Sygn akt Kpt 2/08 postanowienie warszawa, dnia 20 maja 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w składziePobieranie 11.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.19 Kb.
Sygn. akt Kpt 2/08

POSTANOWIENIE

Warszawa, dnia 20 maja 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący


Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 27 marca i 20 maja 2009 r., wniosku Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2008 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów, dotyczącego określenia centralnego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Europejskiej w celu prezentowania stanowiska państwa,

p o s t a n a w i a:1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów w wykonywaniu swych konstytucyjnych zadań oraz kompetencji kierują się zasadą współdziałania władz, wyrażoną w Preambule oraz w art. 133 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej, może, na podstawie art. 126 ust. 1 Konstytucji, podjąć decyzję o swym udziale w konkretnym posiedzeniu Rady Europejskiej, o ile uzna to za celowe dla realizacji zadań Prezydenta Rzeczypospolitej określonych w art. 126 ust. 2 Konstytucji.

3. Rada Ministrów, na podstawie art. 146 ust. 1, 2 i 4 pkt 9 Konstytucji, ustala stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenie Rady Europejskiej. Prezes Rady Ministrów reprezentuje Rzeczpospolitą Polską na posiedzeniu Rady Europejskiej i przedstawia ustalone stanowisko.

4. Udział Prezydenta Rzeczypospolitej w konkretnym posiedzeniu Rady Europejskiej wymaga współdziałania Prezydenta Rzeczypospolitej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem na zasadach określonych w art. 133 ust. 3 Konstytucji. Celem współdziałania jest zapewnienie jednolitości działań podejmowanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z Unią Europejską i jej instytucjami.

5. Współdziałanie Prezydenta Rzeczypospolitej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem umożliwia odniesienie się Prezydenta Rzeczypospolitej - w sprawach związanych z realizacją jego zadań określonych w art. 126 ust. 2 Konstytucji - do stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej ustalanego przez Radę Ministrów. Umożliwia też sprecyzowanie zakresu i form zamierzonego udziału Prezydenta Rzeczypospolitej w konkretnym posiedzeniu Rady Europejskiej.

 


 

Bohdan Zdziennicki

 

Stanisław Biernat

 

Zbigniew Cieślak

Maria Gintowt-Jankowicz

 

Mirosław Granat
(votum separatum do pkt 3, 4, 5)

Marian Grzybowski

 

Wojciech Hermeliński

Adam Jamróz

 

Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz
(votum separatum do pkt 2, 3 i 5 oraz uzasadnienia)

 

Ewa Łętowska

Marek Mazurkiewicz

 

Janusz Niemcewicz

Andrzej Rzepliński

 

Mirosław Wyrzykowski

 
: images -> files
files -> Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi
files -> Projektowany program
files -> Zgoda 13 Szanowni Państwo! W związku z wymianą podzielników, prosimy Państwa o obecność w domu dnia
files -> Marcin Kłak The knowledge management in the enterprise
files -> Seminarium „Prawo w filmie” Lektury obowiązkowe: „Dwunastu gniewnych ludzi”
files -> Studia ekonomiczne rgionu łÓdzkiego nr 3 krzywa beveridge’a dla polski w latach 1992 – 2009 Ewa Gałecka – Burdziak
files -> Studia ekonomiczne regionu łÓdzkiego nr 2 nadzór jako szczególny atrybut działalności zakłADÓw ubezpieczeń – rodzaje I ogólne zasady funkcjonowania
files -> Sesja naukowa miłosz I miłosz academic conference – miłOSZ AND miłosz 9-13 maja 2011 / 9-13 May 2011 Miłosz I Miłosz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna