Systemu transportowego warszawy


PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY NA LATA 2007-2013 i DALSZEPobieranie 2.71 Mb.
Strona27/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34

5PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY NA LATA 2007-2013 i DALSZE
5.1Realizacja celów strategicznych m.st. Warszawy


W „Strategii rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” sformułowano 5 celów strategicznych:

 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy (w tym cel operacyjny 1.6 Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się w mieście osób i towarów).

 2. Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej.

 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim (w tym cel operacyjny 3.1 Zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej obszaru metropolitalnego Warszawy).

 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych.

 5. Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego.

Realizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” umożliwi osiągnięcie tych celów dzięki wdrożeniu Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013. Zakłada on:

 • dążenie do równowagi pomiędzy wykorzystywaniem samochodów, transportu publicznego oraz ruchu pieszego i rowerowego w podróżach po mieście; będzie się to wyrażać w realizacji projektów w każdym z tych podsystemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań efektywnych pod względem ekonomicznym i środowiskowym,

 • działania związane z ograniczaniem ruchu samochodowego w centrum miasta i rozwijaniem transport publicznego; będzie się to wyrażać w rozwijaniu obwodowych tras drogowych i kreowaniu nowych przestrzeni dla pieszych i rozwijaniu systemu transportu rowerowego,

 • działania prowadzące do integracji elementów systemu transportu publicznego, będzie się to wyrażać m.in. w realizacji projektów parkingów w systemie Parkuj i Jedź i usprawnianiu węzłów przesiadkowych,

 • rozwijanie układu dróg wyższych klas – dróg ekspresowych (S) oraz dróg głównych ruchu przyśpieszonego (GP); umożliwi to oddzielenie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego i ruchu osobowego od ruchu towarowego oraz poprawę powiązań z układem dróg zewnętrznych,

 • zwiększenie liczby przepraw mostowych i tras drogowych przebiegających przez Wisłę, co poprawi dostępność poszczególnych rejonów miasta i będzie znacznie zmniejszać średnie długości podróży, a tym samym przyczyni się do ograniczenia natężenia ruchu, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i kosztów eksploatacyjnych.

 • poprawianie jakości transportu publicznego (projekty modernizacji i budowy tras tramwajowych, rozwijanie systemu metra, uprzywilejowanie w ruchu), który będzie decydować o sprawnym funkcjonowaniu miasta i aglomeracji z priorytetowym traktowaniem rozwoju transportu szynowego i autobusami jako uzupełnieniem systemu,

 • wprowadzanie na szerszą skalę nowoczesnych metod zarządzania systemem transportowym (systemów zarządzania ruchem, transportem publicznym, infrastrukturą drogową),

 • działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


5.2Zasięg terytorialny


Plan Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze obejmuje swym zasięgiem obszary znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta Stołecznego Warszawy oraz część obszarów aglomeracji warszawskiej. Zasięg ten wynika ze sformułowanej Polityki Transportowej i Strategii Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy.

Biorąc pod uwagę generalny cel kierunkowy uczynienia z Warszawy metropolii europejskiej o wysokiej dynamice rozwoju gospodarczego i stale wzrastającej jakości życia mieszkańców, rozwój systemu drogowego i systemu transportu publicznego będzie zapewniać sprawne powiązania w skali metropolii. Sprzyjać temu będzie: • integrowanie transportu publicznego w aglomeracji, np. poprzez wspólny system taryfowo-biletowy,

 • rozwijanie układu drogowego, w tym tras na kierunkach obwodowych i wyjazdowych z miasta,

 • zwiększenie liczby przepraw mostowych przez Wisłę,

 • usprawnienie funkcjonowania systemu kolejowego,

 • modernizowanie i rozwój systemu tramwajowego w głównych korytarzach transportowych,

 • rozwijanie systemu metra,

 • rozwijanie systemu parkingów „Parkuj i Jedź”,

 • usprawnianie systemów zarządzania ruchem indywidualnym i zbiorowym.

W szczególności, biorąc pod uwagę okres finansowania 2007-2013, istotnymi elementami określającymi zasięg terytorialny Planu będą takie projekty modernizacji i rozwoju systemu transportowego, jak:

 • Rozwój systemu parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II;

 • Modernizacja tras tramwajowych: trasy w Al. Jana Pawła II, odcinek pętla Kielecka - pętla Piaski” i trasy WZ od Cmentarza Wolskiego do Dworca Wileńskiego;

 • Budowa tras tramwajowych do osiedla Tarchomin, z Dworca Zachodniego do Wilanowa, wzdłuż ciągu ulic Krasińskiego - Budowlana;

 • Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego;

 • Budowa II linii metra - odcinków: centralnego (od Ronda Daszyńskiego do stacji Warszawa Wileńska), wschodniego (od stacji Warszawa Wileńska do Bródna, z odgałęzieniem od stacji Stadion na Gocław) i zachodniego (od Ronda Daszyńskiego na Bemowo);

 • Budowa trasy NS na odcinku od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK;

 • Budowa Trasy Mostu Północnego;

 • Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do węzła Żaba;

 • Budowa ulicy Nowo-Lazurowej na odcinku od Trasy AK do al. Jerozolimskich;

 • Budowa ulicy Czerniakowskiej - bis;

 • Budowa al. Rzeczypospolitej;

 • Budowa trasy mostowej Krasińskiego – Budowlana.
Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna