Sygn Tytuł Miejsce wyd. ZasóbPobieranie 0.55 Mb.
Strona3/3
Data29.04.2016
Rozmiar0.55 Mb.
1   2   3

poświęcone sprawom społecznym :

organ prenumeratorów. Tygodnik (?)

YP 21606 Służba Dworska : gazeta dla Buczacz (Kr) 1905

robotników rolnych powiatu

buczackiego i innych powiatów

Kat.prasy:Gi 799 Służba Państwowa : organ stałej i Wiedeń-Kraków (A) 1906 - 1910

prowizorycznej służby państwowej w

Austryi : oficjalny organ różnych

stowarzyszeń służby państwowej.

Kat.prasy:Gi 800 Sokół Polski : dwutygodnik New York (USA) 1909

poświęcony sprawom społecznym i

narodowo-oświatowym zwłaszcza

interesom polskiego Sokolstwa :

urzędowy organ Związku Sokołów

Polskich w Ameryce Północnej.

Kat.czas.: Ż 39737 Sokół Polski w Ameryce [:urzędowy Chicago (USA) 1912

organ Związku Sokołów Polskich]

Kat.czas.: Ż 36936 Sowa Poskubana : czasopismo Warszawa 1928

kuracyjne i hodowlane czyli

wychowawcze i satyryczne,

Kat.czas.:Ż 39737 Sowizdrzał : dwutygodnik Lwów 1865

humorystyczny.

Kat.prasy:Gi 804 Społem : organ Związku Urzędników i Lwów 1911 -1914

Urzędniczek Prywatnych dla Galicji i

Śląska.


RPi 28405 Sport : organ Klubu Sportowego Gdańsk (Dx) 1930 - 1931

"Gedania".

Kat.czas.:Ż 38736 Sprawa Robotnicza : tygodnik Lwów 1921

/druk rzadki RK poświęcony sprawom ruchu

Kat.czas.:Ż 39761 Sprawiedliwość : niezależne, Lwów 1922

tygodniowe pismo

I ciąg: Ż 29945; II Sprawozdanie z Czynności za Lata / Lwów 1851-1913

ciąg:Ż 26945 Zakład Narodowy im.Ossolińskich.

/komplet/; III ciąg: Ż

26437; YP 21501

Kat.czas.:Ż 39772 Stańczyk Lwów 1896

Kat.prasy:Gi 808 Straż : pismo bezpartyjne poświęcone Scranton (USA) 1899

sprawom ogólno-polskim, narodowym,

kulturalnym i społecznym.

RPi 22008 Straż : pismo religijne, poświęcone dla Detroit (USA) 1925 -1928

dobra ludu Bożego i chwały Bożej /

Zgromadzenie Badaczy Pisma Świętego

w Ameryce.

Kat.prasy:Gi 807 Straż : tygodnik polityczny, społeczny i Stanisławów (Kr) 1906

ekonomiczny. [wych. jako organ

Polskiej Organizacji Narodowej]

1) Kat.prasy: Gi 815; Strażnica : tygodnik dla obrony spraw Lwów 1878

2)Kat.czas.: Ż 39814 ekonomiczno-społecznych.

Kat.prasy:Gi 810 Strażnica Polska : dwutygodnik Lwów 1879 -1887

polityczno-ekonomiczno-społeczny.
Ż 39816 Syndykat : miesięcznik Polskiego Czortków (Kr) 1903

Stowarzyszenia Rolniczego w

RPi 25767 Szarada i Fortuna : organ miłośników Warszawa 1931

rozrywek umysłowych.

Kat.czas.:Ż 36994 Szkoła i Technika : czasopismo Lwów 1939

młodzieży szkolnej poświęcone

szerzeniu wiedzy i kultury

techniczno-gospodarskiej oraz zajęciom

praktycznym w szkole.

Kat.prasy: 1) Gi 813; Sztandar : dwutygodnik Lwów 1879

2) Gi 815 polityczno-ekonomiczno-społeczny.

Kat.prasy:Gi 814 Sztandar : urzędowy organ Zjednoczenia Chicago (USA) 1894 -1899

Polskiego Rzymsko-Katolickiego :

urzędowy organ Młodzieży Polskiej w

Ameryce.

Kat.prasy:Gi 815 Sztandar Polski : dwutygodnik Lwów 1879 -1885

polityczno-ekonomiczno-społeczny.

Sf.prasa: 1 Śląski Kurier Poranny : dziennik Chorzów-Katowice 1937 -1939

niezależny

polityczno-społeczno-gospodarczy,

poświęcony obronie świata pracy.

Kat.czas.:Ż 39734 Śmigus : dwutygodnik humorystyczny Lwów R.3 1887 – 1915

Kat.czas.:RPi 24047 Świat Naftowy : czasopismo Lwów 1922

poświęcone sprawom przemysłu

Kat.czas.:Ż 39789 Świat Nowy : tygodnik ilustrowany Lwów 1907

popularno-naukowy.

Ż 32016 Światełko : pisemko poświęcone Leszno 1862

matkom i dzieciom.

Kat.prasy:Gi 816 Światło New York (USA) 1893

Kat.czas.:Ż 39794 Światło [popularno-medyczne pismo Chicago (USA) 1893 - 1896

reklamowe firmy Peter Fahrney]

Kat.czas.:Ż 36987 Światło Zagrobowe : dziennik Lwów 1869 - 1870

spirytystyczny poświęcony badaniom

psychologicznym.

Kat.czas.: Ż 39796 Światowa Ilustracja : bezpartyjny Lwów 1911

uniwersalny tygodnik.

Kat.czas.:RPi 24176 Świrk : pisemko wesołe dla żołnierzy. Lwów 1920

Kat.czas.: Ż 36988 Świt : dwutygodnik anarchistyczny. Londyn (GB) 1897

Kat.czas.:Ż 39800 Świt : organ urzędników naftowych w Borysław (Kr) 1921 -1924

Borysławiu / Związek Urzędników

Naftowych w Borysławiu. Dwutyg.

Kat.czas.:Ż 39801 Świt : pismo poświęcone sprawom Lwów 1913 - 1914

robotników narodowców.

Kat.prasy:Gi 820 Telegraf : pismo polityczne, społeczne i Chicago (USA) -1892

literackie, poświęcone interesom

Polaków w Stanach Zjednocznych

Ameryki Północnej.

Sf.prasa: 253 Telegram : dziennik polski. Buffalo (USA) 1926

Kat.czas.:Ż 39852 Terminator Polski : miesięcznik dla Lwów 1912 -1913 -

młodzieży rękodzielniczej /

Towarzystwo św. Stanisława Kostki.

RPi 21930 Tor Drugi : dwutygodnik Częstochowa 1936

literacko-teatralny, społeczny i

Kat.czas.: Ż 39860 Trafikant : organ poświęcony interesom Lwów 1913 - 1914 -

trafikantów, składowników i

kolektantów loteryjnych.

Kat.prasy: 1) Gi 825; Tribune Polonaise' La Lausanne [Lozanna] 1915

2) IV Ż 39865 (CH)

Kat.czas.: Ż 39866 Trybun Ludowy. Dwutyg. Lwów 1896

Kat.prasy: Gi 826 Trybuna : bezpartyjny tygodnik Lwów 1913 - 1914

polityczny, społeczny i literacki.

Kat.czas.:Ż 39862 Trybuna : tygodnik Lwów 1890 - 1892

polityczno-społeczny.

Sf.prasa: 751 Trybuna Robotnicza Detroit (USA) 1935 - 1936

Kat.czas.:Ż 23356 Tryby : miesięcznik literacki. Lwów 1931 nr 1-3

Kat.czas.:Ż 39868 Turysta. / wyd. i red. Leopold Weigel. Kołomyja (Kr) 1883

Mies.

Kat.czas.:Ż 37033; Ż Tygodnik : dodatek do "Gońca". Lwów 186335803 /uzup./

Kat.prasy:1) Gi 979; 2) Tygodnik Cieszyński : pismo Cieszyn 1907 -1911

Gi 299 poświęcone sprawom ludu polskiego na

Śląsku : tygodniowe wydanie

"Dziennika Cieszyńskiego".

Kat.czas.:Ż 39878 Tygodnik Ekonomiczny : dodatek do Lwów 1890 - 1891

"Ekonomisty Polskiego".

Kat.prasy:Gi 833 Tygodnik Katolicki La Salle (USA) 1902

Kat.czas.:Ż 39882 Tygodnik Katolicki : pismo poświęcone Lwów 1891 - 1893

sprawom kościelnym i społecznym :

organ duchowieństwa.

Kat.prasy:Gi 834 Tygodnik Kupiecki : organ Lwów 1907 - 1908

Lwowskiego Stowarzyszenia Kupców.

Kat.czas.: RPi 21912 Tygodnik Narodowy : czasopismo Lwów 1925 -1926

polityczne i społeczne.

Ż 39894 Tygodnik Narodowy Ilustrowany Kraków 1910 - 1911

Kat.prasy: IV Ż 39896 Tygodnik Niedzielny : pismo ludowe Lwów 1867 -1875

[dod.do Gazety Narodowej].

Ż 39897 Tygodnik Odeski Odesa [Odessa] (UA) 1915 - 1917

RPi 23153 Tygodnik Polski : jedyne pismo polskie Ryga (LV) 1928

na Łotwie.

Kat.czas.:Ż 39901 Tygodnik Polski : pismo poświęcone Lwów 1903

polityce, życiu społecznemu i

ekonomicznemu, sztuce i literaturze.

Kat.czas.:Ż 39910 Tygodnik Sensacyjnych Powieści Lwów 1908 - 1909

Kryminalnych

Sf.prasa: 71 W Obronie Ojczyzny Lwów 1920 - 1921

Kat.czas.:RPi 24612 W Szkole i w Domu : tygodnik Lwów 1932 nr 1-4

młodzieży szkolnej.

Kat.prasy:Gi 845 Wawel : organ Polskiego Związku Kraków 1908 -1928

/1908-1919/; IV Ż Narodowego.

39974 /1925-1928/

1) Kat.czas.:RPi Wczoraj, Dziś, Jutro : czasopismo Lwów R.2 1933

24558; 2) Sf.czas.:4675 poświęcone sprawom społecznym,

literackim i kulturalnym.

Kat.czas.:Ż 37083 Weteran : organ c.k. weteranów Kołomyja (Kr) 1907

wojskowych Galicyi, Lodomeryi i

Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

Kat.prasy:Gi 846 Wędrowiec : tygodnik dla wszystkich. Meriden /Conn./ 1895

(USA)


Kat.prasy: Gi 847 Wiadomości Częstochowskie : dziennik Częstochowa 1906

polityczny, społeczny, ekonomiczny i

literacki, poświęcony sprawom

miejscowym i Zagłębia Dąbrowskiego.

Kat.czas.:Ż 37088 Wiadomości Fotograficzne : Lwów 1903 - 1906

dwutygodnik ilustrowany poświęcony

sztuce fotograficznej i gałęziom z nią

związek mającym.

Sf.prasa: 41 Wiadomości Giełdowe : oficjalny organ Lwów 1937- 1939i

Giełdy Pieniężnej i Giełdy Zbożowej i

Towarowej we Lwowie / Biuro Giełdy

Zbożowej i Towarowej we

Lwowie.Dziennik

Kat.prasy:Gi 851 Wiadomości Polskie z Pragi : dziennik Praga (CZ) 1914 - 1915

niezależny i bezpartyjny.

Kat.czas.:Ż 40018; YP Wiadomości Prawnicze : dwutygodnik Lwów 1909

21852 /dubl./ poświęcony sprawom administracji

politycznej, skarbowej i autonomicznej.

Kat.czas.:RPi 26824 Wiadomości Religijne : organ Bractwa Lwów 1925

Wydawniczego św. Józefa.

Kat.czas.:Ż 35837 Wiadomości Rolnicze : bezpłatne pismo Lwów 1907 -1911

periodyczne poświęcone rolnictwu.

Kat.czas.:RPi 26804 Wiadomości Wojenne Galicyjskiego Lwów 1917 - 1918

Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i

Galicyjskiego Centralnego Biura

Wiadomości o Jeńcach we Lwowie

Kat.czas.:Ż 40015 Wianki : pismo poświęcone rozrywce i Lwów 1852 - 1853

pożytkowi.

Kat.czas.:Ż 35886 Wianki : tygodnik dla płci żeńskiej Lwów 1849 - 1849/50

poświęcony oświacie duchowej,

umysłowej i przemysłowej.

Kat.prasy:Gi 852 Wiara i Ojczyzna Chicago (USA) 1887 - 1897

Kat.prasy:Gi 855 Wiarus : organ poświęcony sprawom Bukareszt (RO) 1894/95 - 1896

polskim.
Kat.prasy:Gi 854 Wiarus : pismo tygodniowe dla ludu. Winona (USA) 1892 -1899

Kat.czas.:RPi 22797 Wieczek : dodatek tygodniowy "Wieku Lwów 1925

Nowego" dla dzieci i młodzieży.

Kat.prasy:Gi 860 Wiedeński Przegląd Finansowy Wiedeń (A) 1894 - 1895

Kat.czas.:Ż 40027 Wiek Młody : dwutygodnik Lwów 1893 - 1904

ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Dod.dla Młodszej Dziatwy.

Kat.prasy: Gi 862; Wiek Nowy : popularny dziennik Lwów 1901 -1937

Sf.prasa: 316 ilustrowany.

Kat.czas.:RPi 27575 Włościanin : tygodnik rolniczy, Lwów 1927

poświęcony sprawom włościaństwa i

osadnictwa Ziemi Czerwieńskiej.

Kat.prasy: Gi 63 Wolna Polska : gazeta frontowa dla [B.m.] 1945

ludu polskiego.

Kat.czas.:Ż 37117; YP Wolna Szkoła. Dwutygodnik Lwów 1911 -1912

21184


Kat.prasy: Gi 870 Wolne Słowo : czasopismo ilustrowane, Lwów 1906

poświęcone polityce, sprawom

ogólno-społecznym, literaturze i sztuce.

Kat.prasy: Gi 871 Wolny Głos Stanisławowski. Wych 3 x Stanisławów (Kr) 1896 - 1897

mies.

Kat.czas.:RPi 24121 Wolny Świat Lwów 1904Kat.czas.:RPi 22315 Wschód / Prasowa Agencja Lwów 1932 - 1935

Informacyjna.

Kat.czas.:Ż 40060 Wschód : tygodnik poświęcony Lwów 1900 - 1903

politycznym, ekonomicznym i

umysłowym sprawom żydowstwa.J.pol.

Kat.czas.:RPi 22776 Wspólna Praca : czasopismo Łuck (Kr) 1934 -1938

Wołyńskiego Związku Spółdzielczego

"Hurt" w Łucku.

Kat.prasy: Gi 872 Wszechrząd Kraków 1906 - 1907 -.

Sf.prasa: 250 Wywiad Codzienny : pismo na służbie Lwów 1926

narodu i państwa. Dziennik

Kat.czas.:RPi 26315 Zdrój : pismo młodzieży polskiej w Opole (Dx) 1925 -1930

Niemczech / Związek Stowarzyszeń

Młodzieży Polsko-Katolickiej na

Śląsku Opolskim

RPi 27010 Zew Młodzieży : miesięcznik Buczacz (Kr) 1936/37

Państwowego Gimnazjum w Buczaczu.

Kat.czas.:Ż 40102 Zgoda : organ Towarzystwa "Dorsze Lwów 1877 - 1878

Szulom".j.pol.

Kat.prasy: Gi 886; Zgoda : organ Związku Narod[owego] New York (USA) 1881 - 1939

Sf.prasa: 322 Polsk[iego] w Stan[ach]

Zjedn[oczonych] Półn[ocnej]

Kat.czas.:Ż 40104 Ziarno : tygodnik literacki, artystyczny, Lwów 1882 - 1883

naukowy i społeczny.

Kat.czas.:Ż 39803 Ziarno. Dwutygodnik Lwów 1895/96 -1896/97

Kat.czas.: RPi 26887 Ziemia Czerwieńska. Tygodnik Lwów 1934 - 1935

Sf.prasa: 184 Ziemia Podolska : dziennik bezpartyjny Kamieniec Podolski 1920

poświęcony szerzeniu oświaty i (UA)

budzeniu ducha polskiego na kresach.

Kat.prasy:Gi 891; IV Ż Ziemia Stryjska : organ Polskiej Stryj (Kr) 1913 - 1914

40113 /1913 nr 1-8/ Organizacji Narodowej w Stryju :

tygodnik dla spraw narodowych,

społecznych, ekonomicznych i

Kat.czas.:RPi 26130; Ziemia Wołyńska : tygodnik Łuck (Kr) 1928 -1931

RPi 26753 bezpartyjny, poświęcony sprawom

Kat.czas.:Ż 40115 Ziemianin : pismo Pierwszego Lwów 1897

Galicyjskiego Domu dla Ziemian.

Kat.czas.:Ż 37169 Ziemianka Polska : organ Związku Kół Lwów 1912 - 1918

Polskich Ziemianek w Galicyi.

Kat.czas.:Ż 37176; Ż Zjednoczenie : pismo poświęcone Lwów 1912 -1919

35835; YP 22523 szerzeniu myśli polskiej wśród

/uzup.i dubl./ młodzieży żydowskiej.

Kat.czas.:RPi 25539 Znak : organ Związku Oficerów Rezerwy Lwów 1927 -1939

/1934-1936/; RPi R.P.Miesięcznik

25747

/1927-1931,1937-39/Kat.czas.:Ż 40119 Znicz : dwutygodnik Klubu Lwów 1910

Sportowego "Znicz".

Kat.czas.:Ż 40119 Znicz : dwutygodnik naukowo-literacki Lwów 1904/05]

dla młodzieży.

Kat.czas.:Ż 40121 Zorza : pismo miesięczne z obrazkami. Lwów 1900 - 1902 -

[dod. do czas. "Przyjaciel Ludu"]

Kat.czas.:Ż 40137; YP Związek : pismo tygodniowe : organ Lwów 1875- 1908

21873 Związku Stowarzyszeń Zarobkowych i

Gospodarczych dla Galicyi i Wielkiego -

Księstwa Krakowskiego.

Kat.prasy: Gi 894 Związek Chrześcijański : organ Stanisławów (Kr) 1897 -1899

Towarzystwa "Związku

Chrześcijańsko-Społecznego".

Kat.czas.:P 25766 Zwierciadło : organ Sceny Gwiazdy. Lwów 1927

Wyd. Stowarzyszenie "Gwiazda" i

"Scena".Dwutygodnik

Kat.czas.:RPi 26538 Zwierciadło Świata i Ludzi : czasopismo Lwów 1934

ilustrowane dla wszystkich.

Kat.prasy: Gi 101 Zwyciężymy : gazeta 1 Korpusu [ZSRR] (RUS) 1943 - 1945

Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR /

redaguje Wydział Oświatowy.

Kat.prasy: Gi 895 Życie : tygodnik polityczny, społeczny Lwów 1893 -1894

i ekonomiczny.

RPi 26971 Życie Ciechocińskie : pismo Ciechocinek 1927

tygodniowe, poświęcone sprawom

miasta, zdrojowiska i okolicy.

Kat.czas.:ASP 13361 Życie Duchowe : pismo spirytystyczne. Lwów 1875

RPi 26589 Życie Gospodarcze Polski i Niemiec Gdańsk (Dx) 1926

oraz Rynki Wschodniej

Europy=Deutsch-Polnische

Kat.czas.:RPi 24417 Życie Katolickie : pismo popularne Łuck (Kr) 1932 -1939

RPi 26321 Życie Liceum Krzemienieckiego : organ Krzemieniec (Kr) 1931

Liceum Krzemienieckiego.

Kat.czas.:Ż 23717 Życie Płciowe : miesięcznik Lwów 1907-1908

poświęcony sprawom ludzi płciowo,

fizycznie i moralnie dojrzałych.

Ż 40149 Życie Praktyczne : dwutygodnik Wilno 1906

"Kurjera Litewskiego". [dodatek?]

RPi 27195 Życie Społeczne : czasopismo Łódź R.1 1928

województwa łódzkiego. Miesięcznik.

Ż 37189 Życie Tatarskie : wydawnictwo Wilno 1937 - 1939

Oddziału ZwiązkuKulturalno-Oświatowego Tatarów w
Pobieranie 0.55 Mb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna