Sylabus informacje szczegółowePobieranie 14.07 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.07 Kb.
SYLABUS


 1. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


PNJH doskonalenie językowe (wypowiedź ustna)

Kod przedmiotu

0400 AHJ-1,2,3MOD

Nazwa kierunku

Język francuski stosowany z hiszpańskim.

Język angielski stosowany z hiszpańskimNazwa jednostki prowadzącej kierunek

Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

hiszpański

Rok studiów/ semestr


II rok/ III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

20 godzin, ćwiczenia

Liczba punktów ECTS
Prowadzący


mgr Wioleta Stocka

Treści merytoryczne przedmiotu

Ćwiczenie wypowiedzi ustnej w języku hiszpańskim. Debaty, dyskusje i dłuższe wypowiedzi na następujące tematy:

 1. Zainteresowania, historie, zwyczaje.

 2. Podróże, turystyka, zakwaterowanie.

 3. Miasto, wieś, ludzie.

 4. Moda.

 5. Zdrowie.

 6. Życie rodzinne.

 7. Kuchnia, restauracja.

 8. Dom.

 9. Popularność, sława.

 10. Uzależnienia: telefon komórkowy, internet itp.

 11. Praca, zakupy online.

 12. Zwierzęta.
Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Student potrafi argumentować i uzasadniać swoją opinię. Student umie odnieść się do innej odpowiedzi, zgodzić się z nią lub przedstawić odmienny punkt widzenia; wyraża swoje zdanie, rozważając wady i zalety różnych punktów widzenia oraz używając odpowiednich łączników dla lepszej organizacji swojej wypowiedzi.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Na ocenę końcową składa się aktywność na zajęciach oraz dwa sprawdziany ustne, w których brane są pod uwagę następujące kryteria: organizacja wypowiedzi, poprawność gramatyczna, bogactwo słownictwa oraz płynność i poprawność fonetyczna.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejGÓMEZ, S., Punto en Cuestión, CHAN, 2000

LÓPEZ, G., LÓPEZ, M.R., Conversemos en clase, Edinume, 2007

LÓPEZ, M.R., Hablemos en clase, Edinumen, 1999

PINILLA, R. ,ACQUARANI, R., Bien dicho, SGEL, 2005AGUEDA, A., Prisma Fusión A1-A2, Nowela, 2007Wioleta Stocka
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami

Pobieranie 14.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna