Sygn Tytuł Miejsce wyd. ZasóbPobieranie 0.55 Mb.
Strona1/3
Data29.04.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3
Czasopisma przeznaczone do digitalizacji

Sygn_ Tytuł Miejsce wyd. Zasób

Sf.prasa: 298 ABC : pismo codzienne. Lwów Lwów 1926-1939

Kat.czas.:Ż 38610 Aeronauta : organ Akcyjnego Lwów 1884

Towarzystwa dla Przedsiębiorstw

Powietrzną Żeglugą : wychodzi wedle

potrzeby tak często, jak tego interes

przedsiębiorstwa wymagać będzie.

Kat.czas.:Ż 38618 Album Powszechne : czasopismo Lwów 1860

naukowe poświęcone umiejętnościom i

sztukom pięknym.

Kat.czas.: P 27127 Awangarda : dwutygodnik ilustrowany Warszawa 1924

lewicy literackiej. [Red.Bruno Jasieński,

Anatol Stern]

P 27199 Bądź Gotów : dwutygodnik Charków (UA) 1929 -1931

ilustrowany dla pionierów i dzieci :

organ Cent. Komunist. Ruchu

Dziecięcego przy KCLZMKU i

Ludowego Komisariatu Oświaty USRR.

Kat.czas.: Ż 38700 Bezbożnik Wojujący : organ Sekcji Moskwa (RUS) 1933

Antykatolickiej przy Centralnej Radzie

Związku Bezbożników.

Kat.czas.:Ż 35808 Bibliografia Polska : wykaz wszelakich Lipsk (D) 1861 -1865

tworów literatury polskiej,

wychodzących w kraju i zagranicą.

Sf.czas.:2007 Biuletyn / PAP [Polska Agencja Warszawa 1925

Publicystyczna] : wych. raz na tydzień

na prawach rękopisu.

Sf.czas.:1890 Biuletyn Informacyjny : organ Warszawa 1925

Komunistycznej Partii Robotniczej

1)Kat.czas.:P 27203; Biuletyn Koła Lwowskiego Związku Lwów 1923

2)Sf.czas.:1949 Księgarzy Polskich / Koło Lwowskie

Powszechnego Związku Księgarzy i

Wydawców Polskich

Sf.czas.:1973-1974 Biuletyn Miesięczny Okręgu LOPP Warszawa 1935 - 1936

m.st. Warszawy [Ligii Obrony

Powietrzna Państwa]

Sf.czas.:2054 Biuletyn Sekcji Rolniczej Stronnictwa Lwów 1925

Chrześcijańsko-Narodowego

Sf.czas.:2092-2093 Biuletyn Szkolny / Księgarnia Lwów 1935/36; 1937/38

Gubrynowicz i Syn

Sf.czas.:2155-2156 Biuletyn Wydziału Powiatowego w Horodenka (Kr) 1937 - 1938

Horodence : miesięcznik

informacyjno-społeczny Pow[iatowego]

Zw[iązku] Samorządowego

Kat.czas.:Ż 38842 Bocian : pismo satyryczno-polityczne. Lwów 1892 - 1893

Dwutygodnik

Kat.czas.:Ż 27060 Brzask. Dwutygodnik [hektograf] Lwów 1903; 1907
Sf.prasa: 287 Chwila : dziennik dla spraw Lwów 1934-1939

politycznych, społecznych i

kulturalnych. Wydanie wieczorne.

Kat.czas.:Ż 38888 Chwila : tygodnik ilustrowany. Lwów 1907

Sf.prasa: 314 Chwila Poniedziałkowa Lwów 1922

Kat.prasy:Gi 273 Copocka Gazeta Kąpielowa Copoty [Sopot] (Dx) 1897; 1900; 1902

Kat.czas.:Ż 38903 Czasopismo "Krajowego Towarzystwa Lwów 1887 - 1888

Kupców i Przemysłowców"

Kat.prasy: 1) Gi 290; Depesza : najpóźniejsze wieczorne Lwów 1914 - 1917

2) Sf.prasa: 345 pismo codzienne.

Sf.prasa: 345 Depesza Lwowska Lwów 1918

Sf.prasa: 519 Dla Ojczyzny : biuletyn Radom 1920

Obywatelskiego Komitetu

Radomskiego Obrony Państwa :

Sf.czas.:4660-4662 Dwa Światy Białystok 1937 -1939

Sf.czas.:4672-4673 Dwutygodnik Polski : jedyne pismo Ryga (LV) 1925 - 1926

polskie na Łotwie.

Kat.prasy: Gi 298; Dziennik Berliński : pismo codzienne, Berlin (D) 1897-1917

Sf.prasa: 522 poświęcone sprawom politycznym,

społecznym i ekonomicznym.

Sf.prasa: 504 Dziennik dla Wszystkich : największe Buffalo (USA) 1925

polskie pismo w Ameryce.

Sf.czas.:4696 Dziennik Inwigilacyjny : redagowany Lwów 1919

przez Centralę Inwigilacyjną przy

Głównym Dowództwie Żandarmerii na

Galicję Wschodnią / Dowództwo

Wojsk Polskich na Galicję Wschodnią.
Kat.prasy:Gi 303; Dziennik Kujawski Inowrocław 1895-1914; 1916-1936

Sf.prasa: 602

Kat.prasy:Gi 306; Dziennik Ludowy : pismo poświęcone Chicago (USA) 1915; 1925

Sf.prasa: 84 interesom klasy pracującej : organ PPS.

Sf.prasa: 261 Dziennik Lwowski Lwów 1926-1930

Kat.czas.:Ż 38972 Dziennik Lwowski : organ Urzędowy Lwów 1906 -1914

Gminy Król.Stoł.Miasta Lwowa.

Sf.prasa: 318 Dziennik Narodowy Petrograd 1917 - 1918

[Petersburg] (RUS)

Kat.prasy:Gi 311 Dziennik Narodowy. [Druk E. Winiara.] Lwów 1863 -1864

1) Kat.czas.:P 27288; Dziennik Policyjny / c.k. Dyrekcja Lwów 1883; 1885; 1887; 1902-1908; 1915; 1918

2) Sf.czas.:4716 Policji.

Kat.prasy:Gi 315 Dziennik Polski Chicago (USA) 1895 - 1896

Kat.czas.:P 30565 Dziennik Rozporządzeń Giełdy Lwów 1913 -1914; 1918

Zbożowej i Towarowej we Lwowie

Kat.czas.:1) P 30607; Dziennik Urzędowy c.k. Starostwa i c.k. Żółkiew (Kr) 1900-1903; 1915-1916; 1918; 1922; 1928

2) YP 22648 Rady Szkolnej Okręgowej w Żółkwi

Sf.prasa: 512 Dziennik Wołyński : organ okręgu Łuck (Kr) 1920

wołyńskiego.

Kat.czas.:P 30638 Dziennik Zarządzeń Dyrekcji Kolei Stanisławów (Kr) 1927

Państwowych w Stanisławowie

Kat.prasy: Gi 885; Dziennik Związkowy Zgoda=Alliance Chicago (USA) 1915 -1916; 1925-1939

Sf.prasa: 249 Daily Zgoda / Związek Narodowy

Kat.czas.:Ż 38980 Dzwon : czasopismo ludu polskiego. Lwów 1911-1914

Sf.czas.:4856 Dzwonek Ostrobramski : dwutygodnik Wilno 1933

informacyjny dla wszystkich

Kat.czas.:Ż 38977 Dźwignia : czasopismo poświęcone Lwów R.1 1894-1915 + Dodatki

sprawom społeczno-gospodarczym.

Kat.prasy:Gi 331 Dźwignia : dwutygodnik Brzeżany-Żółkiew 1887 -1888

autonomiczny. (Kr)

Kat.prasy:Gi 332 Echa Piotrkowskie : tygodnik Piotrków 1906 -1909

społeczny i ekonomiczny poświęcony [Trybynalski]

sprawom miejscowym.

Sf.prasa: 663 Echo : pismo dla spraw społecznych i Stanisławów (Kr) 1934

kulturalnych. Tygodnik.

Kat.prasy:Gi 334 Echo : pismo tygodniowe. Buffalo (USA) 1892-1901; 1916

Sf.prasa: 718 Echo Litwy Wilno 1920

Sf.czas.:4933-4934 Echo Polskie : tygodnik wychodźcy Paryż (F) 1927 - 1928 nr 23-44

polskiego.

Sf.czas.:4951-4952 Echo Szkolne : czasopismo młodzieży Czortków (Kr) 1932 - 1932/[33]

szkolnej / Państwowe Gimnazjum

Koedukcyjne im. Juliusza Słowackiego

w Czartkowie.

Sf.prasa: 661 Echo Zaleszczyk : tygodnik Zaleszczyki (Kr) 1932

społeczno-kulturalny i literacki

poświęcony sprawom uzdrowiska.

Kat.czas.: Ż 38991 Echo znad Prutu : tygodnik Kołomyja (Kr) 1909

/br.nr 3/; YP 2243 /nr naukowo-literacki.

1-6/

YP 22633 Echo Życia Robotniczego na Litwie : [Wilno] 1903organ Litewskiej

Socyal-Demokratycznej Partyi.

Sf.czas.:5030 Ekonomiczne Życie Narodu : Lwów 1926/27 8

miesięcznik dla spraw

Kat.czas.: Ż 39003 Encyklopedia. Tygodnik Lwów 1849

RPi 27202 Express Kolejowy : tygodnik Wilno 1927 -1928

ilustrowany

Sf.prasa: 672 Express Poranny Małopolski Warszawa 1936-1939

Kat.prasy:Gi 345 Galicyjskie Nowości : wychodzą Berno [Brno] (CZ) 1915

codziennie.

Kat.prasy:1) Gi 1082; Galicyjskie Wiadomości : wychodzą Berno [Brno] (CZ) 1914 -1915

2) Gi 345 codziennie.

Kat.czas.:Ż 39028 Galtol : przegląd automobilowy Lwów 1927

Kat.prasy:Gi 347 Gazeta Brodzka : dwutygodnik Brody (Kr) 1895 -1897

poświęcony sprawom

społeczno-ekonomicznym i

przemysłowym powiatów brodzkiego i

Kat.prasy:Gi 349 Gazeta Chicagowska (Dziennik Polski) Chicago (USA) 1896

Kat.prasy:Gi 354 Gazeta Częstochowska Częstochowa 1909 - 1910

Kat.prasy:IV Ż 39039 Gazeta Handlowo-Geograficzna : organ Lwów 1896-1902

Polskiego Towarzystwa

Handlowo-Geograficznego we Lwowie

: dwutygodnik poświęcony sprawom

wychodźtwa i kolonizacyi oraz handlu i

przemysłu polskiego.

Kat.prasy:IV Ż 39040 Gazeta Handlowo-Przemysłowa : organ Lwów 1892

Krajowego Towarzystwa Kupców i

Przemysłowców

Kat.prasy:Gi 359 Gazeta Informacyjna : poświęcona Lwów 1890/91 -1892

sprawom wszelkich informacji

prywatnych i handlowych :

dwutygodnik społeczny, handlowy,

przemysłowy i gospodarczy.

Kat.prasy:Gi 361 Gazeta Katolicka : czasopismo Chicago (USA) 1883-1887; 1891-1899

tygodniowe, poświęcone interesom

polskim w Ameryce / Polskie Literackie

Towarzystwo w Chicago

Kat.prasy:IV Ż 39041 Gazeta Kelnerska Lwów 1892

Kat.prasy:Gi 364; Gazeta Kołomyjska "O Własnych Kołomyja (Kr) 1891-1914; 1918; 1928-1934

Sf.prasa: 455; Siłach" : tygodnik

Kat.czas.: Ż 39428

/


Sf.prasa: 408 Gazeta Kresowa. Pismo poświęcone Frysztat (CZ) 1921 -1934

sprawom narodowym, kulturalnym,

politycznym i społeczno-gospodarczym.

Sf.prasa: 407 Gazeta Kujawska : dziennik polityczny, Włocławek 1919 - 1920

społeczny i literacki : organ

bezpartyjny Kujaw i ziem sąsiednich.

Kat.prasy:IV Ż 39046 Gazeta Literacka. Miesięcznik Kraków 1910

Kat.prasy:Gi 372 Gazeta Ludowa : pismo poświęcone Ełk (Dx) 1896 -1902

ludowi ewangelickiemu [z dodatkiem

"Ewangelik"].

Kat.prasy:Gi 998 Gazeta Ludowa. Tygodnik Lwów 1907 -1914

Kat.prasy:Gi 375 Gazeta Mieszczańska : tygodnik Lwów 1907 ; 1912 -1914

społeczny, ekonomiczny, polityczny i

literacki : organ Związku Samoistnych

Rękodzielników, Kupców i

Przemysłowców we Lwowie.

Kat.prasy:Gi 376 Gazeta Młodomieszczańska : Lwów 1909 - 1910

czasopismo dla wszystkich.

Kat.prasy:IV Ż 39056 Gazeta Młynarska : czasopismo dla Lwów-Sambor 1906 -1914

spraw młynarskich : nieoficjalny organ

Stowarzyszenia "Koło Młynarzy" w

Galicyi. Mies.

Sf.czas.:5918 Gazeta Myśliwska : organ Centralnego Warszawa 1928

Związku Wiejskich Kółek

Myśliwskich. Miesięcznik.

Kat.prasy:Gi 378; Y P Gazeta Naddniestrzańska : Drohobycz (Kr) 1884- 1889

22280 /uzup.i dubl./ dwutygodnik

polityczno-ekonomiczno-społeczny :

Sf.prasa: 420 Gazeta Narodowa Kijów (UA) 1917

Kat.prasy:Gi 380 Gazeta Narodowa. Dziennik Lwów 1848

Kat.prasy:Gi 383 Gazeta Nauczycielska : dwutygodnik Kołomyja (Kr) 1892 - 1893

dla spraw szkolnictwa ludowego i

nauczycieli Szkól ludowych : wychodzi

co drugi czwartek.

Kat.prasy: Ż 39057; Gazeta Niedzielna : tygodnik dla rodzin Lwów 1903 -1908; 1910-1912; 1914-1916; 1931-1932; 1939

Sf.czas.: 5922 katolickich.

Sf.czas.:5923-5924 Gazeta Olesiowska : miesięcznik Olesiów [poczta] 1931 - 1932

informacyjny parcelantów Olesiowa i Stanisławów (Kr)

Zosinka.

Kat.prasy:Gi 384 Gazeta Olsztyńska. Dziennik Olsztyn (Dx) 1886 -1914

Kat.prasy:Gi 386 Gazeta Pittsburska Pittsburg (USA) 1895

Kat.prasy: Gi 1006; Gazeta Pocztowa. Miesięcznik Lwów 1913 - 1914 ; 1916-1918

Sf.czas.:5926-5927

Kat.prasy:Gi 388 Gazeta Podkarpacka : dwutygodnik Kołomyja (Kr) 1885 - 1886

polityczno-społeczno-ekonomiczny.

Sf.prasa: 587 Gazeta Poleska : pismo społeczne, Brześć n/Bugiem 1933 - 1935; 1937-1938

gospodarcze i kulturalne Polesia / [Brześć] (Kr)

Sekcja Społeczna B.B.W.R.

[Bezpartyjnego Bloku Współpracy z

Kat.prasy:Gi 390 Gazeta Polska : czasopismo poświęcone Czerniowce (UA) 1883-1914

wiadomościom politycznym,

ekonomicznym i literackim.

Kat.prasy:Gi 392 Gazeta Polska : tygodnik polityczny, Nowy Jork (USA) 1893 - 1895

społeczny i literacki : organ urzędowy

towarzystw cywilnych, wojskowych i

kościelnych z New Yorku.

Kat.prasy:Gi 328; Gazeta Polska w Brazylii : pismo dla Kurytyba (BR) 1893-1899; 1905-1906 ; 1924-1926 +dod

Sf.prasa: 712 ludu polsko-katolickiego w Brazylji.

Kat.prasy:Gi 400; Gazeta Poranna : wychodzi codziennie Lwów [1910]/1911 -1934

Sf.prasa: 377 (prócz poniedziałku) o godzinie 6-tej

rano.

Kat.prasy:Gi 401 Gazeta Powszechna : czasopismo Lwów 1901ilustrowane poświęcone sprawom

politycznym, społecznym i literackim.

Kat.prasy:Gi 407 Gazeta Radomska Radom 1891/92 1910; 1912-1914; 1916

Kat.prasy:1) Gi 410; 2) Gazeta Robotnicza : organ Partyi Berlin (D) 1895 ; 1898 -1912; 1930-1931; 1933-1934

Gi 408; Sf.prasa: 357 Socyalno-Demokratycznej. Tygodnik

Kat.prasy:Gi 409 Gazeta Robotnicza : organ Związku Chicago (USA) 1894

Robotników Polskich w Stanach

Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Kat.prasy:IV Ż 39063 Gazeta Rolnicza : pismo tygodniowe Warszawa 1835

ilustrowane.

Kat.prasy:Gi 412 Gazeta Ruchu : pismo kolejowe, Kraków 1896

społeczne i literackie.

Sf.czas.:5999 Gazeta Społeczna Gdańsk (Dx) 1931

Kat.prasy:Gi 420 Gazeta Stanisławowska. Dwutygodnik Stanisławów (Kr) 1893 -1895

Kat.prasy:Gi 421 Gazeta Stanisławowska. Tygodnik. Stanisławów (Kr) 1911 - 1912

Sf.prasa: 368 Gazeta Stryjska : tygodnik informacyjny Stryj (Kr) 1933 -1936; 1939

/ Instytut Pracy Społecznej.

Kat.prasy:IV Ż 39069 Gazeta Świąteczna : czasopismo Lwów 1901-1904

polityczne,społeczne i literackie.

Sf.czas.:6001 Gazeta Tarnopolska : tygodnik dla Tarnopol (Kr) 1930

spraw społecznych i kulturalnych.

Kat.czas.:IV Ż 39070 Gazeta Techniczna : dwutygodnik Lwów 1898 - 1899

społeczno-techniczny.

Kat.prasy:IV Ż 39072 Gazeta Urzędnicza : dwutygodnik Lwów 1892 -1910

poświęcony sprawom urzędników

wszelkich zawodów.

Kat.prasy:Gi 435 Gazeta Urzędników Pomocniczych : Lwów 1902 - 1904; 1906- 1909, 1911-1913

organ i wydawnictwo Stowarzyszenia

Rządowych Urzędników Pomocniczych

i Pomocniczych Funkcjonariuszy

Kancelaryjnych.

Sf.prasa: 427 Gazeta Wieczorna Lwów 1931 1932 nr 111-360

Kat.prasy: Gi 400 Gazeta Wieczorna : wychodzi Lwów Wspólny z "Gazetą Poranną"

codziennie (prócz niedziel i świąt) o

godzinie 6 wieczorem.

Kat.prasy:Gi 430 Gazeta Wiejska Lwów 1879; 1881 - 1882 ; 1884-1888

Kat.prasy:Gi 429 Gazeta Wisconsińska : tygodnik Milwaukee-Wisconsi 1893 - 1895

rolniczy, poświęcony interesom n (USA)

farmerów polskich w Ameryce.

Kat.prasy:Gi 434 Gazeta Związkowa Sądowych Lwów 1907 -R.4 1910 ; 1913 -1914

Oficjantów i Pomocników

Kancelaryjnych. Miesięcznik

Kat.prasy:Gi 981 Gazetka : bezpłatny dodatek "Dziennika Berlin (D) 1914

Berlińskiego" : pismo poświęcone

narodowemu wychowaniu naszej

dziatwy na Obczyźnie.

Sf.czas.:6036 Gazetka Ludowa : pismo poświęcone Kamieniec Podolski 1920

sprawom rzemieślniczym i robotniczym (UA)

miasta Kamieńca i okolic : [tygodniowy

dodatek do Ziemi Podolskiej]

Kat.prasy:IV P 30650; Gazetka Szkolna Lwów Kat.prasy:R.1 [1919] - 1922/23

Sf.czas.:6046-6049

Sf.czas.:6180 Gilotyna : tygodnik Warszawa 1927

satyryczno-humorystyczny.

Kat.prasy: Gi 440 Głos (Naprzód): organ Polskiej Partyi Kraków-Lwów 1912 -1915

Socyalno-Demokratycznej.

Kat.prasy: Gi 440 Głos : organ Polskiej Partyi Lwów 1907 -1912

Socyalno-Demokratycznej.

Kat.prasy:Gi 441 Głos [dziennik polityczny] Lwów 1861

Kat.prasy:Gi 444 Głos Emerytów i Rencistów / Polskie Lwów 1925

Towarzystwo Emerytów Państwowych

Sf.czas.:6357-6358 Głos Kresowy : czasopismo Zdołbunów (Kr) 1926 - 1927

gospodarczo-społeczne i informacyjne

Kat.prasy:G 2583; G Głos Młodzieży : organ Komitetu Charków (UA) 1929 -1930

2583 /Proletariusz Centralnego WLKZM

Charkowski/ [Wszechzwiązkowego Leninowskiego

Komunistycznego Związku Młodzieży]

i Komitetu Centralnego LKZMU

[Leninowskiego Komunistycznego

Związku Młodzieży Ukrainy].

Kat.prasy:1) Gi 383; 2) Głos Nauczycielski Kołomyja (Kr) 1883 -1892

YP 22352

Kat.czas.:Ż 39095 Głos Obywatelski : pismo ludowe Stryj (Kr) 1906 - 1907

poświęcone sprawom właścicieli

drobnych posiadłości, rzemieślników,

kupców i wszystkich wolno

zarobkujących. 3 x mies.

Kat.prasy:Gi 456 Głos Pocztowców Austriackich : Wiedeń-Kraków (A) 1910 - 1914

niezawisły organ wszystkich sług

pocztowych i telegraficznych Austryi.

Sf.prasa: 547 Głos Podola Kamieniec Podolski 1920

(UA)


Kat.prasy:Gi 457 Głos Podolski : dwutygodnik dla Tarnopol (Kr) 1894 -1898

spraw Podola

Kat.czas.: RPi 27588 Głos Pola Kamieniec Podolski 1920

(UA)


Kat.prasy:Gi 463 Głos Polski Grand Rapids /Mich./ 1899

(USA)


Kat.prasy:Gi 461 Głos Polski : dwutygodnik polityczny, Paryż (F) 1887 - 1889

społeczny i literacki.

Sf.prasa: 572 Głos Polski : naczelny organ Polskiej Nowo Nikołajewsk 1918 - 1919

Komisji Wojskowej / Nakł. Dowództwa [Nowosybirsk]

V Dywizji Polskiej.

Sf.prasa: 477 Głos Polski : pismo codzienne dla Leszno 1927- 1931

pogranicza Polski Zachodniej.

Kat.czas.:Gi 462; Głos Polski : tygodnik narodowy dla Tarnopol (Kr) 1904 1914; 1918-1919; 1923-1932; 1936-1939

Sf.prasa: 623; Podola.

Sf.czas.:6462-6463

Kat.prasy:Gi 460 Głos Polski. Tygodnik Philadelphia 1893 - 1895

[Filadelfia] (USA)

Kat.prasy: Gi 440 Głos Polskiej Partii Lwów 1912 -1915 /zm.tyt./

Socjalno-Demokratycznej. Dziennik

Sf.czas.:8196-8198 Głos Pracy : dwutygodnik Lwów 1930 -1932

chrześcijańsko-społeczny.

Kat.prasy: Gi 407 Głos Radomski Radom 1906 - 1907

Kat.prasy:G 2370 Głos Radziecki : organ Komitetu Kijów (UA) 1939 - 1941

Centralnego KP(B)U [Komunistycznej

Partii (Bolszewików) Ukrainy]

Kat.prasy: 1) Gi 465; Głos Robotniczy : tygodnik Lwów 1904 - 1906

2) Gi 440 polityczno-społeczny : organ Polskiej

Partyi Socyalno-Demokratycznej.
Sf.czas.:6534-6541 Głos Serca : czasopismo poświęcone Stanisławów (Kr) 1927 -1932 ; 1935; 1939

sprawom matrymonjalnym i

Sf.prasa: 541 Głos Stanisławowski : organ Polskiego Stanisławów (Kr) 1920

Komitetu Powiatowego w

Stanisławowie. Tygodnik

Kat.prasy:Gi 469 Głos Tarnowski Tarnów 1906

Sf.prasa: 532 Głos Urzędniczy : organ małopolskich Lwów 1924 - 1933

urzędników rachunkowo-kasowych /

Towarzystwo Małopolskich

Urzędników Rachunkowo-Kasowych.

Sf.prasa: 534 Głos Wielkopolski Południowej Ostrów 1928

Wielkopolski

Kat.prasy:Gi 472 Głos Zagłębia : dziennik polityczny, Sosnowiec 1906

społeczny i literacki.

Sf.czas.:6617-6618 Głos Ziemi Kobryńskiej : biuletyn Kobryń (Kr) 1938 - 1939

informacyjny K.K.O.[Komunalnej Kasy

Oszczędności] i organizacji

Kat.prasy:Gi 473 Głos Ziemi Sandomierskiej : Tarnobrzeg 1901 - 1902

dwutygodnik poświecony sprawom

gospodarczym, społecznym i

Sf.prasa: 638 Głos Ziemi Stanisławowskiej : Stanisławów (Kr) 1935 - 1936

niezależny organ społeczny i

gospodarczy / Towarzystwo Przyjaciół

Ziemi Stanisławowskiej. Tygodnik.

Kat.czas.:Ż 39103 Gmina : tygodnik poświęcony Lwów 1903 -1904; 1907

interesom gmin i rad powiatowych

Kat.prasy: Gi 478 Goniec : niezależny organ narodowy. Lwów 1908 ; 1912

Kat.prasy:Gi 1016 Goniec Lwowski Lwów 1875

Kat.czas.:Ż 36207 Gospodarz Wiejski : czasopismo Lwów 1890-1894

rolnicze dla włościan.

Kat.prasy:Gi 492 Gość : pismo poświęcone sprawom Manitowoc-Milwauk 1892

politycznym i społecznym oraz nauce, ee (USA)

rozrywce i szerzeniu wiadomości

pożytecznych. Tygodnik

Sf.prasa: 273 Górnik Codzienny Wilkes-Barre, Pa. 1921 - 1922

(USA)


Sf.czas.:6852-6853 Grześ : pismo obrazkowe dla dzieci od Lwów 1919 - 1920

lat 5 - 80. /Altenberg. Dwutygodnik

Kat.prasy:Gi 601 Grzmot : katolickie pismo robotnicze. Lwów 1896 - 1898

Kat.prasy:Gi 495 Gwiazda Polska : tygodnik dla ludu Detroit (USA) 1892- 1896,

polsko-katolickiego.

Sf.czas.:6932-6933 Harcerz Wołyński : miesięcznik Kowel (Kr) 1925 - 1926

młodzieży harcerskiej Wołynia /

Harcerski Hufiec Męski w Kowlu.

Kat.czas.:Ż 36218 Hasła Filareckie : ojczyzna-nauka-cnota Lwów 1911

: czasopismo polskiej młodzieży

abstynenckiej. Dwutygodnik

Kat.prasy:Gi 500 Hasło : [pismo polityczno-literackie]. Lwów 1865

Sf.prasa: 311 Ilustrowany Express Wieczorny Lwów 1930 - 1931

Sf.prasa: 11 Ilustrowany Goniec Poranny. Dziennik Lwów 1937 -1939

Sf.prasa: 60 Ilustrowany Goniec Wieczorny Lwów 1935 -1939

Ż 39162 Ilustrowany Przegląd Tygodniowy / Morawska Ostrawa 1914/15

Kurier Polski [Ostrawa] (CZ)

Sf.czas.:7278 Informator : organ bezpartyjny. Stanisławów (Kr) 1919

Kat.prasy:Gi 516 Jedność Philadelphia 1895 -1896

[Filadelfia] (USA)

Kat.prasy:Gi 515 Jedność : miesięcznik Lwów 1898 - 1900

społeczno-polityczny : organ

Kat.prasy:Gi 529 Jutrzenka. (The Morning Star) Pittsburg (USA) 1893 -1896

Kat.czas.:Ż 36281 Kino : tygodnik Lwów 1913 - 1914

literacko-kinematograficzny

Kat.czas.:Ż 39205 Koło : pismo poświęcone sportowi Lwów 1895/96 -1899

kołowemu : organ Lwowskiego i

Krakowskiego Klubu Cyklistów i

Oddziału Kolarzy Lwowskich.

Sf.czas.:8450 Komunikat Stowarzyszenia Lwów 1929[/30]

Chrześcijańsko-Narodowego

Nauczycielstwa Szkół Powszechnych

RK 41554 i G 188 Komunista : wydawnictwo Biura Charków (UA) 1921

/druk rzadki/ Polskiego Komitetu Centralnego

podwójnie Komunistycznej Partii (Bolszewików)

Ukrainy.


Sf.czas.:8501 Konarski : czasopismo młodzieży Kowno (LT) 1907

polskiej na Litwie.

Sf.czas.:8356 Kościółek Krzemieniecki Krzemieniec (Kr) 1923

Ż 39213 Krakowski Merkury : dwutygodnik z Kraków 1912 - 1914

dokładnym wykazem bieżących ciągnień

losów, listów zastawnych i innych.

Kat.prasy:Gi 546 Kronika Codzienna Lwów 1876 - 1877

RPi 27833 Kronikarz Strzelecki. Wych 2 x w mies. Stanisławów (Kr) 1934 -1935

Sf.czas.:8835 Kulisy Teatrów Zjednoczonych / Teatr Warszawa 1932

Polski, Teatr Banda, Teatr Mały

Kat.prasy:Gi 548 Kurier : organ Polonii w Toledo. Toledo (USA) 1892 -1894

Kat.czas.: Ż 39246 Kurier Dąbrowski Dąbrowa (CZ) 1902 1906

Kat.prasy:Gi 552 Kurier Gdański Gdańsk (Dx) 1894/95

Sf.prasa: 221 Kurier Gnieźnieński Gniezno 1922

Kat.prasy:Gi 553 Kurier Górnośląski : pismo Racibórz (Dx) 1895 -1896

duchowieństwa i ludu polskiego na

Śląsku.

Kat.prasy: Gi 1038 Kurier Handlowy : organ dla ogłoszeń Lwów 1896przemysłu i handlu

Kat.prasy: Gi 554 Kurier Handlowy : pismo poświęcone Kraków 1894

handlowi, przemysłowi i rolnictwu.

Kat.prasy:Gi 555 Kurier Kołomyjski : dwutygodnik Kołomyja (Kr) 1885 -1889

polityczno-społeczno-ekonomiczny.

Kat.prasy:Gi 556 Kurier Kołomyjski : niezawisłe pismo Kołomyja (Kr) 1909 1914

tygodniowe.

Kat.prasy:Gi 534 Kurier Kołomyjski : organ poświęcony Kołomyja (Kr) 1896

sprawom społeczno-ekonomicznym.

Tygodnik


Kat.prasy:Gi 557 Kurier Krajowy : pismo demokratyczne. Wilno 1913 - 1914

Dziennik


Kat.prasy:Gi 562 Kurier Litewski : dziennik polityczny, Wilno 1906 -1910

społeczny i literacki.

Sf.prasa: 222 Kurier Ludowy Lwów 1922 -1923
Sf.prasa: 471 Kurier Lwowski Lwów Zasób dołączony do "Lwowskiego Kuriera Porannego".

Kat.prasy:Gi 563 Kurier Lwowski Lwów 1872

Kat.prasy:Gi 563; YP Kurier Lwowski. Dziennik Lwów 1884 -1926 + dodatki

22269 [2 Pr.];Pobieranie 0.55 Mb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna