Sygn. 10726 50 lat 50 lat Unii Europejskiej : wartości I perspektywy / red. Monika Jagiełło, Robert Musiałkiewicz. Toruń : Instytut Rzwoju Społeczeństwa Regionalnego, 2007. 187 s.; 24 cm SygnPobieranie 116.86 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar116.86 Kb.
Unia Europejska
1. 4 LATA

4 lata członkostwa Polski z UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii, 2008. - 150 s. : il., fot. ; 24 cmSygn. 10726
2. 50 LAT

50 lat Unii Europejskiej : wartości i perspektywy / red. Monika Jagiełło, Robert Musiałkiewicz. - Toruń : Instytut Rzwoju Społeczeństwa Regionalnego, 2007. - 187 s. ; 24 cmSygn. 10069
3. BACZEWSKA, MARTA

Europa państw czy państwo europejskie? / Marta Baczewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 99 s.: mapy ; 21 cmSygn. 061.1/Czyt.
4. BANKOWICZ, MAREK

Oblicza współczesnego państwa / Marek Bankowicz, Jan Wiktor Tkaczyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. - 226 s. ; 21 cmSygn. 8149
5. BANKOWICZ, MAREK

Oblicza współczesnego państwa / Marek Bankowicz, Jan Wiktor Tkaczyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. - 226 s. ; 21 cmSygn. 8150
6. BARCZ, JAN

Przewodnik po Traktacie Konstytucyjnym / Jan Barcz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. - 903 s. ; 18 cm . - (Polska w Unii Europejskiej)Sygn. 061.1/Czyt.
7. BIAŁOCERKIEWICZ, JAN

Organizacje europejskie i ich standardy prawne / Jan Białocerkiewicz. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2003. - 493 s. ; 24 cmSygn. 06.1/Czyt
8. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia za lata 2000-2004 : publikacje zalecane dla bibliotek i ośrodków informacji w zakresie problematyki Unii Europejskiej / oprac. opisów Anna Brzozowska. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - 180 s. ; 24 cm . - (Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)Sygn. 061.1/Czyt.

9. BIELECKI, SZYMON

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman ; Szymon Bielecki. - Wyd. 2, zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 340, [2] s. : il. ; 21 cm

Sygn. 061.1/Czyt.
10. BORCHARDT, KLAUS-DIETER

ABC prawa Unii Europejskiej / Klaus-Dieter Borchardt. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. - 137, [3] s. ; 25 cmSygn. 12911
11. BUDNIKOWSKI, TOMASZ

Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie : opinia o raporcie Fundacji Friedricha Eberta "Die Osterweiterung der Europäischen Union. Konsequenzen für Wohlstand und Beschäftigung in Europa" / red. Andrzej Stępniak ; Tomasz Budnikowski, Alan Mayhew, Anna Zielińska-Głębocka. - Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej, 2000. - 139 s. : il., 2 mapy ; 24 cm . - (Zrozumieć Negocjacje)Sygn. 061.1/Czyt. , 8089
12. CHWALBA, ANDRZEJ

III Rzeczpospolita : raport specjalny / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. - 306, [1] s. ; 21 cmSygn. 8137
13. COMMUNITY

Community Support Framework for Poland 2004-2006 : promoting economic growth and an environment for job creation : approved by the European Commission's decision of 22 June 2004 No C (2004) 2092 final. - Warszawa : Ministry of Economy and Labour Departament of Structural Policy Coordination, 2004. - 117 s.: il. (w tym kolor.) ; 30 cmSygn. 7887
14. CONFERENCE

Conference Language learning in Europe : the challenge of diversity (Final conference of the modern languages Project No. 12) Strasbourg, 22-25 March 1988 : Report. - Strasbourg : Council for Cultural Co-operation, 1989. - 177 s. ; 30 cm . - (Council of Europe = Conseil De L'Europe)Sygn. 4012
15. DOBROCZYŃSKI, MICHAŁ

Poland in the European Union / Michał Dobroczyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - 318 s. ; 21 cmSygn. 5011 - 5013
16. DOMAGAŁA, ARKADIUSZ

Integracja Polski z Unią Europejską / Arkadiusz Domagała. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. - 265, [1] s. ; 24 cm . - (Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)Sygn. 061.1/Czyt.
17.DOPŁATY

Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych / red. nauk. Jacek Kulawik ; aut. Stefania Czekaj ; [i in. ]. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. - 209, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm . - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 20)Sygn. 14778
18.DZIEMIANOWICZ, WOJCIECH

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny / Wojciech Dziemianowicz. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2001. - 154 s. : il., mapy ; 23 cmSygn. 1406 , 7833 , 4319 - 4320
18. EUROPA

Europa verstehen : Handbuch zur europäischen Union von A bis ZDF / Hrsg. von Eckhard Gaddum. - 2., Aufl.. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2007. - 110 s. : il. ; 19 cmSygn. 061.1/Czyt.
19. EUROPARAT, RAT FÜR KULTURELLE ZUSAMMENARBEIT

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen : lernen, lehren, beurteilen : [Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2] / Europarat, Rat für Kulturelle Zusammenarbeit ; [John Trim, Brian North, Daniel Coste]. - Berlin ; München : Langenscheidt, cop. 2001. - 244 s. : il. ; 28 cmSygn. 811.112.2/Czyt.
20. EUROPEISTYKA

Europeistyka : podręcznik akademicki / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech J. Jakubowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 2 t. ;

24 cmT. 1: . - 470 s.. - (Studia Europejskie - Wydawnictwo Naukowe PWN)

Sygn.'>Sygn.: 061.1/Czyt., 15880 - 15881

T. 2: . - 461 s.. - (Studia Europejskie - Wydawnictwo Naukowe PWN)Sygn.: 061.1/Czyt., 15883 – 15884
21. FIHEL, AGNIESZKA

Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii i Rumunii / Agnieszka Fihel, Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2007. - 72 s. : wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Europejska / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; Nr 40)Sygn. 9971
22. FISZER, JÓZEF M.

Przesłanki, perspektywy i skutki członkowstwa Polski w Unii Europejskiej / Józef M. Fiszer. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - 90 s. ; 21 cmSygn. 061.1/Czyt
23. FUNDACJA "KLUB OBYWATELSKI"

Polska i Unia Europejska : wyznania polityczne i społeczne / Fundacja "Klub Obywatelski". - Warszawa : Fundacja "Klub Obywatelski", 2002. - 95 s. ; 20 cmSygn. 0.61/Czyt.
24. FUNDACJA EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej / Fundacja Edukacji Ekonomicznej. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2001. - 80 s. ; 23 cmSygn. 061.1/Czyt.
25. FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA

Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską : wspólna polityka rolna : fundusze strukturalne / red. Jan Kiryjow ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 1998. - 151, [1] s. : il. kolor. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt , 10720
26. GAJEK, ELŻBIETA

Edukacja językowa w Unii Europejskiej : informator i przewodnik internetowy dla nauczycieli / Elżbieta Gajek. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004. - 114 s. ; 21 cm + 1 płyta CDSygn. 6155
27. Galster Jan

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Jan Galster, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska.- Wyd. 6 popr. i uzup., stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006.Sygnatura: 16529
28. GALSTER, JAN

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei / Jan Galster, Zbigniew Witkowski. - Wyd. 5 popr. i uzup.. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. - 238 s. : il. ; 21 cmSygn. 061.1/Czyt

inne wyd.

Wyd. 3 popr. i uzup.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999.Sygnatura: 16204
29. GAZIŃSKI, BENON

Unia Europejska wczoraj-dziś-jutro / Benon Gaziński. - Olsztyn : Fundacja im. M. Oczapowskiego, 1998. - 140, [1] s.: il. ; 21 cmSygn. 7800
30. GLABISZEWSKI, WALDEMAR

Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Waldemar Glabiszewski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - 339 s. : il. ; 24 cmSygn. 65/Czyt. , 11851 - 11852
31. GLOBALIZACJA

Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej / red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - 354 s. ; 24 cmSygn. 32/Czyt

inne wyd.

2005. - 354 s. ; 24 cmSygn. 8128 - 8129
32. GOŁATA, KRZYSZTOF

Droga do Brukseli / Krzysztof Gołata, Andrzej Szoszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Rectus, 1999. - 174, [1] s. ; 21 cmSygn. 061/Czyt.
33. GOSPODARKA

Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim : wybrane zagadnienia / red. tomu Marek Stefański. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. - 153, [1] s. ; 24 cm . - (Zeszyty Naukowe WSHE / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, ISSN 1507-7403. Seria B. Nauki ekonomiczne ; T.19, z. 3)Sygn. 14657
34.GOZI, SANDRO

System zarządzania w Unii Europejskiej : przewodnik / Sandro Gozi. - Kraków : Wydawnictwo M, 2004. - 319 s. ; 20 cmSygn. 061.1/Czyt.
35. GRĄŻAWSKI, KAZIMIERZ

Współczesne problemy integracji społeczno-kulturowej Europy / Kazimierz Grążawski. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2003. - 74 s. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt , 10698
36. GUBA, WALDEMAR

Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski / Waldemar Guba, Władysław Piskorz. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - 83, [1] s. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt.
37. HELLER, JANUSZ

Integracja Polski z Unią Europejską / Janusz Heller. - Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. - 208 s. ; 21 cmSygn. 061.1/Czyt. , 3805 - 3806
38. INSTYTUT KOŚCIUSZKI

Implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej - ocena następstwa dla Polski w perspektywie długookresowej / Instytut Kościuszki. - Kraków : Wydawnictwo Dante, [200-?]. - 143 s. ; 21 cmSygn. 8001
39. INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Unia Europejska : nowy typ wspólnoty międzynarodowej / red. nauk. Edward Haliżak, Stanisław Parzymies ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. - 384, [1] s. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt. , 4008
40. INTEGRACJA

Integracja europejska : wprowadzenie / red. Maciej Perkowski. - Warszawa : LexisNexis, 2003. - 499 s. : il. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt , 4780
41. JAKA

Jaka Unia?, jaka przyszłość?, jaka Europa? = What kind of Union?, what kind of future?, what kind of Europe? : międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 11-14.09.2006 : materiały pokonferencyjne. - Kraków : Ośrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - 227, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cmSygn. 10067
42. KACZMAREK, JULIAN

Unia Europejska : rozwój i zagrożenia / Julian Kaczmarek. - Wrocław : Atla 2, 2001. - 222 s. ; 21 cmSygn. 061.1/Czyt
43. KACZMAREK, JULIAN

Unia Europejska : trudne dojrzewanie / Julian Kaczmarek. - Wyd. 2 zmienione. - Wrocław : Atla 2, 2003. - 208, [1] s. ; 21 cmSygn. 061.1/Czyt , 5253
44. KAGAN, ADAM

Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych po integracji z Unią Europejską / Adam Kagan. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. - 153, [3] s. : il. ; 24 cm . - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Program Wieloletni 2005-2009 ; nr 153)Sygn.12945
45. KLUB WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI POLITYCZNEJ W GDAŃSKU

Skutki integracji Polski z Unią Europejską / red. Rajmund Rybiński ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; 24 cm Cz. 1 Skutki ekonomiczne. - 2000. - 197 s. : mapy, tab.Sygn. 061.1/Czyt
46. KOŁODZIEJCZYK-KONARSKA, KATARZYNA

Unia Europejska w zarysie / Katarzyna Kołodziejczyk-Konarska. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2003. - 94 s.fot. kolor., mapy kolor., portr. kolor., tab., wykr. ; 20 cmSygn. 061.1/Czyt , 5192
47. KOSMAN, MICHAŁ M.

Zjednoczone Niemcy w procesie integracji europejskiej (1990-2002) / Michał M. Kosman. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 205 s. ; 24 cmSygn. 32/Czyt. , 8211
48. KOSZEL, BOGDAN

Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989-2002) / Bogdan Koszel. - Poznań : Instytut Zachodni, 2003. - 186, [1] s. ; 21 cm . - (Studia Europejskie ; Nr 9)Sygn. 6045
49. KOŚCIÓŁ,

Kościół, Polska, Unia Europejska. - Warszawa : Wydawnictwo "Wokół nas", 2002. - 28, [4] s. : fot. ; 21 cmSygn. 061/Czyt.
50. KRÓLAK, ZYGMUNT

Polska w Europie a gospodarcza polityka narodowa / Zygmunt Królak. - Wrocław : Wydawnictwo ALTA 2, 2001. - 85 s., tab. ; 21 cmSygn. 0.61.1/Czyt.
51. LEARNING

Learning and teaching modern languages for communication : Project No. 12 : final report of the Project Group (Activities 1982-87) / red. Denis Girard, John Trim. - Strasbourg : Council for Cultural Co-operation, 1988. - 115 s. ; 30 cm . - (Council of Europe = Conseil De L'Europe)Sygn. 4011
52. LEJCYK, MONIKA

Fundusze unijne : zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013 / Monika Lejcyk, Rafał Poździk. - Wyd. 3. zm., stan prawny na dzień 1 września 2010 r. - Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2010. - 215 s. : il. ; 24 cmSygn.: 061.1/Czyt., 14412 - 14415
53. ŁASTAWSKI, KAZIMIERZ

Od idei do integracji europejskiej : od najdawniejszych idei do Unii 25 państw / Kazimierz Łastawski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - 424 s. : il. ; 25 cmSygn. 061.1/Czyt. , 8151 - 8152
54. Maliszewska-Nienartowicz Justyna

Porządek prawny Unii Europejskiej : (z uwzględnieniem postanowień Traktatu Konstytucyjnego) / Justyna Maliszewska-Nienartowicz.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.Sygnatura: 16177
55. MALOSSE, HENRI

Słownik instytucji i terminów Unii Europejskiej / Henri Malosse, Pascal Fontaine. - Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997. - 200 s. ; 17 cmSygn. 061.1/Czyt.
56. MAŁECKI, MARCIN

Status urzędnika Unii Europejskiej / Marcin Małecki, Krzysztof Tomaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. - 90, [1] s. : tab. ; 20 cm . - (Unia Europejska)Sygn. 7859 - 7860
57. Mickiewicz Piotr

Polska droga do NATO : implikacje polityczne i wojskowe / Piotr Mickiewicz.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.Sygnatura: 16174
58. MIK, CEZARY

Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym / Cezary Mik. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. - 653, [1] s. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt
59. MIKA, CEZARY

Prawo gospodarcze wspólnoty europejskiej na progu XXI wieku: VII Ogólnopolska Konferencja Prawnicza Toruń, 15-16 listopada 2001 r. = Economic Law of The European Community On The Treshold of The XXI Century / Cezary Mika. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. - 462, [1] s. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt
60. MŁODZIEŻ

Młodzież i Unia Europejska. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 108, [1] s. ; 17 cm . - (Biblioteczka "Wojska i wychowania")Sygn. 3439
61. MONITOR

Monitor Integracji Europejskiej / red. Teresa Radzimińska, Maria Anna Łabędzka ; współpraca Elżbieta Nowicka. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 149, [1] s. + 1 wkładka do numeru 66/2003 : nowe prawo o cudzoziemcach ; 29 cm . - (Monitor Integracji Europejskiej ; 66)Sygn. 4350
62. MONITOR

Monitor Integracji Europejskiej / red Teresa Radzimińska ; red. Maria Anna Łabędzka ; współpraca Elżbieta Nowicka. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 294, [1] s. ; 29 cm . - (Monitor Integracji Europejskiej ; 64)Sygn. 4349
63. NABYWANIE

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - aspekty prawne i negocjacyjne. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - 67, [1] s. ; 24 cm . - (Dylematy negocjacyjne)Sygn. 1411
64. Nikolski Lech

Tak, głosuję : moja droga do referendum europejskiego / Lech Nikolski.- Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2005.Sygnatura: 16682/M
65. OBSZAR

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwośći Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju / red. Filip Jasiński, Katarzyna Smoter. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 512 s. ; 23 cmSygn. 061.1/Czyt.
66. OBYWATELSTWO

Obywatelstwo europejskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 71, [1] s. ; 24 cm . - (O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; Nr 9)Sygn. 061.1/Czyt.
67. OLEKSIEWICZ, IZABELA

Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Izabela Oleksiewicz. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. - 282 s. : il. ; 24 cmSygn. 11515 - 11516
68. PESZKO, GRZEGORZ

Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / Grzegorz Peszko, Jan Rączka, Olga Kiuiła. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 159, [1] s. : wykr. ; 26 cmSygn. 061.1/Czyt.
69. PODSTAWY

Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski na lata 2004-2006: promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostwi zatrudnienia. - Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2004. - 127 s.: il. (w tym kolor.) ; 30 cmSygn. 7888
70. POLITYKA

Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej / red. Edward Haliżak. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. - 407 s.: tab. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt.
71. POLSKA

Polska w Unii Europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej / red. nauk. Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław W. Socha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 510 s. : il. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt.
72. POLSKA

Polska w Unii Europejskiej: doświadczenia pierwszego roku członkostwa / red. Rafał Hykawy. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 326 s.: il. ; 24 cmSygn. 7875
73. POMOC

Pomoc społeczna w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej : wybór dokumentów / wybór i oprac. Remigiusz Krajewski. - Kutno : Wydawnictwo Prawnicze "Leges", 2006. - 76 s. ; 24 cmSygn. 10127
74. Pozycja

Pozycja Unii Europejskiej w świecie - aspekty prawne i polityczne : IX Ogólnopolska Konferencja Prawnicza nt. Unii Europejskiej, Serock, 31 maja - 1 czerwca 2004 roku : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika.- Toruń : "Dom Organizatora", 2005.Sygnatura: 16175
75. PRAWO

Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich / red. Maciej Perkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 412, [3] s. ; 24 cm + płyta CDSygn.: 34/Czyt., 14417 - 14420
76. PROGRAMY

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2002. - 280 s. ; 23 cmSygn. 3438
77. PROJEKT

Projekt Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy : przyjęty w drodze konsensu przez Konwent Europejski w dniach 13 lipca 2003 roku przedłożony przewodniczącemu Rady Europejskiej w Rzymie - 18 lipca 2003 roku. - Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2003. - 327 s. ; 25 cmSygn. 4688
78. PROMOCJA

Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście integracji europejskiej : techniki przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych : zasady obsługi inwestorów / red. Mieczysław Bąk. - Warszawa : Twigger, 2006. - 211 s. : il. ; 21 cmSygn. 10354 - 10357
79. PRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE

Co to jest Phare? / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. - Warszawa : Wydawnictwo "Wokół nas", 1999. - 14 s. ; 30 cmSygn. 3566
80. PRZEZ

Przez edukację do Unii Europejskiej poradnik dla ubiegających się o stypendia lub przyjęcie na studia w państwach Unii Europejskiej. - Koszalin : Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, 2002. - 86 s. ; 21 cmSygn. 3435
81. PRZYBYTNIOWSKI, JAROSŁAW

Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej / Jarosław Przybytniowski. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - 260, [2] s. : il. ; 25 cmSygn. 12935
82. RIFKIN, JEREMY

Europejskie marzenie : jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa american dream / Jeremy Rifkin ; przeł. Witold Falkowski, Andrzej Kostarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Nadir, 2005. - 508, [2] s. tabl. ; 24 cmSygn. 7957 - 7959
83. ROSA, JACEK P.

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973 roku / Jacek P. Rosa. - Warszawa : Żyrardów : Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, 2004. - 307 s. : il. ; 24 cmSygn. 4683
84. SHEILS, JOE

La communication dans la classe de langue Projet no 12 "Apprentissage et enseignement des vivantes aux fins de communication" / Joe Sheils. - Strasbourg : Les Editions du Conseil de L'Europe, 1991. - VI, 349 s. : il. ; 30 cmSygn. 4010
85. SIEMIŃSKA, MAŁGORZATA

Harmonizacja polskich przepisów i norm budowlanych w drodze do Unii Europejskiej / Małgorzata Siemińska. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002. - 68 s. : il. ; 23 cmSygn. 1408 , 7829 , 7832
86. SŁOWNIK

Słownik terminów z zakresu informacji europejskiej występujących w dokumentach Unii Europejskiej / koordynacja prac Anna Kierzkowska. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - 137, [1] s. ; 24 cm . - (Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)Sygn. 7863
87. SPRAWY

Sprawy Międzynarodowe. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. - 186 s. ; 24 cm . - (Sprawy Międzynarodowe / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; z. 1/1994)Sygn. 32(05)/Czyt.
88. SPRAWY

Sprawy Międzynarodowe. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. - 166 s. ; 24 cm . - (Sprawy Międzynarodowe / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; z. 4/1995)Sygn. 32(05)/Czyt.
89. SOLARZ, PIOTR

Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej w latach 2004-2010 Piotr Solarz. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2011. - 241, [2] s. ; 24 cmSygn.: 33/Czyt., 14407 - 14410
90. STOSUNKI

Stosunki międzynarodowe w Afryce / red. Jan J. Milewski, Wiesław Lizak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002. - 443 s. : il. ; 24 cmSygn. 32/Czyt.
91. STOSUNKI

Stosunki transatlantyckie na przełomie XX i XXI wieku : szkice politologiczne i historyczne / red. nauk. Donat Jerzy Mierzejewski, Sławomir Sadowski. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, 2008. - 254 s. ; 21 cmSygn. 10994
92. STRATEGY

Strategy of Poland's Membership in the European Union / red. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański Ośrodek Badań Integracji Europejskiej ; Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - 426 s. : il. ; 24 cm . - (Biblioteka Europejska / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; Nr 32)Sygn. 7878
93. Studia

Studia z prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.Sygnatura: 16176
94.SUJKOWSKA, ZOFIA

Solidaryzm integrującej sie Europy / Zofia Sujkowska. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2010. - 219 s. ; 21 cmSygn. 12589
95. THE EXTERNAL

The external and internal security of the European Union : a perspective for the Visegrad Group countries / red. Zofia Sujkowska. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile : Univerzita Mateja Bela, 2012. - 261 s. : il. ; 24 cmSygn.: 15939/M
96. THE NEXT

The Next Europe : an essay on alternatives and strategies towards a new vision of Europe. - Bilbao : Fundacion BBV, [1994]. - 96 s. ; 23 cmSygn.: 15979/M
97. TRAKTAT

Traktat Akcesyjny traktaty stanowiące podstawę Unii : prawo polskie - dokumenty : wybór dokumentów / oprac. Jan Barcz, Arkadiusz Michoński. - Wyd. 2 rozszerz.. - Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. - 928 s. ; 18 cm . - (Polska w Unii Europejskiej)Sygn. 061.1/Czyt.
98.TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA, MONIKA

Trzy oblicza unijnych granic : polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej / Monika Trojanowska-Strzęboszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2011. - 318 s. : il. ; 24 cm . - (Europeistyka - Poltext)Sygn. 14710

99.UNIA


Unia Europejska : podręcznik akademicki / współaut. Lucjan Ciamaga ; współuat. Krystyna Michałowska-Gorywoda. - Wyd. 1, dodruk 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 486, [1] s. ; 24 cm

Sygn. 061.1/Czyt. , 3731
100. UNIA

Unia Europejska : podręcznik akademicki / współaut. Lucjan Ciamaga ; współuat. Krystyna Michałowska-Gorywoda. - Wyd. 1, dodruk 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 486, [1] s.: tab. ; 24 cmSygn. 4005 - 4006 , 3729 - 3730
101. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA KATEDRA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA AGROBIZNESEM

Agrobiznes - problemy negocjacji z Unią Europejską / red. Piotr Jaworowski, Czesław Sobków, Marek Zarębski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - 182 s. : il. ; 24 cmSygn. 4918
102. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA. KATEDRA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA AGROBIZNESEM

Obszary wiejskie w Polsce w okresie przedakcesyjnym / red. Czesław Sobków, Marek Zarębski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem. - Toruń : Inowrocław : UMK ; Pozkal, 2003. - 218, [1] s. : il. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt , 5659 - 5660
103. URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Wybrane Ośrodki Informacji Europejskiej w Polsce : informator / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 104 s. ; 24 cmSygn. 4340
104. URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - 102, [1] s. ; 24 cmSygn. 061/Czyt.
105. VADEMECUM

Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej / oprac. Anna Kierzkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - 479 s. ; 24 cm . - (Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)Sygn. 061.1/Czyt.
106. VISIONS

Visions of Europe / eds. Michel Foucher, José Ignacio Oyarzabal. - Bilbao : Fundacion BBV, [1996]. - 236 s. ; 23 cmSygn.: 15978/M
107. WEKTORY

Wektory współczesnych przemian europejskich / red. Bolesław Garbacik, Rafał Majewski. - Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, 2010. - 226 s. ; 24 cmSygn. 12937, 14748
108. WITKOWSKA, MARTA

Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej / Marta Witkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. - 308 s. ; 24 cm . - (Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)Sygn. 061.1/Czyt.
109. WOKÓŁ

Wokół problematyki integracji europejskiej / red. Stefan Bielański, Tadeusz Biernat. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - 171 s. ; 21 cmSygn. 061.1/Czyt.
110. WOLIŃSKA, ANNA

Polityka regionalna w aspekcie integracji z Unią Europejską / [Anna Wolińska, Agata Jurkowska]. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002. - 24 s. : wykr. ; 21 cmSygn. 061/Czyt.
111. WYSOKIŃSKA, ZOFIA

Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. - Wyd. 2 zmienione i uzupełnione, dodruk. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 407 s. : tab. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt , 4940
112. WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA WE WŁOCŁAWKU

Polska w integrującej się Europie / red. Ryszard Łaszewski, Eugeniusz Ponczek ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2004. - 318 s. ; 24 cmSygn. 061.1/Czyt , 5673 - 5677
113. ZARZĄDZANIE

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem : uwarunkowania europejskie / red. Marian Strużycki. - Warszawa : Difin, 2002. - 319 s. : wykr., tab. ; 23 cmSygn. 65/Czyt.
114. ZAWADZKI, KAMIL

Przejściowe rynki pracy: koncepcja - implementacje - perspektywy / Kamil Zawadzki. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 220 s.: il. ; 24 cmSygn. 8000

Pobieranie 116.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna