Symbole włAŚciwe dla działAŃ straży pożarnych I słUŻb ratowniczych siedziby I stanowiska kierowaniaPobieranie 296.13 Kb.
Strona1/3
Data10.05.2016
Rozmiar296.13 Kb.
  1   2   3
Rozdział 6. SYMBOLE WŁAŚCIWE DLA DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH I SŁUŻB RATOWNICZYCH

6.1. Siedziby i stanowiska kierowania

L.p.

Opis

Znak

1

Siedziba Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej2

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej3

Stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej – znak ogólny4

Stanowisko kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej5

Stanowisko kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej6

Stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej7

Stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej8

Stanowisko kierowania (sztab) kierującego na poziomie interwencyjnym9

Stanowisko kierowania (sztab) kierującego na poziomie taktycznym10

Stanowisko kierowania (sztab) kierującego na poziomie strategicznym
6.2. Struktura sił ratowniczych

L.p.

Opis

Znak

1

Rota2

Zastęp3

Sekcja/grupa/drużyna4

Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego5

Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego Centralnego Odwodu Operacyjnego6

Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego7

Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego Centralnego Odwodu Operacyjnego8

Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego9

Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego Centralnego Odwodu Operacyjnego10

Specjalistyczna grupa ratownictwa ekologicznego11

Specjalistyczna grupa ratownictwa ekologicznego Centralnego Odwodu Operacyjnego12

Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego13

Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego Centralnego Odwodu Operacyjnego14

Specjalistyczna grupa ratownictwa medycznego15

Specjalistyczna grupa ratownictwa medycznego Centralnego Odwodu Operacyjnego16

Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza17

Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza Centralnego Odwodu Operacyjnego18

Specjalistyczna grupa radiacyjna19

Specjalistyczna grupa radiacyjna Centralnego Odwodu Operacyjnego20

Pluton21

Kompania22

Kompania gaśnicza23

Kompania gaśnicza Centralnego Odwodu Operacyjnego24

Kompania specjalna25

Kompania specjalna Centralnego Odwodu Operacyjnego26

Kompania logistyczna27

Kompania logistyczna Centralnego Odwodu Operacyjnego28

Kompania szkolna29

Kompania szkolna Centralnego Odwodu Operacyjnego30

Batalion31

Brygada
6.3. Kierunki, rubieże, linie rozgraniczenia

L.p.

Opis

Znak

1

Punkt (rejon) przyjęcia sił i środków (odwodów)2

Kierunek ruchu lub przemieszczania osób, mediów, pododdziałów3

Główny wysiłek w natarciu4

Główny wysiłek w obronie5

Rozdzielenie pomiędzy odcinkami interwencyjnymi6

Rozdzielenie pomiędzy odcinkami taktycznymi7

Rozdzielenie pomiędzy obszarami na, których prowadzone są działania na poziomie strategicznym
6.4. Jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

6.4.1. Jednostki ochrony przeciwpożarowej

L.p.

Opis

Znak

1

Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej2

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej3

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej4

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej5

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej6

Jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej7

Posterunek Państwowej Straży Pożarnej
6.4.2. Jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej

L.p.

Opis

Znak

1

Jednostka wojskowej ochrony przeciwpożarowej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego2

Jednostka wojskowej ochrony przeciwpożarowej nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego
6.4.3. Zakładowa straż pożarna

L.p.

Opis

Znak

1

Jednostka zakładowej straży pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego2

Jednostka zakładowej straży pożarnej nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczego
6.4.4. Zakładowa służba ratownicza

L.p.

Opis

Znak

1

Jednostka zakładowej służby ratowniczej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego2

Jednostka zakładowej służby ratowniczej nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
6.4.5. Gminna zawodowa straż pożarna

L.p.

Opis

Znak

1

Jednostka gminnej zawodowej straży pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego2

Jednostka gminnej zawodowej straży pożarnej nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
6.4.6. Powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna

L.p.

Opis

Znak

1

Jednostka powiatowej zawodowej straży pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego2

Jednostka miejskiej zawodowej straży pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego3

Jednostka powiatowej zawodowej straży pożarnej nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego4

Jednostka miejskiej zawodowej straży pożarnej nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
6.4.7. Terenowa służba ratownicza

L.p.

Opis

Znak

1

Jednostka terenowej służby ratowniczej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego2

Jednostka terenowej służby ratowniczej nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
6.4.8. Ochotnicza straż pożarna

L.p.

Opis

Znak

1

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego2

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
6.4.9. Inne jednostki ratownicze

L.p.

Opis

Znak

1

Inna jednostka ratownicza włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego2

Inna jednostka ratownicza nie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
6.5. Sprzęt

6.5.1. Sprzęt samochodowy

L.p.

Opis

Znak

1

Samochód ratowniczo-gaśniczy – znak ogólny2

Samochód ratowniczo – gaśniczy – lekki3

Samochód ratowniczo – gaśniczy – średni4

Samochód ratowniczo – gaśniczy – ciężki5

Samochód ratowniczo – gaśniczy proszkowy – lekki6

Samochód ratowniczo – gaśniczy proszkowy – średni7

Samochód ratowniczo – gaśniczy proszkowy – ciężki8

Samochód specjalny – znak ogólny9

Samochód operacyjny - lekki10

Samochód kwatermistrzowski (logistyczny) – lekki11

Samochód kwatermistrzowski (logistyczny) – średni12

Samochód kwatermistrzowski (logistyczny) – ciężki13

Samochód oświetleniowy – lekki14

Samochód wężowy15

Samochód ochrony przeciwgazowej16

Samochód kontenerowy17

Samochód cysterna18

Samochód grupy poszukiwawczej19

Samochód specjalny z drabiną mechaniczną20

Samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym21

Żuraw ratowniczy22

Samochód ratownictwa medycznego23

Samochód ratownictwa wysokościowego – lekki24

Samochód ratownictwa wysokościowego – średni25

Samochód ratownictwa wysokościowego – ciężki26

Samochód ratownictwa drogowego – ciężki27

Samochód ratownictwa wodnego – lekki28

Samochód ratownictwa wodnego – średni29

Samochód ratownictwa wodnego – ciężki30

Samochód ratownictwa technicznego – lekki31

Samochód ratownictwa technicznego – średni32

Samochód ratownictwa technicznego – ciężki33

Samochód ratownictwa chemicznego – lekki34

Samochód ratownictwa chemicznego – średni35

Samochód ratownictwa chemicznego – ciężki36

Samochód dowodzenia i łączności, kompanijny37

Samochód dowodzenia i łączności, batalionowy

Pobieranie 296.13 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna