Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egzPobieranie 47.36 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar47.36 Kb.
STRATEGIE


 1. AKTYWNE metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora CEO / Michel Muszynski. - Warszawa : Placet, 2006. - 248 s. : 1 fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 13646 - 13647 , 17474 – 17477
  6 egz.

 1. ANALIZA due diligence w integracji przedsiębiorstw / Waldemar Fołtyn. - Warszawa : Poltext, 2005. - 164 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 11617
  1 egz.
 2. ANALIZA strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 351, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 3110
  1 egz. 3. ANALIZA strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 351, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 7017 - 7018 , 8877 – 8879, 14844 – 14847
  9 egz. 4. ANALIZA strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1994. - 225, [3] s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 7906
  1 egz. 5. ANALIZA strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 310, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 8997 – 8998
  2 egz. 6. ANALIZY sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiebiorstwem / Janusz Fudaliński. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2002. - 241 s.; rys., tab., wykr., ; 21 cm
  Sygn. 2516 – 2517
  2 egz. 7. BANKOWOŚĆ detaliczna : strategie marketingowe i procesy zarządzania / Uwe C. Swoboda; tł. z niem. Eugeniusz Gostomski, Zbigniew Rurarz. - Warszawa : CeDeWu, 2000. - 224 s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 10704
  1 egz.

 1. Bezpieczeństwo i zarządzanie : analiza strategiczna / Piotr Daniluk.- Warszawa : Difin, 2015.
  Sygnatura: 36651 , 36652 , 36653 , 36654
  4 egz.
 2. BIZNES internetowy : strategie i modele / Allan Afuah, Christopher L. Tucci; tł. z ang. Paweł Kotwica, Witold Biliński. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 545 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 10770 – 10772, 12951-12952
  5 egz. 3. CLAUSEWITZ o strategii / Tiha von Ghyczy, Bolko von Oetinger, Christopher Bassford; tł. z ang. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne : The Strategy Institute of the Boston Consulting Group, 2002. - 215, [1] s. : 2 mapy, faks ; 21 cm
  Sygn. 3115 , 7309
  2 egz. 4. DAMODARAN on valuation : security analysis for investment and corporate finance / Aswath Damodaran. - New York : John Wiley & Sons, c. 1994. - XXV, [3], 426 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm . - (Wiley Frontiers in Finance)
  Sygn. 10896
  1 egz. 5. DECYZJE w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Tadeusz Witkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 492 s.; rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1127 , 2852 – 2856, 35210
  7 egz. 6. DOMINUJĄCA logika firmy : strategie polskich liderów / Krzysztof Obłój [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. - 184 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 5394
  1 egz. 7. DUALIZM w zarządzaniu : dziś i jutro firmy / Derek F. Abell; tł. z ang. Alfonso Kalinauskas, Tomasz Wiazowski. - Warszawa : Poltext, 2000. - 287 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 5697 - 5700 , 7250 – 7251
  6 egz. 8. DYNAMIKA wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców : zasady i praktyka analizy wartości strategicznej / Roger W. Mills; tł. z ang. Aleksandra Pawelska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 294, [2] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 13135 – 13138
  4 egz. 9. E-BIZNES : strategie sukcesu w gospodarce internetowej : sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych / Amir Hartman, John Sifonis, John Kador; przedm. John Chambers; tł. z ang. Jakub Kluziński, Marcin Sieczyk. - Warszawa : K.E. Liber, 2001. - XXXII, 361 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10939 – 10940
  2 egz. 10. EUROMARKETING : strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku / Marcin Komor. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 202, [2] s. : mapy, tab., rys., schem., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 3697, 20458
  2 egz. 11. FUZJE i przejęcia / Piotr J. Szczepankowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 252, [2] s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 7580 - 7581
  2 egz. 12. GLOBALIZACJA : strategia i zarządzanie / George Stonehouse, Jim Hamill, David Campbell, Tony Purdie; red. wyd. pol. Grażyna Gierszewska; tł. Marek Albigowski, Jarosław Filip Dąbrowski. - Warszawa : Felberg SJA, 2001. - XX, 383 s.; rys., tab., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 1031 , 3355
  2 egz. 13. GLOBALNA konkurencja / Artur Nowak-Far. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 286, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 7461 – 7463
  3 egz. 14. INFORMACJA zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy : wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw / red. Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa : Difin, 2003. - 293 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 13523 - 13524 , 18390 – 18391
  4 egz.

 1. INVESTMENT valuation : Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset / Aswath Damodaran. - 2 ed.. - New York : John Wiley & Sons, 2002. - XVI, 992 s. : schem., tab., wykr. ; 26 cm . - ( Wiley Finance)
  Sygn. 22972 – 22975
  4 egz. 2. INWESTOWANIE w wartość : klasyczna strategia inwestycyjna Benjamina Grahama dla każdego (W OPRACOWANIU) / Janet Lowe; tł. Artur Migdał, Marcin Sieczyk. - Warszawa : K.E. Liber, 1999. - XII, 190 s. ; 24 cm . - (Inwestowanie)
  1 egz. 3. INŻYNIERIA zarządzania / Ireneusz Durlik. - Wyd. 2 rozsz i zm Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 2 / Ireneusz Durlik, Józef Matuszek. - Warszawa : Placet, 1996. - 399 s.: rys., wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 594
  1 egz. 4. INŻYNIERIA zarządzania / Ireneusz Durlik. - Wyd. 3 Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 2 / Ireneusz Durlik, Józef Matuszek. - Warszawa : Placet, 1999. - 399 s. : rys., wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 531 - 536 , 589 – 593
  11 egz. 5. INŻYNIERIA zarządzania / Ireneusz Durlik. - Wyd. 5 Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1 / Ireneusz Durlik. - Warszawa : Placet, 2000. - 287, [8] s. : rys., wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 519 – 530
  12 egz. 6. KAPITAŁ intelektualny / Leif Edvinsson, Michael S. Malone; tł. z ang. Monika Marcinkowska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 149, [2] s. : rys., schem., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 10089 , 10302 – 10304
  4 egz. 7. KLIENCI.COM : jak stworzyć skuteczną strategię biznesową dla Internetu i nie tylko / Patricia B. Seybold, Ronni T. Marshak; tł. z ang. Małgorzata Seweryn, Joanna Rączka. - Kraków : IFC PRESS, 2001. - 417 s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10790 – 10791
  2 egz. 8. KOMPETENCJE przedsiębiorstwa : od określenia kompetencji do zbudowania strategii / Mariusz Bratnicki. - Warszawa : Placet, 2000. - 156 s. : rys., schem., tab ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 4480 , 8127
  2 egz. 9. KOMPLEKSOWA Karta Wyników : jak przekształcić zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągnąć doskonałe wyniki / Hubert K. Rampersad; tł. z ang. Grzegorz Dąbkowski; przedm. Dorothy A. Leonard. - Warszawa : Placet, 2004. - 392 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 7495
  1 egz.
 10. KONSULTING finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych / red. Maria Dębniewska. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. - 396 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 13073-13076
  4 egz.

 1. Kultura organizacyjna w zarządzaniu / red. nauk. Grażyna Aniszewska.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
  Sygnatura: 18523 , 18524 , 18525 , 18526
  4 egz. 2. MARKETING w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / Piotr Guziur. - Gliwice : Helion, 2001. - 150, [1] s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 203
  1 egz. 3. MARKETINGOWE strategie cen / Grzegorz Karasiewicz. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. - 303, [1] s. : tabl., wykr ; 20 cm
  Sygn. 2491 , 5246 , 3143
  3 egz. 4. METODY analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego (W OPRACOWANIU) / Grzegorz Rogowski. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1998. - 221 s. : rys., wykr ; 24 cm
  1 egz. 5. METODY ilościowe / Stanisław KrawczykMetody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa). T. 1 / Stanisław Krawczyk. - Warszawa : C.H.Beck, 2001. - XV, [1], 285 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 21 cm. - (Academia Oeconomica)
  Sygn. 14636 – 14638
  3 egz.
 6. MIĘDZYNARODOWE strategie marketingowe / Paweł Pietrasieński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 148 s. : schem., tab., 1 wykr ; 21 cm. - (Marketing bez Tajemnic)
  Sygn. 13023-13026
  4 egz. 7. NA sposób Warrena Buffetta : strategie największego w świecie inwestora kapitałowego (W OPRACOWANIU) / R.G. Hagstrom; tł. A. Ehrlich. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. - 277, [2] s. ; 24 cm . - (Ludzie Wielkiego Biznesu)
  1 egz. 8. Od dobrego do wielkiego : czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm / Jim Collins ; [przekł. Marcin Wąsiel].- [Wrocław] : SPM Project; [Warszawa]: Jacek Santorski - Wydawnictwa Biznesowe, cop. 2003.
  (Business ; 2)
  Sygnatura: 5401 , 5402
  2 egz. 9. Od dobrego do wielkiego : czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm / Jim Collins ; [przekł. Marcin Wąsiel].- Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2007.

(Światowe Bestsellery Biznesowe)
Sygnatura: 31008 , 31009 , 31010 , 31011
4 egz. 1. ORGANIZACJA jutra : zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją / John III Hagel, John Seely Brown ; tł. z ang. Magdalena Strzelecka. - Gliwice : Helion, cop. 2006. - 241, [6] s. ; 22 cm . - (Onepress Vip)
  Sygn. 28467 – 28470
  4 egz. 2. ORGANIZACJE w ruchu : strategie zarządzania zmianami / Ewa Masłyk-Musiał. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 342 s. : rys., tab., schem., wykr ; 24 cm. . - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 6590 – 6591
  2 egz. 3. PLANOWANIE strategiczne w przedsiębiorstwie / Maria Romanowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 343, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 7313 – 7314
  2 egz. 4. Potęga wartości : jak zbudować nieśmiertelną firmę / Agata Stachowicz-Stanusch.- Gliwice : Helion, cop. 2007.
  (Onepress Exclusive)
  Sygnatura: 31012 , 31013 , 31014 , 31015 , 31016 , 31017
  6 egz. 5. Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie / Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
  (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
  Sygnatura: 33630 , 33631 , 33632 , 33633 , 33634 , 33635
  6 egz. 6. PROGNOZOWANIE w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł Dittmann. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 291 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
  Sygn. 11502
  1 egz.
 7. PROGNOZOWANIE w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł Dittmann. - Wyd. 3 zm.. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Wolters Kluwer, 2006. - 304 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
  Sygn. 17463 – 17467
  5 egz.

 1. Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka.- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarcza, 2009.
  Sygnatura: 28762 , 28887 , 28888 , 28889 , 28890 , 28891 , 28892 , 28893 , 28894 , 28895 , 28896 , 28897 , 28898 , 28899 , 28900 , 28901 , 28902 , 28903 , 28904 , 28905
  20 egz.
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO przyszłości : wizja strategiczna / red. Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk; Marian Hopej [et al.]. - Warszawa : Difin, 2002. - 332, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 5286 – 5289
  4 egz. 3. Przejęcia : strategie i procedury / Denzil Rankine, Peter Howson ; tł. Tomasz Pietrzak.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
  Sygnatura: 22057 , 22058 , 22059 , 22060 , 22061 , 22062 , 22063 , 22064
  8 egz. 4. PRZEWAGA konkurencyjna jutra : strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości / Gary Hamel, C. K. Prahalad; tł. z ang. Marek Albigowski. - Warszawa : Business Press, 1999. - XIV, 250 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Inspiracje)
  Sygn. 12182 – 12183
  2 egz. 5. PSYCHOLOGIA myślenia i działania menedżera : rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, kreowanie strategii / Czesław Sławomir Nosal. - Kraków : Akade, 2001. - 308 s. : rys., tab. ; 21 cm . - (Akademia biznesu)
  Sygn. 2166 – 2175
  10 egz.

 1. Skuteczne wdrażanie strategii / Mark Morgan, Raymond E. Levitt, William Malek ; przekł.: Agata Trzcińska.- Warszawa : Wydawnictwo Profesjonalne PWN, 2010.
  Sygnatura: 30467 , 30468 , 30469 , 30470
  4 egz.
 2. STRATEGIA błękitnego oceanu : jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; tł. z ang. Anita Doroba. - Warszawa : Wydaw. MT Biznes, cop. 2005. - 336 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 23065 – 23070
  6 egz. 3. STRATEGIA globalna / George S. Yip; tł. z ang. Krystyna Bolesta-Kukułka. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 520 s. : rys., schem., tab ; 20 cm
  Sygn. 7104 , 5504
  2 egz. 4. STRATEGIA informatyzacji współczesnej organizacji : teoria i praktyka / red. Bernard F. Kubiak; Jerzy Auksztol [et al.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania, 2003. - 361 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6061 – 6062
  2 egz. 5. STRATEGIA inwestycyjna przedsiębiorstwa (W OPRACOWANIU) / H. Towarnicka. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999. - 161, [1] s. : wykr ; 20 cm
  1 egz. 6. STRATEGIA konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Michael E. Porter; tł. z ang. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, cop. 1992. - 373, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 20 cm
  Sygn. 5245 , 7105
  2 egz. 7. STRATEGIA marki / Jerzy Altkorn. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 194, [2] s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 20 cm . - (Marketing bez Tajemnic)
  Sygn. 7457 – 7458
  2 egz.

 1. Strategia obsługi klienta / Jacques Horovitz ; tł. Andrzej Ehrlich.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
  Sygnatura: 16428 , 18140 , 18141 , 18142
  4 egz. 2. STRATEGIA organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Krzysztof Obłój. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 340, [4] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12086 – 12088, 12184
  4 egz. 3. STRATEGIA produktu / Henryk Mruk, Ireneusz P. Rutkowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 230, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 20 cm . - (Marketing bez Tajemnic)
  Sygn. 7094 – 7097
  4 egz. 4. STRATEGIA przedsiębiorstwa a analiza finansowa : pozycja na rynku kapitałowym / John Ellis, David Williams; tł. z ang. Zbigniew Nowak, Janusz Dziwota; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1997. - [2], 430 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9958 – 9960
  3 egz. 5. STRATEGIA przedsiębiorstwa okresu przemian / Mieczysław Moszkowicz. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 315, [1] s.: rys., tab. ; 21 cm
  Sygn. 951 - 960 , 1614
  11 egz. 6. STRATEGIA sukcesu firmy / Krzysztof Obłój. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1994. - 169, [3] s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 9297 , 10497
  2 egz. 7. STRATEGIA zarządzania dystrybucją : praktyka logistyki biznesu / Martin Christopher; tł. z ang. Janina Kubka. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Placet, 1999. - 202, [5] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 5000 , 5156, 22504 - 22507
  6 egz. 8. STRATEGIA zarządzania produktem / Beata Siuta. - Bydgoszcz : TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa] : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1996. - 196 s. : rys., tab., schem., wykr ; 20 cm . - (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Z. 10/96)
  Sygn. 5597 – 5598
  2 egz. 9. STRATEGIA zarządzania zaopatrzeniem : praktyka logistyki biznesu / Zdzisław Sarjusz-Wolski. - Warszawa : Placet, 1998. - 211 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 5007 – 5009
  3 egz. 10. STRATEGICZNA polityka handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 251 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 11838 – 11839, 17502 – 17503
  4 egz. 11. STRATEGICZNE myślenie w firmie / Frank Krawiec. - Warszawa : Difin, 2003. - 228 s. : schem. ; 23 cm
  Sygn. 13462 , 18392 – 18396
  6 egz. 12. STRATEGICZNE podejście do klientów / Stanley A. Brown; tł. z ang. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 361, [3] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 5035
  1 egz. 13. STRATEGICZNY system zarządzania : holistyczne myślenie o przyszłości, formułowanie misji i strategii / Józef Penc. - Warszawa : Placet, 2001. - 440 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 13660 - 13661, 13725 , 17468 - 17470
  6 egz. 14. STRATEGIE dywersyfikacji przedsiębiorstw / Mirosław Rajzer. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 266, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 5033 , 7011
  2 egz. 15. STRATEGIE finansowe jednostek samorządu terytorialnego / Beata Filipiak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2008. - 159 s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 21733 – 21738
  6 egz.

 1. STRATEGIE i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Polanica Zdrój, czerwiec 2001.Cz.2 / red. Mieczysław Moszkowicz; Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej; Komisja Nauk Ekonomicznych PAN Oddział we Wrocławiu. - Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2001. - 310, [1] s.: rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 501
  1 egz. 2. STRATEGIE i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Polanica Zdrój, czerwiec 2001.Cz.1 / red. Mieczysław Moszkowicz; Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej; Komisja Nauk Ekonomicznych PAN Oddział we Wrocławiu. - Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2001. - 355 s.: rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 500
  1 egz. 3. STRATEGIE inwestycyjne : jak zwyciężać w grze skazanej na przegraną / Charles D. Ellis; tł. z ang. Joanna Zdrojewska. - Warszawa : K.E. Liber, 1996. - XII, [2], 130 s. : wykr ; 21 cm . - (Inwestowanie)
  Sygn. 9956 – 9957
  2 egz. 4. STRATEGIE marketingowe dużych sieci handlowych / Tomasz Domański. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 177, [3] s.: rys., tab. ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 578 , 2947
  2 egz. 5. STRATEGIE rozwoju organizacji / Andrzej Szplit, Janusz Fudaliński, Piotr Markiewicz, Halina Smutek. - Kraków : Antykwa, 2002. - 173 s.: rys., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 2453 – 2455
  3 egz. 6. STRATEGIE wzrostu wartości firmy : studium przypadków / red. Andrzej Szablewski ; Witold Breś [et al.]. - Warszawa : Poltext, 2000. - 387 s. : tab., wykr. ; 24 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 14779 - 14781 , 17293 – 17295
  6 egz. 7. STRATEGIE zarządzania / Józef Penc. - Wyd. 2 Strategie zarządzania : strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne. Cz. 2 / Józef Penc. - Warszawa : Placet, 1999. - 253 s. : rys.(w tym kolor.), schem.(w tym kolor.), tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 5004 – 5006
  3 egz. 8. STRATEGIE zarządzania / Józef Penc. - Wyd. 3 Strategie zarządzania : perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Cz. 1 / Józef Penc. - Warszawa : Placet, 1999. - 221 s. : rys., schem. (w tym kolor.), tab. (w tym kolor.), wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 5001 – 5003
  3 egz. 9. Strategie zarządzania produkcją i jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych / red. nauk. Szymon Salamon.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009.
  (Seria Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 162)
  Sygnatura: 27536
  1 egz. 10. Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku / red. nauk. Maria Aluchna, Mikołaj Pindelski, Piotr Płoszajski.- Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008.
  Sygnatura: 22355 , 22356 , 22357 , 22358 , 22359 , 22360 , 22361 , 22362 , 22363 , 22364
  10 egz.
 11. STREFA zysku : strategiczne modele działalności / Adrian J. Slywotzky, David J. Morrison, Bob Andelman; tł. z ang. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 410, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 20 cm
  Sygn. 3157 , 5028
  2 egz. 12. STUDY guide for Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance / Aswath Damodaran. - New York : John Wiley & Sons, c. 1994. - X, 220 s. : rys. ; 23 cm . - (Wiley Frontiers in Finance)
  Sygn. 22968 – 22971
  4 egz.
 1. Tworzenie modeli biznesowych : podręcznik wizjonera / Alexander Osterwalder, Yves Pigneur ; [tł. Bartosz Sałbut].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
  (Onepress Exclusive)
  Sygnatura: 32475 , 32476 , 32477 , 32478
  4 egz.
 2. TWORZYWO skutecznych strategii : na styku starych i nowych reguł konkurencji / Krzysztof Obłój. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 214, [2] s.: rys., tabl., wykr. ; 20 cm
  Sygn. 3111 – 3113
  3 egz. 3. TWÓRCZA destrukcja : dlaczego firmy nastawione na stopniowe ulepszanie swojej działalności nie mają szansy przetrwać - i jak je skutecznie przekształcać / Richard Foster, Sarah Kaplan; tł. z ang. Małgorzata Nycz [et al.]. - Łódź : Wydaw. Galaktyka, cop. 2003. - 343 s. : fot., wykr ; 25 cm
  Sygn. 4436
  1 egz. 4. Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; przekł. Grzegorz Łuczkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2010.
  (Wydawnictwa Profesjonalne PWN. Zarządzanie)
  Sygnatura: 30479 , 30480 , 30481 , 30482
  4 egz. 5. ZARZĄDZANIE firmą : strategie, struktury, decyzje, tożsamość / tł. Krystyna Bolesta-Kukułka; Strategor. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 598, [2] s.: rys., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 3073 - 3074 , 3730
  3 egz. 6. ZARZĄDZANIE gospodarką i finansami gminy / red. Hanna Sochacka-Krysiak. - dodr.. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2003. - 246 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12072
  1 egz. 7. ZARZĄDZANIE kryzysem w przedsiębiorstwie : perspektywa strategiczna / Aneta Zelek. - Warszawa : Orgmasz, 2003. - 344 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12380
  1 egz.
 8. ZARZĄDZANIE międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej / Andrzej Krzysztof Koźmiński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999. - 254, [2] s. : 1 schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 8913 – 8916
  4 egz. 9. ZARZĄDZANIE operacyjne : towary i usługi / Donald Waters, C. D. J. Waters; tł. z ang. Adam Becht. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 618, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 2061 , 2513 , 5533 - 5534 , 5073
  5 egz. 10. ZARZĄDZANIE rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza / Józef Machaczka. - dodr. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 162, [5] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 20 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 5079 , 6959
  2 egz. 11. ZARZĄDZANIE strategiczne : systemowa koncepcja biznesu / red. Mieczysław Moszkowicz; Jerzy Lech Czarnota [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 323 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm

Sygn. 12283 , 17777 – 17779

4 egz. 1. ZARZĄDZANIE strategiczne : tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej / Jerzy Rokita. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 348 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9842
  1 egz. 2. Zarządzanie strategiczne dla inżynierów / Grażyna Gierszewska, Barbara Olszewska, Jan Skonieczny.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
  (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
  Sygnatura: 33235 , 33236 , 33237 , 33238 , 33239 , 33240
  6 egz. 3. ZARZĄDZANIE strategiczne i operacyjne : studia przypadków (W OPRACOWANIU) / red. M. Lisiński; Wyższa Szkoła Biznesu (Nowy Sącz). - Nowy Sącz : WSB, 1998. - 149 s. : wykr ; 24 cm
  1 egz. 4. ZARZĄDZANIE strategiczne przedsiębiorstwem / Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Piotr Banaszyk, Hubert Witczak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 456 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 7088 – 7089
  2 egz. 5. ZARZĄDZANIE strategiczne w bankach / Jan Krzysztof Solarz; Polska Fundacja Promocji Kadr. - Warszawa : Poltext, 1997. - 198 s. : tab., schem., 2 wykr ; 22 cm . - (Euromanagement)
  Sygn. 9767
  1 egz. 6. ZARZĄDZANIE strategiczne w biznesie międzynarodowym / Andrzej Tubielewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 415, [1] s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 9583, 10013 , 17524 - 17525
  4 egz. 7. ZARZĄDZANIE strategiczne w świetle teorii i praktyki / Stefan Ignatiuk, Sławomir Ignatiuk. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2003. - 315 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 14343
  1 egz.
 8. ZARZĄDZANIE strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam Stabryła. - dodr. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 377, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 5080 , 6967
  2 egz. 9. ZARZĄDZANIE strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam Stabryła. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 377, [2] s. : rys., schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 6968
  1 egz.: literatura -> FINANSE
FINANSE -> H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
FINANSE -> Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDA
FINANSE -> Metody oraz techniki organizacji I zarządzania
FINANSE -> WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egz
FINANSE -> Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tab
FINANSE -> Zarządzanie jakośCIĄ
FINANSE -> Podstawy organizacji
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz
FINANSE -> Zarządzanie projektami

Pobieranie 47.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna