Symbole włAŚciwe dla działAŃ straży pożarnych I słUŻb ratowniczych siedziby I stanowiska kierowaniaPobieranie 296.13 Kb.
Strona3/3
Data10.05.2016
Rozmiar296.13 Kb.
1   2   3

6.9. Symbole dla mediów i zagrożeń

L.p.

Opis

Znak

1

Ciepło2

Dym3

Płomień4

Urządzenie uruchamiane ręcznie5

Pożar jednopunktowy (ognisko pożaru)6

Pożar wielopunktowy (blokowy)7

Pożar z kierunkiem rozprzestrzeniania się8

Pożar z wydzielaniem się środków trujących9

Miejsce powstania emisji substancji / materiałów niebezpiecznych lub wybuchowych10

Zdarzenie niebezpieczne (znak ogólny)11

Zdarzenie biologiczne / chemiczne12

Zdarzenie powodziowe – zatopienie, uszkodzenie/ zniszczenie obiektu hydrotechnicznego13

Zdarzenie wybuchowe14

Zdarzenie wybuchowe – biologiczne/ chemiczne15

Zasypana grupa ludzi16

Proszek gaśniczy (pożary grup B, C)17

Proszek gaśniczy (pożary grup A, B, C)18

Proszek gaśniczy (pożary grup innych niż A, B, C)19

Halon20

Dwutlenek węgla CO221

Gaz gaśniczy inny niż halon lub CO222

Substancje promieniotwórcze23

Substancje /materiały/ niebezpieczne24

Wejście do budynku25

Oznaczenie urządzenia miejscowego działania26

Oznaczenie obiektu zabytkowego27

Droga ewakuacyjna, kierunek ewakuacji28

Droga ewakuacyjna, wyjście końcowe29

Dojazd pożarowy
6.10. Sprzęt użytkowy

6.10.1. Armatura pożarnicza

L.p.

Opis

Znak

1

Rozdzielacz2

Zbieracz3

Urządzenie do stawiania kurtyn wodnych4

Odcinek węża (w uproszczeniu przedstawiono trzy odcinki tłoczne W-525

Odcinek węża niewidoczny (wewnątrz obiektu) lub przewody medium innego niż środek gaśniczy (prąd elektryczny, olej hydrauliczny) – z odpowiednim opisem6

Przewód główny instalacji wodociągowej w widoku pionowym7

Wylot linii wężowej lub przewodu do podania wody8

Wlot linii wężowej lub przewodu9

Wylot linii wężowej do podania piany (stopka znaku w kształcie koła oznacza działko)10

Wylot linii wężowej do podania proszku (stopka znaku w kształcie koła oznacza działko)11

Zawór odcinający12

Urządzenie (narzędzie) zasilane z linii – z opisem nazwy (typu) tego urządzenia bezpośrednio pod (nad) znakiem13

Urządzenie (narzędzie) wpinane w linię– z opisem nazwy (typu) tego urządzenia bezpośrednio pod (nad) znakiem14

Skokochron
6.10.2. Wyposażenie budynków

L.p.

Opis

Znak

1

Gaśnica2

Gaśnica pianowa3

Gaśnica proszkowa (pożary grup ABC)4

Gaśnica proszkowa (pożary grup innych niż ABC)5

Gaśnica śniegowa CO26

Pompa/hydrofor71)

Radiowęzeł81)

Urządzenie nagłaśniające (głośnik)91)

Czujka lub ręczny ostrzegacz pożarowy101)

Czujka liniowa111)

Sygnalizator pożaru


Uwaga: 1) – znaki zgodne z polską normą PN-ISO6790 – symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowejL.p.

Opis

Znak

12

Zawór główny sieci gazowej na instalacji przesyłowej13

Główny wyłącznik zasilania w energię elektryczną14

Wentylacja naturalna15

Urządzenie wentylacji naturalnej uruchamiane ręcznie16

Utrzymywanie nadciśnienia zapobiegające przedostawaniu się dymu17

Dźwig pożarowy

6.11. Znaki gestowe i oznaczenia na umundurowaniu

L.p.

Opis

Znak

1

Prawa ręka podniesiona w górę („UWAGA, ZROZUMIANO, GOTOWE”)2

Podniesioną w górę prawą rękę opuścić szybko w dół przed sobą („WYKONAĆ, SPRAW, ODJAZD, WODA NAPRZÓD”)3

PODNIESIONĄ W GÓRĘ PRAWĄ RĘKĄ WYKONAĆ PAROKROTNIE RUCHY POPRZECZNE („ WODA STÓJ”)4

Zgiętą w łokciu i podniesioną w bok, w górę prawą ręką wykonać parokrotnie ruch pionowy („PRĘDZEJ, ZWIĘKSZ OBROTY, ZWIĘKSZ CIŚNIENIE, PODAJ WODĘ”)5

Zgiętą w łokciu i podniesioną w bok, w górę prawą ręką wykonać parokrotnie ruch poprzeczny-przeczący („WOLNIEJ, ZMNIEJSZ OBROTY, ZMNIEJSZ CIŚNIENIE”)6

Dłońmi obu podniesionych w górę rąk wykonywać szybkie regularne ruchy poprzeczne („NIEBEZPIECZEŃSTWO, ROTY WRÓĆ, WYCOFAĆ SIĘ, NA POMOC”)7

Oznaczenie (emblemat osoby) kierującego typu strategicznego (przypinane lub naklejane na odzież specjalną lub umundurowanie)8

Oznaczenie (emblemat osoby) kierującego typu taktycznego (przypinane lub naklejane na odzież specjalną lub umundurowanie)9

Oznaczenie (emblemat osoby) kierującego typu interwencyjnego (przypinane lub naklejane na odzież specjalną lub umundurowanie)10

Oznaczenie (emblemat osoby) lekarza koordynującego medyczne działania ratownicze (przypinane lub naklejane na odzież specjalną lub umundurowanie)


Pobieranie 296.13 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna