Sygn: w 95 921 adhdPobieranie 57.04 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar57.04 Kb.
1. ADHD

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. – 239 s. ; 24 cm. – (Psychologia dla Praktyków)

1. Zespół AD/HD – poradnik

Sygn: W 95 921
2. ADHD

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 239 s. ; 24 cm

1. Zespół AD/HD – poradnik

Sygn: W 98 444
3. BERNAU Sabine

ADHD u dorosłych : poradnik - jak z tym żyć / Sabine Bernau ; przekł. Magdalena Labiś. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 182 s. ; 21 cm

1. Zespół AD/HD – leczenie – poradnik

Sygn: W 96 881
4. BORKOWSKA Aneta Rita

Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej / Aneta Rita Borkowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 330 s. ; 25 cm

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – zaburzenia 2. Uwaga (psychol.) – zaburzenia 3. Zespół AD/HD

Sygn: W 97 821
5. BRAGDON Allen D., GAMON David

Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déjà vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. Liliana Okupniak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 102 s. ; 21 cm

1. Mózg – fizjologia – zaburzenia

Sygn: W 93 313
6. CHRZANOWSKA Beata, ŚWIĘCICKA Justyna

Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. – Warszawa : Difin, 2006. – 119 s. ; 23 cm

1. Zespół AD/HD – poradnik

Sygn: W 95 372
7. DUDEK Mieczysław

Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. – 231 s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 211-231. – Dotyczy badań nieprzystosowania społecznego uczniów szkoły podstawowej z zespołem ADHD

1. Niedostosowanie społeczne 2. Zespół AD/HDSygn: W 98 886
8. EMMONS _GODWIN Polly, ANDERSON _MCKENDRY Liz

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo - sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. – 202 s. ; 21 cm

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – zaburzenia 2. Integracja percepcyjno-motoryczna 3. Uczenie się – psychologia

Sygn: W 96 638
9. GÓRKA Iwona

Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD / Iwona Górka. – Kraków : Edukacyjna.pl, 2005. – 154, [3] s. ; 21 cm

1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w. 2. Zespół AD/HD

Sygn: W 95 331
10. HALLOWELL Edward M., RATEY John J.

W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; przeł. Izabela Sowa. – Poznań : „Media Rodzina", 2004. – 350 s. ; 21 cm

1. Zespół AD/HD – leczenie

Sygn: W 93 555
11. HEININGER Janet E., WEISS Sharon K.

Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania / Janet E. Heininger i Sharon K. Weiss ; przeł. Andrzej Jankowski. – Poznań : Media Rodzina, 2005. – 352 s. ; 21 cm

1. Zespół AD/HD

Sygn: W 97 493
12. HEININGER Janet E., WEISS Sharon K.

Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania / Janet E. Heininger i Sharon K. Weiss ; przeł. Andrzej Jankowski. – Poznań : Media Rodzina, 2005. – 352 s. ; 21 cm

1. Zespół AD/HD

Sygn: W 96 233
13. HERDA Katarzyna

O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic / Katarzyna Herda. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. – 112 s. ; 21 cm

1. Zespół AD/HD – poradnik

Sygn: W 97 136
14. KONSTANTY _IGNACIUK Barbara

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. – Kraków : „Impuls", 2010. – 116, [4] s. ; 24 cm

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – korekcja 2. Zespół ADHD – psychoterapia

Sygn: W 99 255
15. KOVÁCS Heike, KALTENTHALER Birgit

Moje dziecko ma ADHD / Heike Kovács, Birgit Kaltenthaler. – Kielce : Jedność, 2008. – 144 s. : il. ; 20 cm

1. Wychowanie w rodzinie – poradnik 2. Zespół AD/HD – poradnik

Sygn: W 97 876
16. KUTSCHER Martin L.

Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff. – Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007. – 252 s. ; 21 cm

1. Dziecko – psychoterapia – poradnik 2. Zachowanie – zaburzenia – korekcja – poradnik

Sygn: W 96 639
17. MOSETTER Kurt, MOSETTER Reiner

Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter ; przeł. Urszula Szymanderska. – Łódź : Wydaw. JK, 2006. – 168 s. : il. ; 21 cm

1. Zespół AD/HD – poradnik

Sygn: W 96 566
18. PENTECOST David

Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD / David Pentecost. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005. – 144 s. ; 24 cm

1. Wychowanie w rodzinie – poradnik 2. Zespół AD/HD – poradnik

Sygn: W 96 234
19. PFIFFNER Linda J.

Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli / Linda J.Pfiffner. – Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., 2004. – 174, [2] s. ; 21 cm

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – korekcja 2. Nauczanie – a Zespół AD/HD 3. Zespół AD/HD – a nauczanie 4. Zespół AD/HD – leczenie

Sygn: Cz 93 937, W 93 938
20. PORTMANN Rosemarie

ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann. – Kielce : Jedność, 2006. – 44 s. ; 21 cm

1. Zespół AD/HD – wydawnictwa popularne

Sygn: W B 7 741, W B 7 742
21. SPOHRER Kate E.

Pomóż dziecku z... ADHD / Kate E. Spohrer. – Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2006. – 98 s. ; 21 cm

U góry okł.: Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów.

1. Zespół AD/HD – poradnikSygn: W 95 605
22. STRICHART Stephen S., MANGRUM II Charles T.

Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przekł. Sylwia Pikiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – 274, [1] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Wychowawcy)

1. Dziecko – psychologia – podręcznik 2. Nauczanie – metody – podręcznik 3. Zespół AD/HD – podręcznik

Sygn: W 98 693
23. TOMASZEK Bożena

Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD) / Bożena Tomaszek. – Kraków : Wydaw. Rubikon, [2006]. – 98 s. ; 23 cm

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – korekcja 2. Nauczanie – metody 3. Zespół AD/HD

Sygn: Cz 95 940
CZASOPISMA

1 Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD) : symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii

/ Małgorzata Skórczyńska

// Szk. Spec. .- 2003 nr 5 s. 280-287


2 Sytuacja rodziców dziecka z ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2004 nr 2 s. 18-19

Dziecko nadpobudliwe w rodzinie. Trudności jakie napotykają rodzice wychowujący dziecko z zespołem ADHD. Kontakty rodziców ze szkołą


3 ADHD to jest poważna sprawa

// Psychol. w Szk. .- 2004 nr 1 s. 81-84

B 5.3.3


4 Dzieci z symptomen ADHD

/ Jan Łysek

// Naucz. i Szk. .- 2004 nr 1-2 s. 108-117
5 Droga do diagnozy ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2004 nr 12 s. 20-21
6 Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD ?

/ Hanna Borucka

// Wszystko dla Szk. .- 2005 nr 1 5-6
7 Droga do diagnozy ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2005 nr 2 s. 18-19
8 Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD

/ Dorota Werbińska

// Jęz.Obce Szk. .- 2004 nr 6 s.60-64
9 Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2005 nr 4 s. 20-21
10 Jak rozpoznać ADHD u dziecka ?

/ Joanna Smykaj

// Eduk. i Dialog .- 2005 nr 7 s.14-18
11 Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD?

/ Małgorzata Nowak

// Dyr. Szk. .- 2005 nr 7/8 s. 25-28

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo.

12 Dzieci , którym trudno się uczyć (ADHD)

/ Dorota Choroś

// Lider .- 2005 nr 10 s.13-14
13 Można pracować z dzieckiem z ADHD!

/ Beata Biegajczyk

// Nowa Szk. .- 200 nr 7 s.45-50
14 Dziecko z zespołem ADHD w szkole

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2005 nr 10 s. 22-23
15 Dziecko z zespołem ADHD - dylemat zreformowanej szkoły i rodziców

/ Monika Miłkowska

// Nowa Szk. .- 2005 nr 9 s.46-48
16 Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2006 nr 1 s. 30-31

17 Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD

/ Iwona Turbiarz

// Remedium .- 2006 nr 6 s.10-11


18 ADHD - świat to za mało

/ Magda Wójcik

// Remedium .- 2006 nr 6 s.20

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo ADHD(27.03.2006)

19 Oswoić ADHD!

/ Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka

// Eduk. i Dialog .- 2006 nr 6 s. 52-57

Wychowanie w rodzinie dziecka z nadpobudliwościa psychoruchową

20 Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym

/ Barbara Czapiewska

// Por. Bibl. .- 2006 nr 7-8 s. 37-39
21 Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD

/ Joanna Kunert

// Szk. Spec. .- 2006 nr 3 s. 210-215
22 Biologiczne podłoże ADHD

/ Tomasz Hanć

// Remedium .- 2006 nr 7-8 s. 56-57
23 Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym

/ Tomasz Hanć

// Remedium .- 2006 nr 10 s. 28-29
24 ADHD - jak budować system wsparcia

/ Magda Wójcik

// Remedium .- 2006 nr 11 s.20
25 Czym ADHD nie jest?

/ Robert Gorczyca

// Niebieska Linia .- 2006 nr 3 s. 4-6
26 ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia

/ Rosemarie Portmann

. Kielce , 2006

// Życie Szk. .- 2006 nr 10 s. 58


27 Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu

/ Magdalena Cyrklaff

// Bibl. w Szk. .- 2007 nr 1 s. 3-5
28 Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD?

/ Mira Prajsner

// Remedium .- 2007 nr 1 s. 13-15
29 Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD?

/ Mira Prajsner

// Remedium .- 2007 nr 2/3 s.25-28

30 Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD

/ Magda Wójcik

// Remedium .- 2007 nr 2/3 s. 60-61


31 W jaki sposób rodzice mogą wpływać na rozwój dzieci z ADHD

/ Katarzyna Różańska

// Małż. i Rodz. .- 2005 nr 4 s.45-48
32 Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy

/ Marta Krupińska

// Niebieska Linia .- 2007 nr 5 s.27-29
33 Moda na ADHD?

/ Teresa Słowikowska

// Nowa Szk. .- 2008 nr 2 s. 23-25
34 ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów

/ Przemysław Bąbel

// Charaktery .- 2008 nr 9 s. 8-18

Zespół AD/HD u osób dorosłych

35 Jak ujarzmić ADHD? : startegia nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcji języka obcego

/ Katarzyna Jaworska-Biskup

// Jęz. Obce Szk. .- 2009 nr 2 s.50-57
36 ADHD po trzydziestce

/ Esther Sobanski, Barbara Alm

// Charaktery .- 2010 nr 3 s. 82-86
37 Niegrzeczny czy chory na ADHD? : problem ADHD w szkole

/ Karolina Hawrylewicz

// Życie Szk. .- 2010 nr 4 s. 60-61
38 Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD

/ Karolina Hawrylewicz

// Wychow. na co Dzień .- 2010 nr 1-2 s. 21-26
39 Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole

/ Bogumiła Bobik

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 5 s. 42-47
40 ADHD - wybór bibliografii z lat 1999-2009

/ Elżbieta Trojan// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2010 nr 5 s. 61-64
: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leon
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewa
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy

Pobieranie 57.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna