Systemu transportowego warszawy


Nakłady finansowe na transportPobieranie 2.71 Mb.
Strona17/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34

2.6.15Nakłady finansowe na transport


Wydatki na system transportowy

Wydatki na system transportowy w roku 2005 określa Uchwała Nr XLVI/1126/2005Rady m. st. Warszawy z dnia 10.02.2005 w sprawie budżetu m st. Warszawy na 2005 rok.

Przy planowanych dochodach w wysokości 7 260 463 710 zł, całkowite planowane wydatki wyniosą 8 223 141122 zł. Na transport i łączność przeznaczono 2 329 151 502 zł, co stanowi 28,3% planowanych wydatków.

Z planowanych w budżecie miasta wydatków na transport i łączność, wydatki na inwestycje stanowią 28,8%, natomiast wydatki bieżące 63,3%. Szczegółowe zestawienie wydatków zaplanowanych na transport i łączność przedstawiono w Tabl. 31.

Wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym stanowią 62,5% wydatków na transport i łączność.

Tabl. 31. Struktura procentowa wydatków na system transportowy Warszawy w roku 2005Lp.

Wyszczególnienie

Plan wydatków na 2005 r. [zł]

Udział[%]

Transport i łączność:

2 329 151 502

100,0%

w tym:

1

Lokalny transport zbiorowy

1 455 476 010

62,5%

2

Drogi publiczne krajowe

79 386 000

3,4%

3

Drogi publiczne wojewódzkie

177 131 070

7,6%

4

Drogi publiczne powiatowe

87 285 440

3,8%

5

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

343 323 220

14,7%

6

Drogi publiczne gminne

163 699 762

7%

7

Drogi wewnętrzne

1 195 000

0,1%

8

Pozostała działalność

21 655 000

0,9%

Inwestycje transportowe

W budżecie Warszawy na rok 2005 na inwestycje ogólnomiejskie przeznaczono 996 689 841 zł, w tym na transport i łączność 670 962 120 zł (co stanowi 67,3% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Jak przedstawiono w Tabl. 32 około 95,5% stanowią nakłady na inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych (640 824 920). Na dokończenie tych inwestycji potrzeba będzie w latach następnych jeszcze 595 928 080 zł. Na inwestycje rozpoczynane w roku 2004 przeznaczono niecałe 2% nakładów (10 891 600 zł). Strukturę nakładów na ogólnomiejskie zadania inwestycyjne w Warszawie przedstawiono w .

Tabl. 32. Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu m.st. WarszawyLp

Wyszczególnienie

Zadania inwestycyjne w roku 2005 [zł]

Udział[%]

1

Zadania kontynuowane niekończone w 2004 r.

601 282 951

89,6%

3

Zadania kontynuowane kończone w 2004 r.

39 542 969

5,9%

2

Zadania rozpoczynane w 2004 r.

10 891 600

1,6%

4

Zakupy inwestycyjne

19 245 600

2,9%

Tabl. 33. Struktura nakładów na ogólnomiejskie zadania inwestycyjne w Warszawie w 2005r.Lp

Wyszczególnienie

Nakłady [zł]

Udział [%]

Transport i łączność:

670 962 120

100%

w tym:

1

Lokalny transport zbiorowy

325 438 010

48,5%

2

Drogi publiczne krajowe

78 986 000

11,8%

3

Drogi publiczne wojewódzkie

177 131 070

26,4%

4

Drogi publiczne powiatowe

64 481 440

9,6%

5

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

14 925 600

2,2%

6

Pozostała działalność

10 000 000

1,5%

Inwestycje miejskie związane z lokalnym transportem zbiorowym stanowią 48,5 % planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z transportem i łącznością. Większość środków przeznaczonych na nie pochodzi ze środków własnych m. st. Warszawy, bo aż 91,3% (297 002 000). Pozostałe 8,7% (928 436 010) pochodzi z budżetu państwa.

W inwestycjach związanych z lokalnym transportem zbiorowym, w roku 2005 największą pozycję stanowiła kontynuacja budowy oraz prace modernizacyjne I linii metra – 87,1 % (283 436 010 zł, w tym 255 000 000 zł – 90% stanowią środki własne miasta) Wydatki na budowę przejścia podziemnego łączącego stację metra „Dworzec Gdański” i Stacją PKP Warszawa Gdańska oraz prace przygotowawcze dla II i III linii metra pochłonąć miały kolejne 2,5% wydatków inwestycyjnych na transport zbiorowy ( 7 997 000 zł).

Na inwestycje związane z komunikacją autobusową i tramwajową przeznaczono niecałe 2% nakładów inwestycyjnych na transport zbiorowy, co stanowiło kwotę 6 400 000 zł. Na budowę parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź”, budowę parkingu podziemnego w rejonie stacji metra Pl. Wilsona oraz budowę węzła komunikacyjnego Młociny przeznaczono 8,5% nakładów inwestycyjnych (27 605 000 zł).

Taka struktura nakładów na inwestycje w lokalnym transporcie zbiorowym oznacza, że na komunikację autobusową i tramwajową, obsługująca około 90% przejazdów w komunikacji miejskiej jest przeznaczanych jedynie ok. 2% nakładów na inwestycje.

Z inwestycji ogólnomiejskich związanych z systemem drogowym, najwięcej wydatków inwestycyjnych jest przeznaczanych na drogi wojewódzkie – 26,4%. Największą inwestycją jest kontynuacja budowy Trasy Siekierkowskiej na którą przeznaczono 107 855 560 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na układ drogowo – uliczny: • ok. 94.5% przeznaczono na modernizacje i rozbudowę ulic,

 • 1,5% na Zintegrowany System Zarządzania Ruchem,

 • 1,3% na budowę sygnalizacji świetlnych,

 • 1,3% na płatne parkowanie,

 • 0,8% na budowę ekranów dźwiękoszczelnych,

 • 0,5% modernizacje przejść dla pieszych,

 • 0,06% na drogi rowerowe,

 • 0,04% na koncepcje usprawnienia ruchu w rejonie Ronda „Radosław”.

Zestawienie miejskich zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy w dziedzinie transportu i łączności planowanych na rok 2005 przedstawiono w tabl. 34.

Tabl. 34. Zestawienie zadań inwestycyjnych przeznaczonych na transport i łączność w Warszawie w 2005 r.L.p

Nazwa inwestycji

Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję

Termin

rozpoczęcia - zakończenia

Planowane wydatki na 2005 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

670 962 120


LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

325 438 010

zadania kontynuowane kończone w 2005 r.

12 697 000

1

Rozbudowa pętli autobusowej "Targówek"

768 404

2004 - 2005

700 000

2

Budowa II i III linii metra - prace przygotowawcze

8 541 443

2002 - 2005

2 997 000

3

Budowa parkingu podziemnego w rejonie stacji metra "Plac Wilsona"

9 000 000

2004 - 2005

9 000 000

zadania kontynuowane niekończone w 2005 r.

307 041 010

4

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)

34 090 263

2004 - 2006

7 000 000

5

Budowa I linii metra

3 462 113 923

1983 - 2007

278 436 010

6

a. odcinek do stacji A19 "Marymont"

2 710 225 595

1983 - 2006

104 436 010

7

b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi

751 888 328

2004 - 2007

174 000 000

8

Budowa węzła komunikacyjnego "MŁOCINY"

124 512 114

2004 - 2007

11 605 000

9

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa – Gdańska

78 314 227

2004 - 2006

5 000 000

10

Inwestycje modernizacyjne I linii metra

31 409 862

1997 - 2005

5 000 000

zadania rozpoczynane w 2005 r.

1 700 000

11

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Zarządu Transportu Miejskiego

150 000

2005 2005

150 000

12

Budowa przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania Al. Solidarności i ul. Andersa - II etap - prace przygotowawcze

1 000 000

2005 2005

1 000 000

13

Budowa pętli autobusowej "Stegny"

3 500 000

2005 2006

250 000

14

Budowa pętli autobusowej "Włościańska"

5 000 000

2005 2006

300 000

zakupy inwestycyjne

4 000 000

15

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego

4 000 000

2005 2005

4 000 000

DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

78 986 000

zadania kontynuowane kończone w 2005 r.

7 470 000

16

Modernizacja wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ul. Płowieckiej

15 672 836

2003 2005

4 670 000

17

Przebudowa Wisłostrady w rejonie Klubu Sportowego "Spójnia Warszawa"

1 048 605

2004 2005

1 000 000

18

Rozbiórki wiaduktów w Trasie Toruńskiej

3 600 000

2004 2005

1 800 000

zadania kontynuowane niekończone w 2005 r.

69 916 000

19

Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:

201 384 000

2001 2008

49 716 000

20

b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa

57 000 000

2001 2008

5 700 000

21

c. zadanie IV a - odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP

61 572 000

2004 2006

35 516 000

22

d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

82 812 000

2004 2008

8 500 000

23

Modernizacja ciągu ulic: Witosa - Sikorskiego - Rzymowskiego

300 000 000

2002 2009

5 000 000

24

Budowa kładki dla pieszych nad Trasą Toruńską na wysokości ul. Św. Wincentego

3 500 000

2004 2006

200 000

25

Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej

100 000 000

2004 2007

15 000 000

zadania rozpoczynane w 2005 r.

1 600 000

26

Modernizacja ul. Wybrzeże Helskie
od ul. Kłopotowskiego do ul. Starzyńskiego - prace przygotowawcze

500 000

2005 2005

500 000

27

Koncepcja budowy Traktu Nadwiślańskiego

500 000

2005 2005

500 000

28

Budowa kładki dla pieszych nad ul. Pułkową w rejonie ul. Farysa - prace przygotowawcze

300 000

2005 2005

300 000

29

Budowa kładki dla pieszych nad ul. Kolejową (ul. Pułkową) na granicy miasta - prace przygotowawcze

300 000

2005 2005

300 000

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

177 131 070

zadania kontynuowane kończone w 2005 r.

8 210 000

30

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia

1 248 125

2004 2005

1 210 000

31

Modernizacja tunelu drogowego i pieszego w trasie W-Z wraz z wymianą schodów ruchomych

13 092 175

2004 2005

6 000 000

32

Przebudowa schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskie - Chałubińskiego

1 000 000

2004 2005

1 000 000

zadania kontynuowane niekończone w 2005 r.

167 821 070

33

Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:

1 601 836 000

1995 2007

107 855 560

34

a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej

1 298 336 000

1995 2006

57 041 560

35

b. odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej

130 500 000

2004 2006

40 814 000

36

c. odcinek II C węzeł Marsa - Ostrobramska

173 000 000

2004 2007

10 000 000

37

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego

4 850 000

2004 2006

1 500 000

38

Budowa Trasy Mostu Północnego

550 000 000

2002 2009

10 073 000

39

Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. Młynarska - granica miasta

108 000 000

1999 2006

11 200 000

40

Modernizacja Ronda Starzyńskiego

101 519 330

2001 2007

32 292 510

41

Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta

259 000 000

2004 2009

4 500 000

42

Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. od granicy robót związanych z przebudową Al. Jerozolimskich do skrzyżowania z ulicami Chrobrego - Ryżowa - Solipska

4 300 000

2004 2006

400 000

Zadania rozpoczynane w 2005 r.

1 100 000

43

Budowa wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek - prace przygotowawcze

1 000 000

2005 2005

1 000 000

44

Koncepcja usprawnienia ruchu w rejonie Ronda "Radosława"

100 000

2005 2005

100 000

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

64 481 440

zadania kontynuowane kończone w 2005 r.

12 039 840

45

Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer – Falenica

8 900 000

2004 2006

6 000 000

46

Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Żelaznej

9 800 000

2004 2005

3 348 440

47

Budowa ciągu ulic: 17-go Stycznia-Cybernetyki - prace przygotowawcze

672 000

2002 2005

500 000

48

Przebudowa estakady Ł31 w Trasie Łazienkowskiej

1 500 000

2004 2005

1 341 400

49

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żegańska – Pożarskiego

1 307 515

2004 2005

850 000

zadania kontynuowane niekończone w 2005 r.

46 150 000

50

Budowa ul. Wołoskiej na odc. Rostafińskich – Cybernetyki

109 000 000

2000 2006

19 000 000

51

Przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odc. od Trasy Siekierkowskiej do ul. Fieldorfa

8 200 000

2004 2006

500 000

52

Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. Sobieskiego - Dolina Służewiecka

15 500 000

2003 2006

700 000

53

Przebudowa ul. Andersa wraz z budową nowych wiaduktów nad torami PKP i ulicą Słomińskiego

83 000 000

2002 2008

700 000

54

Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzymińska (Nowo-Zabraniecka – Nowo-Rzeczna)

42 351 864

1997 2006

600 000

55

Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików etap I,II,III

52 000 000

1996 2009

2 100 000

56

Przebudowa ul. Poleczki na odc. Puławska – Osmańska

45 000 000

2004 2006

19 600 000

57

Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. ul. Aluzyjna - granica miasta

26 500 000

2004 2007

500 000

58

Modernizacja odcinka ul. Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła

11 000 000

2002 2006

450 000

59

Przebudowa ul. Elbląskiej

4 500 000

2004 2006

2 000 000

zadania rozpoczynane w 2005 r.

6 291 600

60

Przebudowa estakady Ł32 w Trasie Łazienkowskiej

1 341 600

2005 2005

1 341 600

61

Budowa ul. Sobieskiego od Al. Wilanowskiej do Świątyni Opatrzności Bożej

10 000 000

2005 2006

1 000 000

62

Modernizacja wiaduktu i mostu nad kanałem Żerańskim w ciągu ulicy Modlińskiej - prace przygotowawcze

250 000

2005 2005

250 000

63

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. Połczyńska- Sternicza

2 500 000

2005 2006

1 800 000

64

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej - prace przygotowawcze

100 000

2005 2005

100 000

65

Przebudowa ul. Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do przejazdu kolejowego - prace przygotowawcze

150 000

2005 2005

150 000

66

Przebudowa ul. Trakt Lubelski - prace przygotowawcze

500 000

2005 2005

500 000

67

Ul. Nowo-Lazurowa na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich - prace przygotowawcze

500 000

2005 2005

500 000

68

Przebudowa ul. Deotymy

3 000 000

2005 2006

300 000

69

Przebudowa skrzyżowania ulic Olbrachta - Redutowa - prace projektowe

300 000

2005 2005

300 000

70

Modernizacja ul. Mehoffera na odcinku ul. Książkowa w kierunku skrzyżowania z ul. Myśliborską - dokumentacja

50 000

2005 2005

50 000

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

14 925 600

zadania kontynuowane kończone w 2005 r.

4 480 000

71

Budowa sygnalizacji świetlnych

7 622 870

2004 2005

4 480 000

zadania kontynuowane niekończone w 2005 r.

5 000 000

72

Zintegrowany system zarządzania ruchem

80 032 000

2004 2007

5 000 000

zadania rozpoczynane w 2005 r.

200 000

73

Budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja

200 000

2005 2005

200 000

zakupy inwestycyjne

5 245 600

74

Zakup urządzeń związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie

12 736 800

2004 2006

4 245 600

75

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich

1 000 000

2005 2005

1 000 000

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10 000 000

zakupy inwestycyjne

10 000 000

76

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg

10 000 000

2005 2005

10 000 000

Dodatkowo środki finansowe na funkcjonowanie i rozwój systemu transportowego wydatkowane są przez spółki (Tramwaje Warszawskiej Sp. z o.o., SKM Sp. z o.o oraz MZA Sp. z o. o) będące w 100% własnością miasta. Zestawienie środków finansowych wydatkowanych w roku 2005 przedstawiono w Tabl. 35.

Tabl. 35. Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na funkcjonowanie systemu transportowego wydatkowanych przez spółki miejskie w roku 2005*

Jednostka

Środki przeznaczone na nowe inwestycje infrastrukturalne

Środki przeznaczone na modernizacje i remonty w tym taboru

Środki przeznaczone na zakup taboru

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

39 441 867 zł

182 318 330 zł

w tym taboru:

94 645 871 zł


6 952 500 zł

Metro Sp. z .o.

--------------------

4 379 907 zł

w tym taboru:

3 972 903 zł


47 595 060 zł

SKM Sp z o.o

--------------------

-----------------------

39 697 000 zł

MZA Sp. z o.o

--------------------

8 106 573 zł

w tym taboru:

6 874 039 zł


23 071 800 zł

* zestawienie obejmuje główne elementy

2.6.16Silne i słabe strony systemu transportowego

Wyniki analiz przedstawionych w diagnozie systemu transportowego miasta stanowiły podstawę końcowej oceny stanu i perspektyw rozwojowych według schematu SWOT (Silne i słabe punkty systemu, szanse rozwojowe i zagrożenia).SILNE STRONY:

 1. Fakt uchwalenia i realizowania od 1995 roku polityki transportowej dla Warszawy wg zasady zrównoważonego rozwoju systemu transportowego.

 2. Dobrze rozwinięta sieć wewnątrzmiejskiego transportu publicznego w Warszawie (metro, tramwaj, autobus) o następujących zaletach:

  • duża gęstość sieci; w promieniu 500 m od najbliższego przystanku mieszka 98% populacji;

  • rozwinięta sieć komunikacji szynowej (bogata sieć tras tramwajowych z dużym udziałem torowisk wydzielonych z jezdni, oraz rozwijane metro); w promieniu 500m od najbliższego przystanku transportu szynowego mieszka 53 % mieszkańców Warszawy, a uwzględniając przystanki kolejowe 56 % mieszkańców.

 3. Znaczący udział transportu zbiorowego w obsłudze podróży wewnątrz miasta.

 4. Podejmowane działania modernizacyjne w zakresie komunikacji tramwajowej (Al. Jerozolimskie, planowane Al. Jana Pawła II, al. Solidarności)

 5. Rozdzielenie funkcji zarządzającego transportem zbiorowym od funkcji przewoźnika.

 6. Rozwinięty węzeł kolejowy obsługujący aglomerację:

 • 7 linii promienistych obsługujących korytarze zabudowy w strefie podmiejskiej,

 • czterotorowa kolejowa linia średnicowa przechodząca przez centrum miasta w tunelu,

 • dwa mosty kolejowe przez Wisłę z rezerwami przepustowości.

 1. Czytelny układ drogowy – prostokątny w strefie śródmiejskiej i promienisty poza tym obszarem. W ostatnim czasie zrealizowano dwa mosty, które pozwoliły na znaczną poprawę warunków ruchu przez Wisłę.

 2. Stosunkowo szerokie pasy komunikacyjne w istniejącej zabudowie, w tym głównych arterii śródmiejskich.

 3. Zachowywanie rezerw pod rozbudowę infrastruktury drogowo- ulicznej.

 4. Bliskie sąsiedztwo portu lotniczego obsługującego aglomerację.

 5. System płatnego parkowania w centralnym obszarze.

 6. Rozwijana sieć dróg rowerowych.

 7. Postęp w dostosowywaniu infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

SŁABE STRONY:

 1. Ograniczony zakres realizacji uchwalonej polityki transportowej.

 2. Niski standard usług transportu zbiorowego zwłaszcza w wyniku stosowanych norm napełnienia pojazdów (6 – 8 pas./m2 powierzchni do stania), częstotliwości kursowania (np. w okresach międzyszczytowych) oraz jakości taboru (tramwajowego i autobusowego).

 3. Brak instytucji zarządzającej i koordynującej transport zbiorowy na poziomie metropolitalnym.

 4. Niewystarczający udział gmin w kosztach utrzymania autobusowych linii podmiejskich na terenie gmin sąsiadujących z Warszawą

 5. Brak obsługi komunikacją szynową rozwijających się dzielnic mieszkaniowych (np. Tarchomin, Wilanów).

 6. Brak sprawnych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi środkami transportu.

 7. Niewystarczające uprzywilejowanie transportu zbiorowego (tramwaj, autobus) w centralnym obszarze miasta i w korytarzach dojazdowych do centrum

 8. Zły stan techniczny infrastruktury sieci kolejowej i niska jakość usług oraz mała atrakcyjność kolei podmiejskich.

 9. Brak współpracy z prywatnymi przewoźnikami podmiejskimi zapewniającymi powiązania strefy podstołecznej z Warszawą bez obciążania budżetu i miasta i gmin podstołecznych.

 10. Długoletnie zaległości w utrzymaniu infrastruktury drogowej, powodujące alarmująco zły stan części dróg i wiaduktów.

 11. Kształt systemu drogowego Warszawy zorientowanego głównie na obsługę dojazdów do centrum miasta; zaległości w realizacji planów budowy połączeń obwodowych; w konsekwencji znaczna część ruchu tranzytowego oraz podróży międzydzielnicowych dokonywana jest w korytarzach prowadzących do centrum; niska jakość powiązań między centrami dzielnic.

 12. Niewystarczająca hierarchizacja istniejącej obecnie sieci drogowej; wiele dróg spełnia jednocześnie funkcję dróg lokalnych, podmiejskich i dróg obsługujących ruch o dalekim zasięgu

 13. Niedostateczna liczba przepraw mostowych przez Wisłę..

 14. Brak kontroli dostępu do ciągów ulicznych wyższych klas – występują kolizje i konflikty wywoływane wspólnym wykorzystywaniem przekroju drogowego przez różnych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści, samochody osobowe i ciężarowe).

 15. Brak nowoczesnego systemu zarządzania i sterowania ruchem.

 16. Niski poziom bezpieczeństwa ruchu na drogach, powodowany, między innymi: brakiem hierarchizacji układu drogowego (ruch mieszany),

 • niską pozycją BRD na liście priorytetów,

 • małą skutecznością systemu egzekwowania przepisów ruchu drogowego, w tym zwłaszcza dot. prędkości i pierwszeństwa na przejściach dla pieszych

 1. Niespójny system dróg rowerowych; brak parkingów dla rowerów.

 2. Brak karty pasażera, określającej prawa pasażera w systemie transportu zbiorowego.

 3. Żywiołowy rozwój centrów logistycznych transportu drogowego; brak nowoczesnych multimodalnych centrów logistycznych kolejowo-drogowych.

 4. Ograniczone możliwości rozwojowe lotniska im. F. Chopina i jego uciążliwość dla terenów otaczającej zabudowy mieszkaniowej.2.6.17Szanse i zagrożenia dla rozwoju systemu transportowego


SZANSE:

 1. Jednoosobowe (Prezydenta Warszawy) prawo do decydowania o kierunkach inwestowania oraz odpowiedzialność za planowanie przestrzenne i decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy i pozwoleń na budowę; daje to możliwość skoordynowanej realizacji polityki przestrzennej, w tym transportowej.

 2. Zakończenie prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

 3. Zintegrowanie (w 2006 roku) zarządzania transportem w ramach jednej jednostki miejskiej: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

 4. Utrzymywanie się wysokiej liczby użytkowników transportu zbiorowego.

 5. Możliwość bardziej efektywnego wykorzystania systemu tramwajowego, przy występujących rezerwach przepustowości i prędkości.

 6. Społeczne przyzwolenie dla wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego.

 7. Zainteresowanie opinii publicznej usprawnieniem i rozwojem transportu, zwłaszcza w związku z postępującym zatłoczeniem dróg, niedostateczną jakością transportu publicznego oraz rosnącą uciążliwością transportu samochodowego dla środowiska cywilizacyjnego (mieszkańców).

 8. Rezerwy przepustowości ulic możliwe do wykorzystania poprzez usprawnienie organizacji ruchu i wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 9. Rozwój gospodarczy Warszawy i Mazowsza, jako najbogatszego regionu Polski,

 10. Dobra kondycja finansowa miasta, umożliwiająca wzrost nakładów na rozwój transportu oraz możliwość uzyskania środków unijnych na rozwój systemu transportowego.

 11. Podpisanie porozumień z 22 gminami sąsiadującymi z Warszawą o realizację transportu publicznego (autobusowego) w tym gminach przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

 12. Podjęcie współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego w ramach porozumienia, dotyczącego organizowania transportu w obszarze aglomeracji i sposobu lepszego wykorzystania sieci kolejowej do obsługi miasta i połączeń podmiejskich.

 13. Podpisanie porozumień z Ministerstwem Infrastruktury dotyczących kierunków rozwoju układu krajowych dróg ekspresowych w Warszawie oraz zasad obsługi lotniska

 14. Rosnący potencjał prywatnych przewoźników w transporcie zbiorowym.

ZAGROŻENIA:

 1. Luki prawne – brak jednolitej ustawy o transporcie publicznym - ograniczające możliwość sprawnego zarządzania transportem publicznym w skali aglomeracji.

 2. Rozpraszanie zabudowy i dezintegracja przestrzenna miasta i aglomeracji - wzrost zapotrzebowania na transport.

 3. Wzrost motoryzacji i tendencja do użytkowania samochodów do podróży wewnątrzmiejskich; konsekwencją jest rosnące zatłoczenie dróg w Warszawie w godzinach szczytu w centralnym obszarze miasta i na niektórych drogach dojazdowych oraz wzrost negatywnych oddziaływań na środowisko.

 4. Oczekiwania społeczne, że rozwiązywanie trudności komunikacyjnych można osiągnąć przede wszystkim przez rozbudowę układu drogowo-ulicznego i parkingów (w tym w strefie śródmiejskiej) oraz metra.

 5. Częste zmiany długoterminowych planów modernizacji i rozwoju systemu transportowego i niewystarczające realizowanie uchwalonej polityki transportowej. Długotrwałość procesu przygotowania nowych przedsięwzięć odsuwająca ich realizację.

 6. Brak zatwierdzonych aktualnych dokumentów planistycznych jednoznacznie przesądzających koncepcje rozwoju przestrzennego i systemu transportowego.

 7. Podejmowanie decyzji dotyczących priorytetów inwestycyjnych bez kompleksowej analizy porównawczej społeczno-ekonomicznej efektywności konkurujących przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych.

 8. Niedostatek stabilnych źródeł finansowania; niewystarczające środki na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury transportowej co pogłębia proces jej dekapitalizacji; trudności dofinansowania transportu zbiorowego w stopniu gwarantującym odpowiedni poziom usług. Brak wieloletnich planów finansowania inwestycji.

 9. Koncentrowanie uwagi na wybranych inwestycjach infrastrukturalnych (metro, mosty i inne arterie drogowe) absorbujących środki finansowe, których znacząca część przeznaczona być powinna na utrzymanie, remonty i modernizację istniejącej infrastruktury. Grozi to dalszym pogarszaniem się stanu technicznego dróg, mostów i infrastruktury tramwajowej.

 1. Niepowodzenia w zahamowaniu i odwróceniu procesu degradacji kolei prowadzące do dalszego spadku wykorzystania kolei podmiejskiej i dalszego wzrostu użytkowania samochodów osobowych do dojazdów ze strefy podmiejskiej, szczególnie w dojazdach do centrum Warszawy.

 2. Brak zdecydowanych działań w zakresie polityki parkingowej, w tym rozszerzania strefy płatnego parkowania oraz stosowania normatywów parkingowych w planach zagospodarowania przestrzennego.

  1. Trudności we współpracy administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli; w szczególności dotyczy to transportu zbiorowego, a zwłaszcza jego finansowania.

  2. Protesty różnych środowisk przeciwko praktycznie wszystkim inwestycjom drogowym, powodujące odstąpienie władz od realizacji planowanych od lat projektów. Słabości systemu komunikowania się ze społeczeństwem.
Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna