Sylabus kursu „Neuropsychologia kliniczna 2011/12 Wykład 1 Podstawy neuroanatomiiPobieranie 6.93 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar6.93 Kb.
sylabus kursu „Neuropsychologia kliniczna” 2011/12
Wykład 1 - Podstawy neuroanatomii.

Wykład 2 - Rys historyczny. Najczęstsze przyczyny uszkodzenia mózgu (urazy, wstrząśnienia, krwotoki, zawały, guzy). Metody badania struktury i funkcji mózgu.

Wykład 3 - Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych w uszkodzeniach mózgu i ich diagnoza.

Wykład 4 - Płaty czołowe: funkcje i zaburzenia neuropsychologiczne wywołane uszkodzeniami, zespół płata czołowego, przypadek Phineasa Gage’a.

Wykład 5 - Celowe uszkodzenia płatów czołowych (lobotomia) i skroniowych (przypadek pacjenta H.M.).

Wykład 6 - Płaty skroniowe: funkcje i zaburzenia neuropsychologiczne wywołane uszkodzeniami, zespoły amnestyczne

Wykład 7 - Deficyty funkcji w uszkodzeniach międzymózgowia. Zaburzenia pamięci w chorobie Korsakowa i innych schorzeniach. Padaczka.

Wykład 8 - Płaty ciemieniowe 1 - zaburzenia czucia i percepcji, zaburzenia orientacji przestrzennej, apraksja konstrukcyjna, dysleksja i dyskalkulia przestrzenna

Wykład 9 - Płaty ciemieniowe 2 - pomijanie stronne, anozognozja, zaburzenia schematu ciała.

Wykład 10 - Płaty potyliczne: spostrzeganie wzrokowe, ślepota mózgowa, blindsight, zaprzeczanie ślepocie, agnozja wzrokowa.

Wykład 11 - Historia okrutnej rany: zaburzenia neuropsychologiczne u osoby z uszkodzeniami skroniowo-ciemieniowo-potylicznymi. Przypadek L. Zasieckiego

Wykład 12 - Stwardnienie rozsiane.

Wykład 13 - Zespoły otępienne: choroba Alzheimera, otępienia naczyniopochodne, otępienie z ciałkami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe.

Wykład 14 - Choroba Parkinsona.

Wykład 15 - Asymetria mózgowa. Zaburzenia po usunięciu jednej z półkul mózgu lub chirurgicznym rozłączeniu półkul.

Literatura obowiązkowa:


Walsh K., Neuropsychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998;

rozdz. 10 - opisy przypadków nie obowiązują na egzaminie

rozdz 11 – nie obowiązuje na egzaminie
Związek mózg-zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej, red. Herzyk, Kądzielawa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002; Rozdz. 8 „Zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym chorych na stwardnienie rozsiane” str. 217-247
Otępienie”, red. Szczudlik, Liberski, Barcikowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Rozdz. 3 Definicja otępienia 39-42

Rozdz. 4 Rozpowszechnienie zespołów otępiennych 42-50

Rozdz. 7 Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w zespołach otępiennych 59-67Rozdz. 17 Choroba Alzheimera; wyłącznie „Obraz kliniczny i naturalny przebieg choroby; str.190-192 + Tabela 3 str.193
Związek mózg-zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej, red. Herzyk, Kądzielawa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002;
Rozdz. 7 Deficyty neuropsychologiczne w chorobie Parkinsona 191-217
Literatura uzupełniająca
Łuria A. Świat utracony i odzyskany Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1984
: images -> uploads -> weblog files
weblog files -> Zakład pedagogiki ogólnej I metodologii badań
weblog files -> Ćwiczenia + warsztat
weblog files -> WFz. D. Ips-05 Modele statystyczne w badaniach naukowych. Cz. Ogólny model liniowy – mgr Mariusz Trejtowicz warsztaty 30 godzin, 3 ects, semestr 1, sobota I niedziela wfz. D. Ips-05a
weblog files -> Procedura antyplagiatowa w instytucie pedagogiki uj
weblog files -> Zagadnienia do egzaminu magisterskiego ask
weblog files -> SzczegóŁowy rozkład materiałU
weblog files -> Rozkład materiału w układzie gramatycznym oraz propozycja planu wynikowego
weblog files -> Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
weblog files -> Zaburzenia funkcjonowania społecznego
weblog files -> Program konferencji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna