Symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż i ikona Salus Populi RomaniPobieranie 13.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.16 Kb.
Symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż i ikona Salus Populi Romani

Krzyż Światowych Dni Młodzieży zwany jest Krzyżem Roku Świętego, ponieważ został podarowany młodym przez Jana Pawła II na zakończenie Jubileuszu Odkupienia w 1984 roku. Papież mówił wtedy: „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Odtąd krzyż ŚDM pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii.

W 2003 roku papież Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol wiary: Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani: „Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia”. Jest to kopia świętego obrazu znajdującego się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

Krzyż Roku Świętego – Krzyżem Światowych Dni Młodzieży

W ramach duchowego przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016 pochylamy się nad wielką tajemnicą Chrystusowego Krzyża. Przyjmiemy w naszej diecezji Krzyż Światowych Dni Młodzieży, który będzie peregrynował wraz z Ikoną od 19 kwietnia do 2 maja 2015 po wszystkich dekanatach.

Trwają już przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. Obok przygotowania organizacyjno-logistycznego bardzo ważne jest przygotowanie duchowe. Przygotowanie duchowe – to przede wszystkim modlitwa. Wiele środowisk modli się już w intencji Światowego Dnia Młodzieży, który będzie przeżywany w Polsce. Ważnym etapem przygotowania duchowego będzie pielgrzymowanie Krzyża Światowych Dni Młodzieży po diecezji.

W dniu 13 kwietnia 2014 r. polska młodzież otrzymała od Ojca Świętego Franciszka Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Krzyż ten ma bardzo ciekawą historię. W Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży (Rzym 2000) Jan Paweł II sam przypomniał o związku Krzyża Roku Świętego ze Światowymi Dniami Młodzieży. Pisał wówczas Papież: „Piętnaście lat temu, na zakończenie Świętego Roku Odkupienia, powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście nieśli go przez świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Od tamtego czasu, gdy podjęły go wasze ofiarne ramiona i serca, odbywa on długą i nieprzerwaną pielgrzymkę przez kontynenty, ukazując, że krzyż idzie z młodymi, a młodzi idą z krzyżem. Wokół «krzyża Roku Świętego» narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych Dni Młodzieży. Są one swoistymi «przystankami» na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus. Czyż możemy nie błogosławić Boga za liczne owoce, jakie wydały w życiu poszczególnych osób i całego Kościoła Światowe Dni Młodzieży, które w ostatnich latach naszego stulecia wyznaczały rytm wędrówki młodych chrześcijan ku nowemu tysiącleciu? Przemierzywszy kontynenty, krzyż ten powraca teraz do Rzymu, niosąc z sobą modlitwę i postanowienia milionów młodych, którzy dostrzegli w nim prosty i święty znak miłości Boga do ludzkości. Jak bowiem wiecie, właśnie Rzym będzie gościł Światowy Dzień Młodzieży Roku 2000, obchodzony w samym sercu Wielkiego Jubileuszu” (L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 9-10/1999, s. 16).

Niezwykle wzruszające były osobiste spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z Krzyżem. Także z krzyżem własnego cierpienia. Warto wspomnieć, kiedy to w dniu 20 marca 2005 r. Ojciec Święty nie mógł przewodniczyć uroczystościom Niedzieli Palmowej. Uczynił to w imieniu Ojca Świętego kard. Carlo Ruini, wikariusz Papieża dla diecezji rzymskiej. Przed Modlitwą Anioł Pański abp Leonardo Sandri odczytał rozważanie Ojca Świętego, który pisał: „Przed dwudziestu laty na tym właśnie Placu zostały zainaugurowane Światowe Dni Młodzieży. Dlatego dziś w sposób szczególny zwracam się do młodych. (…) Adorujecie dziś krzyż Chrystusa, który niesiecie przez cały świat ponieważ uwierzyliście miłości Boga, która w pełni ujawniła się w Chrystusie Ukrzyżowanym. (…) Dzisiaj mówię Wam: idźcie dalej niestrudzenie wybraną drogą, abyście w każdym miejscu byli świadkami chwalebnego Krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się! Niech radość ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana będzie waszą siłą, a Przenajświętsza Maryja Panna niech zawsze wam towarzyszy” (L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 5/2005, s. 38).

Ikona Matki Bożej „SALUS POPULI ROMANI”

Niezwykle ważnym momentem w historii ŚDM było przekazanie Ikony Salus Populi Romani młodym. Jest to kopia słynącego łaskami obrazu Salus Populi Romani –Ocalenie Ludu Rzymskiego. Cudowny obraz nosi tę nazwę, ponieważ panuje powszechne przekonanie, że Matka Boża wielokrotnie uratowała Rzym. W czasach klęsk, zaraz czy też wojen noszono ten obraz po ulicach Rzymu. Był to zwyczaj zaczerpnięty z Biblii, kiedy to - na wzór Arki Przymierza – w czasach niebezpieczeństw odbywały się procesje z obrazem. Tradycja podaje, że podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie w roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten obraz w uroczystej procesji błagalnej, prosząc Pana Boga o ocalenie miasta. Kiedy ustąpiła zaraza, wówczas rozwinął się kult Matki Bożej czczonej w tym Wizerunku. Cudowny Obraz Matki Bożej Salus Poipuli Romani znajduje się w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Maria Maggiore.W Orędziu Na Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w 2003 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II, napisał: „Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością. (…) Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem kształtuje w was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka”. Od Niedzieli Palmowej 2003 roku na życzenie Świętego Jana Pawła Ikona Matki Bożej została dołączona do Krzyża ŚDM, aby razem z nim wędrować poprzez kraje całego świata, a tym samym przygotowywać serca młodzieży do kolejnych Światowych Dni Młodych. W tym dniu, 13 kwietnia 2003, kiedy Krzyż i Ikona była przekazywana młodzieży z Niemiec, wówczas Jan Paweł II mówił: „Delegacji przybyłej z Niemiec powierzam dziś również Ikonę Maryi. Odtąd będzie ona wraz z krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Oto Matka twoja! Będzie ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwanych, tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu”. Następnie zwracając się do polskiej młodzieży Ojciec Święty Jana Paweł II powiedział: „ Pozdrawiam również młodzież polską. Niech Krzyż Chrystusa będzie dla was drogowskazem w życiu, w trudnych czasem wyborach życiowych, a Matka Najświętsza wzorem pięknej miłości”.

A zatem niech obraz Matki Bożej, umieszczony obok pielgrzymującego Krzyża, przypomina nam słowa Chrystusa wypowiedziane z Krzyża: „Synu, oto Matka twoja” (J 19, 27), ale niech też przypomina postawę umiłowanego ucznia świętego Jana: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 27). Tak więc zachęca do spełnienia wielkiego życzenia Matki Boże wyrażonego w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna