Struktura agencji reklamowych



Pobieranie 9.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.74 Kb.
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Anna Staszczyk


(albumu nr 252/M/08)


Struktura agencji reklamowych

Praca magisterska napisana pod kierunkiem

dr. hab. Adama Grzegorczyka

Warszawa 2010



Wstęp
Agencje reklamowe to jednostki zajmujące się tworzeniem reklam na zlecenie klienta. Ich głównym zadaniem jest kompleksowa obsługa związana z tworzeniem kampanii reklamowych. Agencje reklamowe to przedsiębiorstwa szybko rozwijające się na polskim rynku reklamowym. Wzrasta ilość nowych agencji oraz wachlarz usług, jakie oferują. Specjalizują się w co raz to nowszych dziedzinach, a prognozy dotyczące dalszego rozwoju na agencji reklamowych na rynku są bardzo obiecujące.

Bardzo istotną rolę w konstrukcji i funkcjonowaniu agencji odgrywa struktura organizacyjna agencji. Aby dokładnie zapoznać się ze strukturą danej agencji należy poznać cechy agencji jako organizacji, rozkład uprawnień decyzyjnych, rozkład działów oraz zadania jakie pełnią.

Autorka pracy w wyborze tematu pracy kierowała się zainteresowaniem tematem z zakresu struktury agencji reklamowej oraz chęcią przedstawienia struktur agencji reklamowych na rynku polski. Praca ma na celu zaprezentowanie podstaw teoretycznych odnośnie struktury organizacyjnej na rynku polskim oraz zaprezentowanie wyników badania, poświęconego analizie struktury agencji reklamowych.

Praca byłą tworzona przede wszystkim na podstawie przeprowadzonego badania oraz literatury z zakresu struktury organizacyjnej, organizacji oraz agencji reklamowych.

Pierwszy rozdział pracy prezentuje teoretyczne podejście do roli struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostały pojęcia z zakresu organizacji (rodzaje organizacji, cele organizacji), struktury organizacyjnej (rodzaje struktur organizacyjnych, funkcje struktur organizacyjnych) oraz agencji reklamowej (funkcje agencji reklamowych, zadania agencji reklamowych).

Drugi rozdział pracy to prezentacja wyników uzyskanych z przeprowadzonego badania. Rozdział zawiera informacje o celach i założeniach badania, opisy pytań, sposób powstawania kwestionariusza, opis modeli pytań, opis struktury kwestionariusza, opis próby badania, przedstawia trudności podczas wypełniania kwestionariusza oraz zawiera zilustrowane i opisane wyniki pytań ilościowych oraz opisowych.



Rozdział trzeci to analiza uzyskanych wyników badania. Zaprezentowana jest w nim hipoteza badawcza oraz układ działów występujący w agencjach reklamowych. Ponadto przedstawia zadania wykonywane najczęściej przez poszczególne działy agencji i obrazuje przykładowe modele struktur organizacyjnych w agencjach reklamowych.

Autorka pracy składa podziękowania wszystkim pracownikom agencji reklamowych, którzy zechcieli wziąć udział w badaniu na potrzeby pracy, z zakresu struktury agencji reklamowych oraz specjalne podziękowania składa promotorowi, za pomoc w realizacji badania oraz pomoc przy tworzeniu pracy magisterskiej.




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna