Sylabus przedmiotuPobieranie 17.16 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.16 Kb.
SYLABUS PRZEDMIOTUElementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Seminarium licencjackie

Kod przedmiotu

0400-ANI-3SEM

Nazwa kierunku

Filologia angielska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Język angielski

Charakterystyka przedmiotu

Przedmiot do wyboru dla studentów specjalzacji literaturoznawco-kulturoznawczej

Rok studiów/ semestr


III rok studiów licencjackich, semestr zimowy i letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz

forma prowadzenia zajęć32 godziny seminarium w semestrze zimowym i letnim

Punkty ECTS

19

Prowadzący

Dr Grzegorz Moroz


Założenia i cele przedmiotu

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, z tematyki związanej z szeroko rozumianymi gatunkami podróżniczymi w literaturach anglojęzycznych.

Wymagania wstępne


Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowany; zaliczenie seminarium magisterskiego na pierwszym roku studiów (wymagane: temat pracy, plan pracy, szczegółowa bibliografia)

Treści merytoryczne przedmiotu

W trakcie seminarium zdefiniujemy i scharakteryzujemy travel books jako gatunek literatury, a następnie prześledzimy historię jego rozwoju z perspektywy anglojęzycznej krytyki literackiej. Szczególną uwagę zwrócimy na „hybrydowość” travel books i ich związki z autobiografią, reportażem, esejem literackim, opowiadaniem, powieścią.

W swoich pracach licencjackich seminarzyści będą badać samodzielnie wybrane anglojęzyczne travel books; od elżbietańskich do post-modernistycznychForma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Przedmiot będzie zaliczony na podstawie napisanej pracy licencjackiej

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejPodstawowa literatura przedmiotu:

1. Behdad, Ali – Belated Travelers: Orientalism in the Age of Colonial Dissolution, Duke University Press, Durham and London, 1994  1. Blanton, Casey – Travel Writing: The Self and the World, Routledge, New York and London, 1992

3. Cocker, Mark – Loneliness and Time: The Story of British Travel Writing, Pantheon Books, New York, 1992

4. Fussell, Paul – Abroad: British Literary Traveling Between the Wars, Oxford University Press, Oxford, 1982

5. Kowalewski, Michael (ed.) – Temperamental Journeys: Essays on the Modern Literature of Travel, The University of Georgia Press, Athens and London, 1993

6. Lawrence, Karen – Penelope Voyages: Women and Travel in the British Literary Tradition, Cornell University Press, Ithaca and London, 1994  1. Rutkowska, Małgorzata - In Search of America – The Image of the United States in Travel Writing of the 1980’s and 1990’s, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007

  1. Said, Edward – Orientalism, Vintage Books, New York, 2004

  2. Smith, Sidonie – Moving Lives; 20-th Century Women’s Travel Writing, University of Minnesota Press, Minneapolis and London, 2001

  3. Spurr, David – The Rhetoric of Empire; Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing and Imperial Administration, Duke University Press, Durham and London, 1993
Pobieranie 17.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna