zidentyfikować płatności i rezerwacja będzie nieważna.


 1. Promocja

Promocja usług transportowych to oddziaływanie na konsumentów polegające na przekazywaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat usług oferowanych przez firmę i samej firmy w celu stworzenia dla niej preferencji na rynku. Jest to więc taki sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, który w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia popytu na usługi danego przedsiębiorstwa transportowego. Do najistotniejszych elementów promocji należą reklama, PR i sales promotion.8.1.Reklama

Działalnością reklamową Wizz Air’a zajmuje się polska firma „Media Group” współdziałająca z działem marketingowym przedsiębiorstwa. Organizuje wszystkie kampanie i jest odpowiedzialna za treść reklam. Jej działania muszą być spójne ze strategią Wizz Air’a, dlatego tak ważna jest współpraca między dwoma podmiotami. Podstawowymi celami marketingowymi Wizz Air’a jest wyraźne informowanie klientów o cenach oraz prezentowanie firmy jako bezpiecznego i taniego przewoźnika. To wszystko ma powodować czytelny i prosty przekaz

Nie da się ukryć że charakter reklam stosowanych przez tanie linie lotnicze są jednymi z najbardziej brutalnych na świecie. Najlepszym przykładem jest reklama porównawcza jaką zastosował Wizz Air w zeszłym roku. W reklamie „Samoloty z Norwegii, ceny z kosmosu”, węgierski przewoźnik dokonał porównania cen stosowanych przez Norwegian i Wizz Air oczywiście korzystnych dla tych drugich.

To co charakteryzuje reklamy Wizz Air’a, to ciągłe odwoływanie się w nich do barw loga. Reklamobiorcy przyzwyczaili się już do kombinacji kolorów różowego i fioletowego, którym raczy ich węgierska firma. Przez to przekaz staje się jasny i czytelny, a widok różowego samolotu od razu przywołuje na myśl tegoż przewoźnika.

Jako, że konkurencja jest niesamowita i żaden rywal na rynku nie może spać spokojnie, reklama staję się wszechobecna i można ją zobaczyć w najróżniejszych miejscach. Telewizja i Internet to absolutne minimum, które może nie wystarczyć. Dlatego Wizz Air staje się widoczny na szpaltach gazet, w radiu, na billboardach, czy też w tramwajach i autobusach miejskich. Ale nie tylko. Prowadzona jest kampania reklamowa w postaci reklam świetlnych umieszczonych na taksówkach. Charakterystyczne elementy Wizz Air’a widoczne są też w środku taksówek. Na zagłówkach foteli, pasażerowie taksówek mogą zobaczyć mapkę z aktualnymi połączeniami taniego przewoźnika.

Kampanie reklamowe Wizz Air’a mają na celu ugruntowanie pozycji firmy jako elastycznego przewoźnika, oferującego atrakcyjne ceny. Stąd też rzucające się w oczy ogłoszenia w gazetach, billboardy czy plakaty informujące o niezwykle atrakcyjnych cenach biletów na pożądanych przez rynek destynacjach (nieuwzględniające opłat lotniskowych i dodatkowych).

Wizz Air stosuje również reklamę belov the line, czyli reklamę bezpośrednią polegającą na wysyłaniu pakietu informacyjnego do sekretarek dyrektorów dużych firm, wychodząc z założenia, że to one często decydują o wyborze linii lotniczej.


8.2. Ocena reklamy Wizz Air’a wg Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP)


W 2007 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej OBOP przeprowadził badania mające na celu sprawdzenie znajomości marki Wizz Air wśród Polaków oraz zmierzenie oddziaływania reklamy przewoźnika na potencjalnych klientów.

Mniej więcej 40% respondentów zetknęło się z materiałami jakichkolwiek linii lotniczych. Wśród tej grupy niemal u 85% odnotowano znajomość polskich linii lotniczych. W maju 2007 kontakt z reklamą Wizz Air’a deklarowało 15% dorosłych Polaków, natomiast w sierpniu 2007 odsetek ten wzrósł o 1%.

Najbardziej nośną formą reklamy okazały billboardy i plakaty. Na drugim miejscu uplasowały się czasopisma, wyprzedzając telewizję oraz radio.

Wykres 5. Miejsce spotkania z reklamą Wizz Air’a.Źródło: www.obop.pl


Znajomość linii lotniczych Wizz Air rośnie wraz z wykształceniem respondentów (35% z wykształceniem wyższym; 15% z wykształceniem podstawowym) oraz wraz ze statusem ekonomicznym. Jest ono wyższe w przypadku mieszkańców miast niż wsi.

8.3.Public Relations

Coraz wyższy poziom progu zauważalności reklamy na rynku usług lotniczych wynikający z rosnącej konkurencji skłonił Wizz Air do intensyfikacji działań prowadzonych w ramach public relations. Firma w zeszłym roku ogłosiła przetarg na obsługę działań PR, który we wrześniu wygrała agencja Twenty Four Seven PR. W ramach umowy agencja zapewnia przewoźnikowi pełną obsługę w zakresie zarządzania relacjami z mediami, która obejmuje przygotowanie strategii komunikacji oraz jej pełną realizację, m.in. organizację konferencji i wyjazdów prasowych, przygotowywanie informacji prasowych, raporty i analizę mediów. Firma zajmuje się także organizacją wydarzeń specjalnych Wizz Air takich jak eventy dla pracowników.

Od momentu powstania Wizz Air bardzo dba o własny wizerunek, poprzez różne działania:


 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa na ważnych uroczystościach,

 • Przygotowywanie upominków z nadrukami firmowymi,

 • Zaangażowanie się w akcje humanitarne, takie jak np. pomoc ofiarom tsunami,

 • Współpraca z mediami (organizowanie konferencji prasowych, obsługa prasowo-informacyjna),

 • Współprace z władzami lokalnymi,

 • Organizowanie akcji dobroczynnych i współpraca z organizacjami charytatywnymi, np. udostępnianie środków transportu,

 • Organizowanie przelotów dla gości i dziennikarzy z okazji uruchomienia nowych połączeń,

 • Sponsorowanie imprez sportowych czy kulturalnych,

Dla firmy ważny jest nie tylko wizerunek własny jako taki, ale również postrzeganie rynku tanich linii lotniczych przez klientów. Dlatego gdy linie lotnicze Air Polonia zbankrutowały, natychmiastowo podjęto działania mające na celu polepszenie wizerunku całej branży. Mianowicie zaoferowano bezpłatne rezerwacje dla pasażerów Air Polonii, przez co firma pozyskała 15000 nowych klientów. Taka reakcja współgrała również ze strategią marketingową firmy. Wizz Air już od jakiegoś czasu wspomina na każdym roku, że jest najlepiej dokapitalizowaną firmą, przez co najbardziej wiarygodną i bezpieczną. Zaofiarowanie pomocy pasażerom Air Polonii mogło to tylko potwierdzić.

W ramach działań PR Wizz Air organizuje wiele akcji dobroczynnych, m.in. bierze udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas których przedstawiciele przewoźnika uczestniczą w licznych licytacjach. Zadeklarowano także przewóz 15 dzieci, które w celu ratowania życia muszą udać się do zagranicznych klinik.

Wizz Air sponsoruje wiele znaczących imprez sportowych czy kulturalnych. W 2007 linie lotnicze były jednym ze sponsorów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce w Warszawie. Przewoźnik wspiera także organizację koncertów muzyki klasycznej i jazzowej, m.in. festiwal Jazzowy „Jazz Jamboree” odbywający się co roku w Warszawie.

Wizz Air bierze udział w targach i wystawach, np. zajmuje się obsługą transportową Międzynarodowych Targów Poznańskich „Polagra”. Przedsiębiorstwo patronowało także wystawie egzotycznych ptaków we wrocławskiej Hali Ludowej w 2006 roku.

8.4.Sales Promotion

Ważnym instrumentem promocji jest sales promotion (promocja sprzedaży), czyli działania i środki, które podwyższają stopień skłonności konsumentów do zakupu produktu przez zwiększenie stopnia ich atrakcyjności. Wizz Air dobrze wie, że nie wystarczą jedynie niskie ceny, oraz atrakcyjne destynacje by zachęcić klienta do korzystania z ich usług. Dlatego stara się przyciągać nowych pasażerów wieloma atrakcjami, które w znaczący sposób ubogacają ofertę węgierskiego przewoźnika. Oto kilka z nich: • WizzPlus- jest kontem stworzonym dla klientów często podróżujących liniami Wizz Air. Przy wpłacie określonej kwoty na to konto, automatycznie otrzymuje się 15% lub 25% bonus. Ze środków znajdujących się na koncie można dokonać dowolnej rezerwacji na lot Wizz Air - również w ramach ofert promocyjnych.

 • Sport Travel- wyjazdy na imprezy sportowe, oczywiście liniami lotniczymi Wizz Air. W cenę wyjazdu wliczane są 2 noclegi w pokoju 2 osobowym, w hotelu 2 lub 3 gwiazdkowym. Oprócz tego śniadanie, a także ubezpieczenie NNW i KL oraz bilet na mecz. Organizowane są wyjazdy na mecze piłkarskie ligi hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej włoskiej, mistrzostwa piłkarskie , czy też wyścigi formuły 1.

 • Weekend w Europie – wyjazdy na 3 dni do najbardziej znanych miast Europy. Oferta obejmuje miedzy innymi takie miasta jak: Londyn, Madryt, Rzym, Lizbona, Paryż, Budapeszt, Moskwa, Ateny, Sankt Petersburg i wiele, wiele innych. Weekend w Europie, to okazja do intensywnego zwiedzenia ciekawych miejsc i niesamowitych zabytków. Pakiet oprócz zwiedzania obejmuje zakwaterowanie w hotelu, śniadanie oraz obiadokolacje, a także ubezpieczenie. Podczas zwiedzania miasta, dostępny jest pilot, który w sposób profesjonalny oprowadzi wycieczkę po okolicy.

 • Bilety na koncerty- Wizz Air oferuje sprzedaż biletów na koncerty do miast w których wykonuje loty.

 • Wyjazdy na narty – wypoczynek w kurortach we Włoszech i Szwajcarii (Montecampione, Tonale, Madesimo, St. Moritz, Grandvalira). Oferta obejmuje lot z Katowice do Mediolanu, a następnie dowóz do ww. miast. Gwarancja zakwaterowania bezpośrednio przy wyciągach narciarskich jest z pewnością dużą atrakcją dla miłośników białego szaleństwa.

 • Wypożyczalnia samochodów – możliwość korzystania z usług wypożyczalni samochodów. Dla pasażerów Wizz Aira przewidziane są stosowne zniżki.

Inne usługi: • Wizzfon- Wizz Air uruchomił tani numer Wizzfon dla połączeń międzynarodowych w cenie połączenia międzymiastowego,

 • Konkursy dla pasażerów linii lotniczych Wizz Air,

 • Sklep internetowy – na stronie internetowej przewoźnika można zakupić książki, filmy, gry, czy muzykę. Sklep działa we współpracy z polską firmą Kolporter.

Choć niektóre usługi nie mają nic wspólnego z główną działalnością firmy (sklep internetowy, wizzfon), są one z całą pewnością bardzo cenne z marketingowego punktu widzenia. Tworzą one bowiem więź między przewoźnikiem, a klientem. Jest bardzo prawdopodobne, iż osoba, która skorzysta ze sklepu internetowego Wizz Air, w przyszłości chcąc polecieć w dane miejsce, skorzysta z usług węgierskiego przewoźnika.
 1. Podsumowanie

Rozwój rynku usług lotniczych, powstawanie coraz to nowych przewoźników, zaostrzanie walki konkurencyjnej, powoduje, że rośnie znaczenie marketingu dla firm transportu lotniczego. Przy porównywalnych cenach usług lotniczych i możliwości skorzystania z ofert wielu przewoźników o wyborze konsumentów decydują w ogromnym stopniu elementy pozacenowe, jak np. solidność czy wiarygodność.Najistotniejszym elementem marketingu-mix linii lotniczych Wizz Air jest, według nas, promocja. Przy podobieństwie środków stosowanych przez tanich przewoźników na rynku lotniczym w zakresie dystrybucji i ceny, to właśnie działania promocyjne mogą umożliwić wyróżnienie się przedsiębiorstwa na tle konkurencji oraz budowanie wiarygodności i popularności marki na rynku. Jednak aby osiągnąć właściwe efekty działań promocyjnych należy ją powiązać z rodzajem usługi transportowej, jej ceną i wykorzystywanymi kanałami dystrybucji.

Z pewnością można stwierdzić, iż Wizz Air wykorzystując metody nowoczesnego marketingu ożywia istniejący popyt i powoduje powstawanie nowego na rynku.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna