Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: EkonomiaPobieranie 267.39 Kb.
Strona1/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
SYLABUSY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Ekonomia

ANALIZA FINANSOWA (FINANCIAL ANALYSIS) 2

ANALIZA MAKROEKONOMICZNA (MACROECONOMIC ANALYSIS) 3

ANALIZA RAPORTÓW GIEŁDOWYCH (ANALYSIS OF STOCK MARKET INVESTOR REPORTS) 3

ANALIZA UMÓW I KONTRAKTÓW (ANALYSIS OF AGREEMENTS AND CONTRACTS) 4

EKONOMETRIA II (ECONOMETRICS II) 5

EKONOMETRIA FINANSOWA (FINANCIAL ECONOMETRICS) 6

EKONOMETRYCZNA ANALIZA REGIONALNA (ECONOMETRIC REGIONAL ANALYSIS) 7

EKONOMIA MATEMATYCZNA (MATHEMATICAL ECONOMICS) 7

EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA (INTERNATIONAL ECONOMICS) 8

EKONOMIA PORÓWNAWCZA (COMPARATIVE ECONOMICS) 9

FINANSE MENEDŻERSKIE (FINANCES OF MANAGER) 10

FINANSE MIĘDZYNARODOWE (INTERNATIONAL FINANCE) 11

GOSPODARKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (ECONOMY OF LOCAL AUTHORITIES) 12

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ (HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT) 13

KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI – ANALIZA EKONOMICZNA II (CRUCIAL PROBLEMS OF ECONOMY – ECONOMIC ANALYSIS) 13

MAKROEKONOMIA II (MACROECONOMICS II) 14

MARKETING (MARKETING) 15

PRAWO GOSPODARCZE (BUSINESS LAW) 16

PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH (FORECASTING OF ECONOMIC PROCESSES) 17

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (MANAGEMENT ACCOUNTING) 18

RELACJE INWESTORSKIE(INVESTOR RELATIONS) 19

RYNEK KAPITAŁOWY I FINANSOWY (CAPITAL AND FINANCIAL MARKET) 20

RYNEK NIERUCHOMOŚCI (REAL ESTATE MARKET) 21

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE (STATISTIC DEDUCTION) 22

ANALIZA FINANSOWA (FINANCIAL ANALYSIS)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma

Liczba godzin

Rok studiów

semestr

Punkty ECTS

wykłady

15

I

II

5

ćwiczenia

7

I

II

laboratorium

8

I

II

Prowadzący: dr Andrzej Koza,

tel. 757538255, budynek i nr pok.: A 99Program przedmiotu:

Analiza finansowa -pojęcie i zakres analizy finansowej. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami firmy.

Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej, sprawozdania finansowe jako źródło danych stosowanych w analizie finansowej, metody wykorzystywane we wstępnej analizie finansowej przedsiębiorstwa. Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, istota i metodologia wskaźnikowej analizy finansowej przedsiębiorstwa, podstawowe grupy wskaźników stosowanych w analizie finansowej przedsiębiorstwa, wartości postulowane i ich rola w analizie wskaźnikowej. Analiza i ocena rentowności metodologia badania rentowności firmy, ujęcie statyczne badania rentowności, ujęcie dynamiczne badania rentowności, zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej w ocenie rentowności. Wstępna analiza i ocena rentowności działania przyczynowa analiza i ocena rentowności porównawcza analiza i ocena rentowności, statyczna analiza i ocena rentowności sprzedaży, rentowności aktywów i kapitałów, dynamiczna analiza i ocena rentowności sprzedaży, aktywów i kapitałów. Wskaźnikowa analiza i ocena rentowności działania, analiza wskaźnikowa rentowności sprzedaży, analiza wskaźnikowa rentowności aktywów, analiza wskaźnikowa rentowności kapitałów, Pogłębiona analiza i ocena rentowności działania analiza progu zysku, zastosowanie dźwigni operacyjnej w ocenie rentowności, struktura kapitału a rentowność firmy,. zastosowanie dźwigni finansowej w ocenie rentowności. Analiza i ocena płynności finansowej, dynamiczna ocena płynności, zastosowanie przepływów pieniężnych do oceny płynności przedsiębiorstwa, statyczne metody oceny płynności, kapitał pracujący a analiza płynności, Statyczna analiza i ocena płynności finansowej, analiza wskaźnikowa bieżącej płynności, analiza wskaźnikowa podwyższonej płynności, analiza wskaźnikowa wypłacalności natychmiastowej

Kapitał pracujący a ocena płynności finansowej, ustalanie wielkości kapitału pracującego,ustalanie i analiza cyklu obrotowego brutto, ustalanie i analiza cyklu obrotowego netto, ustalanie i analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Analiza i ocena zadłużenia, metody ustalania poziomu zadłużenia firmy, analiza struktury zadłużenia, analiza wskaźnikowa zadłużenia firmy aktywa netto, Pozioma analiza a zadłużenie firmy, analiza pionowa a zadłużenie firmy, wskaźnik zadłużenia ogólnego, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego,

Analiza i ocena wypłacalności (zdolności do obsługi zadłużenia) metody ustalania wypłacalności firmy, analiza statyczna wypłacalności, analiza dynamiczna wypłacalności wypłacalność a zdolność kredytowa.

Analiza i ocena sprawności działania, metodologia badania sprawności działania firmy, analiza sprawności działania oparta na kosztach przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania oparta na analizie rotacji analiza sprawności działania oparta na wskaźnikach gospodarowania zasobami,

Analiza i ocena pozycji rynkowej firmy, metodologia badania pozycji rynkowej firmy, wskaźnikowa ocena wartości akcji i kapitału, informacje a wartość akcji i kapitału, Analiza pozycji rynkowej spółek giełdowych

Analiza wartości kapitału spółek nie notowanych na giełdzie.

Metody dydaktyczne: Studium przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie projektów laboratoryjnych

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne analizy finansowej

umiejętności: zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia działań analitycznych, analiza i ocena sytuacji finansowej firmy.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocen i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia laboratorium : pisemna – projekt analityczny

Forma zaliczenia ćwiczeń pisemna test wyboru

Warunki zaliczenia laboratorium: ocena pozytywna wykonanego projektu analitycznego

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie testu – min. 50% poprawnych odpowiedzi.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie raportu analitycznego

Literatura podstawowa:

[1] M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007

[2] Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2007.

[3] Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, Warszawa : PWE , 2005Literatura uzupełniajaca:

[1] Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin SA, Warszawa 2009

[2] Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2004
—  —Pobieranie 267.39 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna