Sygnatura: 35163, 35164, 35165 3 egzPobieranie 34.06 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar34.06 Kb.
PSYCHIATRIA


 1. A compendium of neuropsychological tests : administration, norms and commentary / Esther Strauss, Elisabeth M. S. Sherman, Otfried Spreen.- 3rd ed.- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006.
  Sygnatura: 35163 , 35164 , 35165
  3 egz.
 2. ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tł. z jęz. ang. Karolina Kraczkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
  Sygnatura: 32154 , 32155 , 32156 , 32157
  4 egz. 3. Amerykański słownik psychiatryczny / Narriman C. Shahrokh, Robert E. Hales ; [tł. z jęz. ang.: Magdalena Grzesiak et al.].- Wyd. 1 pol. / red.: Bartosz Łoza, Andrzej Czernikiewicz.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009.
  Sygnatura: 26692
  1 egz.

 1. Demencja : trafna diagnoza / red. nauk. Serge Gauthier, Pedro Rosa-Neto ; tł. i red. nauk. wyd. pol. Paweł P. Liberski ; red. neuropsychologiczna Tomasz Sobów.- Wyd. 1 pol.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014.
  Sygnatura: 34408 , 34409 , 34410 , 34411
  4 egz.
 2. Depresja / Janusz Krzyżowski.- Wyd. 2 uzup.- Warszawa : Medyk, 2002.
  (Z Gabinetu Prywatnego)
  Sygnatura: 16444
  1 egz. 3. Depresja : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Constance Hammen ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
  (Psychologia Kliniczna)
  Sygnatura: 15171 , 15172 , 15173
  3 egz.
 1. Depresja : odpowiedzi na pytania / Cosmo Hallström, Nicola McClure ; [tł. Medlingua Michał Tomaszewski].- Wyd. 1 pol. / pod red. Janusza Heitzmana.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2007.
  Sygnatura: 24664 , 24665 , 24666 , 24667 , 24668 , 24669
  6 egz.

 1. Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  (Problemy w Klasie)
  (Pedagogika)
  Sygnatura: 15192 , 15193 , 18693 , 18694
  4 egz.
 2. DEPRESJA u kobiet : zaburzenia nastroju związane z cyklem rozrodczym / Meir Steiner, Kimberly A. Yonkers; tł. z ang. Maria Bnińska. - Gdańsk : Via Medica, 1999. - [4], 99 s. : 1 schem., tab ; 19 cm
  Sygn. 6336
  1 egz. 3. Depresja u osób w wieku podeszłym : współwystępowanie z innymi chorobami / Cornelius Katona, Gill Livingston ; tł. Beata Godlewska.- Gdańsk : Via Medica, 2003.
  Sygnatura: 16306 , 31709
  2 egz. 4. Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z jęz. ang. tł. Robert Andruszko.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
  Sygnatura: 32334 , 32335 , 32336 , 32337
  4 egz. 5. DEPRESJE i zaburzenia afektywne / Stanisław Pużyński. - Wyd 3 popr. i poszerz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002. - 187 s. : 2 schem., tab ; 20 cm
  Sygn. 6311
  1 egz. 6. Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / Jaquelyn McCandless ; przy współudziale: Teresy Binstock [et al. ; tł. Kornel Zdanowski].- Wyd. 3, 1 w jęz. pol.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, cop. 2007.
  Sygnatura: 26063 , 26064 , 26065 , 26066
  4 egz.
 7. FASCYNUJĄCY mózg : walka z chorobami psychicznymi w epoce genomu / Nancy C. Andreasen; red. wyd. pol. Anna Grzywa; tł. z ang. Hanna Karakuła [et al.]. - Lublin : Czelej, 2003. - XI, [1], 370 s., [4] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8758
  1 egz. 8. Kiedy życie boli : zalecenia w leczeniu depresji, strategiczna terapia krótkoterminowa / Michael Yapko ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
  Sygnatura: 15185 , 15186 , 15187
  3 egz. 9. KOMPENDIUM psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej = Kompendium Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin / red. Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider, Rolf-Dieter Stieglitz; red. tł. Adam Bilikiewicz; tł. z niem. Bernadetta Olszyńska, Michał Lew-Starowicz; Bernd Ahrens [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - XIII, 525, [2] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 13945, 16970 – 16971, 17563 – 17565
  6 egz. 10. Leczenie zaburzeń odżywiania : pomost między nauką a praktyką / red. Margo Maine, Beth Hartman McGilley, Douglas W. Bunnell ; [tł. z jęz. ang. Sławomir Sidorowicz].- Wyd. 1 pol. / red. nauk. Andrzej Rajewski.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.
  Sygnatura: 34826 , 34827 , 34828 , 34829
  4 egz.

 1. O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju / Iwona Koszewska, Ewa Habrat-Pragłowska.- Wyd. 1 (dodr.).- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004.
  Sygnatura: 14799 , 14800 , 14801
  3 egz.

 1. OCENA jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej / Anna Indulska [et al.]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2008. - 75 s. : tab. ; 21 cm + CD-ROM
  Sygn. 22597 – 22602
  6 egz. 2. PIELĘGNIARSTWO psychiatryczne i neurologiczne : podręcznik dla szkół medycznych / Cecylia Ugniewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1998. - 412, [1] s. : rys., schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 1835
  1 egz. 3. PODSTAWY pielęgniarstwa psychiatrycznego / red. Ewa Wilczek-Rużyczka ; Aleksandra Cieślik [et al.]. - Lublin : Czelej, 2007. - X, 228 s. : schem., tab. ; 23 cm . - (Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 22)
  Sygn. 23772 – 23781
  10 egz.

 1. Pooperacyjne zaburzenia świadomości : praktyczny przewodnik interdyscyplinarny / Jakub Kaźmierski.- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2014.
  Sygnatura: 35661 , 35761 , 35762 , 35763
  4 egz.
 2. POSTĘPOWANIE w depresji = Management of depression / Gin Malhi, Paul Bridges ; tł. z ang. i adapt. Małgorzata Kantorska-Janiec. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2001. - VIII, 124 s. : rys., schem., tab. ; 21 cm
  Sygn. 12896
  1 egz. 3. POSTĘPOWANIE w depresji = Management of depression / Gin Malhi, Paul Bridges ; tł. z ang. i adapt. Małgorzata Kantorska-Janiec. - dodr.. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2003. - VIII, 124 s. : rys., schem., tab. ; 21 cm
  Sygn. 14451 – 14454
  4 egz.
 4. PRZEMOC : uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman; tł. z ang. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2 pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - 278, [1] s. : 2 tab ; 24 cm . - (Na Ratunek)
  Sygn. 3252 , 6066
  2 egz. 5. PSYCHIATRIA / David A. Tomb; red. wyd. pol. Sławomir Sidorowicz; tł. z ang. Monika Kantorska-Janiec [et al.]. - Wyd. 1 pol. - Wrocław : Urban & Partner, 1998. - VIII, 255 s. : tab ; 20 cm . - (Seria Lekarza Praktyka)
  Sygn. 6585 – 6586
  2 egz. 6. PSYCHIATRIA / David A. Tomb; red. wyd. pol. Sławomir Sidorowicz; tł. z ang. Monika Kantorska-Janiec [et al.]. - Wyd. 1 pol. dodr. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2003. - VIII, 255 s. : tab ; 20 cm . - (Seria Lekarza Praktyka)
  Sygn. 6587 – 6589
  3 egz. 7. PSYCHIATRIA / red. Adam Bilikiewicz [et al.] Psychiatria. T. 2. Psychiatria kliniczna / red. Adam Bilikiewicz [et al.]; Aleksander Araszkiewicz [et al.]. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2002. - XII, 751 s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 10410, 17369
  2 egz. 8. PSYCHIATRIA / red. Adam Bilikiewicz [et al.] Psychiatria. T. 3. Terapia, zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne / red. Adam Bilikiewicz [et al.]; Jerzy Aleksandrowicz [et al.]. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2003. - XII, 633, [1], 69 s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 11579, 17370
  2 egz. 9. PSYCHIATRIA / red. Adam Bilikiewicz [et al.]. - dodr Psychiatria. T. 1. Podstawy psychiatrii / red. Adam Bilikiewicz [et al.]; Alina Borkowska [et al.]. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2004. - VIII, 616 s. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10409, 17368
  2 egz. 10. PSYCHIATRIA : podręcznik dla studentów medycyny / red. Adam Bilikiewicz; Stanisław Dąbrowski [et al.]. - Wyd. 3 zm. i uzup., dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 748 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 17687 – 17691
  5 egz. 11. PSYCHIATRIA : podręcznik dla studentów medycyny / red. Adam Bilikiewicz; Stanisław Dąbrowski [et al.]. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 748 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5416 , 6425
  2 egz. 12. PSYCHIATRIA : podręcznik dla studentów medycyny / red. Adam Bilikiewicz; Stanisław Dąbrowski [et al.]. - Wyd. 2 dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - 580 s.: fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm + err
  Sygn. 6324
  1 egz. 13. PSYCHIATRIA : podręcznik dla studiów medycznych / red. Janusz Heitzman ; Mariusz Furgał [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007. - 328, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 17239 – 17242
  4 egz. 14. Psychiatria : praktyczny przewodnik kliniczny / Myrl R. S. Manley [red. ; tł. z jęz. ang.: Sławomir Krzysztof Sidorowicz].- Wyd. 1 pol. / red. Sławomir K. Sidorowicz.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010.
  Sygnatura: 28543 , 28544 , 28545 , 28546
  4 egz.
 15. PSYCHIATRIA : repetytorium / Adam Bilikiewicz, Jerzy Landowski, Piotr Radziwiłłowicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 288, [1] s. : rys., schem., tab., 2 wykr ; 21 cm
  Sygn. 5417 – 5418
  2 egz. 16. PSYCHIATRIA : repetytorium / Adam Bilikiewicz, Jerzy Landowski, Piotr Radziwiłłowicz. - Wyd. 2 popr. i uzup., dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 288, [1] s. : rys., schem., tab., 2 wykr. ; 20 cm
  Sygn. 17566 – 17570
  5 egz.

 1. Psychiatria : sedno. T. 1 / Pádraig Wright, Julian Stern, Michael Phelan ; red. wyd. pol. Janusz Rybakowski, Filip Rybakowski ; [z ang. tł. Daniel Bibułowicz et al.].- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008.
  Sygnatura: 25896 , 25897 , 25898 , 25899
  4 egz.
 2. Psychiatria : sedno. T. 2 / Pádraig Wright, Julian Stern, Michael Phelan ; [z ang. tł. Daniel Bibułowicz et al. ; aut. Sadgun Bhandari et al.].- Wyd. 1 pol. / red. Janusz Rybakowski, Filip Rybakowski.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008.
  Sygnatura: 24965 , 24966 , 24967 , 24968
  4 egz. 3. PSYCHIATRIA = Psychiatry / Alasdair D. Cameron; red. wyd. pol. Sławomir K. Sidorowicz; tł. z ang. Magdalena Grzesiak [et al.]. - Wyd. 1 pol.. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2005. - XII, 353 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Crash Course)
  Sygn. 13078 – 13079, 14173 – 14174, 23645 – 23648, 28431
  9 egz.
 4. PSYCHIATRIA = Psychiatry / James H. Scully; red. wyd. pol. Janusz Rybakowski; tł. z ang. Elżbieta Czapiewska-Zejden [et al.]. - Wyd. 1 pol., dodr. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2003. - X, 395 s. : tab ; 24 cm . - (Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych)
  Sygn. 10238 – 10241
  4 egz. 5. PSYCHIATRIA dzieci i młodzieży / red. Irena Namysłowska; Wanda Badura-Madej [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - 526, [1] s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 10146
  1 egz. 6. PSYCHIATRIA dzieci i młodzieży / red. Irena Namysłowska; Wanda Badura-Madej [et al.]. - dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - 526, [1] s. : rys., schem., tab., 1 wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16972 – 16974, 17392 – 17394
  6 egz. 7. PSYCHIATRIA dzieci i młodzieży = Child Psychiatry / Robert Goodman, Stephen Scott; red. wyd. pol. Jolanta Rabe-Jabłońska; tł. z ang. Anna Dunajska [et al.]. - Wyd. 1 pol., dodr. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2003. - XII, 351 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10407, 16984 – 16986, 17365 – 17367
  7 egz. 8. PSYCHIATRIA kliniczna = Kaplan & Sadock's Pocket Hanbook of Clinical Psychiatry / H.I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock; red. wyd. pol. Sławomir K. Sidorowicz; tł. z ang. Magdalena Grzesiak [et al.]. - Wyd. 2 pol. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2004. - X, [3], 539 s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 10408 , 9621
  2 egz.

 1. Psychiatria na obcasach / pod red. Dominiki Dudek i Joanny Rymaszewskiej.- Warszawa : Medical Education, 2014.
  Sygnatura: 35662 , 35663 , 35664 , 35665
  4 egz.
 2. PSYCHIATRIA ratunkowa : podręcznik dla lekarzy i studentów = Handbook of Emergency Psychiatry / Jorge R. Petit; red. wyd. pol. i tł. z ang. Sławomir Krzysztof Sidorowicz. - Wyd. 1 pol.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2007. - XIV, 466 s. : schem., tab. ; 21 cm
  Sygn. 16286 – 16289
  4 egz. 3. Psychiatria w praktyce ratownika medycznego / red. nauk. Jan Jaracz, Amelia Patrzała.- Wyd. 1, 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2015.
  Sygnatura: 36085 , 36086 , 36087 , 36088
  4 egz. 4. Psychiatry / Katie Marwick, Steven Birrell.- 4th ed., repr.- Edinburgh [etc.] : Mosby/Elsevier, 2014.
  (Crash course)
  Sygnatura: 34907 , 34908
  2 egz.

 1. Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Włodzimierz Dietrich [et al.].- Wyd. 1 w jęz. pol.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
  Sygnatura: 17852 , 17853 , 17854 , 17855
  4 egz.

 1. Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 2 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Włodzimierz Dietrich [et al.].- Wyd. 1 w jęz. pol.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
  Sygnatura: 17856 , 17857 , 17858 , 17859
  4 egz.

 1. Psychopathology / John D. Stirling and Jonathan S.E. Hellewell.- Repr.- London ; New York : Routledge, 2008.
  (Routledge modular psychology)
  Sygnatura: 34452 , 34453
  2 egz. 2. PSYCHOPATOLOGIA / John D. Stirling, Jonathan S.E. Hellewell; tł. z ang. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - 191, [1] s. : 1 tab. ; 21 cm. - (Wprowadzenie do Psychologii. Psychologia Kliniczna ; 3)
  Sygn. 11875, 17739 – 17741
  4 egz.
 3. PSYCHOPATOLOGIA / Martin E.P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan; tł. z ang. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2003. - 864 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 26 cm
  Sygn. 16467 – 16470
  4 egz. 4. PSYCHOPATOLOGIA okresu dorastania : wybrane zagadnienia / red. Wioletta Radziwiłłowicz, Anita Sumiła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - 265 s. : rys. (w tym kolor.), schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16472 - 16473 , 18700 – 18701
  4 egz. 5. Stany nagłe w psychiatrii : podręcznik psychiatrii ratunkowej / red. nauk. Peter Neu ; aut.: Sebastian Erbe [et al. ; tł. Monika Pokorska, Anna Czajkowska-Błaziak].- Wyd. 1 pol., 1 dodr./ red. nauk. Robert Pudlo.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.
  Sygnatura: 34817 , 34818 , 34819 , 34820
  4 egz.

 1. Stres bojowy : teorie, badania, profilaktyka i terapia / red. nauk. Charles R. Figley, William P. Nash ; red. nauk. wyd. pol. Stanisław Ilnicki ; [przekł. Małgorzata Dragan-Polak, Marta Höffner, Józef Radzicki].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wojskowy Instytut Medyczny, 2010.
  Sygnatura: 30475 , 30476 , 30477 , 30478
  4 egz.
 2. STRES w etiologii przestępstw agresywnych / Janusz Heitzman. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002. - 301 s. : tab., 2 wykr ; 24 cm
  Sygn. 3033
  1 egz. 3. Terapia depresji skoncentrowana na emocjach / Leslie S. Greenberg, Jeanne C. Watson ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.
  Sygnatura: 35545 , 35546 , 35547 , 35548
  4 egz.

 1. Terapia poznawcza psychoz : powrót do życia i normalności / Douglas Turkington [et al.]. ; przedm. Aaron T. Beck ; [tł. z jęz. ang. Sławomir K. Sidorowicz].- Wyd. 1 pol. / red nauk. Sławomir K. Sidorowicz.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.
  Sygnatura: 34956 , 34957 , 34958 , 34959
  4 egz.
 2. TRENING umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych / red. Joanna Meder. - Katowice : Śląsk, 1999. - 168, [3] s. : fot., tab. ; 20 cm. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego)
  Sygn. 17032 – 17035
  4 egz.

 1. Trudne diagnozy psychiatryczne : analiza przypadków / red. nauk. Jolanta Rabe-Jabłońska.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014.
  Sygnatura: 34821 , 34822 , 34823 , 34824
  4 egz.

 1. W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. z ang. Izabela Sowa. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2004. - 350 s. : tab. ; 21 cm
  Sygn. 15177 - 15178 , 18686 – 18687
  4 egz. 2. WYBRANE zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego / Andrzej SteciwkoWybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 7. Kardiologia, nefrologia, diabetologia, alergologia, pulmonologia, psychiatria, ginekologia, pediatria / red. Andrzej Steciwko; Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej i Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych Akademii Medycznej we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006. - 263 s., [2] k. tabl. : fot., rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 13930 – 13931
  2 egz.
 3. WYBRANE zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego / Andrzej SteciwkoWybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 8. Kardiologia, gastroenterologia, alergologia, neurologia, psychiatria / red. Andrzej Steciwko; Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej i Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych Akademii Medycznej we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006. - 191 s. : 2 fot., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15288 – 15289
  2 egz. 4. WYBRANE zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego / Andrzej Steciwko Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 10. Kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka / red. Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas ; Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej i Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych Akademii Medycznej we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007. - 198 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 17171 – 17172
  2 egz.

 1. Zaburzenia lękowe : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Stanley Rachman ; przekł. Joanna Kowalczewska.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  (Psychologia Kliniczna)
  Sygnatura: 11878
  1 egz.

 1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie / red. Nick Bouras i Geraldine Holt.- Wyd. 1 pol. / red. Antoni Florkowski i Piotr Gałecki.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2010.
  Sygnatura: 29414 , 29415 , 29416 , 29417
  4 egz. 2. Zaburzenia z pogranicza : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne] / Eda G. Goldstein ; przekł. Piotr Kołyszko.- Wyd. 1 w jęz. pol.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
  (Psychologia Kliniczna)
  Sygnatura: 11880 , 17543 , 17544
  3 egz. 3. ZBIÓR standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego / Krystyna Kimak, Mirosława Krokop [et al.]. - Lublin : Czelej, 2002. - 99, [3] s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 6537 – 6541
  5 egz.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna