Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia


JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A2 (LEVEL A2)Pobieranie 182.97 Kb.
Strona3/8
Data27.04.2016
Rozmiar182.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A2 (LEVEL A2)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: - zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/16

Prowadzący: mgr Hanna Baurowicz-Fujak, mgr Iwona Bożydaj-Jankowska, mgr Magdalena Mucowska

tel. 757538446; budynek i nr pok.: D5Treści programowe:

Gramatyka:

czasy: Past Continuous, Present Simple Passive, Past Perfect, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, zdania warunkowe typu I, II, zdania podrzędne, mowa zależna , phrasal verbs, articles, zwroty: neither, either

Słownictwo:

zdrowie, nauka, praca, przestępczość, świat przyrody i ochrona środowiska, pieniądze, umawianie się na i odwoływanie lub zmiana terminu spotkania, opis typowych narodowych zwyczajów i tradycji, wspomnienia z przeszłości, plany na przyszłość, proste pozytywne i krytyczne opinie, wyrażanie akceptacji i odrzucanie propozycji, relacje międzyludzkie, codzienne problemy i sukcesy, doświadczenia i wnioski z przeszłości, wizja przyszłości.

Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych.Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości i umiejętności: stosowanie i rozumienie wypowiedzi w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, opisywanie miejsca zamieszkania, znajomych i współpracowników, posiadanych rzeczy, nawiązania kontaktów i wymiany podstawowych informacji zawodowych, rozumienie prostej korespondencji, wyrażanie pozytywnych i negatywnych opinii.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna

Forma egzaminu: pisemna i ustna

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: egzamin składa się z części pisemnej i ustnej; warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu części

Literatura podstawowa:

[1] Acklam A., Crace A. (2005), Total English Pre-Intermediate (Student’s Book+Workbook) Units 7-12, Pearson Education, England.
  •  —

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM B1 (LEVEL B1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: - zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1 7

Prowadzący: mgr Tatiana Othaniel, mgr Iwona Bożydaj-Jankowska, mgr Magdalena Mucowska

tel. 757538446; budynek i nr pok.: D5Treści programowe:

Gramatyka:Past Perfect Simple, czasowniki modalne (teraźniejszość i przeszłość), zdania warunkowe typu II i III, przysłówki, czasowniki frazowe, mowa zależna (pytania), konstrukcja „I wish/if only”.

Słownictwo:

podróże; środowisko; problemy globalne; codzienne problemy i sukcesy, doświadczenia i wnioski z przeszłości, wizja przyszłości, analityczne i syntetyczne podejście do zagadnień bieżących, udział w dyskusji, negocjowanie, motywowanie swojego stanowiska, sugerowanie rozwiązania problemu, porady, porównanie i opis wad i zalet ludzi, sytuacji, miejsc, filmów itp.

Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych.Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości i umiejętności: rozumienie i budowanie jasnych, standardowych wypowiedzi, radzenie sobie w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących np. pracy, szkoły, czasu wolnego, zakupów, podróży, rodziny itp., samodzielne tworzenie spójnych wypowiedzi ustnych, umiejętność opisania zdarzeń, zamierzeń, potrzeb, pragnień, zainteresowań, wydawania poleceń i udzielania wyjaśnień oraz czynnego uczestniczenia w dyskusjach i prostych prezentacjach.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Forma egzaminu: pisemna i ustna.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: egzamin składa się z części pisemnej i ustnej; warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu części

Literatura podstawowa:

[1] Clare A., Wilson JJ. (2005), Total English Intermediate (Student’s Book+Workbook)

Units 6-10, Pearson Education, England.
 —Pobieranie 182.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna