Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia


JĘZYK FRANCUSKI (FRENCH) – POZIOM A 1 (LEVEL A1)Pobieranie 182.97 Kb.
Strona4/8
Data27.04.2016
Rozmiar182.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

JĘZYK FRANCUSKI (FRENCH) – POZIOM A 1 (LEVEL A1)


Kierunek/ specjalność: Ekonomia/realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne: brak

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

1/2

I

-/2 lub -/1 8

Prowadzący: mgr Beata Wieromiej-Wojdak

Tel. 757538443, budynek i nr pok.: D 14Treści programowe przedmiotu:

Słownictwo: Liczebniki, określanie narodowości i zawodów. Wyrażenia grzecznościowe. Przedstawianie się. Umawianie się na spotkania. Opowiadanie o wykonywaniu prostych czynności. Pytanie o drogę.

Gramatyka: Rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, pytające. Tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej przymiotników i rzeczowników. Tryb rozkazujący. Czasy present czasowników regularnych i nieregularnych. Czasowniki zwrotne. Pytania, przeczenie.

Metodyka zajęć: Metoda audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Założenia i cele dydaktyczne przedmiotu:

Wiadomości i umiejętności: Przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych oraz komunikacja językowa w mowie i piśmie w powyższym zakresie.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się w każdym semestrze zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

  1. Podręcznik „FESTIVAL” cz. I (unites 1-3).  •  —

JĘZYK FRANCUSKI (FRENCH) – POZIOM A 2 (LEVEL A2)


Kierunek/ specjalność: Ekonomia/realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie podstawowym

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

1/2

I

-/2 lub -/1 9

Prowadzący: mgr Beata Wieromiej-Wojdak

tel. 757538443, budynek i nr pok.: D 14Program przedmiotu:

Słownictwo: Potrzebne w różnych sytuacjach życiowych (zakupy, week-end, zwyczaje żywieniowe w Polsce i we Francji, rezerwacja hotelu, spotkania, wycieczki, wspomnienia). Wyrażanie opinii, wydawanie poleceń. Opowiadanie o zdarzeniach w przeszłości i w przyszłości.

Gramatyka: Zaimki względne, zaimki y i en. Czasy: passé récent, passé composé, plus-que-parfait; futur proche, futur simple, futur antérieur. Tryby: subjonctif, conditionnel. Różne rodzaje zdań (względne, skutkowe itd.).

Metodyka zajęć: Metoda audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych.

Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: Przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego na poziomie średnio zaawansowanym.

umiejętności: Komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się w każdym semestrze zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa


  1. Podręcznik „FORUM” cz. I (Modules 2 i 3).  •  —

JĘZYK FRANCUSKI (FRENCH) – POZIOM A 1 (LEVEL A1)


Kierunek/ specjalność: Ekonomia/realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne: zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1 10

Prowadzący: mgr Beata Wieromiej-Wojdak

Tel. 757538443, budynek i nr pok.: D 14Treści programowe przedmiotu:

Słownictwo: Zakupy, posiłki, zaproszenia. Wypowiadanie opinii na różne tematy, opowiadanie o swoich planach (m.in. wakacyjnych), o swoich studiach, zamierzeniach itp. Pogoda, klimat.

Gramatyka: . Tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej przymiotników i rzeczowników. Tryb rozkazujący. Czasy futur simple, futur proche, passe compose oraz imparfait czasowników regularnych i nieregularnych.. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Metodyka zajęć: Metoda audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Założenia i cele dydaktyczne przedmiotu:

Wiadomości i umiejętności: Przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych oraz komunikacja językowa w mowie i piśmie w powyższym zakresie.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student

wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzamin na ocenę.Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Forma egzaminu: pisemna i ustna.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: uzyskanie ocen pozytywnych z obydwu części egzaminu

Literatura podstawowa:

  1. Podręcznik „FESTIVAL” cz. I (unites 4-6)  •  —


Pobieranie 182.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna