Systemu transportowego warszawyPobieranie 2.71 Mb.
Strona11/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34

2.6.7Układ drogowo – uliczny


Sieć drogowo – uliczna.

Sieć drogowa Warszawy ma długość 2837 km, w tym dróg publicznych jest 2511 km, a wewnętrznych (głównie w administracji spółdzielni mieszkaniowych i zakładach pracy) 326 km.

Podział sieci drogowo - ulicznej według kategorii przedstawia się następująco:


 1. Drogi krajowe i wojewódzkie, które powinny realizować głównie powiązania krajowe i regionalne, stanowią łącznie ok. 9,8% długości sieci publicznej, w tym:

  • dróg krajowych jest 106,4 km (4,2%),

  • a dróg wojewódzkich jest 141,5 km (5,6%).

 2. Drogi powiatowe, realizujące powiązania dzielnicowe i międzydzielnicowe stanowią łącznie ok. 22,2% - 556,1 km.

 3. Drogi gminne, służące powiązaniom lokalnym stanowią łącznie ok. 68,0% - 1707,3 km

Większość podstawowych arterii stanowiących kontynuację wlotów dróg międzynarodowych i krajowych zbiegających się w Warszawie (7 ciągów południkowych i 6 równoleżnikowych związanych z mostami) przebiega przez strefę śródmiejską. Planowane od dawna obwodnice zrealizowano tylko częściowo.

Gęstość sieci ulicznej jest zadowalająca, jednak podstawowym problem jest jednak niedorozwój tras wyższej klasy w obszarze otaczającym obszar centralny. Podział układu drogowego na klasy przedstawia się następująco: • drogi klas najwyższych, czyli główne ruchu przyspieszonego i główne (drogi ekspresowe formalnie w Warszawie nie występują) stanowią łącznie 12,2% długości sieci, w tym:

 • główne ruchu przyspieszonego (GP) – 138,4 km,

 • główne (G) – 205,9 km,

 • zbiorcze (Z) stanowią 10,5% długości sieci, co wynosi 298,3 km,

 • lokalne i dojazdowe stanowią 77,3% długości sieci, co wynosi 2194,1km.

Drogi, posiadające po 3 pasy ruchu w każdym kierunku (przekroje 2/3 i 1/6), mają 159 km długości (5,6 % sieci publicznej), a drogi o 2 pasach ruchu w każdym kierunku (przekroje 2/2 i 1/4) – 125 km (4,4 % sieci publicznej).

W Warszawie funkcjonuje 7 mostów drogowych.Charakterystyka stanu sieci drogowo - ulicznej w Warszawie

Stan techniczny sieci drogowej w Warszawie jest bardzo zły. Wg „Raportu o stanie technicznym ulic Warszawy” (Instytut Badawczy Dróg i Mostów – wrzesień 2003): • 49,2% ulic wymaga wymiany lub wzmocnienia całej podbudowy,

 • 32,4% jezdni wymaga wymiany warstw bitumicznych,

 • a tylko12,4% jezdni nie wymaga napraw.

Szacuje się, że remont dróg kosztowałby ok. 1,8 mld zł.

Wiadukty w ciągach 12 warszawskich ulic, budowane w latach 60., 70. i 80. są w bardzo złym stanie technicznym. Praktycznie większość z nich wymaga wymiany, a jej koszt szacowany jest na kwotę ok. 500 mln zł. W równie złym stanie jest też większość warszawskich kładek dla pieszych.Wielkości ruchu

Obciążenie sieci drogowej ruchem stale wzrasta. Ocenia się, że przyrost natężenia ruchu drogowego na sieci ulic w Warszawie od roku 1996 do chwili obecnej utrzymuje się na poziomie 6-7% w skali rocznej. Najbardziej niekorzystne warunki ruchu, gdzie stosunek natężenia do przepustowości w godzinach szczytu przekracza 0,75 i często dochodzi do jej granicy, występują na większości wlotów do Warszawy, oraz na większości mostów (most Grota-Roweckiego, Śląsko-Dąbrowski, Poniatowskiego, Łazienkowski).

Największe natężenia ruchu odnotowywane są na Moście Grota-Roweckiego oraz Łazienkowskim. Łącznie odbywa się na nich ok. 54% ruchu pojazdów (Tabl. 25). Stosunkowo najmniejsze obciążenie ruchem samochodowym wykazują mosty położone w strefie śródmiejskiej (Śląsko Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego).

Tabl. 25. Natężenia ruchu na poszczególnych mostach [poj/doba].Most

Natężenie ruchu na moście [poj/dobę]

Udział [%]

Natężenie ruchu w grupie mostów [poj/dobę]

Udział [%]

Do Centrum

Od Centrum

Razem

Do Centrum

Od Centrum

Razem

Grota-Roweckiego

73 036

71 317

144 353

29%

85 645

89 560

175 205

35.7%

Gdański

12 609

18 243

30 852

6%

Śląsko-Dąbrowski

29 633

22 816

52 449

11%

71 033

63 400

134 433

27.4%

Świętokrzyski

14 920

15 139

30 059

6%

Poniatowskiego

26 480

25 445

51 925

11%

Łazienkowski

63 369

57 992

121 361

25%

95 487

85 822

181 309

36.9%

Siekierkowski

32 118

27 830

59 948

12%

Razem

252 165

238 782

490 947

100%

252 165

238 782

490 947

100%

Natężenia ruchu na głównych wlotach do Warszawy w roku 2005 (wg pomiarów WBR 2005) wynoszą:

 • E77 (nr 7,8), wlot południowy (Al.Krakowska) – ok. 74 tys. poj./dobę/przekrój,

 • E30 (nr 2), wlot wschodni (ul. B.Czecha) – ok. 61 tys. poj./dobę/przekrój,

 • Nr 79 (ul. Puławska) – ok. 59 tys. poj./dobę/przekrój,

 • E77 (nr 7), wlot północny (ul. Pułkowa) – ok. 58 tys. poj./dobę/przekrój,

 • Nr 719 Al. Jerozolimskie) – ok. 58 tys. poj./dobę/przekrój,

 • E30 (nr 2), wlot zachodni (ul. Połczyńska) – ok. 45 tys/ poj./dobę/przekrój,

 • E67 (nr 8) (Trasa Toruńska) – ok. 35 tys. poj./dobę/przekrój.

 • Nr 61 (ul. Modlińska) – ok. 35 tys. poj./dobę/przekrój.

Poza mostami i głównymi wlotami do Warszawy, największe natężenia ruchu występują na następujących odcinkach ulic (dane wg WBR 2005):

 • Al. Prymasa Tysiąclecia – ok. 110 tys. poj./dobę/przekrój (odcinek Bema – Al. Jerozolimskie),

 • Al. Stanów Zjednoczonych – ok. 94 tys. poj./dobę/przekrój (odcinek Międzynarodowa – Kinowa),

 • Trasa AK – ok. 92 tys. poj./dobę/przekrój (odcinek Marymoncka – Broniewskiego),

 • Wybrzeże Kościuszkowskie – ok. 86 tys. poj./dobę/przekrój (odcinek Tamka – Jaracza),

 • Wybrzeże Gdyńskie – ok. 82 tys. poj./dobę/przekrój (odcinek Most Gdański – Krajewskiego),

 • Al. Jana Pawła II – ok. 78 tys. poj./dobę/przekrój (odcinek Chmielna – Al. Jerozolimskie),

 • Al. Niepodległości – ok. 78 tys. poj./dobę/przekrój (odcinek Wawelska – Leszowa),

 • Sikorskiego – ok. 77 tys./dobę/przekrój (odcinek Czarnomorska – Al. Sikorskiego),

 • Czerniakowska – ok. 70 tys./dobę/przekrój (odcinek Łazienkowska – Szwoleżerów),

 • Ostrobramska – ok. 74 tys. poj./dobę/przekrój (odcinek Rodziewiczówny – Płowiecka).

Bardzo duże obciążenie ruchem przepraw mostowych, bardzo duże i duże natężenia ruchu na podstawowych ciągach ulic, w tym prowadzących do centrum miasta, oraz pogarszające się warunki ruchu wskazują, że podstawowym problemem układu drogowego Warszawy jest brak ciągów obwodowych. Planowane od dawna trasy obwodowe zrealizowano tylko częściowo. Większość podstawowych arterii, stanowiących kontynuację wlotów dróg międzynarodowych i krajowych, przebiega przez strefę śródmiejską. Brak obwodnic powoduje przeciążenie układu drogowego ruchem w tym tras prowadzących do obszaru centralnego.

Problemem jest także brak hierarchizacji układu ulicznego, co powoduje, że wiele tras przebiegających przez tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej, obsługuje równocześnie ruch międzynarodowy, krajowy, regionalny oraz lokalny. W ostatnim okresie szybko przybywa odcinków i skrzyżowań zatłoczonych do granic przepustowości oraz wydłuża się czas tego zatłoczenia.Zarządzanie drogami

Zadania w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych oraz zarządzania nimi finansowane są przez: • ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych,

 • samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,

 • samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych,

 • samorząd gminny w odniesieniu do dróg gminnych.

W obecnej sytuacji prawnej Prezydent m. st. Warszawy, na mocy ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r,. zarządza warszawskimi drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi. Prezydentowi podlega pod względem organizacyjnym i finansowym Zarząd Dróg Miejskich (ZDM).

Do zadań ZDM należy utrzymanie i remontowanie istniejących ulic, a także projektowanie i budowa nowych arterii. Większość remontów i inwestycji wykonują firmy wyłaniane w przetargach. ZDM pełni wtedy obowiązki inwestora i odpowiada za odbiory techniczne inwestycji. Drobne naprawy wykonywane są w ramach zadań własnych wydziałów drogowych Zarządu Dróg Miejskich.

W Warszawie nie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania infrastrukturą drogową. Utrudnia to właściwe utrzymanie bieżące dróg oraz planowanie remontów i modernizacji.Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna