Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: EkonomiaPobieranie 182.97 Kb.
Strona1/8
Data27.04.2016
Rozmiar182.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Sylabusy z języków obcych 2010/2011

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Ekonomia


JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A1 (LEVEL A1) 2

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A2 (LEVEL A2) 2

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM B1 (LEVEL B1) 3

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM B2 (LEVEL B2) 4

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A1 (LEVEL A1) 4

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A2 (LEVEL A2) 5

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM B1 (LEVEL B1) 6

JĘZYK FRANCUSKI (FRENCH) – POZIOM A 1 (LEVEL A1) 6

JĘZYK FRANCUSKI (FRENCH) – POZIOM A 2 (LEVEL A2) 7

JĘZYK FRANCUSKI (FRENCH) – POZIOM A 1 (LEVEL A1) 7

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A2 (LEVEL A2) 8

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1) 9

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM B1 (LEVEL B1) 9

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1) 10

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A2 (LEVEL A2) 11

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM B1 (LEVEL B1) 12

JĘZYK ROSYJSKI ( RUSSIAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1) 13

JĘZYK ROSYJSKI ( RUSSIAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1) 13

JĘZYK ROSYJSKI ( RUSSIAN) / POZIOM B1 (LEVEL B1) 14

JĘZYK WŁOSKI (ITALIAN)/ POZIOM A 1 (LEVEL A1) 15

JĘZYK WŁOSKI (ITALIAN)/ POZIOM A 1 (LEVEL A1) 15JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A1 (LEVEL A1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: brak

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

I/II

I

-/2 lub -/1 1

Prowadzący: mgr Tatiana Othaniel, mgr Marta Mędrak

tel. 757538446; budynek i nr pok.: D5Treści programowe:

Gramatyka:

Odmiana czasowników to be i to have wraz z pytaniami i przeczeniami; wyrażenia there is/are; zaimki osobowe, dzierżawcze, w formie dopełnieniowej, wskazujące, zwrotne; rzeczowniki w liczbie pojedynczej/mnogiej, policzalne/niepoliczalne, dopełniacz saksoński; czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple.

Słownictwo:

Kraje, narodowości, liczebniki główne, porządkowe, podawanie czasu, dat, rodzina, związki rodzinne, zawody, codzienne czynności, dom, mieszkanie, jedzenie, środki transportu.

Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnychZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości i umiejętności: stosowanie i rozumienie potocznych wyrażeń i prostych wypowiedzi dotyczących sytuacji życia codziennego, porozumiewanie się w sytuacjach rutynowych, wymagających komunikatywnej i bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe, umiejętność reagowania na proste prośby i instrukcje.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

[1] Foley M., Hall D. (2005), Total English Elementary (Student’s Book+Workbook) Units 1-6, Pearson Education, England.
  •  —

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A2 (LEVEL A2)


Kierunek / specjalność: Ekonomia /realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: odpowiednia do wybranego poziomu znajomość języka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

I/II

I

-/2 lub -/1 2

Prowadzący: mgr Hanna Baurowicz-Fujak, mgr Tatiana Othaniel, mgr Magdalena Mucowska, mgr Marta Mędrak

tel. 757538446; budynek i nr pok.: D5Treści programowe:

Gramatyka:Prezent Simple, Prezent Continuous, Past Simple, Prezent Perfect Simple, konstrukcja „to be goning to”, czasowniki modalne, zdania złożone z which, who, that, konstrukcje czasownikowe typu gerund i infinitive, indirect questions; stopniowanie przymiotnika, konstrukcja „used to”.

Słownictwo:

Opis postaci, dnia codziennego, otoczenia, rodziny, codziennych zakupów, żywności i prostych sposobów jej przyrządzania, etapów w życiu człowieka; podróżowanie, rezerwacja hotelu, biletu lotniczego; muzyka i rozrywka, sport i survival.

Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych.Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości i umiejętności: stosowanie i rozumienie wypowiedzi w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, opisywanie miejsca zamieszkania, znajomych i współpracowników, posiadanych rzeczy, nawiązania kontaktów i wymiany podstawowych informacji zawodowych, rozumienie prostej korespondencji, wyrażanie pozytywnych i negatywnych opinii.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

[1] Acklam A., Crace A. (2005), Total English Pre-Intermediate (Student’s Book+Workbook) Units 1-6, Pearson Education, England.
  •  —


Pobieranie 182.97 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna