System licytacyjnyPobieranie 131.07 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar131.07 Kb.
SYSTEM LICYTACYJNY

WSPÓLNY JĘZYK – wersja mini(mum) 1. OTWARCIA

1

 1. 12-17 PC, co najmniej 5 trefli

 2. 12-17 PC, skład bez koloru pięciokartowego

 3. 18-22 PC, skład dowolny

1

12-17 PC, co najmniej 5 kar


1

12-17 PC, co najmniej 5 kierów


1

12-17 PC, co najmniej 5 pików


1BA

15-17 PC, skład zrównoważony bez krótkości, bez starszej piątki, otwarcie może zawierać piątkę młodszą


2 (ACOL)

od 23 PC, skład dowolny, forsuje do końcówki


2 (blokujące)

7-10(11) PC, licytowany kolor sześciokartowy, bez 4 kart w kolorze starszym


2, 2 (blokujące)

7-10(11) PC, licytowany kolor sześciokartowy, bez 4 kart w drugim kolorze starszym


2BA

23-24 PC, skład zrównoważony, bez koloru pięciokartowego, bez krótkości


3, 3, 3, 3 (blokujące)

6-10 PC, licytowany kolor co najmniej 7-kartowy


3BA (Gambling)

Pełny 7-kartowy kolor młodszy bez dojścia w bocznym kolorze typu As lub Król


4, 4, 4, 4 (blokujące)

Co najmniej 7-kartowy licytowany kolor zawierający co najmniej dwie starsze figury, otwarcie przyrzeka około 8 lew


Otwarcia 3BA, 4, 4, 4, 4 raczej nie stosowane przez początkujących brydżystów.

Zasady forsingu:

- nowy kolor forsuje na jedno okrążenie

- przeskok nowym kolorem forsuje do końcówki (dogranej) z wyjątkiem

odpowiedzi 2 po otwarciu 1

- powtórzenie koloru bez przeskoku nie forsuje

- odpowiedź nowym kolorem na wysokości jednego od 7 PC na czwórce,

a na wysokości dwóch od 10 PC na piątce

II. LICYTACJA PO OTWARCIU 1
Odpowiedzi na otwarcie 1


 1. 1 tzw. negat , 0-6 PC, skład dowolny

 2. 1 co najmniej 4 kiery; od 7 PC, forsuje na jedno okrążenie

 3. 1 co najmniej 4 piki, od 7 PC, forsuje na jedno okrążenie

 4. 1BA 7-10 PC, bez starszej czwórki, może zawierać młodszą piątkę, nie forsuje

 5. 2 co najmniej 10 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsuje

 6. 2 co najmniej 10 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsuje

 7. 2 od 12 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsing do końcówki

h) 2 od 12 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsing do końcówki

i) 2BA 11-12 PC, bez starszej czwórki, inwit do 3BA

j) 3BA 13-16 PC, bez starszej czwórki i młodszej piątki, nie forsuje
Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 1

N

S

1

1

1

4(3) kiery, nie forsuje

1

4(3) piki, nie forsuje

1BA

18-20 PC skład zrównoważony (dalej Stayman i teksasy jak po otwarciu 1BA)

2

co najmniej 5 trefli

2

18-22 PC, 5 kar

2

18-22 PC, 5 kierów

2

18-22 PC, 5 pików

2BA

3 kolor


21-22 PC skład zrównoważony(dalej Stayman i teksasy jak po otwarciu 1BA)

18-22 PC, 6 kart w licytowanym kolorzeDalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 1

N

S

1

1

1

4 piki, brak czterech kierów, forsuje na jedno okrążenie

1BA

12-14 PC, bez starszej czwórki

2

pięć trefli

2

odwrotka

2

4 kiery, 12-14 PC

2

5 pików, 18-22 PC, forsing

2BA

18-22 PC, brak trzech kierów, forsing

3BA

kontrakt

4

kontrakt

Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 1

N

S

1

1

1BA

12-14 PC, bez czterech pików, nie wyklucza czwórki kier

2

pięć trefli

2

odwrotka

2

5 kierów, 18-22 PC, forsing

2

4 piki, 12-14 PC

2BA

18-22 PC, brak trzech pików, forsing

3BA

kontrakt

4

kontrakt


Konwencja ODWROTKA (UWAGA: pytanie i wszystkie odpowiedzi wymagają alertowania!)

N

S

1

1/1

2( odwrotka – 18-22 PC, 3 kartowy fit

odpowiedzi:

w kolorze partnera, jest to pytanie

2 7-9(10) PC, 4 kiery(piki)

o długość koloru i siłę)

2 od 11 PC, 4 kiery(piki)
2BA 7-9(10) PC, 5 kierów(pików)
3 od 11 PC, 5 kierów(pików)
3 7-9(10) PC, 6 kierów(pików)
itd.

III. LICYTACJA PO OTWARCIU 1

Odpowiedzi na otwarcie 1


 1. 1 co najmniej 4-5 kierów; od 7 PC, forsuje na jedno okrążenie

 2. 1 co najmniej 4-5 pików, od 7 PC, forsuje na jedno okrążenie

 3. 1BA 7-9(10) PC, bez starszej czwórki, nie forsuje

 4. 2 co najmniej 10 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsuje na jedno okrążenie

 5. 2 7-9 PC, fit, ze względu na krótkość nie nadająca się do zalicytowania 1BA

 6. 2 od 12 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsing do końcówki

h) 2 od 12 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsing do końcówki

i) 2BA 11-12 PC, bez starszej czwórki, nie forsuje (jest to inwit do 3BA)j) 3BA (12)13-16 PC, bez starszej czwórki i młodszej piątki
Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 1

N

S

1

1

1

4 piki, brak czterech kierów, forsuje na jedno okrążenie

1BA

12-14 PC, bez starszej czwórki

2

5 kar i 4-5 trefli w sile12-14 PC

2

12-14 PC, 6 kar

2

4 kiery, 12-14 PC

2

tzw. REWERS 4 piki i 5 kar 15-17 PC, forsing

2BA

15-17 PC, brak starszej czwórki, karta nie nadająca się do otwarcia 1BA np. ze względu na krótkość lub 6 kar, forsing

3

15-17 PC, układ 5-5 na kolorach młodszych

3

15-17 PC, 6 kar z dwiema starszymi figurami, forsing

3BA

kontrakt

4

kontrakt


Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 1

N

S

1

1

1BA

12-14 PC, bez czwórki pik

2

5 kar i 4-5 trefli w sile12-14 PC

2

12-14 PC, 6 kar

2

tzw. REWERS 4 kiery i 5 kar 15-17 PC, forsing

2

4 piki, 12-14 PC

2BA

15-17 PC, brak starszej czwórki, karta nie nadająca się do otwarcia 1BA np. ze względu na krótkość lub 6 kar, forsing

3

15-17 PC, układ 5-5 na kolorach młodszych

3

15-17 PC, 6 kar z dwiema starszymi figurami, forsing

3BA

kontrakt

4

kontrakt

IV. LICYTACJA PO OTWARCIU 1Odpowiedzi na otwarcie 1

 1. 1 co najmniej 4-5 pików, od 7 PC, forsuje

 2. 1BA 7-9(10) PC, bez czwórki pik i fitu kier, nie forsuje

 3. 2 co najmniej 10 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsuje na jedno okrążenie

d) 2 co najmniej 10 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsuje na jedno okrążenie

e) 2 7-9(10) PC, fit kierowy, nie forsujef) 2 od 12 PC, kolor co najmniej 5-kartowy, forsing do końcówki

 1. 2BA 11-12 PC, bez czwórki pik i fitu kier, nie forsuje (jest to inwit do 3BA)

 2. 3 10-11 PC, fit kierowy, inwit do 4

i) 3BA 12-16 PC, bez czwórki pik i fitu kier, kontrakt

 1. 4 12-16 PC kontrakt


Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 1

N

S

1

1

1BA

12-14 PC, bez czwórki pik, nie forsuje

2

5 kierów i 4(5) trefli, forsuje na jedno okrążenie

2

5 kierów i 4(5) kar, forsuje na jedno okrążenie

2

6 kierów, 12-14 PC, nie forsuje

2

5 kierów i 4 piki, nie forsuje

2BA

15-17 PC, brak czwórki pik, forsing

3

15-17 PC, układ 5-5 na kierach i treflach

3

15-17 PC, układ 5-5 na kierach i karach

3

15-17 PC, 6 kierów

3 BA

kontrakt

4

kontrakt na 7-kartowym kolorze

4

kontrakt


Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 2

N

S

1

2

2

5 kierów i 4(5) kar, forsuje na jedno okrążenie

2

12-14 PC, 6 kierów

2

15-17 PC, tzw. REWERS, 5 kierów i 4 piki, forsing

2BA

12-14 PC(z bilansu), 5 kierów oraz układ 3-3-2 w pozostałych kolorach

3

3


12-14 PC, 5 kierów i 4 trefle

15-17 PC, układ 5-5 na kierach i karach3

15-17 PC, 6 kierów

3BA

kontrakt

4

12-14 PC, kontrakt na 7-kartowym kolorze


Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 2 (analogicznie jak po otwarciu 1 i odpowiedzi 2)

N

S

1

2

2

12-14 PC, 6 kierów

2

15-17 PC, tzw. REWERS, 5 kierów i 4 piki, forsing

2BA

12-14 PC(z bilansu), 5 kierów oraz układ 3-3-2 w pozostałych kolorach

3

15-17 PC, układ 5-5 na kierach i treflach

3

12-14 PC, 5 kierów i 4 kara

3

15-17 PC, 6 kierów

3BA

kontrakt

4

12-14 PC, kontrakt na 7-kartowym kolorze

V. LICYTACJA PO OTWARCIU 1 (analogicznie jak po otwarciu 1)


Odpowiedzi na otwarcie 1

 1. 1BA 7-9(10) PC, bez fitu pik, nie wyklucza czwórki kier, nie forsuje

b) 2 co najmniej 10 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsuje na jedno okrążenie

c) 2 co najmniej 10 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsuje na jedno okrążenie

d) 2 co najmniej 10 PC, co najmniej kolor 5-kartowy, forsuje na jedno okrążenie

e) 2 7-9(10) PC, fit pikowy, nie forsuje

f) 2BA (10)11-12 PC, bez fitu pik, nie forsuje (jest to inwit do 3BA)

g) 3 10-11 PC, fit pikowy, inwit do 4

h) 3BA 12-16 PC, bez fitu pik, kontrakt

i) 4 kontrakt


Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 2

N

S

1

2

2

5 pików i 4(5) kar, forsuje na jedno okrążenie

2

5 pików i 4(5) kierów, forsuje na jedno okrążenie

2

12-14 PC, 6 pików

2BA

12-14 PC(z bilansu), 5 kierów oraz układ 3-3-2 w pozostałych kolorach

3

15-17 PC, układ 5-5 na pikach i karach

3

15-17 PC, układ 5-5 na pikach i kierach

3

15-17 PC, 6 pików

3BA

kontrakt

4

12-14 PC, kontrakt na 7-kartowym kolorze


Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 2 (analogicznie jak po otwarciu 1 i odpowiedzi 2)

N

S

1

2

2

5 pików i 4(5) kierów, forsuje na jedno okrążenie

2

12-14 PC, 6 pików

2BA

12-14 PC(z bilansu), 5 kierów oraz układ 3-3-2 w pozostałych kolorach

3

15-17 PC, układ 5-4(5) na pikach i treflach

3

12-14 PC, 5 kierów i 4 kara

3

15-17 PC, układ 5-5 na pikach i kierach

3

15-17 PC, 6 pików

3BA

kontrakt

4

12-14 PC, kontrakt na 7-kartowym kolorze


Dalsza licytacja po otwarciu 1 i odpowiedzi 2 (analogicznie jak po otwarciu 1 i odpowiedzi 2)

N

S

1

2

2

12-14 PC, 6 pików

2BA

12-14 PC(z bilansu), 5 kierów oraz układ 3-3-2 w pozostałych kolorach

3

15-17 PC, układ 5-4(5) na pikach i treflach

3

15-17 PC, układ 5-4(5) na pikach i karach

3

3


12-14 PC, 5 pików i fit kierowy

15-17 PC, 6 pików3BA

kontrakt

4

kontrakt

4

12-14 PC, kontrakt na 7-kartowym kolorze
 1. LICYTACJA PO OTWARCIU 1BA

Odpowiedzi na otwarcie 1BA

 1. 2 Stayman - pytanie o starszą czwórkę, od 8PC, pytający musi posiadać co najmniej

jedną starszą czwórkę

 1. 2 teksas (transfer) na kiery - co najmniej 5-kartowy kolor kierowy, nawet od 0 PC

 2. 2 teksas (transfer) na piki - co najmniej 5-kartowy kolor pikowy, nawet od 0 PC

d) 2 teksas na co najmniej 6-kartowy kolor treflowy, nawet od 0 PC

 1. 2BA 8-9 PC, inwit do 3BA

 2. 3 teksas na co najmniej 6-kartowy kolor karowy, nawet od 0 PC

 3. 3BA kontrakt 9-15 PC, skład zrównoważony bez starszej czwórki

 4. 4 Gerber - pytanie o asy bez uzgodnionego koloru


Dalsza licytacja po otwarciu 1BA i pytaniu 2 ( Stayman)

N

S

1BA

2

2

brak starszej czwórki

2

czwórka kier, nie wyklucza czwórki pik

2

czwórka pik, wyklucza czwórkę kier


Dalsza licytacja po otwarciu 1BA, pytaniu 2 i odpowiedzi 2

N

S

1BA

2

2

2BA - ok. 8-9 PC, inwit do 3BA
3 - kolor 5-kartowy, forsuje
3 - kolor 5-kartowy, forsuje
3BA - kontrakt, 9-14 PC


Dalsza licytacja po otwarciu 1BA i teksasie 2

N

S

1BA

2

2(automatyczne)

2 - 5 kierów i 4 piki, forsuje
2BA - 5 kierów, ok. 8-9 PC, inwit do 3BA lub do 4
3 - 5 kierów i 4(5)-kartowy kolor treflowy, forsuje
3 - 5 kierów i 4(5)-kartowy kolor karowy, forsuje
3 - 6 kierów, ok. 7-8 PC, inwit do 4
3BA - wybierz końcówkę: 3BA lub 4
4 - kontrakt na kolorze co najmniej 6-kartowym
4 - Gerber - pytanie o liczbę asów na uzgodnionych kierach


Dalsza licytacja po otwarciu 1BA i teksasie 2

N

S

1BA

2

2(automatyczne)

2BA - 5 pików, ok. 8-9 PC, inwit do 3BA lub do 4
3 - 5 pików i 4(5)-kartowy kolor treflowy, forsuje
3 - 5 pików i 4(5)-kartowy kolor karowy, forsuje
3 - 5 pików i 4 kiery, forsuje
3 - 6 pików, ok. 7-8 PC, inwit do 4
3BA - wybierz końcówkę: 3BA lub 4
4 - wybierz końcówkę: 4 lub 4 (układ 5-5 na kolorach starszych)
4 - kontrakt na kolorze co najmniej 6-kartowym
4 - Gerber - pytanie o liczbę asów na uzgodnionych pikach
 1. LICYTACJA PO OTWARCIU 2 (ACOL)

Odpowiedzi na otwarcie 2(wymaga alertowania)

 1. 2 brak trzech kontroli (As-2 kontrole, król-jedna kontrol) (wymaga alertowania)

 2. 2 3 kontrole, 4 kiery

 3. 2 3 kontrole, 4 piki

 4. 2BA 3 kontrole, brak starszej czwórki i młodszej piątki

 5. 3 3 kontrole, 5 trefli

 6. 3 3 kontrole, 5 kar

 7. 3 3 kontrole, 5 kierów

 8. 3 3 kontrole, 5 pików


Dalsza licytacja po otwarciu 2 i negacie 2

N

S

2

2

odpowiedzi:
2

2


2BA

4 kiery

4 piki


brak starszej czwórki i młodszej piątki (skład zrównoważony od 25 PC), odpowiadający licytuje dalej Stayman i teksasy

3

5 trefli

3

5 kar

3

5 kierów

3 5 pików

3BA kontrakt


VIII. LICYTACJA PO OTWARCIU 2

N

S

2

2 - pytanie o krótkość, od 12 PC

odpowiedzi:
2BA

krótkość pik

3

krótkość trefl

3

krótkość karo

3

brak krótkości

UWAGA - wszystkie pytania i odpowiedzi wymagają alertowania!
IX. LICYTACJA PO OTWARCIU 2

N

S

2

2BA - pytanie o krótkość, od 12 PC

odpowiedzi:
3

krótkość trefl

3

krótkość karo

3

krótkość kier

3

brak krótkości

UWAGA - wszystkie pytania i odpowiedzi wymagają alertowania!
X. LICYTACJA PO OTWARCIU 2BA

Odpowiedzi na otwarcie 2BA

3 Stayman - pytanie o starszą czwórkę, od 3PC, pytający musi posiadać co najmniej

jedną starszą czwórkę

3 teksas (transfer) na kiery - co najmniej 5-kartowy kolor kierowy, nawet od 0 PC

3 teksas (transfer) na piki - co najmniej 5-kartowy kolor pikowy, nawet od 0 PC

3 teksas na co najmniej 6-kartowy kolor treflowy, nawet od 0 PC

4 teksas na co najmniej 6-kartowy kolor karowy, nawet od 0 PC

3BA kontrakt, od 3-4 PC, skład zrównoważony bez starszej czwórki

4 Gerber - pytanie o asy bez uzgodnionego koloru

XI. LICYTACJA PO OTWARCIU 3BA

a)pas gdy posiadamy zatrzymania w pozostałych kolorach i dojście blotką do koloru partnera

b)4, 5 licytacja do koloru partnera, partner pasuje z treflami a znosi w 4 lub 5 jeśli ma kara

c) 4, 4 naturalne i nie forsujące na kolorze 7(6)-kartowym
XII. GERBER - pytanie o asy bez uzgodnionego koloru

N

S

1BA

4 - pytanie o asy

odpowiedzi:
4

0 asów

4

1 as

4

2 asy i 0 króli

4BA

2 asy i 1 król

5

2 asy i 2 króle

5

2 asy i 3 króle

Po odpowiedzi 4 lub 4 następny kolor na tej wysokości jest pytaniem o liczbę króli (odpowiedzi są szczeblami) np.:

N

S

1BA

4 - pytanie o asy

4(1 as)

4 - pytanie o króle

odpowiedzi:
4BA

0 króli

5

1 król

5

2 króle

5

3 króle

5

4 króle

XIII. BLACKWOOD

(jest to pytanie o liczbę wartości (4 asy + król atu) przy uzgodnionym kolorze)
Przykładowe sekwencje:

N

S
N

S

1

4BA
1

1


3

4BA
N

S
N

S

1BA

2
1

1

2

4BA
3

4BA

We wszystkich przykładach 4BA jest pytaniem o wartości, w których kolorem atutowym jest ostatni licytowany przez partnera kolor.

Odpowiedzi na konwencję Blacwooda:5

0 lub 3 wartości z pięciu

5

1 lub 4 wartości z pięciu

5

2 wartości z pięciu bez damy atu

5

2 wartości z pięciu z damą atu ale bez bocznego króla

5BA

2 wartości z pięciu z damą atu i 1 boczny król

6

2 wartości z pięciu z damą atu i 2 boczne króle

6

2 wartości z pięciu z damą atu i 3 boczne króle

HOYT (pytanie o króle)

Po odpowiedzi 5 lub 5 następny kolor na tej wysokości poza kolorem atutowym jest pytaniem o liczbę króli (odpowiedzi są szczeblami) np.:

N

S

1

1

3

4BA

5

5 - do pasa, rezygnacja ze szlemika
5 - pytanie o króle

Przykład konwencji HOYT:N

S

1

4BA

5

5 - pytanie o króle

odpowiedzi:
5BA

0 króli

6

1 król

6

2 króle

6

3 króle


LICYTACJA DWUSTRONNA
LICYTACJA PO INTERWENCJI
XIV. LICYTACJA PO KONTRZE WYWOŁAWCZEJ PRZECIWNIKA

NA OTWARCIE PARTNERA 1 1. po otwarciu partnera 1 i kontrze przeciwnika nasz pas jest negatem (0-6 PC) z trzema treflami

 2. po otwarciu partnera 1 i kontrze przeciwnika 1 jest negatem (0-6 PC) bez trzech trefli

 3. po otwarciu partnera 1 i kontrze przeciwnika , wszystkie pozostałe odpowiedzi oznaczają to samo co bez interwencji

XV. LICYTACJA PO KONTRZE WYWOŁAWCZEJ PRZECIWNIKA

NA OTWARCIE PARTNERA 1, 1 LUB 1


 1. pas 0-6 PC

 2. wszystkie odpowiedzi na wysokości jeden oraz dwa z przeskokiem oznaczają to samo co odpowiedzi bez interwencji, natomiast na wysokości dwa bez przeskoku są naturalne i nie forsujące w sile 7-10 PC

 3. rekontra - od 10 PC (próba złapania przeciwników na kontrakt z kontrą)

XVI. LICYTACJA PO KONTRZE WYWOŁAWCZEJ PRZECIWNIKA

NA OTWARCIE PARTNERA 1BA


 1. pas 0-7 PC

 2. odpowiedzi na wysokości dwa są naturalne i nie forsują (nie obowiązują Stayman i teksasy)

 3. rekontra od 8 PC (próba złapania przeciwników na kontrakt z kontrą lub nasz z rekontrą)

 4. skok kolorem na wysokość trzy forsuje do końcówki od 8 PC i oznacza kolor 5-kartowy

XVII. LICYTACJA PO INTERWENCJI PRZECIWNIKA KOLOREM 1. odpowiedzi na wysokości jeden oznaczają to samo co bez interwencji

 2. kolor przeciwnika forsuje (od 12 PC) i w pierwszym czytaniu jest pytaniem o zatrzymanie w kolorze przeciwnika

N

E

S
1

1

1

4-5kierów, od 7 PC , forsuje na jedno okrążenie1

4-5pików, od 7 PC , forsuje na jedno okrążenie1BA

7-9 PC, bez starszej czwórki, zatrzymanie w kolorze przeciwnika, nie forsuje2

kolor przeciwnika2BA

inwit do 3BA z zatrzymaniem w karach

 1. kontra „SPUTNIK”

N

E

S
1/1

1

ktr.

kontra „sputnik”, czwórka kier od 7PC, forsuje na jedno okrążenie

d)kontra z pikami

N

E

S
1/1

1

ktr.

1


czwórka pik od 7PC, forsuje na jedno okrążenie

5-6 pików od 7PC, forsuje na jedno okrążenieXVIII. WYWIAD BEZATUTOWY

Wywiad bezatutowy jest odzywką w kolor licytowany przez przeciwnika w celu sprawdzenia, czy partner posiada zatrzymanie w tym kolorze.

Przykład:

N

E

S
1

1

2

(wywiad)

odpowiedzi:

N

E

S

W

1

1

2

pas

2BA

zatrzymanie w pikach

3

5 kar i 4-5 trefli i brak zatrzymania w pikach

3

5 kar i brak zatrzymania w pikach

3

6 kar, 15 - 17 PC i krótkość w kolorze przeciwnika

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna