Strategia rozwoju


STRUKTURA LUDNOŚCI POWIATU PIŃCZOWSKIEGOPobieranie 387.86 Kb.
Strona2/10
Data08.05.2016
Rozmiar387.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. STRUKTURA LUDNOŚCI POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Liczba ludności powiatu pińczowskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2000 r. wynosiła 44018 osób, co plasowało powiat na jednym z ostatnich miejsc w województwie świętokrzyskim ( przed powiatem Kazimierza Wielka – 37927 mieszkańców ). Gęstość zaludnienia na km kwadratowy wynosi 72 osoby i należy także do najniższych. Niższe zaludnienie posiada tylko powiat włoszczowski ( 53 mieszkańców na km kwadratowy ). W dwóch miastach ( Pińczów i Działoszyce ) zamieszkuje 30,2 % ludności, pozostała ludność zamieszkuje 136 wsi. Struktura ludności wywiera przemożny wpływ na przebieg procesów społeczno-gospodarczych. Zależy od niej zarówno stopień aktywności zawodowej oraz rozmiary potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej. Dynamikę rozwoju ludności powiatu przedstawia tabela nr 1.TABELA NR 1 - Stan ludnościowy powiatu w latach 1993 – 2000.06.30

Wyszczególnienie

1993

1995

1997

1999.

03.31

1999.06.30

2000.06.30

Ludność ogółem

W tym kobiety

Ludność w wieku:


  • Przedprodukcyjnym

  • Produkcyjnym

  • Poprodukcyjnym

45391

22836
12365

24476

8550


44983

22637
11804

24627

8552


44577

22465
11322

24733

8522


44336

22373
b.d.

b.d.

b.d.


44297

22361
10936

24891

8470


44018

22223
10539

25003

8476


Jak widać z powyższego zestawienia w okresie od 1993 do 30 czerwca 2000 r. liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 1373 osoby. Zmniejszenie to nastąpiło głównie w grupie ludności w wieku przedprodukcyjnym ( 1826 osoby ) co jest wynikiem zarówno starzenia się społeczeństwa jak również ujemnym wskaźnikiem migracji.

W analizowanym okresie przewagę liczby urodzeń nad liczbą zgonów, wykazywała tylko miasto i gmina Pińczów. W pozostałych gminach występowała przewaga zgonów, zarówno w liczbach bezwzględnych jak również w liczbach urodzin i zgonów na 1000 mieszkańców w skali roku. Tendencja ta utrzymuje się nadal czego dowodem jest tabela nr 2.

TABELA NR 2 – Ruch naturalny ludności.

Urodzenia żywe

Zgony

Przyrost naturalny

Urodzenia żywe

Zgony

Przyrost naturalny

Stan na dzień

W liczbach bezwzględnych

Na 1000 mieszkańców

307

388

-81

9,92

12,54

-2,62

31 marca 1999

208

264

-56

9,3

11,8

-2,5

30 czerwiec 2000

Źródło: Biuletyn Statystyczny woj. Świętokrzyskiego czerwiec ’99

Biuletyn Statystyczny woj. Świętokrzyskiego sierpień 2000


Pomimo ujemnych wskaźników stopa przyrostu naturalnego należy do najwyższych w województwie świętokrzyskim. Wyższy wskaźnik notuje się tylko w powiecie koneckim (-0,47) i włoszczowskim (-1,77). Stopa przyrostu naturalnego zmniejsza się w całym województwie świętokrzyskim. Wynika to z tzw. falowania demograficznego, starzenia się społeczeństwa a także powodów społecznych ( niedostateczna opieka socjalna państwa ), gospodarczych (bezrobocie) itp.

Na zmniejszenie się liczby ludności wpływa również niekorzystny ruch migracyjny charakteryzujący się odpływem młodzieży (przeważnie wykształconej) z terenu powiatu. Ruch migracyjny wynosi 2,6 na 1000 mieszkańców powiatu.

Wszystko to wpływa na fakt, że tzw. wskaźnik obciążenia demograficznego, ustalony jako stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym (przed i poprodukcyjnym ) przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym jest wyższy niż przeciętny w województwie. Obciążenie demograficzne które w 1993 roku wynosiło 85,0 zmniejszyło się co prawda do 76,0 lecz jest wyższe od średniej wojewódzkiej, która wynosi ok. 69,0.

Dokonujące się zmiany demograficzne, radykalne zmniejszenie się ludności w wieku przedprodukcyjnym – odpływ młodzieży wykształconej zaowocuje w przyszłości niekorzystną strukturą wiekową ludności i może w przyszłości decydować o tempie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin, miast oraz całego powiatu.

Pobieranie 387.86 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna