System alexa kadry-płacePobieranie 37.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.42 Kb.

Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski

45-265 Opole, ul. Jana Bytnara „Rudego” 3a/802

45-321 Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 077 441-7007

http://www.alexa.com.pl e-mail: alexa@alexa.com.pl
Opole 2011-12-12

System ALEXA KADRY-PŁACE (v.8.00)
UWAGA ! Wersja 8.00 jest PŁATNA.

PRZED jej zainstalowaniem należy złożyć zamówienie na zakup tej wersji, a następnie odczytać przesyłkę wysłaną na Państwa indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).
UWAGA ! Przed zainstalowaniem wersji 8.00 należy najpierw uaktualnić system do wersji 7.93

UWAGA ! Wersja 7.93 jest BEZPŁATNA dla użytkowników wersji 7.90

UWAGA! Przed wczytaniem nowej wersji należy zabezpieczyć aktualne dane (patrz pkt 2, poniżej)
Instrukcja wprowadzania zmian do programu KADRY-PŁACE

Zmiany do programu można zainstalować na trzy sposoby i w zależności od wybranej metody, należy przygotować pobrane z internetu pliki:

1. Wkopiować wszystkie pliki z jednej aktualizacji do katalogu POCZTA będącego podkatalogiem systemu Kadry-Płace

LUB 2. Wkopiować wszystkie pliki z jednej aktualizacji do dowolnego katalogu (nazwa katalogu musi mieć nazwę w standardzie DOS (ośmioznakowa, tylko litery i cyfry) i zaczynać się dwoma literami „UP” - ważne!.)

Aby wprowadzić zmiany do systemu KADRY-PŁACE należy:

1) zakończyć pracę programu KADRY-PŁACE na wszystkich komputerach (w czasie wprowadzania zmiany nikt nie może używać programu KADRY-PŁACE) oraz innych programów, które korzystają ze zbiorów systemu KADRY-PŁACE (np. TARKUS FK)

2) funkcją Programy pomocnicze .. / ARCHIWOWANIE danych zarchiwować aktualne dane na pendrivie lub dysku twardym.

3) uruchomić system KADRY-PŁACE

4) podać inicjały i hasło

5) wybrać z menu pozycję KADRY/PŁACE - zmiany w systemie

6) wybrać z menu żądany sposób dokonania zmian:

6.1) Zmiany z POCZTA

LUB 6.2) Zmiany z dowolnego katalogu

7) zatwierdzać komunikaty

8) po wykonaniu zmian, program powróci do pozycji Zmiany z ........ Proszę nacisnąć klawisz Esc - program powróci do menu głównego

9) zmiany są wprowadzone1. PESEL zastępuje NIP jako identyfikator ubezpieczonego w dokumentach do ZUS (v.8.00, 2011-12-12)
Od 1 września 2011 r. NIP wychodzi z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek.

NIP istnieje jako identyfikator osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do końca 2011 roku. Od 1 stycznia 2012 roku jeśli na dokumencie przekazanym do ZUS jedynym identyfikatorem będzie NIP, podatnik nie zostanie zidentyfikowany przez ZUS, zatem jego składki nie zostaną przekazane.


Dostosowaliśmy program ALEXA Kadry-Płace – wersja 8.00 do powyższych zmian. NIP został usunięty przy przekazywaniu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika.
UWAGA! Zalecamy na razie nie usuwać NIP pracownika z danych osobowych.

2. Nowy PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3) za rok 2011.
Formularze PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3) będą obowiązywać od 1 stycznia 2012r. i będą dotyczyć przychodów za 2011 rok.
UWAGA! Formularz PIT-11 nr 19 obowiązuje od 1 stycznia 2012. Do 31 grudnia 2011 obowiązuje formularz PIT-11 nr 18. Program drukuje odpowiedni formularz w zależności od daty pobranej z komputera.

3. Przekazywanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną (v.8.00, 2011-12-12).
Program ALEXA Kadry-Płace w wersji 8.00 ma możliwość eksportu deklaracji PIT-11(18) oraz PIT-40(17) do plików XML, które następnie mogą być wysłane do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.
Aby wysłać deklaracje podatkowe PIT-11/PIT-40 drogą elektroniczną, niezbędne są:

1. Zestaw do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie).

2. Zainstalowany program Adobe Reader, dostępny nieodpłatnie na stronie producenta.

Interaktywne formularze wymagają wersji co najmniej 8.1.4. 1. Wtyczka (plug-in) wersja 1.5.0. do programu Adobe Reader.

 2. Konfiguracja programu Adobe Reader:

menu Edycja-> Preferencje -> Internet:

- odznaczyć „Wyświetl PDF w przeglądarce”

- odznaczyć „Pozwól na szybki podgląd w Internecie”

menu Edycja -> Preferencje -> Formularze:

- ustawić na „Wyłączone” opcję „Autowypełnianie”

menu Edycja -> Preferencje -> Ogólne (wyłączyć tryb chroniony w Adobe Reader v.X i późniejszych)

- odznaczyć "Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony"

- zamknąć i uruchomić ponownie program Adobe Reader X

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
W programie ALEXA Kadry-Płace należy uzupełnić bazę urzędów skarbowych BAZA43S (Bazy kodowe/Parametry systemu -> A).Zbiory-moduł KADRY -> Urzędy Skarbowe (BAZA43S.DBF) ) o pole Kod US do e-pitów. Przy każdym urzędzie skarbowym należy wpisać czterocyfrowy kod zgodny z ogólnopolską klasyfikacją. Pierwsze dwie cyfry oznaczają województwo, kolejne są numerem US w ramach województwa.

Listę kodów dostarczyliśmy jako plik tekstowy kodyus.txt oraz arkusz elektroniczny kodyus.xls. Pliki znajdują się w katalogu instalacyjnym programu ALEXA Kadry-Płace. Plik kodyus.txt można otworzyć i wydrukować np. programem NOTATNIK lub funkcją Przeglądanie/Drukowanie -> 4.


Plik kodyus.xls można otworzyć i wydrukować programem Microsoft Excel (albo darmowym programem OpenOffice Calc)

Uwaga! Pole Kod US do e-pitów w BAZA43S.DBF nie podlega kontroli ze strony programu. Należy wypełnić je bezbłędnie, bowiem jest to identyfikator US, do którego trafi PIT.
Jak wysłać PIT drogą elektroniczną? 1. Podczas drukowania PIT’ów w programie ALEXA Kadry-Płace istnieje możliwość wyboru sposobu wydruku (klawisz - warunki): Tylko Wydruk / Tylko e-deklaracje / Wydruk + e-deklaracje (przełączanie klawiszem ).

Po wyborze opcji e-deklaracje, utworzone zostaną pliki XML z deklaracjami. Pliki zapisują się w katalogu Katalog_instalacyjny_ALEXAKadry-Płace\WYDRUKI\E_PIT


Dla każdego pracownika powstaje oddzielny plik o nazwie identyfikowanej numerem ewidencyjnym, np. plik XML z PIT-11 dla pracownika o numerze ewidencyjnym 14 będzie miał nazwę pit00014.xml. 1. Na internetowej stronie www.e-deklaracje.gov.pl :

 • wyświetla się pusty formularz PIT-11 w programie Adobe Reader

 • wybieramy zakładkę Dokument -> Formularze -> Importuj dane. Wskazujemy plik XML utworzony w programie ALEXA Kadry-Płace; np. …..\WYDRUKI\E_PIT\pit00014.xml

 • PIT możemy zweryfikować (zakładka SPRAWDŹ) i poprawić ewentualne błędy

 • Możemy też wydrukować PIT oraz zapisać go w postaci pliku.

 • następnie należy plik wysłać (zakładka Podpisz i wyślij)

 • po wysłaniu dokumentu należy pobrać/wydrukować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jest to bezpłatny sposób elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych.


 1. Analogicznie postępujemy przy elektronicznej wysyłce PIT-40.
 1. W przedstawionym sposobie elektronicznej wysyłki, deklaracje trzeba pobierać i wysyłać oddzielnie dla każdego pracownika. Dostępne są płatne programy do wysyłki e-dokumentów z możliwością obsługi paczki dokumentów.

4. Kontrola przekroczenia kwoty granicznej składek ZUS (v.8.00, 2011-12-12).
Podczas aktualizacji kartoteki ZUS została dołożona kontrola poprawności naliczania składek ZUS.

Kontrola odbywa się dla pracowników własnych (nr ewidencyjny < 90000), wg miesiąca kasowego i opiera się na założeniu, że dla pracowników własnych zawsze nalicza się wszystkie składki ZUS.

Program zlicza z kartoteki ubezpieczeniowej podstawy do składki wypadkowej oraz emerytalnej od początku roku do bieżącego miesiąca włącznie. Jeżeli podstawy są różne oznacza to, że nastąpiło przekroczenie kwoty granicznej, zatem sumaryczna podstawa do składki emerytalnej musi być równa kwocie granicznej. Jeśli tak nie jest, na raporcie pojawia się odpowiedni komunikat.
Uwaga! Domyślna nazwa raportu to teraz RZ_rrmm.TXT, gdzie rrmm oznacza dwucyfrowy rok + miesiąc, za który wykonywana jest aktualizacja.


5. Rozliczanie zaległych nieobecności z poprzedniego roku. (v.8.00, 2011-12-12).
Podczas generowania nieobecności za miesiąc styczeń i luty program sprawdza czy pozostały nierozliczone nieobecności w ubiegłym roku. Jeśli tak, to rozlicza je w bieżącym roku.


6. Pobyt w szpitalu 50-latków. (v.8.00, 2011-12-12).
Od 1.01.2011 „Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku”.

W aktualnej wersji program ma możliwość obsługi powyższego przypadku. Aby uaktywnić tę funkcję należy: 1. Bazy kodowe/Parametry systemu -> C).Baza składników płacowych:

Dopisać składnik płacowy o kodzie zaczynającym się cyframi ‘56’ lub ‘57’ (np. ‘566’) o parametrach takich jak dla składnika ‘568’-szpital-sanatorium-ZUS.

Inna będzie nazwa, np. „szpital 50-latkowie 14-33 dni” oraz procent 80 (dla składnika ‘568’ jest 70). 1. Bazy kodowe/Parametry systemu -> A).Zbiory-moduł KADRY -> BAZA11.DBF(słownik nieobecności) -> klawisz -aktualizacja:

Edycja składnika ‘68’-leczenie szpitalno-sanatoryjne.

W pola F/Kod płac.-ZUS 50lat,U/Kod płac.-ZUS 50lat,

D/Kod płac.-ZUS 50lat

wpisać nowy kod składnika płacowego z pkt 1. (np. ‘566’)Uwaga! Innych nieobecności nie zmieniać!!!

 1. Działanie programu:

  1. Nieobecności wprowadzamy jak dotychczas.

  2. Nieobecności inne niż ‘68’ rozliczane są tak jak dotychczas

  3. Przy nieobecności ‘68’ program sprawdza czy dla tego pracownika „ilość dni chorobowego płatnego przez pracodawcę” jest mniejsza niż 33. Jeśli tak, to dla dni od 15-go do 33-go generuje nowy składnik z pkt 1. (np. ‘566’) i wylicza kwotę chorobowego zgodnie z zadeklarowanym procentem, czyli 80%.


Cennik aktualizacji z wersji 7.90 do 8.00

 

do 20 osób

do 100 osób

do 200 osób

powyżej 200

ALEXA KADRY-PŁACE v.8.00

150,00 zł

300,00 zł

450,00 zł

600,00 zł

Koszty wdrożenia, szkolenia, konsultacji liczone są wg stawki 80,00 zł (osiemdziesiąt) za każdą rozpoczętą roboczogodzinę.

Do kosztu świadczonych usług doliczamy koszt dojazdu: Opole i okolice ryczałt 22,00 zł, poza Opolem: 1,20 zł/km
Podane wyżej ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT)
Zamówienia prosimy wysyłać fax’em 77 441-7007 lub pocztą elektroniczną na adres alexa@alexa.com.pl

Prosimy w zamówieniu o podanie danych wyświetlanych w systemie ALEXA KADRY-PŁACE w funkcji "Programy pomocnicze... -> Licencja": 1. NAZWA FIRMY-pełna

 2. NAZWA FIRMY-skrócona

 3. SUMA kontrolna

 4. Maksymalna ilość pracowników

oraz sposobu dostarczenia zmian (internet, przyjazd)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna