Synteza pochodnych imidazolu o dużym przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową. Biotechnologia zakład chemii organicznejPobieranie 3.34 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar3.34 Kb.
Synteza pochodnych imidazolu o dużym przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową.

Biotechnologia

ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

Kierujący pracą dyplomową: Prof. Daniel Gryko
Jedną z najnowocześniejszych technik badania komórek i tkanek jest dwufotonowa mikroskopia fluorescencyjna. Zjawisko absorpcji dwufotonowej (2PA) polega na równoczesnej absorpcji dwóch fotonów, której rezultatem jest przejście cząsteczki ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego. Odkrycie zjawiska absorpcji dwufotonowej otworzyło drogę naukowcom i inżynierom do poszukiwania nowych związków charakteryzujących się wysokim przekrojem czynnym na absorpcję dwufotonową (σ). Szybko rozwijające się studia nad 2PA związane są głównie z szerokim spektrum aplikacji technologii dwufotonowej, m. in. w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej, dwufotonowej polimeryzacji, dyskach optycznych, terapii fotodynamicznej oraz w „blokerach optycznych.” Projekt zakłada opracowanie metod synezy tris-imidazolyloaminy – polarnego bloku budulcowego w konstrukcji pochodnych spełniających powyższe warunki. W pierwszej fazie otrzymane zostaną proste bloki budulcowe a drugiej nastąpi ich łaczenie poprzez reakcję Buchwalda-Hartwiga.
Pobieranie 3.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna