Sygn.: 9268 aids aids & ty : ilustrowany informator o hiv I aids / przeł. Piotr Bielawski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe pwn, 1993. V, [1], 58 s.: IL.; 21 cm SygnPobieranie 74.77 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar74.77 Kb.
MEDYCYNA, ZDROWIE PUBLICZNE, TECHNOLOGIA ŻYWIENIA, PIELĘGNIARSTWO, LECZENIE NIEKONWENCJONALNE, FARMACJA, OTYŁOŚĆ, WADY POSTAWY I WYMOWY

1. AHLHEIM, KARL-HEINZ

Wie sagt der Arzt?: Kleines Synonymwörterbuch der Medizin / Karl-Heinz Ahlheim, Albert Braun. - Mannheim : Dudenverlag, 1970. - 176 s. ; 19 cm. - (Duden Taschenbücher)

Sygn.: 811.112.2/Czyt.
2. AIDS

AIDS : jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce pielęgniarskiej / przygot. zespół Barbara Daniluk - Kula [i in.] ; red. Anna Grajcarek. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Wydawnictwo Ad Vocem, 1997. - 139, [1] s. ; 21 cmSygn.: 9268
3. AIDS

AIDS & ty : ilustrowany informator o HIV i AIDS / przeł. Piotr Bielawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - V, [1], 58 s.: il. ; 21 cmSygn.: 9269
4. ANOREKSJA

Anoreksja i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik. - Wyd. 2 zmn. i uzup.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. - 240 s.: il. ; 24 cmSygn.: 8989
5. BARŁÓG, AGNIESZKA

Zielarskie praktyki Agaty / Agnieszka Barłóg. - Wyd. 2. - Łódź ; Kielce : Wydawnictwo Łódzkie, 1988. - 110, [1] s.: rys. ; 21 cmSygn.: 9264
6. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej / red. Wiesław Śmiałek, Józef Tymanowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - 261 s. : il. ; 24 cmSygn.: 4760
7. BIELIŃSKI, JAN

Zarys historii szpitalnictwa we Włocławku / Jan Bieliński, Andrzej Winiarski. - Włocławek : Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, 2002. - 87, [1] s. : fot. ; 24 cmSygn.: 3385 - 3386
8. BIOLOGICZNE

Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / red. Andrzej Jaczewski. - Wyd. 3 rozsz.. - Warszawa : "Żak", 2005. - 288, [1] s. : il. ; 21 cmSygn.: 61/Czyt., 15510
9.BIOMEDYCZNE

Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / aut. Barbara Woynarowska ; [i in. ]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 406, [1] s. : il. ; 24 cmSygn.: 61/Czyt., 14482 - 14485
10. BRODMAN, MICHAEL

Mity o bezpiecznym seksie, a AIDS / Michael Brodman, John Thacker, Rachel Kranz. - Warszawa : Elma Books, 1995. - 121 s. ; 21 cmSygn.: 9159
11. BUCHFELDER, M.

Podręcznik pierwszej pomocy / M. Buchfelder, A. Buchfelder ; wprowadzenie K. Peter. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [1999]. - XI, 287 s.: il. ; 21 cmSygn.: 9255
12. CARPER, JEAN

Żywność twój cudowny lek : czyli co jeść, a czego nie jeść w ponad 100 schorzeniach i jak próbować im zapobiegać stosując odpowiednią dietę / Jean Carper ; tł. Konrad Pszczołowski. - London : Hannah Publishing Ltd, 1995. - 490 s. ; 24 cmSygn.: 9053
13. ĆWICZENIA

Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące : teoria i praktyka / red. Stanisław Grochmal. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1993. - 353, [1] s.: il. ; 21 cmSygn.: 9260
14. ĆWIEK, TOMASZ

Bioterapeuta leczy / [Tomasz Ćwiek]. - Warszawa : Agencja Wydawniczo-Księgarska KS, 1993. - 122, [1] s.: fot., rys. ; 20 cmSygn.: 9054
15. DOMOWY

Domowy poradnik medyczny / red. Kazimierz Janicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990. - XV, [1], 767, [1] s., [24] s. tabl. kolor.: il. (w tym kolor.) ; 25 cmSygn.: 9116
16. DZIAK, ARTUR

Medycyna naturalna / red. Kazimierz Janicki, Wojciech Rewerski ; Artur Dziak. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1991. - 662 s., [8] s. tabl. kolor. : rys., wykr. ; 25 cm. - (BD Biblioteka Domowa)Sygn.: 11014
17. EDUKACJA,

Edukacja, praca, zdrowie : szkice dedykowane Stanisławowi Kosińskiemu na 70-lecie urodzin i 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej / red. Magdalena Florek. - Lublin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, 2007. - 501 s. : fot. ; 25 cmSygn.: 10123
18. FORD, MICHAEL THOMAS

100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS : przewodnik dla młodzieży / Michael Thomas Ford ; przeł. Janusz Ślusarczyk. - Warszawa : Grupa Image, 1993. - 201 s. ; 24 cmSygn.: 9166, 9273
19. FORMAŃSKI, JACEK

Psychologia: podręcznik dla szkół medycznych / Jacek Formański. - Wyd. 1, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000. - 377 s.: il. ; 21 cmSygn.: 9014 – 9015

inne wyd.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998. - 377, [1] s.: il. ; 21 cm

Sygn.: 9098
20. GAŁUSZKA, MIECZYSŁAW

Społeczne i kulturowe powinności medycyny : tożsamość zawodowa i atrofia moralna / Mieczysław Gałuszka. - Wrocław : Wydawnictwo WTN, 2003. - 218, [1] s. : wykr. ; 24 cmSygn.: 4507, 5649
21. GESCHICHTE

Geschichte der Medizin in Schlaglichtern / herausgegeben und bearbeitet von Heinrich Schipperges. - Mannheim : Meyers Lexikonverlag, 1990. - 379 s. ; 22 cmSygn.: 19038
22. HEMPEN, CARL-HERMANN

Akupunktur / Carl-Hermann Hempen. - 7., Aufl.. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2006. - 304 s. : il. ; 19 cm. - (dtv-Atlas ; 3232)Sygn.: 9730
23. HENIG, ROBIN MARANTZ

The Myth of Senility: Misconceptions About the Brain and Aging / Robin Marantz Henig ; przedmowa Robert N. Butler. - Garden City ; New York : Anchor Press/Doubleday, 1981. - XV, 317 s.: wykr. ; 22 cmSygn.: 10382
24. HIV NIE

HIV nie wyrok. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS, 1999. - 39, [1] s. ; 20 cmSygn.: 9270
25. HIV/AIDS

HIV/AIDS : wybrane problemy diagnostyki i terapii / red. Andrzej Horban. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1997. - 136, [3] s. ; 24 cmSygn.: 9160
26. HOLMES, ANN M.

Nutrition & Vitamins / Ann M. Holmes. - [Stany Zjednoczone] : Facts On File, 1983. - 316 s. : il. ; 18 cm. - (Medical Reference Library)Sygn.: 11879
27. HOME

Home medical dictionary. - [Stany Zjednoczone] : P.S.I & Associates, Inc., 1992. - 255 s. ; 20 cmSygn.: 7138 - 7141, 11361
28. HUCHT, ERIKA

Texte aus der Medizin zur Diskussion : Mittelstufentexte / Erika Hucht. - Sankt Augustin : Liebaug-Dartmann, 1984. - 80 s. ; 24 cm. - (Deutsche Sachtexte für die Mittelstufe Fachtexte für die Oberstufe ; Z. 7)Sygn.: 1117
29. HUNNIUS

Hunnius pharmazeutisches Wörterbuch / hrsg. von Hermann P. T. Ammon. - 9., neu bearb. und erw. Aufl.. - Berlin : Walter de Gruyter, cop. 2004. - XII, 1665 s. : rys. ; 24 cmSygn.: 6/Czyt.
30. INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE

Pielęgniarstwo internistyczne w praktyce szpitalnej : kompendium wiedzy dla studentów kierunku pielęgniarstwo / Alina Sarnowska ; Instytut Ochrony Zdrowia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2009. - 290 s. ; 21 cmSygn.: 11679
31. IV FORUM

IV Forum Zdrowia Kobiety "O lepszą jakość życia kobiety..." : problemy zdrowotne współczesnej kobiety : międzynarodowa konfrerencja naukowo-dydaktyczna, Kalisz, 3-4 października 2008 r. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2008. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Położnictwa i Pielęgniarstwa. Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ; nr 14.)Sygn.: 12106
32. JACZEWSKI, ANDRZEJ

Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jaczewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998 ; 21 cm Cz. 2: . - 187 s. : il.Sygn.: 19419 - 19420
33. JACZEWSKI, ANDRZEJ

Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jaczewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998 ; 21 cm Cz. 1: . - 275 s.Sygn.: 19417 - 19418
34. JUSZCZYK, JACEK

AIDS : pytania i odpowiedzi / Jacek Juszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Epoka, 1987. - 74 s. ; 16 cmSygn.: 5743 - 5745
35. KAMIŃSKI, BOGDAN

Postępowanie w stanach zagrożenia życia: podręcznik dla szkół medycznych / Bogdan Kamiński, Artur Dziak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999. - 215, [1] s.: il. ; 21 cmSygn.: 9023
36. KĘPIŃSKI, ANTONI

Rytm życia / Antoni Kępiński. - Wyd. 5. - Warszawa : Sagittarius, 1992. - 184, [2] s. ; 20 cmSygn.: 9276
37. KIERCZAK, URSZULA

Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik metodyczny / Urszula Kierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 196 s. : il. ; 16x24 cmSygn.: 37/Czyt., 13097 - 13105
38. KOBIETA

Kobieta w obliczu walki z patologią i chorobą : II Forum Zdrowia Kobiety : konferencja naukowo-szkoleniowa, Kalisz, 24-25 listopada 2006 r. / red. Tadeusz Pisarski. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2006. - 111 s. : il. ; 24 cm. - (Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Położnictwa i Pielęgniarstwa. Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ; nr 9)Sygn.: 12124
39. KOKOT, FRANCISZEK

Badania laboratoryjne : zakres norm i interpretacja / Franciszek Kokot, Stefan Kokot. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL. - 155, [5] s. : wykr. ; 20 cmSygn.: 9282
40. KONSUMENCI,

Konsumenci, środowisko, zdrowie, żywność. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 82, [1] s. ; 24 cm. - (O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; Nr 6)Sygn.: 061.1/Czyt.
41. KRAKOWIAK, PIOTR

Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej : badania w działaniu w latach 2002-2010 / Piotr Krakowiak. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2012. - 171 s. : il. ; 24 cmSygn.: 15925
42. KRONIKA

Kronika medycyny / kierownictwo Marian B. Michalik. - Warszawa : Kronika, 1994. - 648 s.: il. ; 30 cmSygn.: 61(03)/Czyt.
43. LEHRBUCH

Lehrbuch für Krankenpflege : ein prinzip- und praxisorientiertes Arbeitsbuch / hrsg. von G. Münch, J. Reitz. - Berlin : Walter de Gruyter, 1994. - XIII, 815 s. : il. ; 25 cmSygn.: 9540
44. MEDYCYNA

Medycyna i analiza danych. - Kraków : StatSoft Polska, 2010. - 116 s. : il. ; 24 cmSygn.: 12548
45. MIĘDZYKULTUROWE

Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa / red. Beata Ogórek-Tęcza, Zygmunt Pucko. - Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 2012. - 189 s. : il. ; 24 cm. - (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; 17)Sygn.: 15076
46. Morowitz Harold J.

Jak powstaje człowiek : nauka i spór o aborcję / Harold J. Morowitz, James S. Trefil ; przeł. [z ang.] i słowem wstępnym poprzedziła Barbara Szacka.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995.

(Biblioteka Myśli Współczesnej)

Sygnatura: 16661
47. OGÓREK-TĘCZA, BEATA

Wybrane aspekty relaksacji i medycyny komplementarnej w kontekście promocji zdrowia / Beata Ogórek-Tęcza. - Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 2011. - 105 s. ; 25 cm . - (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; 16)Sygn. 14546
48.PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA W OPOLU

Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niewiachowicz-Czapka, Anna Klimczyk ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. - 137 s. ; 24 cmSygn.: 12226
49. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W OPOLU

Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa / red. Donata Kurpas, Halina Miturska, Marta Kaczmarek ; Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2009. - 233, [2] s. ; 24 cmSygn.: 11953
50. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE. INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA - KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia / Maria Węgrzynowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia - Kierunek Pielęgniarstwo. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2009. - 217, [11] s. : il. ; 21 cmSygn.: 11674
51. PESCAR, SUSAN C.

Symptoms & Illnesses / Susan C. Pescar. - [Stany Zjednoczone] : Facts On File, 1983. - 316 s. ; 18 cm. - (Medical Reference Library)Sygn.: 11878
52. PFLUGBEIL, KARL J.

Bio topping / Karl J. Pflugbeil ; przeł. Krystyna Broszkiewicz, Roman Broszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1994. - 134 s. : il. ; 21 cmSygn.: 9089
53. PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro / red. Małgorzata Marcysiak ; [i in. ]. - Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, [2012]. - 277, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cmSygn.: 15937/M
54. PINCKNEY, CATHEY

Medical Tests / Cathey Pinckney, Edward R. Pinckney. - [Stany Zjednoczone] : Facts On File, 1982. - XXXIX, 279 s. ; 18 cm. - (Medical Reference Library)Sygn.: 11877
55. PIOTROWSKI, WIKTOR

Medycyna polskiego renesansu / Wiktor Piotrowski. - Jawor : Muzeum Regionalne w Jaworze, 1995. - 160, [1] s. : faks., fot., portr., rys. ; 24 cmSygn.: 11050
56. Podręcznik

Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel ; [aut. Krystyna de Walden-Gałuszko et al.].- Wyd. 2.- Gdańsk : "Via Medica", 2008.

(Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ; 5)

Sygnatura: 16535
57. PODRĘCZNIK

Podręcznik odnowy psychosomatycznej / red. Tadeusz Kasperczyk, Jan Fenczyn. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996. - 215, [1] s., [3] s. tabl.: il. ; 21 cmSygn.: 9055
58. POLSKA

Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej / red. Tomasz Maksymiuk, Jędrzej Skrzypczak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - 302, [1] s. ; 24 cmSygn.: 0.061/Czyt., 11525
59. PORADNIK

Poradnik dla pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej / red. Alicja Graczyk, Małgorzata Wiszniewska, Paweł Wiszniewski. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, cop. 2009. - 124 s. ; 21 cmSygn.: 11672
60. PRACE

Prace Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. Adam Ruszaj. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz, 2005. - 135 s.: il. ; 24 cm. - (Prace Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły w Nowym Sączu ; nr 14)Sygn.: 7779

inne wyd.

2006. - 137 s. : wykr. ; 25 cm. - (Prace Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły w Nowym Sączu ; nr 23)Sygn.: 9951
61. PROFILAKTYKA,

Profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządów płciowych kobiety : I Forum Zdrowia Kobiety : konferencja naukowo-szkoleniowa, Kalisz, 23 września 2005 r / red. Tadeusz Pisarski. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2005. - 82 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Położnictwa i Pielęgniarstwa. Zeszyt Naukowy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ; nr 7.)Sygn.: 12120
62. PSCHYREMBEL

Pschyrembel Handbuch Therapie. - 3., überarb. und erg. Aufl.. - Berlin : Walter de Gruyter, cop. 2005. - [9] XXII, 1083 s. : il., fot., wykr. ; 22 cmSygn.: 6/Czyt.
63. PSCHYREMBEL

Pschyrembel Klinisches Wörterbuch. - 260., neu bearb. Aufl.. - Berlin : Walter de Gruyter, cop. 2004. - XXIII, 2022 s. : il., fot. ; 24 cm + płyta CDSygn.: 6/Czyt.
64. PSCHYREMBEL

Pschyrembel Klinisches Wörterbuch. - 260., neu bearb. Aufl.. - Berlin : Walter de Gruyter, cop. 2004. - XXIII, 2022 s. : il., fot. ; 24 cmSygn.: 9534
65. PSCHYREMBEL

Pschyrembel Naturheilkunde und alternative Heilverfahren. - 3., vollst. überarb. Aufl.. - Berlin : Walter de Gruyter, cop. 2006. - XIII, 423 s. ; 22 cmSygn.: 6/Czyt.
66. PSCHYREMBEL

Pschyrembel Sozialmedizin / Bearb. von Silke Brüggemann. - Berlin : Walter de Gruyter, cop. 2007. - [9], XI, 552 s. : wykr. ; 22 cmSygn.: 6/Czyt.
67. PSCHYREMBEL

Pschyrembel Wörterbuch Pflege : [Pflegetechniken, Pflegehilfsmittel, Pflegewissenschaft, Pflegemanagement, Psychologie, Recht] / bearb. von Susanne Wied, Angelika Warmbrunn. - Berlin : Walter de Gruyter, cop. 2003. - XIII, 738 s. : il, fot. ; 22 cmSygn.: 6/Czyt.
68. QINGNAN, ZENG

Metody tradycyjnej chińskiej dbałości o zdrowie / Zeng Qingnan ; przeł. Krystyna Broszkiewicz, Roman Broszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995. - 175, [1] s. : rys. ; 17 cmSygn.: 9096
69. RATOWNICTWO

Ratownictwo medyczne w Polsce : ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym / red. Juliusz Jakubaszko, Andrzej Ryś. - Kraków : Zdrowie i Zarządzanie, 2002. - 499 s. : il. ; 23 cmSygn.: 8995
70. RATOWNIK

Ratownik medyczny / red. Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2003. - IX, 156, [1] s.: il. (w tym kolor.) ; 30 cmSygn.: 9034
71. SARNOWSKA, ALINA

Działalność edukacyjna pielęgniarki odcinkowej w oddziale internistycznym / Alina Sarnowska. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008. - 94, [1] s. ; 21 cmSygn.: 10653
72. SENS

Sens choroby sens śmierci sens życia / red. Halina Bortnowska. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1993. - 390, [1] s. : il. ; 20 cmSygn.: 8981
73. SKOCZYLAS, JÓZEF JAN

Prawo ratownicze / Józef Jan Skoczylas. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 607, [1] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Prawnika)Sygn.: 61/Czyt., 15565
74.SKOTAREK, EWA

Piersi kobiety / Ewa Skotarek, Tadeusz Pisarski. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2006. - 90 s. : il. kolor. ; 24 cmSygn.: 12126
75. SZCZEPANKOWSKI, BOGDAN

Język migowy : pierwsza pomoc medyczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Centrum Edukacji Medycznej, 1996. - 121, [1] s. : il. ; 25 cmSygn.: 9145, 9243
76. ŚRODOWISKO,

Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. Jan Adam Malinowski, Aleksander Zandecki. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. - 255 s. : il. ; 24 cmSygn.: 12604 - 12606
77. TECHNOLOGIA

Technologia żywności i żywienie człowieka. - Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2007. - 94 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ISSN 1895-3999. Technologia żywności i żywienie człowieka / red. Anna Gawrońska ; Nr 2)Sygn.: 11212
78. TECHNOLOGIA

Technologia żywności i żywienie człowieka. - Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2009. - 110 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ISSN 1895-3999. Technologia żywności i żywienie człowieka / red. Anna Gawrońska ; Nr 3)Sygn.: 12046
79. TECHNOLOGIA

Technologia żywności i żywienie człowieka. - Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2007. - 133 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ISSN 1895-3999. Technologia żywności i żywienie człowieka / red. Anna Gawrońska ; Nr 1)Sygn.: 10064
80. THE NEW

The new illustrated medical encyclopedia for home use a practical guide to good health / red. Robert E. Rothenberg. - New York : Abradale Press, cop.1970 ; 25 cm T. 4: . - 428 s. : ilustr.Sygn.: 11883
81. THE NEW

The new illustrated medical encyclopedia for home use a practical guide to good health / red. Robert E. Rothenberg. - New York : Abradale Press, cop.1970 ; 25 cm T. 1: . - 400 s. : ilustr.Sygn.: 11880
82. THE NEW

The new illustrated medical encyclopedia for home use a practical guide to good health / red. Robert E. Rothenberg. - New York : Abradale Press, cop.1970 ; 25 cm T. 3: . - 416 s. : ilustr.Sygn.: 11882
83. THE NEW

The new illustrated medical encyclopedia for home use a practical guide to good health / red. Robert E. Rothenberg. - New York : Abradale Press, cop.1970 ; 25 cm T. 2: . - 390 s. : ilustr.Sygn.: 11881
84. VARDY, PETER

Etyka : poglądy i problemy / Peter Vardy, Paul Grosch ; przeł. Jerzy Łoziński. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1995. - 221 s. ; 19 cmSygn.: 9021
85. WALDEN-GAŁUSZKO, KRYSTYNA DE

U kresu : opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi / Krystyna de Walden-Gałuszko. - Gdańsk : Wydaw. Medyczne MAKmed, 1996. - 147 s. : 2 wykr. ; 20 cmSygn.: 9274
86. WISZNIEWSKA, MAŁGORZATA

Udział pielęgniarki w leczeniu immunomodulacyjnym i wspomagającym pacjentów ze stwardnieniem rozsianym : porady dla pielęgniarek, pacjentów i opiekunów / Małgorzata Wiszniewska, Anna Żdanowicz. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2009. - 77 s. : il., fot. ; 21 cmSygn.: 11993
87. WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Sześćdziesiąt lat działalności lekarskiej Stanisława Sterkowicza (1947-2007) / red. Danuta Kuźnicka ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. - Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007. - 148 s. : il. ; 24 cmSygn.: 10714
88. WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Postępy farmakoterapii kardiologiczenej : autoryzowany zapis XI konferencji kardiologicznej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek 24-25 maja 1991 r. / red. Stanisław Sterkowicz ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. - Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 1992. - 355, [3] s. ; 21 cmSygn.: 3257
89. WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Tadeusz Reichstein : laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny / Stanisław Sterkowicz ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. - Włocławek : Lega Oficyna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2005. - 36 s. : il. ; 21 cmSygn.: 10715, 9321
90. WŁODARCZYK, WIESŁAWA

Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie : kompendium wiedzy dla studentów pielęgniarstwa / Wiesława Włodarczyk. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2009. - 108 s. ; 21 cmSygn.: 11992
91.WOLAŃSKI, NAPOLEON

Rozwój biologiczny człowieka / Napoleon Wolański. - Wyd. 5 zm.. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 707, [1] s. : mapy, rys., wykr. ; 21 cmSygn. 14841

92.WROŃSKA, IRENA

Wartości życiowe młodzieży : na przykładzie szkół pielęgniarskich / Irena Wrońska, Janusz Mariański. - Lublin : Akademia Medyczna i Neurocentrum, 1999. - 390 s. ; 24 cm

Sygn.: 9277
93. WYATT, JONATHAN P.

Podręcznik doraźnej pomocy medycznej / Jonathan P. Wyatt ; przeł. Aurelia Szpiro-Żurkowska, Teresa Korta. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001. - XIII, 705 s.: il. ; 20 cmSygn.: 9017
94. WYBRANE

Wybrane elementy socjologii : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych / red. Anita Majchrowska. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2003. - 328 s. ; 23 cm. - (Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; Nr 6)Sygn.: 9256
95. WYBRANE

Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego : praca zbiorowa / red. Zbysław Wojciech Grajek. - Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, 2010. - 97 s. : ryc. ; 24 cmSygn.: 13769 - 13770
96. WYKA, JOANNA

Stan odżywiania po 60. roku życia w aspekcie uwarunkowań żywieniowych, zdrowotnych, środowiskowych i socjodemograficznych / Joanna Wyka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2009. - 161 s. : wykr. ; 24 cmSygn.: 12953 – 12954, 14824
97. WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA WE WŁOCŁAWKU

Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne w zdrowiu i chorobie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Pedagogiki i Pracy Socjalnej WSHE : Włocławek 21 kwietnia 1999 r. / red. Iwona Zielińska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : WSHE, 2000. - 104, [1] s. ; 24 cmSygn.: 1192
98. ZAPOBIEGANIE

Zapobieganie zakażeniom HIV, opieka nad ludźmi zakażonymi HIV i chorymi na AIDS: (materiały metodyczne dla nauczycieli szkół medycznych) / red. Danuta Stasiak. - Warszawa : Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, 1992. - 125 s. ; 21 cmSygn.: 9158
99. ZATYKA, ELŻBIETA

Lekarski obowiązek udzielenia pomocy / Elżbieta Zatyka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 228, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska)Sygn.: 34/Czyt.
100. ZDROWIE

Zdrowie dzieci i młodzieży a zagrożenia cywilizacyjne / red. Beata Haor, Leokadia Rezmerska. - Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008. - 223 s. ; 24 cmSygn.: 10890
101. ŻDANOWICZ, ANNA

Rola pielęgniarki w terapii chorego leczonego w oddziale neurologicznym / Anna Żdanowicz. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008. - 83 s. ; 21 cmSygn.: 10656
OTYŁOŚĆ, WADY POSTAWY, WADY WYMOWY
1. ABC OTYŁOŚCI

Abc otyłości / red. Naveed Sattar, Mike Lean, Danuta Pupek-Musialik ; tł. Paweł Bogdański. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. - IX, [1], 63, [1] s. : il. kolor. ; 29 cmSygn.: 15819 - 15821
2. BORKOWSKA, MARIA

Wady postawy i stóp u dzieci / Maria Borkowska, Izabela Gelleta-Mac. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2009. - 108, [1] s. : rys. ; 21 cmSygn.: 15805 - 15809
3. DEMEL, GENOWEFA

Wady wymowy : profilaktyka i korekcja / Genowefa Demel. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974. - 60, [1] s. : il. ; 20 cmSygn.: 9674
4. JAROSZ, MIROSŁAW

Otyłość : zapobieganie i leczenie : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz, Longina Kłosiewicz-Latoszek. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. - 140 s. ; 21 cm. - (Instytut Żywności i Żywienia Zaleca)Sygn.: 15816 - 15818
5. KASPERCZYK, TADEUSZ

Wady postawy ciała : diagnostyka i leczenie / Tadeusz Kasperczyk. - Wyd. 5. - Kraków : Firma Handlowo-Usługowa "Kasper", 2004. - 266 s. : il. ; 23 cmSygn.: 11625
6. OTYŁOŚĆ

Otyłość u dzieci / red. Patrick Tounian, Franciszek Kokot ; tł. Zuzanna Wnuk-Zdeb ; [aut.] Hélene Chantereau ; [i in. ]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. - 211 s. : il. ; 21 cmSygn.: 15810 - 15812
7. TATOŃ, JAN

Otyłość : zespół metaboliczny / Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. - 463, [1] s., 2 s. tabl. kolor. : il. ; 24 cmSygn.: 15813 - 15815

Pobieranie 74.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna