Studia claromontana tom 1 1981 spis treśCIPobieranie 0.73 Mb.
Strona1/24
Data03.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

STUDIA CLAROMONTANA TOM 1


1981

SPIS TREŚCI
CONTENTS


Słowo Wstępne Generała Zakonu Paulinów O. Józef Płatek ..............................................5 (6)

La prefazione del Padre Generale dell’Ordine di Paolini ....................................................5 (6)
Rufin Józef Abramek ZP, Kraków: „Jasnogórska” Mariologia Kardynała Karola Wojtyły Papieża Jana Pawła II ........................................................................................................ 7(39)

I. Główne komponenty i okoliczności powstania „Jasnogórskiej” Mariologii Kardynała K. Wojtyły

1. Współtwórca i żarliwy głosiciel odnowionej mariologii

2. Jasnogórska cząstka eklezjalnej mariologii Kardynała Karola Wojtyły

3. Jedność myśli mariologicznej i nowych form czci Jasnogórskiej Królowej Polski

II. Źródła inspiracji mariologicznej

1. Ewangelia

a) Znak Kany J 2,1-11

b) Testament z Kalwarii J 19, 25-27

c) Przekaz św. Łukasza Łk 1-2; Dz 2, 14

2. Sobór Watykański II

3. Doświadczenie Kościoła w Polsce

III. Ewangelizacja Jasnogórska

1. Podstawy teologiczne i funkcje Jasnej Góry

2. Komentarz do niektórych form kultu i Apostolstwa Jasnogórskiego

a) Akt oddania Polski Matce Kościoła w Jej macierzyńską Niewolę Miłości za wolność Kościoła w świecie

b) Pomocnicy Matki Kościoła

c) Peregrynacja

d) Apel Jasnogórski

e) Pielgrzymki do Sanktuarium Jasnogórskiego

3. Orędzie Papieża Jana Pawła II o Bogurodzicy Jasnogórskiej

Rufin Józef Abramek ZP, Kraków: Mariologia di Chiaro Monte del Cardinale Karol Wojtyła - Giovanni Paolo II (trad. M. Zoccali)................................................................................7 (39)


Tadeusz D. Łukaszuk ZP, Kraków: Teologia Świętego obrazu - ikony. Studium z dziejów teologii ekumenicznej ......................................................................................................40 (57)

I. Uwagi wstępne

II. Teologiczne ujęcie kultu obrazów w Kościele Zachodnim

III. Krytyczno-konstruktywne uwagi teologów wschodnich pod adresem zachodniej teologii obrazów

IV. Elementy pozytywne wschodniej teologii świętej ikony

V. Zakończenie

Tadeusz D. Lukaszuk ZP, Kraków: De theologia sacrae imaginis — iconae. Studium theologiae-oecumenicae (trad. T. Łukaszuk).................................…………...…............40 (57)
Aleksandra Witkowska OSU, Lublin: Najstarsze źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego ....................................................................................................................... 58 (76)
Aleksandra Witkowska OSU, Lublin: The oldest sources concerning the history of pilgrimages to the shrine of Jasna Góra (transl. M. Załęcki OSP)..............................… 58 (76)
Ks. Bolesław Kumor, Lublin: Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę (1772-1809)......................................................................... 77 (97)

Dodatki


Ks. Bolesław Kumor, Lublin: The attitude of Austria toward the title "Queen of Poland" and the Pilgrimages (transl. M. Załęcki OSP).........................................……………………77 (97)
Ks. Zygmunt Zieliński, Lublin: Wielkopolskie pielgrzymki na Jasną Górę w czasie niewoli narodowej ................................................................................................................... 98 (108)

I. Uwagi wstępne

II. Warunki odbywania pielgrzymek

III. Analiza ilościowa i geograficzna pielgrzymek

Ks. Zygmunt Zieliński, Lublin: Die grosspolnischen Pilgerfahrten auf die Jasna Góra in dem geteilten Polen (überz. Z. Zieliński).............................................................................. 98 (108)
Bp Jan Obłąk, Olsztyn: Kult Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji Warmińskiej do roku 1939 .............................................................................................................................109 (120)

Bp Jan Obłąk, Olsztyn: Culto della Madonna di Częstochowa a nella diocesi di Varmia fino a 1939 (trad. M. Zoccali).................................................................................................109 (120)


Zachariasz Szczepan Jabłoński ZP, Kraków: Kult maryjny na Jasnej Górze w latach 1864-1914 .............................................................................................................................121 (142)

I. Struktura kultu liturgicznego

II. Nabożeństwa i obrzędy

III. Praktyki wotywne

Zachariasz Szczepan Jabłoński ZP, Kraków: The cult of Our Lady at Jasna Góra during the years 1864-1914 …………..……………………………………………………....…121 (142)

Stefan Jan Rożej ZP, Kraków: Bractwo Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej i Znalezienia Krzyża świętego na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku .........................143 (156)


I. Geneza, powstanie i dzieje bractwa

II. Majątek i organizacja bractwa

III. Działalność bractwa

Stefan Rożej ZP, Kraków: La Contraternita della Santissima Vergine di Chiaro Monte e del Ritrovamento della Croce-nel XVIII e XIX secolo (trad. M. Zoccali)........................143 (156)


Ks. Marek Tomasz Zahajkiewicz, Lublin: Średniowieczne kaznodziejstwo maryjne na Jasnej Górze ............................................................................................................................157(165)

Wprowadzenie

I. Zachowane rękopisy kazań maryjnych na Jasnej Górze

II. Tematyka kazań

III. Ośrodek Jasnogórski na tle średniowiecznego kaznodziejstwa polskiego

Zakończenie

Marek Zahajkiewicz, Lublin: Preaching on Mary at the shrine of Jasna Góra during the medieval period (transl. M. Załęcki OSP).…………………………………………...157 (165)
Kazimierz Szafraniec ZP, Leśniów: Duchowość paulinów jasnogórskich I poł. XVII w. w świetle „Conversio morum Paulinorum” o. Grzegorza Terecego................................166 (193)

I. Paulini janogórscy w I poł. XVII w.

II. Zarys biograficzny o. Grzegorza Terecego

III. Conversio morum paulinorum, czyli obyczaje zakonne paulinów

IV. Ideał paulina

V. Cechy duchowości


Zakończenie


Appendix

Kazimierz Szafraniec ZP, Leśniów: Spirituality of the Pauline Monks in the first part of the XVIIth century in the light of „Conversio morum Paulinorum” of Father Gregory Terecy (transl. M. Załęcki OSP)...............................................................................................166 (193)


Tadeusz Bieńkowski, Warszawa: Wykłady filozoficzne w Studium Paulinów na Skałce w Krakowie i na Jasnej Górze (1631-1746) ....................................................................194 (201)

Tadeusz Bieńkowski, Warszawa: Philosophical studies in the Pauline Order 1631-1746 (transl. M. Załęcki OSP).................……………………........………………………..194 (201)


Ks. Karol Mrowiec CM, Lublin: Twórczość muzyczna o. Aleksandra Władysława Leszczyńskiego kompozytora jasnogórskiego z XVII wieku (na przykładzie „Mandatum novum”) ...................................................................................................................... 202 (210)

Ks. Karol Mrowiec CM, Lublin: L'opera musicale di P. Alessandro W. Leszczyński sull’esempio di „Mandatum novum” (trad. D. Sikorski)..............................................202 (210)


Jerzy Gołos, Warszawa: Organy A. H. Caspariniego na Jasnej Górze ...................... 211 (216)

Jerzy Gołos,Warszawa: The organ built by Adam H. Gasparini at Jasna Góra (transl. J. Gołos)..........................................................................................................….....…....211 (216)


Leander Tadeusz Pietras ZP, Częstochowa: Nieznany druk muzyczny Wojciecha Kobylińskiego ............................................................................................................. 217 (236)

1. Opis zewnętrzny

2. Opis bibliograficzny

3. Wartości poznawcze

Leander Tadeusz Pietras ZP, Częstochowa: Un unknown musical text by Wojciech Kobyliński (transl. M. Załęcki OSP)............................................................................217 (236)
Jerzy T. Petrus, Kraków: Uwagi o jasnogórskim obrazie zwanym „Komunia Jagiellonów" ......................................................................................................................................237 (245)

Jerzy T. Petrus, Kraków: Le note riguardante il dipinto "La Communione di Jagielloni" sul Jasna Góra - Chiaro Monte (trad. D. Sikorski).…………..…………………..……. 237 (245)


Jerzy Werner, Kraków: Łuki typu wschodniego w Arsenale jasnogórskim .............. 246 (251)

I. Uwagi wstępne

II. Dokumentacja opisowa

III. Problematyka ogólna łucznictwa wschodniego

Jerzy Werner, Kraków: Bows of eastern origin in the Arsenał of Jasna Góra (transl. M. Załęcki)……………………............……………………………........……….……....246 (251)
Stanisław Herbst, Warszawa: Znaczenie militarne twierdzy jasnogórskiej ............... 252 (256)

Stanisław Herbst, Warszawa: Importanza militare della fortezza di Chiaro Monte (trad. M. Zoccali).........................................................................................................................252 (256)


Zygmunt Łakociński, Lund, Szwecja: Oblężenie klasztoru na Jasnej Górze w tradycji i historiografii szwedzkiej ..............................................................................................257 (271)

Zygmunt Łakocińsk, Lund, Szwecja: Belägringen av klostret Jasna Góra i Częstochowa 1655 i svensk tradition och historieskrivning (Z. Łakociński)..............................................257 (271)


Ks. Jan Związek, Częstochowa: Szkoły elementarne w parafii częstochowskiej (1812-1830) ..................................................................................................................................... 272 (299)

I. Wstęp


II. Tradycje szkolne w Częstochowie

III. Wznowienie działalności szkół elementarnych w parafii częstochowskiej

IV. Nauczyciele szkół elementarnych

V. Dzieci szkolne

VI. Dozory szkolne

VII. Zakończenie

Jan Związek, Częstochowa: Primary Schools in the parish of Częstochowa 1812-1830 (transl. M. Załęcki) …………..................................................................................................272 (299)
Janusz Zbudniewek ZP, Kraków: Jasna Góra w okresie okupacji hitlerowskiej ........300 (374)

I. Uwagi wstępne

1. Sanktuarium w przededniu inwazji hitlerowskiej

II. Okupant hitlerowski na Jasnej Górze

1. Agresja

2. Polityka okupanta wobec kultu Częstochowskiej Madonny

3. Polityka władz okupacyjnych wobec sanktuarium

4. Stosunek niższych urzędników do klasztoru

5. W szponach wywiadu i szpiegostwa

6. Próby zagarnięcia skarbca i biblioteki

7. Polityka propagandowa okupanta

8. W dniach poprzedzających klęskę okupanta

III. Postawa klasztoru jasnogórskiego

1. Stosunek paulinów do okupanta

2. Działalność polityczna klasztoru

3. Działalność społeczno-kulturalna

4. Instytut filozoficzno-teologiczny

5. Życie gospodarcze klasztoru

IV. Rola Jasnej Góry w latach okupacji

1. Okupant wobec nadprzyrodzonej tajemnicy

2. Niepokoje i nadzieje Polaków

3. Życie liturgiczne i pielgrzymkowe

4. Rola bractw i sodalicji

V. Drogi wiodące do wolności

Janusz Zbudniewek ZP, Kraków: Jasna Góra during the German occupation (transl. M. Załęcki)………........................….............................................................................…300 (374)Pobieranie 0.73 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna