Sygn Tytuł Miejsce wyd. ZasóbPobieranie 0.55 Mb.
Strona2/3
Data29.04.2016
Rozmiar0.55 Mb.
1   2   3

Sf.prasa:470

Kat.prasy:Gi 565 Kurier Narodowy dziennik polityczny, Warszawa 1915

społeczny, ekonomiczny i literacki.

Kat.prasy:Gi 567 Kurier Nowojorski i Brookliński : Nowy Jork (USA) 1891 -1899

organ urzędowy towarzystw polskich.

Kat.prasy:Gi 568 Kurier Nowy : dziennik polityczny, Petrograd 1916

społeczny i literacki. [Petersburg] (RUS)

Kat.prasy:Gi 569 Kurier Parański : niezawisłe pismo Kurytyba (BR) 1897 - 1898

polskie w Brazylii : organ Towarzystwa

"Łączność i Zgoda" w Kurytybie.

Kat.prasy: Gi 575 Kurier Polski Lwów 1892

Kat.prasy:Gi 572 Kurier Polski : dziennik polityczny, Milwaukee (USA) 1892 -1914

ekonomiczny i społeczny.

Kat.prasy:Gi 570 Kurier Polski : wychodzi codziennie. Morawska Ostrawa 1914- 1916

[Ostrawa] (CZ)

Kat.prasy:Gi 582 Kurier Sosnowiecki Sosnowiec 1900-1905

Przemysłowo-Handlowy : tygodnik

poświęcony sprawom Zagłębia

Kat.prasy: Gi 583; Kurier Stanisławowski : [polski organ Stanisławów (Kr) 1890 -1925

Sf.prasa: 398 kresowy]. Tygodnik

Sf.prasa: 59 Kurier Wielkopolski Gniezno 1938 - 1939

Kat.prasy:Gi 586 Kurier Wileński : dziennik polityczny, Wilno 1910 - 1911

społeczny i literacki.

Kat.czas.:RPi 23748 Kwartalnik Młodzieży Małego Lwów 1914 2

Seminarium Arcybiskupiego

RPi 26215 Laik Warszawa 1920

Kat.czas.:Ż 39279 Lotne Listki : pismo ilustrowane dla Lwów 1902 -1905

wszystkich poświęcone przemysłowi

artystycznemu i sztuce stosowanej :

wych.każdego miesiąca jako dodatek do

"Dźwigni".

Kat.czas.: Ż 39287; YP Lwowianin : organ Towarzystwa Lwów 1893 -1939

22388 Właścicieli Realności.

Sf.prasa: 58 Lwowski Dziennik Narodowy Lwów 1937

Sf.prasa: 312 Lwowski Ilustrowany Express Poranny Lwów 1936 -1939

Sf.prasa: 294; 717 Lwowski Ilustrowany Express Lwów 1932 -1939

/1933/ Wieczorny. Dziennik

Sf.prasa: 471 Lwowski Kurier Poranny : dziennik Lwów 1928 -1935

niezależny.

Sf.czas.:9552-9554 Lwowskie Wiadomości Katolickie : Lwów 1937 -1939

tygodnik poświęcony życiu religijnemu

m. Lwowa.

Sf.czas.:9541-9552 Lwowskie Wiadomości Parafialne : Lwów 1928 -1937

tygodnik poświęcony życiu religijnemu

Sf.czas.:9528 Lwów : dwutygodnik Lwów 1925

informacyjno-podróżniczy / Oddział

Reklamy Pol. Biura Podr. "Orbis"

Sf.czas.:9580 Łącznik : wydawany przez Referat [B.m.] 1920

Oświatowy 24 PP [Pułku Piechoty]

Kat.prasy:Gi 601 Łączność : dawniej "Grzmot" : organ Kraków 1899 - 1901

Stronnictwa Katolicko-Narodowego

oraz Związku Krajowego

Katolicko-Robotniczych Stowarzyszeń.

Kat.prasy:Gi 600 Łączność : pismo poświęcone sprawom Lwów 1884

politycznym,społecznym i

Sf.czas.:10028 Małopolanka : miesięcznik poświęcony Lwów 1927

społeczno-narodowej pracy Polek na

Kresach.


Kat.czas.:YP 21591; Ż Małpie Zwierciadło : tygodnik Lwów 1903

35787; ASP 13412 społeczny i literacki.

Kat.czas.:Ż 36353; Matematyka i Szkoła : czasopismo Lwów 1937 - 1939

Sf.czas.:9800-9801 poświęcone zagadnieniom dotyczącym

matematyki elementarnej i jej nauczania

w szkołach średnich.

Kat.prasy:Gi 1044 Mazur : pismo z obrazkami poświęcone Szczytno (Dx) 1910 - 1912

Mazurom wyznania ewangelickiego.

Kat.prasy:Gi 606 Mazur : tygodnik chrześcijański dla Ostróda (Dx) 1884

polskich ludzi.

Kat.czas.:Ż 36361; Miesięcznik Fotograficzny : pismo Lwów 1907 -1931

Sf.czas.:10141-10149 ilustrowane poświęcone sztuce

fotograficznej i gałęziom pokrewnym :

organ Lwowskiego Towarzystwa

Fotograficznego i Towarzystwo

Fotografów Amatorów w Krakowie.


Ż 36384 Młodzież : miesięcznik dla uczącej się Kijów (UA) 1916 - 1917

młodzieży.

Sf.czas.:10770-10771 Młodzież Seraficka : pisemko dla Lwów 1928 - 1929

popierania misji zagranicznych /

Klerysów oo. Bernardynów.

Kat.prasy:Gi 619 Monitor : tygodnik Lwów 1895--1914

polityczno-społeczny i literacki.

Sf.czas.:11061 Monograficzny Almanach Polskiego Lwów 1921

Handlu i Przemysłu

Kat.prasy:Gi 625 Naddniestrzanin : tygodnik Sambor (Kr) 1914

poświęcony sprawom narodowym,

społecznym, ekonomicznym i

Kat.czas.:Ż 39340 Nafta : czasopismo poświęcone Lwów 1893 -1914

interesom górnictwa i przemysłu

naftowego i wosku ziemnego : organ

Towarzystwa Techników Naftowych we

Kat.czas.:Ż 39341; Nafta : organ Związku Polskich Lwów 1922 -1939

Sf.czas.:11586-11601 Przemysłowców Naftowych we

Kat.prasy:Gi 630 Naród Którego Hasłem Walka o Lwów 1905 - 1906

Niepodległość Polski

Kat.prasy:Gi 631 Naród Polski : pismo tygodniowe dla Chicago (USA) 1897--1914

Polaków w Ameryce / Zjednoczenie

Polskie Rzymsko-Katolickie w

Sf.czas.:11705 Nasz Głos : pismo młodzieży bursowej. Lwów 1917

Sf.czas.:11845-11846 Nasza Szkoła : organ Związku Kurytyba (BR) 1925 - 1926

Zawodowego Nauczycieli Polskich

Szkół Prywatnych w Brazylji.

RPi 28348 Nasza Szkółka : dodatek do nr... Naszej Curityba [Kurytyba] 1927

Szkoły" przeznaczony dla młodzieży i (BR)

dzieci.


Kat.czas.:RPi 23814; Nasza Świetlica : dwutygodnik Lwów 1935 - 1936

Sf.czas.:11850-11851 poświęcony życiu więźnia.

Sf.czas.:11853 Nasza Wioska : pismo Lwów 1927

polityczno-gospodarcze poświęcone

doli ludu wiejskiego i krzewieniu idei

Kat.czas.:Ż 39345 Nasze Zdroje : pierwsze całoroczne Lwów-Krynica 1910 -1913

pismo ilustrowane poświęcone

zdrojowiskom, zakładom leczniczym,

krajoznawstwu, turystyce i sportom :

organ Zrzeszenia Właścicieli Realności,

Lekarzy i Przemysłowców Krynicy i

Innych Zdrojowisk

Sf.czas.:11922 Nasze Życie : miesięcznik młodzieży Sambor (Kr) 1933

szkół średnich / Komitet Wydawniczy.

Sf.czas.:11923-11925 Nasze Życie : miesięcznik Policyjnego Lwów 1937 - 1939

Klubu Sportowego m. Lwowa.

Ż 39351 Nauczycielka : organ Zrzeszenia Kraków 1914 - 1918

Polskich Stow[arzyszeń] Katolickich

Nauczycielek" z Siedzibą w Krakowie :

pismo poświęcone sprawom

narodowym, społecznym, zawodowym i

wychowawczym.

Kat.czas.:Ż 36429 Nauka Wiary : tygodniowy dodatek do Lwów 190[4] -1908

"Gazety Niedzielnej".

Sf.prasa: 338 Neue Lemberger Zeitung Lemberg [Lwów] 1917 - 1918

Kat.czas.:Ż 39375 Niepodległość : wydawnictwo [B.m.] 1864

Drukarni Narodowej

Ż 36449 Niewiasta : pismo chrześcijańskie Cieszyn 1896 - 1898

ludowe dla matek,żon i dziewcząt.

Kat.czas.:YP 21827 Nowa Epoka : czasopismo Lwów 1894

naukowo-literackie i społeczne.

Sf.czas.:12532 Nowa Gazeta : bezpartyjny tygodnik Stanisławów (Kr) 1935

dla spraw społecznych i gospodarczych.

Sf.czas.:12554 Nowa Literatura : miesięcznik literacki. Warszawa 1934

Sf.czas.:12566 Nowa Polska : tygodnik poświęcony Lwów 1920

przeglądowi ważniejszych przejawów

naszego życia zbiorowego i popieraniu

dążeń państwowo-twórczych

Kat.czas.: Ż 36465 Nowe Hasła : miesięcznik poświęcony Lwów 1906- 1907

sprawom uczącej się młodzieży.

Kat.prasy: Gi 649 Nowe Słowo Polskie. Wych 2 x Lwów 1902

dziennie.

Sf.prasa: 202 Nowe Słowo. Dziennik Lwów 1918

Kat.prasy;Gi 651 Nowe Życie : pismo tygodniowe. Chicago (USA) 1892 -1898

Kat.prasy:Gi 655 Nowiny : niezawisłe pismo Stanisławów (Kr) 1902

demokratyczne. Wych. 2 x w tygodniu.

Kat.czas.:Ż 36471; YP Nowiny Literackie : podawane przez Lwów 1891/92 -1914

21132 Ksiegarnie H.Altenberga.

Kat.prasy:Gi 659 Nowiny Stanisławowskie : czasopismo Stanisławów (Kr) 1895 - 1896

ekonomiczno-społeczne. Wych. 3 x w "Dodatek Literacki" do każdego numeru.

mies.

Kat.prasy:Gi 660 Nowiny Wiedeńskie Ilustrowane : Wiedeń (A) 1914 - 1916organ bezpartyjny. Tygodnik

Kat.prasy: Gi 661 Nowiny Wileńskie : pismo codzienne. Wilno 1906

Sf.prasa:18 Noworoczny Almanach Uniwersalny : Lwów 1937

zawiera działy: literacki,

popularno-naukowy, ogólny,

Ż 39369 Nowy Czas : pismo polityczne i Drogomyśl 1877 -1879

ewangelicko-kościelne.

Kat.prasy:Gi 666 Nowy Głos Wiedeński : (dawniej: Wiedeń (A) 1916

Nowy Tygodnik Polski") : bezpartyjne i

niezawisłe pismo polityczno-społeczne.

Kat.czas.:YP 22326 Nowy Prąd : tygodnik polityczny, Lwów 1912

ekonomiczny, społeczny, naukowy i

literacki.

Sf.prasa: 247 Nowy Świat : jest pismem poświęconym New York (USA) 1925 -1939

sprawom społeczno-politycznym i

ekonomicznym polskim na

Kat.czas.: Ż 39428 O Własnych Siłach : tygodnik Kołomyja (Kr) 1889 -1891

ekonomiczno-społeczny.

Kat.prasy: Gi 671 Obrona : organ Związku Lwów 1899 nr

Chrześcijańsko-Narodowego.

Ż 39388 Od Trapistów z Afryki : redakcja i Marynnhil Natal 1885 - 1886

nakład klasztoru w Marian Hill [Misja (RPA)

w Afryce południowej]

Kat.czas. YP 22336 Ognisko : czasopismo dla spraw Lwów 1895 -1939

/druk rzadki/; Sf.prasa: drukarskich i pokrewnych zawodów :

399; organ Związku Austriackich

Sf.czas.:12869-12883 Stowarzyszeń Drukarskich.

Sf.prasa: 225 Ognisko : tygodnik społeczno-literacki. Paryż (F) 1922 -1936

Kat.prasy:Gi 680 Ognisko Domowe : tygodnik South Bend (USA) 1894

ekonomiczno-społeczny, poświęcony

potrzebom Polonii miejscowej i

okolicznych osad farmerskich.

Sf.czas.:12947 Ogniwo : tygodnik bezpartyjny. Kamionka 1926

Strumiłowa-Radziech

ów-Horochów (Kr)

Sf.czas.:12965 Ogólnopolski Informator Młodych Trembowla (Kr) 1939

Twórców : czasopismo młodych

twórców z dodatkami literackimi: Czar

Wiersza i Złoty Róg / Liga Kresowych

Ideowców. Mies.

Sf.czas.:12966 Ogródki Działkowe Warszawa 1938

Kat.prasy:Gi 682 Ojczyzna Cleveland (USA) 1892 - 1893

Sf.czas.:13014, 13018 Okólnik Stowarzyszenia Byłych Poznań 1938 - 1939

Uczestników Strajku Szkolnego

Zachodniej Polski z lat 1901-1907

Sf.czas.:13023-13026 Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Łomża 1930 -1933

Diecezji Łomżyńskiej

Kat.czas.: Ż 39400 Oleum : tygodnik poświęcony sprawom Wiedeń (A) 1915

naftowym.

Sf.czas.:13052 Opieka Pracy : miesięcznik poświęcony Lwów 1932

zagadnieniom ochrony, higieny i

bezpieczeństwa pracy.

Sf.czas.:13211 Organizacja Harcerstwa Warszawa 1927

Kat.czas.:Ż 39405 Orle Skrzydła : ilustrowany Lwów 1908

dwutygodnik art[ystyczno]-literacki.

Kat.prasy:Gi 685 Orzeł Polski : katolicko-polityczne Washington (USA) 1870 - 1871

pismo.

Kat.czas.:RPi 25101 Pasiecznik Wzorowy : organ Polskiego Lwów 1918 - 1919Towarzystwa Pszczelarskiego.

Kat.czas.: Ż 39625; Patriota : tygodnik polityczny, Philadelphia 1890 -1899

Kat.prasy: Gi 689 naukowy i społeczny. [Filadelfia] (USA)

Sf.czas.:14001-14003 PIL Polska Informacja Literacka : Warszawa R.1 1936 -1938

biuletyn prasowy.

Kat.prasy: Gi 695 Piotrkowianin : tygodnik polityczny, Piotrków 1910

społeczny i ekonomiczny. [Trybunalski]

Kat.czas.:Ż 31650, Pobudka : miesięcznik wydawany Lwów 1905

druk rzadki RK 41124 staraniem polskiej młodzieży szkolnej.

Ż 39456 Pochodnia : organ Narodowego Zagłębie Dąbrowskie 1915

Związku Robotniczego.

Kat.prasy:Gi 697 Pochodnia : organ polsko-katolickich Lwów 1895

robotników.

Kat.czas.:Ż 39457 Poczta : organ Stowarzyszenia c.k. Lwów 1902

Pocztmistrzów, Ekspedytorów i

Ekspedyentów Pocztowych Galicji i W.

Księstwa Krakowskiego.

Kat.prasy:Gi 698 Podolanin : pismo poświęcone sprawom Tarnopol (Kr) 1878

lokalnym Podola. 2 x w tygodniu.

Kat.prasy;Gi 706 Podolanin : tygodnik Tarnopol (Kr) 1901 -1906

polityczno-społeczny i ekonomiczny

poświęcony sprawom galicyjskiego

Kat.prasy:Gi 700 Polak w Ameryce Buffalo (USA) 189101901

Kat.prasy:Gi 701 Polak w Brazylii : pismo tygodniowe Kurytyba (BR) 1914

dla wszystkich.

Kat.prasy: Gi 710 Polnische Korrespondenz : Verwahrung Wien [Wiedeń] (A) 1905 -1910

gegen jede unbefugte benuetzung dieser

Korrespondenz. [Biuletyn agencyjny w

języku niemieckim wydawany przez

Polaków].

P 20163 Polnische Miszellen Nürnberg 1832

[Norymberga] (D)

Kat.prasy:Gi 1064 Polnische Stimmen Wien [Wiedeń] (A) 1916

Kat.prasy:Gi 713 Polonia : pismo tygodniowe dla ludu Kuritiba [Kurytyba] 1895 - 1896

polskiego w Brazylii. (BR)

Kat.prasy: 1) Gi 712; Polonia : tygodnik polityczny, Baltimore-New York 1892 -1905

2) Gi 314 naukowy i społeczny. (USA)

Kat.prasy: Gi 714 Polonia w Ameryce : tygodnik Cleveland (USA) 1893 -1900

narodowo-polityczny : urzędowy organ

Polaków w stanie Ohio.

Kat.prasy:Gi 715 Polska : organ Towarzystwa "Macierzy Cieszyn 1891

Katolickiej".

Kat.prasy:Gi 717 Polska i Litwa. Dla wiary i ojczyzny. Shamokin (USA) 1895

Kat.czas.:Ż 39482 Polskie Universum Lwów 1912 - 1914

Kat.czas.: Ż 36574 Pomoc : pismo sprawom gospodarskim i Lwów 1867 - [1867/68]

dobroczynnym zakładom poświęcone.

Sf.prasa: 53 Pomorzanin Poznań 1937 - 1939

Sf.prasa: 204 Poniedziałek Nowego Słowa : dodatek Lwów 1918

do "Nowego Słowa".

RPi 25184 Poradnik Oświatowy : wydawnictwo Kijów (UA) 1930

Komisariatu Ludowego Oświaty USRR.

[Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki

Radzieckiej].

Ż 36589 Posłaniec Ludowy : czasopismo Kraków 1892

miesięczne religijne, naukowe i

powiastkowe.

Kat.czas.:Ż 39635 Postęp : dwutygodnik dla spraw Lwów 1890

kolejowych.

Ż 39488 Postęp : pismo młodzieży szkolnej. Warszawa 1906

Kat.prasy:Gi 723 Praca Lwów 1863 - 1865

Kat.prasy:Gi 725 Praca : pismo dla klasy pracującej. Milwaukee (USA) 1893

Ż 39622 Praca : pismo katolicko-socyalne, Kraków 1893 - 1894

poświęcone sprawom społecznym,

narodowym, politycznym i literackim ze

szczególnym uwzględnieniem potrzeb

klas pracujących.

Kat.czas.:Ż 39501 Praca : pismo zbiorowe. Lwów 1861/62

Kat.czas.: Ż 36595 Praca [:organ Rządu Narodowego na [Kamieniec Podolski] 1863

Rusi] / Drukarnia Narodowa [na (UA)

Ż 31928 Prawda [Lwów] 1863

Kat.prasy:Gi 731 Prawda : pismo tygodniowe dla ludu Detroit (USA) 1894 - 1895

polskiego w Ameryce.

Kat.czas.:RPi 24914 Prawda Kołomyjska : pismo miesięczne Kołomyja (Kr) 1934 - 1936

poświęcone sprawom społecznym i

gospodarczym miasta i powiatu.

Kat.prasy:Gi 732 Prawda Ludu : organ Polskiej Partii Kraków 1914

Socjalno-Demokratycznej : tygodnik

ilustrowany, polityczny, społeczny,

rolniczy i oświatowy.

Kat.czas.:Ż 36620 Promyk : ilustrowane czasopismo dla Lwów 1872

młodzieży.

Kat.czas.:Ż 36621 Promyk : pismo ilustrowane dla Lwów 1904 - 1905

młodzieży i dzieci.

Kat.czas.:Ż 36631 Przedświt : dwutygodnik literacki, Czerniowce (UA) 1882/83

artystyczny, naukowy i społeczny.

Kat.prasy:Gi 738 Przedświt. Dziennik Lwów 1900 -1904

Kat.prasy:Gi 742 Przegląd Lwów 1863 -1868

Kat.prasy:Gi 740 Przegląd : pismo poświęcone sprawom Scranton (USA) 1897 -1899

polsko-katolickiego ludu w Ameryce.

Kat.czas.:Ż 36625 Przegląd Antykwarski : miesięcznik dla Lwów 1914

miłośników książek.

Kat.czas.: Ż 39630 Przegląd Ekonomiczny : organ dla Lwów 1897

spraw finansowych, kredytowych,

asekuracyjnych oraz przemysłu i handlu

krajowego.

Kat.czas.:Ż 39542 Przegląd Kucharski : organ Związku Lwów 1901

Kuchmistrzów : czasopismo poświęcone

sprawom Towarzystwa i sztuce

kulinarno-gastronomicznej.

Kat.czas.:Ż 36658 Przegląd Nauczycielski : organ Zarządu Lwów 1933 -1938

Okręgu Związku Nauczycielstwa

Polskiego we Lwowie. Mies.

Kat.prasy:Gi 739 Przegląd Polityczny, Społeczny i Lwów 1885-1914

Literacki. Dziennik

Kat.prasy:Gi 741 Przegląd Poniedziałkowy : pismo Lwów 1913 - 1914

polityczne, ekonomiczne, społeczne i

literackie. Tygodnik

Kat.prasy:Gi 743 Przegląd Powszechny Lwów 1858 --1861

Sf.prasa: 317 Przegląd Robotniczy : organ Lwów - 1919 - 1920

Narodowego Związku Robotniczego.

Kat.czas.:Ż 36671 Przegląd Rolniczy / Bank [Rolniczy] Lwów 1895 - 1897

Kat.prasy:Gi 746 Przegląd Tygodniowy : pismo Buffalo (USA) 1895

poświęcone sprawom ludu polskiego.

Kat.czas.:Ż 39584 Przewodnik Lwów 1895

Gospodarczo-Ekonomiczny

Ż 39603 Przewodnik Kółek Rolniczych i Spółek Kijów (UA) 1918

na Rusi : wydawany przez Wydział

Gospodarstwa Społecznego Polskiego

Komitetu Wykonawczego na Rusi.

Kat.czas.:Ż 39632 Przewodnik Krajowy : poświęcony Lwów 1890

sprawom wszelkich informacyi

prywatnych i handlowych.

Kat.czas.:Ż 39593 Przewodnik Pożarniczy "Związek" : Lwów 1887 -1922

organ Towarzystw Ochotniczych Straży

Ogniowych.

Kat.czas.:Ż 39594 Przewodnik Przemysłowy : organ Lwów 1898 - 1903

Towarzystwa Zachęty Przemysłu

Krajowego.

Kat.czas.:Ż 36708 Przyjaciel Dzieci : pismo poświęcone Lwów 1861 -1866

nauce i zabawie z rycinami.

Ż 36705 Przyjaciel Katolickiego Ludu Pleśna obok Tarnowa 1893-1894

[Pleśna]


Kat.prasy:Gi 750 Przyjaciel Ludu : pismo dla ludu Pittsburg (USA) 1891 -1895

polskiego, poświęcone interesom

Polaków w Ameryce.

Ż 39634 Przyjaciel Młodzieży Chicago (USA) 1895

Kat.czas.:Ż 39608; Ż Przyjaciel Zdrowia : organ Lwowskiego Lwów 1912 - 1914

38532 /dubl./ Towarzystwa Hygienicznego,

poświęcony hygienie ludu i wsi :

dodatek bezpłatny do "Przewodnika

Kółek Rolniczych" i "Przeglądu

Ż 25082; YP 21001 Przyrodniczy Pogląd na Świat i Życie. Kraków 1912

Miesięcznik

Kat.czas.:Ż 39610 Przyszłość : organ Narodowej Partii Lwów 1892 -1899

Żydowskiej. Dwutygodnik, j.pol.

Kat.czas.: Ż 39612 Przyszłość Ludu : miesięcznik Lwów 1910 -1912

poświęcony walce z alkoholizmem.

Kat.czas.:Ż 31951 Recenzja : pismo miesięczne poświęcone Lwów 1909

sprawom wydawniczym, krytycznym,

księgarskim omawiające wszystkie

dzieła w zakres piśmiennictwa i sztuki

wchodzące.

Kat.prasy:Gi 758 Reforma : organ Ligii Buffalo (USA) 1894 - 1901

Polsko-Republikańskiej w Buffalo.

Kat.prasy:Gi 759 Reforma : organ urzędowy Zjednoczenia Chicago (USA) 1891/92 - 1892

Polsko-Rzymsko-Katolickiego w

Ameryce.

Kat.prasy:Gi 760 Reformator : tygodnik poświęcony Lwów 1902 -1907

polityce, ekonomii, krytyce i literaturze.

Sf.czas.:16907 Rekolekcje Miesięczne dla Kapłanów : Wilno 1927

wydawnictwo ks. Charystów.

Kat.prasy:Gi 763 Rewera : tygodnik poświęcony Stanisławów (Kr) 1911 -1914

sprawom Stanisławowa i okolicy.

Kat.czas.:YP 22528; Ż Rękodzielnik : organ Instytutu Lwów 1912 - 1914

39644 /uzup./ Technologicznego Lwowskiej Izby

Handlowej i Przemysłowej i Związku

Stowarzyszeń Przemysłowych (Izby

Stowarzyszeń Rękodzielniczych) we

Lwowie.

Ż 36722 Rękodzielnik Postępowy : organ Brody (Kr) 1895poświęcony sprawom przemysłu

rękodzielniczego i drobnego przemysłu

kraju naszego : [dod. do czas.: Gazeta

Brodzka]. 2 x mies.

Kat.prasy:Gi 766 Robotnik : pismo poświęcone sprawom Chicago (USA) 1901 -1905

polskiego ludu pracującego w

Północnej Ameryce : organ Związku

Socjalistów Polskich w Stanach

Zjednoczonych Północnej Ameryki.

Sf.prasa: 324 Robotnik Polski : bezpłatny dodatek [Berlin] (D) 1926 - 1928

[do Dziennika Berlińskiego].

Kat.prasy:Gi 694 Robotnik Polski : pismo tygodniowe Pelplin 1905 - 1907

poświęcone sprawom robotniczym i

zarobkowym : bezpłatny dodatek

tygodniowy do "Pielgrzyma".

Kat.czas.:YP 21567 Rocznik Statystyczny Stowarzyszeń Lwów 1907+kalendarz na 1908; 1912

Zarobkowych i Gospodarczych

Należących do Powszechnego Związku

na Własnej Pomocy Opartych

Galicyjskich Stowarzyszeń

Zarobkowych i Gospodarczych we

Lwowie


Sf.czas.: 19596-19620 Rodak : tygodnik dla wychodźców Wiedeń (A) 1915

polskich z Galicyi.

RPi 27083 Rola Boża : pismo dwu-tygodniowe, Scranton (USA) 1930 -1935

poświęcone sprawom religijnym,

narodowym i społecznym /

[Polsko-Narodowy Katolicki Kościół].

Kat.prasy:Gi 776 Rolnik : tygodnik polski. Stevens Point (USA) 1894 -1896

Sf.czas.:20611-20616 Rota : pismo żołnierskie Lwów 1919

Sf.czas.: 1) Rozkaz / Dowództwo 6 Armii : Główna [B.m.] 1920 - 1921

20814-20815; 2) Poczta Polowa nr 6

Sf.czas.:20758-20774 Rozkaz / Dowództwo Grupy Wilno 1922

Operacyjnej Bieniakowie

Sf.czas.:20775,20778-2 Rozkaz / Dowództwo Okręgu Lwów 1919 - 1920

0812 Etapowego - Lwów

Sf.czas.:20813 Rozkaz / Dowództwo Okręgu Tarnopol (Kr) 1920

Etapowego - Tarnopol

Sf.czas.:20835-20839 Rozkaz / Dowództwo Okręgu Lwów 1919 -1921

Generalnego Lwów

Br.sygn. Rozkaz / Naczelne Dowództwo Wojsk Lwów 1919

Polskich na Galicyę Wschodnią

Sf.czas.:20833, 20816 Rozkaz : sprawy zaopatrzenia / [Lwów] 1920 - 1921

Dowództwo 6 Armii. Główna Poczta

Polowa nr VII.

Sf.czas.:20834 Rozkaz : sprawy zaopatrzenia / [B.m.] 1920

Dowództwo Frontu Południowego.

Główna Poczta Polowa nr VI

Sf.czas.:20841-20842 Rozkaz Poufny / Dowództwo Frontu Brzeżany (Kr) 1919

Galicyjskiego Brzeżany

Sf.czas.:20845 Rozkaz Sztabu Dowództwa / Brzeżany-Tarnopol 1920

Dowództwo Frontu Podolskiego - (Kr)

Sf.czas.:20897-20900 Rozmaitości / [Gimnazjum im. H. Jordana Lwów 1924/25 n

we Lwowie]

Kat.czas.:Ż 39682 Różowe Domino : tygodnik Lwów 1882 -1890

satyryczno-humorystyczny.

Kat.prasy:Gi 778 Ruch : dziennik dla spraw Lwów 1902

ekonomicznych, ogłoszeń i

pośredniczenia pracy.

Kat.czas.:Ż 36845 Ruch : miesięcznik poświęcony Sambor (Kr) 1906

ćwiczeniom fizycznym, higienie i

reformie szkolnictwa.

Kat.czas.:Ż 39688; YP Ruch. Dwutygodnik Lwów 1887 - 1888

22258


Kat.prasy:Gi 786 Samorząd : pismo społeczne, Lwów 1881 -1887

literacko-naukowe i

Kat.czas.:Ż 39708 Samorząd Gminny : pismo poświęcone Lwów 1895

sprawom gmin miejskich.

Ż 39709 Satyr Kraków-Lwów 1892 - R.2 1893

Kat.czas.:Ż 39710 Satyr Lwów 1903

Kat.prasy:Gi 789 Siła : pismo poświęcone sprawom Buffalo (USA) 1898

pracującego ludu polskiego w Stanach

Zjednoczonych.

RPi 24415 Skarbiec Domowy. Dwutygodnik Cieszyn 1912

Kat.czas.:RPi 23220 Skiba : biuletyn Wojewódzkiego Łuck (Kr) 1934 - 1938

Towarzystwa Organizacyj i Kółek

Rolniczych w Łucku.

Kat.czas.:Ż 36923; YP Słowianin : dwutygodnik polityczny. Lwów 1868 -1871

20902

Kat.prasy:Gi 794 Słowo : pismo dla wszystkich. Milwaukee (USA) 1893 - 1895Tygodnik.

Sf.prasa: 3 Słowo Narodowe. Dziennik Lwów 1937 -1939

Kat.czas.:RPi 27841 Słowo Prawdy : czasopismo Kołomyja (Kr) 1909Pobieranie 0.55 Mb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna