Struktura organizacyjna w roku akademickim 2013/2014Pobieranie 1.01 Mb.
Strona1/7
Data10.05.2016
Rozmiar1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Struktura organizacyjna

w roku akademickim 2013/2014

Rektor - prof. Marcin Berdyszak prof.zw.UAP


Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

i Programów Naukowo-Badawczych - prof. Andrzej Syska prof.zw.UAP


Prorektor ds. Artystycznych - prof. Jacek Jagielski prof.zw.UAP
Prorektor ds. Studenckich - prof. Jacek Adamczak prof.zw.UAP
Prorektor ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Konstancja Pleskaczyńska prof.ndzw.UAP
Pełnomocnik Rektora

ds. Wydawnictw i Promocji - prof. Mirosław Pawłowski prof.zw.UAP

Poznań, dnia 1 października 2013 roku
STRUKTURA - 2 -
WYDZIAŁ MALARSTWA
Dziekan prof. Andrzej Zdanowicz prof.ndzw.UAP

Prodziekan dr hab. Grzegorz Keczmerski prof.ndzw.UAP
I. KATEDRA RYSUNKU
Kierownik Katedry – dr hab. Jerzy Hejnowicz prof.ndzw.UAP
1. Pracownia Rysunku I - prof. Jacek Strzelecki prof.ndzw.UAP G s.5, 6

- dr hab. Maciej Przybylski ad.


2. Pracownia Rysunku II - p.o. Kier. dr Vladislav Radzivillovič ad. G s.13
3. Pracownia Rysunku III - prof. Józef Drążkiewicz prof.zw.UAP A s.301

- mgr Barbara Pilch as.


4. Pracownia Rysunku IV - prof. Hanna Łuczak prof.zw.UAP G s.3

- dr Paweł Polus ad.


5. Pracownia Rysunku V - prof. Jarosław Kozłowski prof.zw.UAP D s.9

- mgr Natalia Brandt as.


6. Pracownia Rysunku VI - prof. Wojciech Müller prof.zw.UAP (godz.ponadwym.)

- dr Wojciech Duda ad. G s.11


7. Pracownia Rysunku VII - prof. Bogdan Wegner prof.zw.UAP A s.6

- mgr Jakub Malinowski as.


8. Pracownia Rysunku VIII - p.o. Kier. dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy ad. B s.120
9. Pracownia Rysunku IX - dr hab. Zbigniew Szot prof.ndzw.UAP A s.305

- dr Diana Fiedler ad.


10. Pracownia Rysunku X - prof. Andrzej Załecki (umowa-zlecenie)

- dr Alicja Jeziorecka ad. G s.12


11. Pracownia Rysunku XI - prof. Bogdan Wojtasiak prof.zw.UAP A s. 7

- dr Katarzyna Klich ad.


12. Pracownia Rysunku XII - prof. Ireneusz Domagała prof.zw.UAP (godz.ponadwym.)

- dr Natalia Wegner ad. G s.14


13. Pracownia Rysunku XIII - dr Adam Nowaczyk ad. G s.21

14. Pracownia Rysunku XIV - dr hab. Jerzy Hejnowicz prof.ndzw.UAP G s.22

- dr Ewa Kulesza ad.
15. Pracownia Rysunku XV - dr hab. Grzegorz Keczmerski prof.ndzw.UAP A s.302

- mgr Agata Nowak (godz.zlec.)


16. Pracownia Rysunku XVI - dr hab. Mikołaj Poliński ad. G s.19

- mgr Jarosław Szelest as.

STRUKTURA - 3 –
17. Pracownia Rysunku XVII - dr hab. Tomasz Bukowski ad. G s.16

- mgr Michał Bartkowiak labor.KATEDRA MALARSTWA I
Kierownik Katedry – prof. Andrzej Pepłoński prof.ndzw.UAP
1. Pracownia Malarstwa I - prof. Włodzimierz Dudkowiak prof.zw.UAP A s.305

- dr Paweł Kaszczyński ad.


2. Pracownia Malarstwa II - dr hab. Dominik Lejman ad. G s.13

- mgr Ewa Kubiak as.


3. Pracownia Malarstwa III - prof. Wojciech Łazarczyk (umowa-zlecenie)

- dr Radosław Szlaga ad. G s.17


4. Pracownia Malarstwa V - prof. Andrzej Pepłoński prof.ndzw.UAP G s.18

5. Pracownia Malarstwa - kw.II st. Marek Jakuszewski prof.ndzw.UAP D s.13, 16, 17

w Architekturze i Urbanistyce - mgr Jerzy Muszyński as.
6. Pracownia Tkaniny Artystycznej I - prof. Anna Goebel prof.zw.UAP A s.1

- dr Dorota Tarnowska-Urbanik ad.


7. Interdyscyplinarna Pracownia - prof. Iwona Szmelter prof.ndzw.UAP (umowa-zlecenie)

Dokumentacji i Ochrony - dr Monika Korona ad. C s.104

Konserwatorskiej Sztuki Nowoczesnej
KATEDRA MALARSTWA II
Kierownik Katedry – prof. Janusz Marciniak prof.ndzw.UAP

1. Pracownia Malarstwa IV - prof. Andrzej Zdanowicz prof.ndzw.UAP A s.302

- dr Wojciech Gorączniak ad.

2. Pracownia Malarstwa VI - prof. Tomasz Psuja prof.zw.UAP G s.21

- dr Tomasz Kalitko ad.
3. Pracownia Malarstwa VII - prof. Tomasz Siwiński prof.ndzw.UAP G s.11

- mgr Wawrzyniec Reichstein (godz.zlec.)


4. Pracownia Malarstwa VIII - prof. Józef Walczak prof.zw.UAP G s.22

- mgr Monika Shaded as.


5. Pracownia Malarstwa IX - p.o. Kier. dr hab. Marek Haładuda ad. G s.7
6. Pracownia Malarstwa XI - kw.II st. Marek Przybył prof.ndzw.UAP G s.12

- dr Joanna Marcinkowska ad.


7. Pracownia Malarstwa XII - prof. Janusz Marciniak prof.ndzw.UAP G s.19

- vacat
8. Pracownia Malarstwa XIII - dr hab. Grzegorz Ratajczyk prof.ndzw.UAP A s.6 - vacat

STRUKTURA - 4 -
9. Pracownia Technik Malarskich - dr hab. Jacek Gramatyka (umowa-zlecenie)

i Rysunkowych C s.103


10. Pracownia Profesora - vacat

WizytującegoSTUDIA STACJONARNE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK MALARSTWO
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
1. Historia sztuki - dr Ewa Wójtowicz ad.

( I r. – semestr zimowy )


2. Historia sztuki - dr hab. Renata Rogozińska prof.ndzw.UAP

( I r. – semestr letni )


3. Główne problemy kultury - dr Jakub Żmidziński ad.

( I r. )
4. Filozofia - dr Jan Marek Wasiewicz ad.

( I r. )
5. Psychofizjologia widzenia - kw.II st. Robert Bartel prof.ndzw.UAP

( I r. )
6. Anatomia - prof.dr hab. Lechosław Dworak prof.ndzw.UAP

( I r. )
7. Historia sztuki - dr Aleksandra Paradowska (godz.zlec.)

( II r. – semestr zimowy )


8. Historia sztuki - dr hab. Renata Rogozińska prof.ndzw.UAP

( II r. – semestr letni )


9. Zagadnienia sztuki współczesnej- dr Justyna Ryczek ad.

( II r. – semestr zimowy )


10. Zagadnienia sztuki współczesnej- dr Witold Kanicki ad.

( II r. – semestr letni )


11. Historia malarstwa - dr Aleksandra Paradowska (godz.zlec.)

( II r. )


12. Historia sztuki - dr Anna Rogozińska ad.

( III r. – semestr zimowy )


13. Zagadnienia sztuki współczesnej- dr Ewa Wójtowicz ad.

( III r. – semestr zimowy )


14. Przedmioty fakultatywne - patrz wykaz fakultetów dla studentów

( III r. – semestr zimowy ) studiów stacjonarnych

( IV r. – semestr zimowy )

STRUKTURA - 5 -


15. Przedmioty fakultatywne - patrz wykaz fakultetów dla studentów

( III r. – semestr letni ) studiów stacjonarnych


16. Prawo autorskie - dr Mateusz Bieczyński st.wykł. ½ etatu

( III r. – semestr zimowy )


17. Seminarium licencjackie:

( III r. – semestr letni ) - dr hab. Roman Kubicki prof.ndzw.UAP

( IV r. – semestr letni ) - dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof.ndzw.UAP

- dr Jakub Żmidziński ad.

- dr Justyna Ryczek ad.

- dr Jan Marek Wasiewicz ad.

- dr Witold Kanicki ad.

- dr Ewa Wójtowicz ad.PRZEDMIOTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE:
1. Wychowanie fizyczne - mgr Rafał Nuckowski wykł.

( II r. – semestr zimowy )


2. Fotografia - wykładowcy Katedry Fotografii

( II r. )


STUDIA STACJONARNE
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – KIERUNEK MALARSTWO
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
1. Filozofia współczesna - dr hab. Roman Kubicki prof.ndzw.UAP

( I r. )
2. Wykłady monograficzne - dr Ewa Toniak (godz.zlec.)

ze sztuki współczesnej

( I r. – semestr zimowy )


3. Wykłady monograficzne - mgr Ewelina Jarosz (godz.zlec.)

ze sztuki współczesnej - mgr Dorota Łuczak (godz.zlec.)

( I r. – semestr letni )
4. Teoria i praktyka obrazowania - mgr Ewelina Jarosz (godz.zlec.)

przestrzennego

( I r. )
5. Przedmioty fakultatywne - patrz wykaz fakultetów dla studentów studiów

do wyboru stacjonarnych

( I r. – semestr zimowy )
6. Przedmioty fakultatywne - patrz wykaz fakultetów dla studentów studiów

do wyboru stacjonarnych

( I r. – semestr letni )
STRUKTURA - 6 -
7. Prawo autorskie - dr Mateusz Bieczyński st.wykł. ½ etatu

( I r. – semestr zimowy )


8. Seminarium magisterskie - dr hab. Renata Rogozińska prof.ndzw.UAP

( I r. – semestr letni ) - dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof.ndzw.UAP

- dr hab. Roman Kubicki prof.ndzw.UAP
9. Wykłady monograficzne - dr Justyna Ryczek ad.

ze sztuki współczesnej

( II r. – semestr zimowy )
10. Seminarium magisterskie - dr hab. Renata Rogozińska prof.ndzw.UAP

( II r. – semestr zimowy ) - dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof.ndzw.UAP

- dr hab. Roman Kubicki prof.ndzw.UAP
11. Przedmioty fakultatywne - patrz wykaz fakultetów dla studentów studiów

do wyboru stacjonarnych

( II r. – semestr zimowy )


PRZEDMIOTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE:
1. Wychowanie fizyczne - mgr Rafał Nuckowski wykł.

( I r. – semestr letni )

STRUKTURA - 7 -
WYDZIAŁ MALARSTWA – STUDIA NIESTACJONARNE
Kierownik – prof. Tomasz Psuja prof.zw.UAP

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK MALARSTWO
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
1. Historia sztuki i kultury - dr Rafał Łubowski ad. (godz.zlec.)

( II-III r. )


2. Główne problemy kultury - dr Jakub Żmidziński ad. (godz.zlec.)

( II r. )


3. Sztuka współczesna - dr Paweł Polus ad. (godz.zlec.)

( II r.)


( III r. – semestr zimowy )
4. Język angielski - mgr Anna Łosińska st.wykł. (godz.zlec.)

( II-III r. )


5. Psychofizjologia widzenia - kw.II st. Robert Bartel prof.ndzw.UAP (godz.zlec.)

( III r. – semestr zimowy )


6. Seminarium licencjackie - dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof.ndzw.UAP

( III r. – semestr letni ) (godz.zlec.)


7. Seminarium dyplomowe - dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof.ndzw.UAP

( IV r. – semestr zimowy ) (godz.zlec.)
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE:
1. Rysunek - dr hab. Jerzy Hejnowicz prof.ndzw.UAP (godz.zlec.)

( II r. ) - prof. Hanna Łuczak prof.zw.UAP (godz.zlec.)


2. Malarstwo - prof. Tomasz Psuja prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( II r. )

3. Wybrana pracownia artystyczna - prof. Tomasz Psuja prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( malarska lub rysunkowa )

( II r.) - prof. Hanna Łuczak prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- dr hab. Jerzy Hejnowicz prof.ndzw.UAP (godz.zlec.)


4. Pracownia kierunkowa/ - prof. Tomasz Psuja prof.zw.UAP (godz.zlec.)

dyplomowa - prof. Hanna Łuczak prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( III r. ) - dr hab. Jerzy Hejnowicz prof.ndzw.UAP (godz.zlec.)
5. Pracownia uzupełniająca - prof. Tomasz Psuja prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( III r. ) - prof. Hanna Łuczak prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- dr hab. Jerzy Hejnowicz prof.ndzw.UAP (godz.zlec.)

STRUKTURA - 8 -


6. Realizacja pracy dyplomowej - Promotor (godz.zlec.)

w wybranej pracowni kierunkowej

( IV r. – semestr zimowy )

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – KIERUNEK MALARSTWO
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
1. Sztuka współczesna - dr Paweł Polus ad. (godz.zlec.)

( II r. – semestr zimowy )


2. Seminarium magisterskie - dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof.ndzw.UAP

( II r. ) (godz.zlec.)


PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
1. Malarstwo - pracownia - prof. Tomasz Psuja prof.zw.UAP (godz.zlec.)

kierunkowa/dyplomowa

( II r. )
2. Rysunek - pracownia - prof. Hanna Łuczak prof.zw.UAP (godz.zlec.)

kierunkowa/dyplomowa - dr hab. Jerzy Hejnowicz prof.ndzw.UAP (godz.zlec.)

( II r. )

3. Wybrana pracownia artystyczna - prof. Tomasz Psuja prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( malarska lub rysunkowa )

( II r. ) - prof. Hanna Łuczak prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- dr hab. Jerzy Hejnowicz prof.ndzw.UAP (godz.zlec.)
Wydział Malarstwa prowadzi:

- studia stacjonarne: 4-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku malarstwo

3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku malarstwo

1,5-letnie studia drugiego stopnia na kierunku malarstwo
- studia niestacjonarne (wieczorowe):

3,5-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku malarstwo (wygaszane)

3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku malarstwo (wygaszane)

2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku malarstwo

Zatrudnienie wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na studiach niestacjonarnych na podstawie umowy zlecenia. Studia niestacjonarne (wieczorowe) są jednostką samofinansującą się o odpłatnej formie studiów .

STRUKTURA - 9 -


WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Dziekan prof. Krzysztof Kochnowicz prof.zw.UAP

Prodziekan dr hab. Maciej Kurak prof.ndzw.UAP
I. KATEDRA GRAFIKI
Kierownik Katedry – prof. Grzegorz Nowicki prof.zw.UAP

1. I Pracownia Grafiki-Wypukłodruk- prof. Andrzej Bobrowski prof.ndzw.UAP D s.14

- dr Agnieszka Mori ad.
2. II Pracownia Grafiki-Serigrafia - prof. Mirosław Pawłowski prof.zw.UAP A s.312

- dr Jarosław Janas as.

- mgr Henryk Tomczak labor.
3. III Pracownia Grafiki-Wklęsłodruk- prof. Piotr Szurek prof.ndzw.UAP A s.111

- dr Marek Glinkowski ad.

- mgr Małgorzata Mazur labor.
4. IV Pracownia Grafiki-Litografia - prof. Stefan Ficner prof.zw.UAP A s.109,110

- dr Maksymilian Skorwider ad.

- mgr Dorota Jonkajtis labor.

5. V Pracownia Grafiki-Offset - prof. Grzegorz Nowicki prof.zw.UAP D s.15

- dr Krzysztof Balcerowiak ad.

- mgr Michał Tatarkiewicz labor.


6. VI Pracownia Grafiki-Grafika - dr hab. Maciej Kurak prof.ndzw.UAP A s.310 a

Cyfrowa - mgr Radosław Włodarski (godz.zlec.)
II. KATEDRA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Kierownik Katedry – prof. Mirosław Adamczyk prof.zw.UAP
1. Pracownia Interfejsu - prof. Henryk Regimowicz prof.zw.UAP A s.308

Graficznego - mgr Michał Żerdzicki as.


2. Pracownia Ilustracji - prof. Mirosław Adamczyk prof.zw.UAP A s.310 c

Wydawniczej - dr Mateusz Kokot ad.


3. Pracownia Semiotyki Wizualnej - dr hab. Katarzyna Dreszer prof.ndzw.UAP A s.310 c

- prof.dr hab. Ryszard K. Przybylski (umowa-zlecenie)

4. Pracownia Projektowania Litery - prof. Krzysztof Kochnowicz prof.zw.UAP A s.310 - mgr Viktoriya Grabowska as.
5. Pracownia Plakatu I - prof. Grzegorz Marszałek prof.zw.UAP A s.310 a

- mgr Marcin Markowski as.

STRUKTURA - 10 -
6. Pracownia Plakatu II - prof. Eugeniusz Skorwider prof.zw.UAP A s.310 b

- mgr Szymon Szymankiewicz as.

7. Pracownia Grafiki Informacyjnej- dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska prof.ndzw.UAP

- mgr Agata Kulczyk as. A s.310 d


8. Pracownia Projektowania - dr Krzysztof Kwiatkowski ad. A s.310 d

Opakowań - mgr Aleksandra Płocińska as.


9. Pracownia Wydawnictw - kw.II st. Krzysztof Molenda prof.ndzw.UAP A s.310 b

10. Pracownia Znaku i Identyfikacji - dr Wojciech Janicki ad. A s.310

Wydziałowa Pracownia - zaproszony profesor wizytujący

WizytującaSTUDIA STACJONARNE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK GRAFIKA
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
1. Filozofia - dr Jan Marek Wasiewicz ad.

( I r. )
2. Historia sztuki - dr Ewa Wójtowicz ad.

( I r. – semestr zimowy )
3. Historia sztuki - dr hab. Renata Rogozińska prof.ndzw.UAP

( I r. – semestr letni )


4. Psychofizjologia widzenia - kw.II st. Robert Bartel prof.ndzw.UAP

( I r. )
5. Historia grafiki - dr Sebastian Dudzik (godz.zlec.)

( I r. )
6. Anatomia - prof. dr hab. Lechosław Dworak prof.ndzw.UAP

( I r. – semestr zimowy )


7. Reklama i marketing - dr Marta Kościańczuk (godz.zlec.)

( I r. – semestr letni )


8. Teoria animacji - dr hab. Piotr Muszalski ad.

( I r. specj.proj.graf. )

9. Zagadnienia sztuki współczesnej- dr Justyna Ryczek ad.

( II r. – semestr zimowy )


10. Zagadnienia sztuki współczesnej- dr Witold Kanicki ad.

( II r. – semestr letni )

STRUKTURA - 11 -
11. Historia sztuki - dr Aleksandra Paradowska (godz.zlec.)

( II r. – semestr zimowy )


12. Historia sztuki - dr hab. Renata Rogozińska prof.ndzw.UAP

( II r. – semestr letni )


13. Zagadnienia sztuki współczesnej- dr Ewa Wójtowicz ad.

( III r. – semestr zimowy )


14. Główne problemy kultury - dr Jakub Żmidziński ad.

( III r. )


15. Historia sztuki - dr Anna Rogozińska ad.

( III r. – semestr zimowy )


16. Semiotyka - prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski (umowa-zlecenie)

( III r. )


17. Prawo autorskie - dr Mateusz Bieczyński st.wykł. ½ etatu

( III r. – semestr zimowy )


18. Seminarium licencjackie - dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof.ndzw.UAP

( III r. – semestr letni ) - dr hab. Roman Kubicki prof.ndzw.UAP

- prof.dr hab. Ryszard K. Przybylski (umowa-zlecenie)

- dr Ewa Wójtowicz ad.PRZEDMIOTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE:
1. Przygotowanie do druku - mgr Szymon Sznajder wykł. ¾ etatu

( I r. )
2. Informatyka - mgr Szymon Sznajder wykł. ¾ etatu

( I r. specj.proj.graf. )
3. Podstawy informacji wizualnej - dr Michał Filipiak ad.

( I r. specj.proj.graf. )


4. Podstawy liternictwa i typografii - dr Mateusz Kokot ad.

( I r. specj.proj.graf. )


5. Podstawy animacji - prof. Jacek Adamczak prof.zw.UAP

( I r. specj.proj.graf. ) - dr hab. Maciej Ćwiek prof.ndzw.UAP

- dr hab. Piotr Muszalski ad.
6. Wychowanie fizyczne - mgr Rafał Nuckowski wykł.

( II r. – semestr zimowy )


7. Warsztaty komputerowe - mgr Szymon Sznajder wykł. ¾ etatu

( II r. )


8. Fotografia - wykładowcy Katedry Fotografii

( II r. specj.graf.warsztat. )

STRUKTURA - 12 -
9. Fotografia - kw.I st. Janusz Oleksa st.wykł.

( II r. specj.proj.graf.)


10. Warsztaty komputerowe - mgr Szymon Sznajder wykł. ¾ etatu

( III r. – semestr zimowy

specj.proj.graf.)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – KIERUNEK GRAFIKA
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
1. Filozofia współczesna - dr hab. Roman Kubicki prof.ndzw.UAP

( I r. )
2. Wykłady monograficzne - dr hab. Izabela Kowalczyk (godz.zlec.)

ze sztuki współczesnej

( I r. – semestr zimowy )


3. Wykłady monograficzne - mgr Ewelina Jarosz (godz.zlec.)

ze sztuki współczesnej - mgr Dorota Łuczak (godz.zlec.)

( I r. – semestr letni )
4. Teoria i praktyka obrazowania - dr Sebastian Dudzik (godz.zlec.)

w grafice

( I r. )
5. Przedmioty fakultatywne - patrz wykaz fakultetów dla studentów studiów

do wyboru stacjonarnych

( I r. – semestr zimowy )
6. Przedmioty fakultatywne - patrz wykaz fakultetów dla studentów studiów

do wyboru stacjonarnych

( I r. – semestr letni )
7. Prawo autorskie - dr Mateusz Bieczyński st.wykł. ½ etatu

( I r. – semestr zimowy )


8. Wykłady monograficzne - dr Justyna Ryczek ad.

ze sztuki współczesnej

( II r. – semestr zimowy )
9. Przedmioty fakultatywne - patrz wykaz fakultetów dla studentów studiów

do wyboru stacjonarnych

( II r. – semestr zimowy )
10. Seminarium magisterskie - dr hab. Renata Rogozińska prof.ndzw.UAP

( II r. ) - dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof.ndzw.UAP

- dr hab. Roman Kubicki prof.ndzw.UAP

- prof.dr hab. Ryszard K. Przybylski (umowa-zlecenie)


STRUKTURA - 13 -PRZEDMIOTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE:
1. Wychowanie fizyczne - mgr Rafał Nuckowski wykł.

( I r. – semestr letni )

STRUKTURA - 14 -
WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ – STUDIA NIESTACJONARNE
Kierownik – prof. Henryk Regimowicz prof.zw.UAP

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK GRAFIKA

SPECJALNOŚĆ - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
1. Historia sztuki i kultury - dr Rafał Łubowski ad. (godz.zlec.)

( I-II r.)

( III r. – semestr zimowy )
2. Historia grafiki - dr Rafał Łubowski ad. (godz.zlec.)

( III r. - semestr letni )


3. Zagadnienia i kierunki filozofii - dr Justyna Ryczek ad. (godz.zlec.)

( I r. )
4. Psychofizjologia widzenia - kw.II st. Robert Bartel prof.ndzw.UAP (godz.zlec.)

( I r. )
5. Zagadnienia prawne i prawo - dr Mateusz Bieczyński st.wykł. (godz.zlec.)

autorskie

( III r. – semestr zimowy )
6. Język angielski - mgr Anna Łosińska st.wykł. (godz.zlec.)

( I-II r. ) - mgr Leszek Ratajczak wykł. (godz.zlec.)

( III r. – semestr zimowy )
7. Rysunek - prof. Andrzej Załecki (godz.zlec.)

( I r. )


8. Malarstwo - prof. Włodzimierz Dudkowiak prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( I r. )

9. Techniki graficzne i malarskie - mgr Wawrzyniec Reichstein (godz.zlec.)

( I r. )


10. Liternictwo i typografia - prof. Krzysztof Kochnowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( I r. )


11. Informatyka - mgr Michał Żerdzicki as. (godz.zlec.)

( I r. )


12. Warsztaty komputerowe - mgr Michał Żerdzicki as. (godz.zlec.)

( I r. )


13. Projektowanie - prof. Henryk Regimowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( I r. )


14. Rysunek i Malarstwo - prof. Bogdan Wegner prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( II-III r. ) - prof. Bogdan Wojtasiak prof.zw.UAP (godz.zlec.)

STRUKTURA - 15 –
15. Projektowanie - prof. Henryk Regimowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

(program kierunkowy 1) - prof. Grzegorz Marszałek prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( II r. ) - prof. Krzysztof Kochnowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( III r. – semestr zimowy ) - prof. Mirosław Pawłowski prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Grzegorz Nowicki prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Eugeniusz Skorwider prof.zw.UAP (godz.zlec.)


16. Projektowanie - prof. Henryk Regimowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

(program kierunkowy 2) - prof. Grzegorz Marszałek prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( II r. ) - prof. Krzysztof Kochnowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Mirosław Pawłowski prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Grzegorz Nowicki prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Eugeniusz Skorwider prof.zw.UAP (godz.zlec.)


17. Wybrana pracownia artystyczna - prof. Henryk Regimowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

lub projektowa - prof. Grzegorz Marszałek prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( II-III r. ) - prof. Krzysztof Kochnowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Mirosław Pawłowski prof.zw..UAP (godz.zlec.)

- prof. Grzegorz Nowicki prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Eugeniusz Skorwider prof.zw.UAP (godz.zlec.)

18. Fotografia - kw.I st. Janusz Oleksa st.wykł. (godz.zlec.)

( II r. )


19. Projektowanie opakowań - dr Krzysztof Kwiatkowski ad. (godz.zlec.)

( III r. )


20. Technologia przygotowania - mgr Szymon Sznajder wykł. (godz.zlec.)

do druku

( III r. )
21. Warsztaty komputerowe - mgr Michał Żerdzicki as. (godz.zlec.)

( II r. )


22. Seminarium dyplomowe - dr Ewa Wójtowicz ad. (godz.zlec.)

( III r. – semestr letni )


23. Projektowanie - prof. Henryk Regimowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

(pracownia dyplomowa) - prof. Grzegorz Marszałek prof.zw.UAP (godz.zlec.)

( III r. – semestr letni ) - prof. Krzysztof Kochnowicz prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Mirosław Pawłowski prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Grzegorz Nowicki prof.zw.UAP (godz.zlec.)

- prof. Eugeniusz Skorwider prof.zw.UAP (godz.zlec.)

24. Projektowanie portfolio - Promotor (godz.zlec.)

( III r. – semestr letni )


STRUKTURA - 16 -
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna