System licytacjiPobieranie 272.93 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar272.93 Kb.


SYSTEM LICYTACJI

I WISTU
stosowany przez zawodników AZS Politechnika VII :
Erazm Rozwadowski, Krzysztof Lewandowski,

Rafał Wolański, Maciej Hutyra

(wersja 2004 r.)


SPIS TREŚCI
str.

1 Podstawowe zasady 3

2. Otwarcia 3

3. Licytacja po otwarciu 1 3

4. Licytacja po otwarciu 1 6

5. Licytacja po otwarciach 1 () 7

6. Licytacja po otwarciu 1NT 9

7. Licytacja po otwarciu 2 9

8. Licytacja po otwarciu 2 “MULTI” 10

9. Licytacja po otwarciach 2 i 2 12

10. Licytacja po otwarciach na 3 i 4 ręce 12

11. Licytacja w obronie 14

11.1. Obrona Badgera 14

11.2. Po otwarciu przeciwnika 1NT (15-17 pc) 15

11.3. Po otwarciu przeciwnika 1NT (12-14 pc) 16

11.4. Wznowienie na ostatniej ręce 16

11.5. Dwukolorowe alternatywne przejęcia po otw. 1,, 16

11.6. Obrona po otw. przeciwn. na wysokości 2 i wyżej 17

12. Niektóre sekwencje w licytacji dwustronnej 17

13. Licytacja po naszym otwarciu i interwencji przeciwnika 18

14. Licytacja w strefie szlemowej 19

15. Zasady wistu 191. PODSTAWOWE ZASADY

A. System prawie całkowicie naturalny. Niektóre sekwencje sztuczne to: transfery po otwarciach 1,  i , niektóre odpowiedzi 2 MULTI, oraz sztuczna licytacja w obronie - wejścia po otwarciach przeciwnika 1, 1, 1 i 1 - wg systemu Badger’a. Sztuczne są również niektóre


2-kolorowe przejęcia po otwarciu przeciwnika. Po „Two over one” 2NT F!!

B. ZASADA PREFERENCJI KOLORÓW STARSZYCH : obowiązuje do wysokości F/ do dogranej.

C. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W LICYTACJI DWUSTRONNEJ :

a) po otwarciu partnera i wejściu przeciwnika gramy jedną kontrą negatywną do wysokości 3 pik (kolejne kontry mają charakter karny lub propozycyjny)

b) nowy kolor forsuje na wysokości 1 i 3, na wysokości 2 - nie forsuje!

c) jeżeli partner dał pierwszą odzywkę (lub kontrę wywoławczą) i po pozytywnej licytacji drugiego partnera i interwencji przeciwnika - ponownie ("na pozycji swobodnej") zabiera głos w licytacji, to obowiązuje zasada, że przed dograną nie można spasować; trzeba tylko wybrać najkorzystniejszy kontrakt.

2. OTWARCIA

1. Otwarcie 1 - wieloznaczne :

a) 12-14, 18-20 lub 25+ pc; skład zrównoważony bez 5-ki , 

b) 15+ pc, 6+  lub 5  i 4-ka st. (lub 6 i 4)

c) 12-18 pc, skład 4-4-4-1 z singlem 

d) 19+ pc na dowolnym kolorze 5+, 8+LW

2. Otwarcie 1 - naturalne, o znaczeniach :

a) 12-21 pc, 5+

b) 12-17 pc, 4 i 5

c) 12-18 pc, 4-4-4-1 z 4

3.. Otwarcia 1 , 1 - naturalne, kolor 5+, 12-18 pc

4. 1 NT - 15-17 pc, skład zrównoważony, bez starszej 5-ki

5. 2 - (11) 12-14 pc wg systemu "PRECISION"

6. 2 - "MULTI" :

a) 6-11 pc starszy kolor 6+

b) 18-21 pc ze składem 4-4-4-1

c) 23-24 pc , skład zrównoważony bez starszej 5-ki  1. 2 - otwarcie 2-kolorowe : 6-11 pc , 5+  i inny kolor 5+

  2. 2 - otwarcie 2-kolorowe : 6-11 pc, 5+  i 5+ ,

  1. 2NT - 21-22 pc skład zrównoważony

  2. 3 , , , - blok na kolorze 7+ (wyjątkowo 6+)

  3. 3NT - „Gambling”

12. 4 ,  - "TEXAS" na  () minim. 9 LW

13. 4 ,  - naturalny blok oparty na prawie "2 i 3"

14. 4NT - conajmniej 6-5 w  i , conajmniej 10 LW.

3. LICYTACJA PO OTWARCIU 1

3.1. PIERWSZE ODPOWIEDZI

1 = a) negat, 0-6 pc

b) 7-11 pc na kolorze młodszym (lub obu)

c) 16+ pc, skład zrównoważony bez st. 4-ki i mł. 5-ki

1, = 7+pc, naturalne, F/1

1NT = 7-9 (10) pc, skład zrównoważony bez st. 4-ki

2 = 11+ pc, 5+, F/ prawie do dogranej!, możliwa st.czwórka

2,, = (12+ gdy kara) 13+ pc, F/do dogr., kolor 5+, ręka jednokolorowa

2NT = 10-11 pc, skład zrównoważony, bez st. 4-ki

3 = 9-11 pc, 6+;

3 = transfer na , kolor 7+ z 2 st, honorami bez st. honorów z boku

3 = transfer na  (jak 3)

3 = transfer na 3NT (! ) („wolę by to było grane z ręki otwierającego”)

3NT = 13-15 pc bez st. 4-ki, ręka zrównoważona,3.2. NIEKTÓRE SEKWENCJE PO 1 -- 1

a) 1 --- 1

1 (naturalne, nie F; może być 3-ka!)

--- 1♠, 1NT, 2, 2 = naturalne, słabe

-- 2 = słaby z fitem 4+

-- 2 = słaby z dobrym kolorem 6+ 

-- 2NT = 5 - 4 , 9-11 pc

-- 3 = 5 - 4, 9-11 pc

-- 3 = 6+ 9-11 pc

-- 3 = 5+, singleton, 4-6 pc

-- 3 = ręka zrównoważona, 18+ pc

-- 3NT = reka zrównoważona, 16-17 pc

b) Podobnie po rebidzie 1; odzywkę 3 zastępuje wówczas odzywka 3!

c) 1 --- 11NT = 18-20 pc, skład zrównoważ.; dalej jak po otwarciu 1NT

d) 1 --- 12NT = 25+ pc, skład zrównoważony, dalsza licytacja wg konwencji
"BARON" i transfery

3.3. NIEKTÓRE SPECJALNE LUB F. SEKWENCJE PO 1 -- 1,

UNIWERSALNY GADGET 2 (relay)- pytanie o siłę i skład („Magister”)1 --- 1

1, NT -- 21 --- 1

1NT --- 2(Gadget ten jest stosowany również po otwarciach 1,, )!

Odpowiedzie – wg ogólnie przyjętych zasadINNE REBIDY ODPOWIADAJĄCEGO

1 ---- 1

1, NT --- ?--- 2 = słaba dwukolorówka 4 kiery- 5+ kar (po 1NT NF)--- 2 = sign off

--- 2 = rewers (po 1NT), opis ręki, figury rozproszone

--- 2NT = inwit

--- 3, = FK, 5+ -- 5+

--- 3 = inwit, ręka jednokolorowa 6+

(Po otwarciu 1 obowiązuje identyczny schemat, ale:

w sekwencji 1 - 1 - 1 - 2 - jest czwartym kolorem a nie gadżetem !!)
1 ---- 1

1NT ---- ?


--- 2 = 5+ -- 4; NF

--- 2 = 5+ - 4; NF - otwierający licytuje dalej tylko z nadzwyczjnymi nadwyżkami

--- 2 = sign off

--- 2NT = jak po odpowiedzi 1 (inwit)

--- 3,  = F. do dogranej, 5+ -- 5+

--- 3 = wyraźne ambicje szlemikowe ( inaczej licytujemy 4)

--- 3 = kolor 6+, F/K

LICYTACJA PO OTWARCIU 1 Z KOLOREM 5+, 15+ PC

1 ---- 1

2 ---- ?


--- 2 = 10+ pc F/G (sztuczne!) --- inne zapowiedzi – naturalne, nie F, max 9 pcLICYTACJA PO OTWARCIU 1 ( 18+ PC) I ODPOWIEDZI 1, 

Rebid 2 oznacza : a) ACOL na 5+ i 4 (lub  po odpowiedzi 1) b) 3+  (), 18+ pc „odwrotka”; odpowiedzi wg schematu:

4, 4, 5, 3/ = 4 starsza i 5+/ 10-12 pc, 3 = 5 i 10+pc, 3/NT = kolor 6+


słaby/silny

Rebid 2NT oznacza : skład zrównoważ. bez 3, (), 18+ pc.

Licytacja po rebidzie 2NT

1 -- 1


2NT -- ?
( bez 3 i bez 4, 18+ pc )

--- 3 = 4+  (nadwyżkowe !) --- 3 = 4 - " - --- 3 = 6+ --- 3 = 4 -- 5 --- 3NT = max. 5 , bez aspiracji ( 7-8 pc)

--- 4, = naturalne, 5 - 5

1 --- 1

2NT -- ? (bez trzech pików)

--- 3,, = 4-ka licytowana (też z 5!) --- 3 = 6+ --- 3NT = jak po odpowiedzi 1 --- 4,, = 5 - 5LICYTACJA PO ODPOWIEDZI 1 NT


1 --- 1NT

2 --- ?

Sztuczne pytanie (FK)

-- 2 = 2 - 3 - 4 - 4

-- 2 = 3 - 2 - 4 - 4

-- 2NT = 333 (4) (dalej 3 (pytanie)

odpowiedzi: 3 = 3 - 3 - 4 - 3 ; 3 = 3 - 3 - 3 - 4 )

-- 3, = 5+ w licytowanym kolorze


LICYTACJA PO ODPOWIEDZI 2

1 --- 2 2 = tylko 12 pc, skład zrównoważony, (też ze starszymi 4-kami!)UWAGA : W tej sekwencji rebid odpowiadającego 2NT nie jest F!

1 --- 2 2, = naturalne zgłoszenie 4-ki, F/1

1 --- 2 2NT = 14+ pc, ręka zrównoważona be st. 4-ki, F/do dogranej !

1 --- 2 3 = F !, 4+, dwuznaczne, bo też od 15 pc na 5+  !4. LICYTACJA PO OTWARCIU 1

4.1. PIERWSZE ODPOWIEDZI – wg ogólnych zasad, ale:

--- 2 = 4+, bez 4 ,, 10+ pc, F / 2NT ! --- 3 = BLOK !, 4+ --- 3,, 4 = SPLINTER !
4.2. SEKWENCJA 1 -- 2

UWAGA : Odpowiedź 2 wyklucza 4-ki  i , nie może to być też skład
3-3-4-3 ( i ), bo z taką ręką licytuje się 2NT (10-11 pc) lub 3NT (13-15 pc), jest to
więc10-15 pc, 4 i 4 , 5+ albo 16+ pc z 4+  !

Rebidy otwierającego :

-- 2, = zatrzymania do 3NT -- 2NT = 5-3-3-2 "dół"

-- 3 = 4+, F/1 -- 3 = 6, dół, nie F ! -- 3NT = kontrakt ( 15-17 pc, zrównoważ., na 6-ciu karach )
4.3. SEKWENCJE PO REBIDZIE 21 -- 1,

2 --


-- w podstawowej wersji oznacza skład 4 - 5 (też 5-5) ale z ręką


zawierającą singletona  () należy tak licytować również ze składem 5 - 4 !

Ze składem 5-4-2-2 można dać rebid 1NT, a z 4, 3-ką w kolorze odpowiedzi (i


singletonem w drugim starszym) można licytować 2 w kolor odpowiedzi,
szczególnie gdy 3-ka zawiera starsze honory !

Niektóre rebidy odpowiadającego po pierwszej odpowiedzi 1:

-- 2 = F, "czwarty kolor"

-- 2NT = gramy forsującym 2NT ! -- 3, = inwitowe, naturalne

-- 3 = inwit na 6

-- 3 = "SPLINTER" ! (do gry w !)

Niektóre rebidy odpowiadającego po pierwszej odpowiedzi 1:

-- 2 = F, "czwarty kolor"

-- 3 = F/G , 5-5

-- 4 = "SPLINTER" (do gry w  !) -- inne -- jak po odpowiedzi 1.


4.4. LICYTACJA PO REWERSIE 2


1 --- 1

2 --- ?


("REWERS", F/1, 15+ PC) -- 2 = 5+, słabe

-- 2NT = forsujące pytanie o skład -- 3 = "4-ty kolor"

-- 3 = sign off

-- 3 = uzgodnienie; może być tylko typu „podtrzymanie” -- 3 = inwit na dobrym kolorze 6+ -- 3NT = 10-12 pc, ręka zrównoważonaINNE SEKWENCJE PO OTWARCIU 1 - wg ogólnie przyjętych zasad licytacji naturalnej!
5. LICYTACJA PO OTWARCIACH 1 ()

OGÓLNE ZASADY :

W sekwencji 1 -- 1 -- 1NT również obowiązuje GADGET 2. Inne sekwencje - naogół naturalne, obowiązuje "4-ty kolor", wywołanie kombinowane oraz F 2NT (po odpowiedzi "Two over one"). W sekwencji 1 -- 1 zgłoszenie nowego koloru (2,) jest forsujące na 1 okrążenie, można bowiem tak licytować z siłą do 18 pc (skok - tylko ze składem 5 - 5 !)

Po otwarciach 1/ i silnym uzgodnieniu koloru (np. po two over one i 2NT F, a potem
uzgodnienie koloru otwarcia itp.) zalicytowanie 3NT oznacza zawsze silną rękę z aspiracjami
szlemikowymi ale bez krótkości. Każda następna odzywka odpowiadającego to cuebid,
najczęściej krótkościowy. Taki schemat licytacyjny obowiązuje również po otwarciu 1 „silny
na st. piątce!”

Po otwarciach 1/ i licytacji dwustronnej (np. opp. wchodzi kolorem, partner nas popiera, drugi


opp. przelicytowuje kolorem swego partnera itp.) – powtórzenie koloru otwarcia nie jest inwitem,
a tylko „przepychem”; jeśli chcemy zainwitować – to X lub inny kolor!
5.1. LICYTACJA PO OTWARCIU 1

Niektóre (sztuczne!) odpowiedzi :

-- 2NT = transfer na  - a) słaby z kolorem 6+ bez fitu b) 5 i fit  z siłą


10-11 pc, dalej - automat 3 i - PASS lub 3

-- 3 = jak 2NT, ale na kolorze !

-- 3 = inwit z fitem  w składzie zrównoważonym (9-11 pc)

-- 3 = BLOKUJĄCE ! ( 4+, singleton, 4-6 pc )

-- 3, 4 = SPLINTER !

-- 3NT = „Niewygodny splinter” ! – tu na krótkości 

-- 4 = 12– 14 pc z fitem w składzie zrównoważonym, bez dobrej 4-ki z
boku

UWAGA:

Stosowanie gadżetu 2♣ powoduje, że sekwencja 1 --- 1

1NT --- 3 oznacza tylko inwit; z ręką silniejszą, też o aspiracjach szlemikowych, trzeba przejść przez 2!

SEKWENCJE PO "TWO OVER ONE" I INNYCH ODPOWIEDZIACH

A) Po 1 - 2 (2)

Rebid 2 oznacza dół otwarcia (12-13 pc), nie koniecznie 6; też z 4. Powtórzenie przez odpowiadającego koloru "two over one" nie forsuje! Rebid otwierającego 2NT oznacza siłę 14+ pc
i praktycznie forsuje do dogranej! UWAGA : tak można licytować również z 6-ką! Rebid otwierającego 3 (po 2,) to tylko inwit do końcówki z siłą 14-15 pc i dobrą 6-ką (modelowa ręka powinna zawierać co najmniej drugi honor w kolorze odpowiedzi).

UWAGA : W sekwencji 1 - 2/ bezpośrednie uzgodnienie koloru odpowiedzi świadczy
o ręce nadwyżkowej (na ogół powyżej 14 pc) i 4/; z siłą 12-13 (14) pc najpierw należy powtórzyć kolor otwarcia (nie koniecznie z kolorem 6+), a dopiero po forsującym 2NT licytujemy :
-- 3 w kolor odpowiedzi z 4-ką

-- 3 w kolor otwarcia z 6-ką

-- 3 NT ze składem 5-3-3-2 z dublem w kolorze odpowiedzi -- 3 w nowy kolor - oznacza to trójkę w kolorze odpowiedzi (raczej ze starszym honorem) i trójkę w kolorze licytowanym !

1 -- 2


2 -- 2!! Ta sekwencja oznacza dobry fit  i siłę co najmniej F/G! Otwierający
z ręką nadwyżkową licytuje cue-bid; z minimum – końcówkę!

1 -- 2


2 -- 2NT! Ta sekwencja, to również F/G, ale bez fitu! Oznacza albo bardzo dobry
kolor , albo skład zrównoważony 16+pc (z siłą 12-15 licytujemy
3NT!)

Ten schemat licytacyjny obowiązuje również po otwarciu 1!

B) Po 1 - 2

-- 3 = blokujące ! -- 2 = “mam singla i chcę go sprzedać” (dalej automat 3) -- 3, 3= inwit, kolor wymagający uzupełnienia -- 2NT = inwit - pytanie o uzupełnienie pikowe (lub 4-ka !)

5.2. LICYTACJA PO OTWARCIU 1

Odpowiedzi – jak po otwarciu 1, ale: 2 (po 1) = kolor 5+, ale może być słabsze niż normalne „two over one”, (minimum 9 pc, wówczas kolor 6+ powtarzalny). 2NT, 3, 3 - to transfery (podobnie jak po otwarciu 1), a 3 - to inwit w składzie zrównoważonym 10-11 pc, 3NT = „niewygodny splinter”, a więc z singlem , 4 i 4 - splintery, a 4 - jak 4 po otwarciu 1.UWAGA: sekwencja 1 -- 2

3 -- to tylko inwit! Z ręką silną i fitem  trzeba „przejść” przez


2NT!

  1. LICYTACJA PO OTWARCIU 1NT

Pierwsze odpowiedzi : 2 = "STAYMAN SMOLENIA" 2 = TEXAS na  2 = - " - na  2 = - " - na  2NT = - " - na  3, , ,  = "MARTENS - PRZYBORA" (5-4-3-1) 4 = GERBER (przy dwóch asach sprzedajemy króle)
- dalej - 4NT do pasa 4, 4  = "DUŻY TEXAS" na , 

Konwencja „M-P”

1NT - 3/// = składy 5431 (ale też 5521) z siłą 9+ pc. Zalicytowanie 3/ to kolor 5+ i krótkość w drugim młodszym (3-4 w starych; dopuszczalny skład 6430, ale nie 6421!). 3 to singleton  i 5-4 w młodszych lub 1255, nawet 1165, (ale nie 1264). Zalicytowanie 3 to singleton  i 5-4 w młodszych, 2-3 piki, możliwe 2155 lub 2065 (ale nie 2164). Ze składem +55 w młodszych, jeśli partner próbuje zagrać kontrakt w kolor starszy, to znosimy go na 4NT (lepsze ) lub 5 (lepsze trefle).7. LICYTACJA PO OTWARCIU 2

Odpowiedzi :

-- 2 = F. pytanie o skład

-- 2, = kolor 5+, nie F.

-- 2NT = INWIT, 10-12 pc, ręka zrównoważona (często na karach, sporadycznie ze słabą czwórką  lub ,wówczas 4-3-3-3)

-- 3 = "niezobowiązujące podtrzymanie"

-- 3,, = F/G , kolor 6+

2 -- 2 ?

2, = 5  + - 4,

2NT = 6 góra otwarcia

3  = 6  dół otwarcia

3  = 6 - 4 13+ - 15- pc

3 / = 6 - 4/ „góra”Dalsza licytacja po otwarciu 2, pytaniu 2 i pierwszej odpowiedzi

2 -- 2?

2 -- 2? (dalsze pytanie, też z pikami!!)

2NT, 3 = 5422 (2NT = góra!)

3 = 6 trefli

3,  = 3451w związku z tym : 2NT po odpowiedzi 2 jest nie F!!

2 -- 2?

2 -- 2NT? (dalsze pytanie!)

odpowiedzi jak po 2!!


2 - 2?

2NT - 3 = do pasa!!

- 3? Pytanie o ewent. singletona!

3 = singleton czerwony, teraz można pytać przez 3

odpowiedzi: 3NT = s. , 4 = s. 

3 = singleton 

3NT = brak singletona

2 - 2?

3 - 3? Pytanie (i odpowiedzi) jak po 2NT!

2 - 2?


3 - 3?

3 = 2 - 1 - 4 - 6

3NT = 1 - 2 - 4 - 6

4 = 0 - 3 - 4 - 6

4 = 3 - 0 - 4 – 6

UWAGA!

Obowiązuje wywołanie końcowe!! (4 po zadaniu 2 pytań!), inne odzywki odpowiadającego po ostatecznym wyjaśnieniu składu przez otwierającego, wskazują kolor do gry i są równocześnie pytaniem o 5 wartości na uzgodnionym kolorze! (3 NT – to kontrakt!). Uzgodnienie wg schematu: zalicytowanie najniższego „dostępnego” koloru (z wyłączeniem 3NT i 4) – uzgadnia kolor najdłuższy

(oczywiście po otwarciu 2 będą to zawsze trefle), drugi i trzeci kolor – uzgadnia kolory kolejne co do długości (lub – jeśli dwa równe, np. 3-3, to kolejno – młodszy – starszy. Po odpowiedzi – zalicytowanie koloru uzgodnionego jest kontraktem ostatecznym! Natomiast kolejne odzywki pytającego – inne od koloru uzgodnionego – to pytania o wartości w kolorze zalicytowanym; odpowiedzi: NIC, D lub AK, K lub AD, A lub KD, AKD.8. LICYTACJA PO OTWARCIU 2 "MULTI"

Znaczenia :

a) 6+  lub , 6-11 pc (UWAGA : nie zaleca się otwierać ze składem 6-4 w starszych !) b) 4-4-4-1, siła 19-21 pc (dowolny singleton!)

c) skład zrównoważony bez st. 5-ki, 23-24 pc

Pierwsze odpowiedzi:

1. 2 = negatywny wybór (też z 5-ką ) , siła do 14 pc

2. 2 = jeśli 2 było na 6+ to jest to INWIT do końcówki w ♥!
3. 2NT = F. pytanie

4. 3 = inwit do końcówki w starszy; odpowiedzi transferami: 3/ = „dół”, 4/ = „góra”

5. 3 = inwit do końcówki w st., ale z ręki otwierającego (odpowiedzi natur.)

6. 3 = BLOK (dobre fity w  i !)

7. 3 = inwit na dobrych 6

8. 4 = licytuj swój kolor transferem!

9. 4 = licytuj swój kolor naturalnie!

10. 4 = ja mam kiery i chcę to grać!    1. LICYTACJA PO 2 -- 2

Z ręką wg wariantu a)

-- PAS lub 2. Zalicytowanie przez odpowiadającego 3 lub 4 jest naturalne i "do pasa" ! (dobry kolor 6+, odpowiednia siła!)Z ręką wg wariantu b)

-- otwierający wskazuje kolor singletona przez zalicytowanie koloru o szczebel niższego


(przez TEXAS); np. 3 oznacza singletona  poczym odpowiadający ZAWSZE
najpierw uzgadnia kolor do gry - również przez transfer ! np.:


2 --- 2

3 (x) ---- PAS (gramy 3, na więcej nas nie stać!)

-- 3 = gramy w ! -- 3 = gramy w  !

-- 3 = gramy w  !


2 --- 2

3 (x) ---- PAS (wystarczy!)

-- 4 = gramy w  ! -- 4 = gramy w  !

-- 4 = gramy w  ! itp.

Otwierający automatycznie (karnie) licytuje kolor do gry, a odpowiadający :

-- PAS = "nic więcej nie chcę!"

-- końcówka w kolor uzgodniony (dalej nie wolno licytować !) -- inny kolor = cue-bid

-- 4NT = BLACKWOOD na 5 wartości !

-- podniesienie (powyżej końcówki) = inwit

Natomiast zalicytowanie 3NT (po wskazaniu koloru singletona) jest "do gry", a 4NT - inwitem do góry otwarcia !

Z ręką wg wariantu c)

np. :
2 --- 2

2NT!--- ?


-- dalsza licytacja wg konwencji BARON i TEXAS, po uzgodnieniu koloru do gry - cue-bidy, Blackwood na 4 wartości (tylko po jednoznacznym uzgodnieniu koloru, inaczej jest to inwit). Wszelkie licytacje skaczące, to cue-bidy krótkościowe.UWAGA : zalicytowanie 3 wzywa partnera do zgłaszania kolejno swych czwórek; 3NT po 3 to czwórka . Jeśli po 2NT chcemy grać 3NT, to koniecznie musimy przejść przez 3, bowiem
zalicytowanie od razu 3NT (po 2NT) oznacza transfer na ! (powinien to być w miarę dobry kolor). Inne transfery to 3 (), 3 (), 3 (). Jeśli otwierający ma dobry fit w kolorze transferu, to może zalicytować cue bid (lub 3NT), w przeciwnym razie licytuje kolor transferu. Uwaga: po transferze na młodszy i cue bidzie partnera zalicytowanie 4NT jest do gry (nie mam nic interesującego! – np. ręka KD109xx, xx, Dxx, Wx).
8.2. LICYTACJA PO 2 -- 2 

-- wg identycznych zasad, jak po odpowiedzi 2. Należy przy tym pamiętać, że rebid 2 zapewnia dobry fit  -- i jest inwitem do końcówki, jeśli otwarcie na 6+!!8.3. LICYTACJA PO 2 -- 2NT

Z ręką wg wariantu a)

3 = „góra na starym”, po pytaniu 3? - 3 = piki!, 3 = kiery!

3 = „dół” na kierach

3 = „dół” na pikach

Po wskazaniu przez otwierającego koloru otwarcia odpowiadający licytuje
końcówkę w ten kolor; inny kolor – to cue bid, 3NT – do gry.

Z ręką wg wariantu b)

-- 3, 4, ,  = wskazanie układu 4441 z singletonem ,,,! W dalszej licytacji obowiązuje uzgodnienie koloru wg zasad p. 8.1.2. !Z ręką wg wariantu c)

-- 3NT! ("po prostu", siła połączonych rąk wynosi


co najmniej 35 pc, w dalszej licytacji 4NT jest pytaniem o 4 ASY !), a 4 -
“BARON”

9. LICYTACJA PO OTWARCIACH 2  i 2 

9.1. SEKWENCJE PO OTWARCIU 2 

2 -- 2 = próba zagrania 2, otwierający pasuje z  lub licytuje 3 ()

2 -- 2NT = F pytanie o skład, otwierający licytuje:

-- 3,  = naturalne, dół otwarcia

-- 3 = - 

-- 3, (3NT) =  (), góra otwarcia

2 -- 3 = inwit, jeśli z , jeśli nie to PAS, lub 3

2 -- 3 = inwit do gry w kiery!

9.2. SEKWENCJE PO OTWARCIU 2

Dalsza licytacja wg podobnych schematów jak po otwarciu 2:


2 -- 3 = do ręki partnera, nie F. !

2 -- 3 = naturalne, F

2 -- 3 = inwit do końcówki w piki

2 -- 3 = "INWITO - BLOK" !

2 -- 2NT = pytanie, odpowiedzi: 3/ (dół), 3, (góra)

W związku ze znaczeniem otwarcia 2NT, otwarcia 3 i  - to bloki konstruktywne, a 3 i  - słabe!10. LICYTACJA PO OTWARCIACH NA 3 i 4 RĘCE

10.1. PO OTWARCIU 1

Licytacja jak po otwarciu na 1 i 2 ręce, ale :

1 -- 2,, = 9-11 pc, dobry (!) kolor 5+, ręka 1-kolorowa, nie F!

10.3. PO OTWARCIACH 1 i 1

Po trzecioręcznych i czwartoręcznych otwarciach 1 i 1 nie stosuje się bloków typu1 -- 3!


Sekwencje skaczące typu 1 -- 2NT, 3, 3 - to kolor 5+ i dobry fit, 10-11pc (2NT – to
5+
!) a 1 -- 3, 3, 3 - to kolor 5+ i dobry fit, 10-11 pc.

Obowiązuje natomiast "UOGÓLNIONE DRURY" (!), -- wg. p. 113.1.10.4. UOGÓLNIONE DRURY

PAS -- 1
-- 1 = naturalne, nie F., bez fitu

-- 1NT = wg systemu, może być lekko wzmocnione

-- 2 = DRURY

-- 2 = kolor 5+, bez fitu , 8-11 pc


-- 2 = normalne podniesienie, do 9 pc

-- 2 = "WYWOŁANIE KOMBINOWANE", 4-kartowy fit , dowolny singleton, 10-11 pc. Otwierający może pytać o kolor


singletona przez 2NT.

-- 2NT = 5 i dobry fit !!

-- 3, = kolor 5+, dobry fit , 10-12 pc.

-- 3 = bardzo dobry fit (5+), 10-11 pc.
PAS --- 1

2 ?

-- 2 = a) "otwarcie podlimitowe" b) normalne otwarcie z młodszą 4-ką młodszą (po 2licytuje się 3 lub 3)

-- 2 = 12-14 pc, 5+, nie F.-- 2 = 4 -- 5, silne, F !

-- 2NT = 5-3-3-2 lub 6 - 3 - 2 - 2 ; 15-16 pc

-- 3,  = 5 - 5, siła od 14 pc

-- 3 = 6+, 15+ pc

-- 3NT = 5-3-3-2, 16-18 pc (ale dobre trzymania !)

PAS -- 1

-- 1NT = wg systemu, j.w.

-- 2 = "DRURY"

-- 2,  = naturalne, kolor 5+, 9-11 pc, brak fitu , nie F

-- 2 = "normalne podniesienie"

-- 2NT = "WYWOŁANIE KOMBINOWANE", 4, singleton, siła 10-11 pc (pytaniem o kolor singla jest 3 !)

-- 3, ,  = dobry kolor 5+, fit , 10-11 pcPAS -- 1

2 ?


-- dalsza licytacja jak po otwarciu 1, z tą różnicą,
że rebid 2 oznacza 5 i 4, 12+ pc.


11. LICYTACJA W OBRONIE

UWAGA: Po otwarciach przeciwnika 1, 1, 1 i 1 stosujemy

OBRONĘ BADGERA!!

11.1. OBRONA BADGERA

Po otwarciu przeciwnika 1

1 -- 1) PAS = a) 0-7 dowolny

= b) 12 - 15 pc 4-3-3-3 (Traping pas)

= c) 12-15 z opozycją treflową (jeśli 1 naturalny)-- 2) X = a) 16+, skład dowolny

b) 8 - 15 pc, 4+ - 4+ i lub

-- 3) 1 = 8 - 15 pc, 4+ - 4+ i inny

-- 4) 1, = naturalne, 5+-- 5) 1NT = 8 - 15 pc, 4+ - 4+

-- 6) 2 = naturalne, 5+, ręka jednokolorowa

-- 7) 2, 2, -- jak otwarcie!! 3/ = BLOK, 2NT = BLOK na 5+ i 5+

(ale w założeniach “czerw. na zielone” - konstruktywne!!)UWAGA !

1. Ze składem 5 - 5 (ze st. piątką) "BADGER" z siłą 8 - 11, z siłą 12 - 15 - kolor!

2. Przy składzie 5 - 4 (ze st. piątką) o wejściu decyduje jakość st. piątki; ze słabą -
"BADGER", z silną - kolor piątki.
DALSZA LICYTACJA (zawsze do słabego wariantu):
1 - X - PAS - a) 1 = negat z fitem 

b) 1 = negat bez fitu 

c) 1 = naturalne, 5+, nie forsuje, bez fitu 

d) 1NT = F pytanie o drugi kolor (może być taktyczne ze słabą ręką!!)

e) 2/3 = zależnie od założeń - inwit lub blok!

f) 2// = 5+, dobry kolor, 10-12 pc, bez fitu , nie F
1 - 1 - PAS - a) 1 = negat bez fitu  (najczęściej naturalne!)

b) 1 = negat z fitem 

c) 1NT = F pytanie o drugi kolor

d) 2/3 = "blok - inwit" (założenia!)

e) 2// = 10 - 12pc, naturalne, 5+, dobra piątka, nie F
1 - 1NT - PAS - a) 2/ = "do pasa"

b) 2/ = kolor 5+, naturalne, nie Fc) 2NT = F pytanie o dłuższy kolor (przy 4 - 4 licytuj 3-kę boczną!)

d) 3/, 4/ = "blok - inwit"

e) 3/ = 11 - 13 pc, dobry kolor 5+, inwit

Po otwarciu przeciwnika 1(naturalne)

1 -- 1) PAS = a) 0 - 7 pc, skład dowolny

b) 12 - 15 pc (trapping pas); 4-3-3-3 lub opozycja 

2) X = a) 16+ pc, skład dowolny

b) 8 - 15 pc; 4+ - i 4+ lub

3) 1/ = naturalne, 5+, potem DRURY4) 1NT = 8 - 15 pc, 4+ i 4+

5) 2 = naturalne, ręka jednokolorowa

6) 2, 2NT = wg "Alternatywne dwukolorówki"

7) 2/ = blok lub konstruktywne (założenia)

8) 3 = kolor 6+, konstruktywne, ale w założeniach korzystnych - blok

9) 3 = wywiad NT

DALSZA LICYTACJA - zgodna z zasadami opisanymi po otw. 1, tzn.:

1 -- X -- PAS -- a) 1 = negat bez fitu 

b) 1 = negat z fitem 

c) 1NT = F pytanie o drugi kolor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . itd., podobnie jak po 1 - X

UWAGA: 2 lub 3, to "blok - inwit", ale z ręką silnie inwitującą należy licytować:

1 - X - PAS - 1NT ?

PAS - 2/ - PAS - 2 lub 3!!

1 -- 1NT -- PAS -- a) 2/ = nie F, do gry

b) 2 = F. pytanie o dłuższy kolor (z 4 - 4 licytuj 3-kę!)

c) 2 = naturalne bez fitu , nie F)

Po otwarciu przeciwnika 1/ 


1/ -- 1) PAS = jak po 1 i 1

2) X = a) 16+ pc, skład dowolnyb) 8 - 15 pc, 4+ - 4+ / + młodszy

3) 1NT = 8 - 15 pc, 4+ - 4+  i 

4) 2/ = ręka jednokolorowa, 5+

5) 2/, 2NT = patrz "Alternatywne dwukolorówki"

DALSZA LICYTACJA - zgodna z zasadami opisanymi wcześniej, np.:


1 - 1NT -- PAS -- a) 2/ = "do pasa"

b) 2 = F pytanie o dłuższy kolor

c) 2 = naturalne, 5+, nie Fd) 2NT = silny inwit

e) 3/ = "blok-inwit"UWAGA:

Po wejściu do licytacji wg systemu Badger’a i interwencji drugiego przeciwnika kolorem na


wysokości jednego, pytaniem o drugi kolor partnera jest X, natomiast 1NT jest naturalne i do
gry!
, np.: 1♣ - X - 1♦ - X!! (pytanie, o drugi kolor oprócz kierów)

11.2 PO OTWARCIU PRZECIWNIKA 1NT (15-17 pc)

X = ręka 1-kolorowa na 5+ lub 5+ - 4+ w innych kolorach, do 16 pc 2 = 5+ - 4+ " i inny kolor", do 16 pc

2, , = naturalne, dobry kolor 5+

2NT = "DUŻY UKŁAD 5+ - 5+"

3, , , = "ODPOWIEDZIALNY BLOK"

1NT -- X -- PAS -- ?

-- 2 = nie F, do ręki partnera

-- 2, ,  = własny kolor, nie F. -- 2NT = F. pytanie o skład,


1NT -- X -- PAS -- 2
PAS -- ?

-- PAS = "mam tylko "

-- 2 =  i inny


-- 2 =  i  !

1NT -- X -- PAS -- 2NT?

PAS -- ?Odpowiedzi :

-- 3 = "mam tylko "

-- 3 =  i 

-- 3 =  i 

-- 3 =  i 

1NT -- X -- XX --

-- PAS = "rób co chcesz" (licytuj!)

-- inny kolor = naturalne !

1NT -- 2 -- PAS -- ?

-- PAS = "gramy w  !" -- 2 = "do długości"

-- 2 = kolor, bez fitu  i , raczej fit  -- 2 = własny kolor -- 2NT = F. pytanie

-- 3 = fit, "blok - inwit"1NT -- 2 -- X -- ?

-- PAS = "mogę grać 2 !" -- XX = "licytuj !"

-- 2 w kolor = naturalne, kolor 5+, bez fitu  -- 2NT = silne, F. ręka raczej 2-kolorowa, "licytuj !" -- 3 = fit, blokujące

11.3. PO OTWARCIU PRZECIWNIKA 1NT (12-14 PC)

Capeletti”, tzn. X – karna, 2 ręka jednokolorowa na dowolnym kolorze, 2 - oba starsze,


2, = +5 , i +4 w młodszym.

11.4. WZNOWIENIE NA OST. RĘCE PO OTWARCIU PRZECIWNIKA

po otwarciu 1♣ - jak na 2 ręce!

po otwarciach 1, 1  - wg ogólnie obowiązujących zasad!!

po otw. przeciwnika 1NT - „Capeletti”11.5. DWUKOLOROWE ALTERNATYWNE PRZEJĘCIA PO OTWARCIU PRZECIWNIKA 1, ,

Definicja : Zalicytowanie 2 w kolor otwarcia oznacza :

a) 5+ w kolorze najstarszym z pozostałych i 5+ w jednym z pozostałych, siła 6 - 11 pc

b) 5+ - 5+ w kolorach młodszych z trzech pozostałych, siła 15 - 17 pc. Zalicytowanie 2NT oznacza :

a) dwa kolory 5+ - 5+ młodsze z pozostałych, 6 - 11 pc

b) kolor najstarszy 5+ i jeden z pozostałych 5+, 15 - 17 pc.

UWAGA: siła rąk zakwalifikowanych do wariantów silnych powinna być skupiona
w ujawnianych kolorach! (Nie liczyć do bilansu singlowych króli, dam itp!)

Z powyższej definicji wynika, że ręce 5+ - 5+ o sile 12 - 15 pc należy licytować ”po kolei”, zgłaszając najpierw kolor starszy, a potem młodszy (lub wznawiając po raz drugi licytację kontrą)11.6. OBRONA PO OTW. PRZECIWNIKA NA WYSOKOŚCI 2 i WYŻEJ

PO OTWARCIU 2 "ACOL"

X = "mam trefle !"

2 w kolor = wskazanie koloru do ewentualnej obrony, lub do wistu 2NT = BLOK, 5+ - 5+ w kolorach dowolnych

3 w kolor = BLOKPO OTWARCIU 2 "PRECISION"

X = wywoławcza, 13+ pc

2 w nowy kolor = naturalne, nie forsujące

2NT = 16 - 18 pc, ręka zrównoważona, zatrzymanie  3 w kolor własny = "blok konstruktywny"PO OTWARCIU 2 "WILKOSZ" i "MULTI" ORAZ 2♥ i 2♠ - LEBENSOHL!!

12. NIEKTÓRE SEKWENCJE W LICYTACJI DWUSTRONNEJ

ZASADY OGÓLNE

A. Po otwarciu partnera na wysokości 1 i wejściu przeciwnika kolorem, zalicytowanie nowego


koloru FORSUJE NA WYSOKOŚCI 1 i 3, a NIE FORSUJE NA WYSOKOŚCI
2 !!
Ale UWAGA : z fitem 3 - kartowym należy licytację podtrzymać (nieforsu-
jące wejście należy traktować jako sugestię do dalszej licytacji !).

B. Po otwarciu partnera i wejściu przeciwnika - X JEST ZAWSZE KONTRĄ NEGA-


TYWNĄ - do wysokości 3
(w założeniach niekorzystnych - do 4) Oprócz znacze-
nia klasycznego (8+ pc, 4 - 4 w nowych kolorach), kontra może mieć również charakter
kontry objaśniającej - na własnym kolorze 5+ i wówczas jest F/G.

C. W związku z powyższym - jeśli po wejściu przeciwnika partner i drugi przeciwnik pasują -


wznowienie X jest prawie OBLIGATORYJNE ! Wyjątek : normalne, niezbyt
silne otwarcie i co najmniej 3 karty w kolorze przeciwnika !

D. ZAWSZE TYLKO PIERWSZA X JEST NEGATYWNA ! (następne są karne lub


propozycyjne).

E. Po otwarciu 1 i wejściu przeciwnika - zalicytowanie nowego koloru z przeskokiem - to


silna ręka, 13+ pc, dobry kolor 5+, F/G.

F. Po otwarciu w kolor i wejściu przeciwnika - zalicytowanie nowego koloru z przeskokiem -


to kolor + fit ! Po wejściu przeciwnika nie stosuje się SPLINTERA, chyba że w kolor
przeciwnika.

G. Zalicytowanie koloru przeciwnika (po jego wejściu do licytacji rozpoczętej otwarciem


partnera) - zawsze jest F. ! Najczęściej oznacza krótkość w kolorze przeciwnika, wówczas
dobry fit w kolorze otwarcia, ale może to być też ręka bardzo niezrównoważona lub ew. ręka, w której do końcówki NT brakuje co najmniej pół trzymania w kolorze przeciwnika.
”W pierwszym czytaniu” traktujemy to jak wywiad bezatutowy.

13. LICYTACJA PO NASZYM OTWARCIU I INTERWENCJI PRZECIWNIKA

13.1. PO X WYWOŁAWCZEJ

1 -- X -- ?

-- PAS = słabe, 3+ (!!) lub 13+ pc zrównoważone -- XX = 10 -12 pc (ale conajmniej 3 !)

-- 1 = słabe, bez 3-ki 

-- 1,  = naturalne, F/1

-- 1NT = jak bez interwencji przeciwnika -- 2 = naturalne, kolor 5+, nie forsujące !, do 9 pc

-- 2, , , 3 = BLOK !

1 --- X --- ? - dalsza licytacja wg ogólnie przyjętych zasad!

1/ --- X --- ?

-- PAS = słaby lub 13+ pc

-- XX = 10 - 12 pc -- 1NT = transfer na ♣!! (może być z fitem w kolorze otwarcia)

-- 2♣ = transfer na !! (też z fitem w kolorze otwarcia)

-- 2♦ = transfer na !! (po otwarciu 1♥ = dobre podniesienie!)

-- 2 () = blokujące, 4 - 6 pc, ale 2♥ po otwarciu 1♠ to = dobre


podniesienie!)

-- 3 () = BLOK, lepszy skład (fit 4+, singleton !)

-- 2NT = inwit z fitem 4+, 9-11 pc

1NT --- X --- ?

-- jeśli X jest karna, to licytujemy transferami: XX = trefle (!)
2 = kara, itd. Jeśli po XX przeciwnik skontruje nasze 2 (auto-
matyczne), to zalicytowanie nowego koloru jest wskazaniem dwuko-
lorówki bez trefli!

-- jeśli kontra jest typu „bi”, to:

-- XX = karna! 8+ pc, "możemy ich kontrować!"

-- 2, , ,  = jak po NT bez kontry !!!

-- 3 w kolor = "MARTENS - PRZYBORA" !

-- 4 w kolor = jak bez interwencji ! (TEXAS)

Po otwarciu 1NT, dwóch pasach i X na ostatniej ręce - zalicytowanie 2,  jest sign off- kolor 5+, dół otwarcia, najwyżej jedno trzymanie w kolorach starszych !

2 --- X --- ?

-- wg ogólnie przyjętych zasad

2 --- X --- ?

-- PAS = "graj 2 z kontrą !!!"

-- XX = "licytuj 2, bez względu na to, co masz !"

-- 2, 2 = jak bez interwencji

-- 2NT = F. pytanie !

2,  --- X --- ?

-- PAS = "nie licytuj !", może być silne !

-- XX = "licytuj !"

-- nowy kolor = własny kolor 6+, do pasa !

-- 2NT = F. pytanie (ręka raczej z fitem w kolorze otwarcia, nie koniecznie F. do dogranej !)

-- 3,  = "BLOK - INWIT"

13.2. PO INTERWENCJI PRZECIWNIKA KOLOREM

PO OTWARCIU 1 - wg ogólnie przyjętych zasad!

PO OTWARCIU 1, ,  - wg ogólnie przyjętych zasad!

PO OTWARCIU 1NT

1NT -- 2 -- ?

X zastępuje Staymana, a 2 i 2 są transferami!

1NT -- 2, ,  -- X negatywna (!), nowy kolor - naturalne
2NT – Lebensohl, kolor przeciwnika – pytanie
o zatrzymanie!

14. LICYTACJA W STREFIE SZLEMOWEJ

-- cue-bid, SPLINTER-- BLACKWOOD na 5 wartości (z damą atutową), ale 5 = ¼, a 5 = 0/3

15. ZASADY WISTU

--- wist odmienny

--- zrzutki odwrotne

--- preferencja zrzutek ilościowych i Lavinthali!

--- przeciwko 3NT -- "potwierdzenie wistu" ("mała potwierdza")

NIEKTÓRE SPECJALNE USTALENIA

a) zrzutki do pierwszego wistu starszym honorem przeciwko NT :

--- do K --- ilościówka !

--- do A lub D --- marka !(a więc z KD10xx.... wistujemy D; partner mając W - dokłada go !) yjściu w kolor wskazany X karną


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna