Systemu transportowego warszawy


Zadania planowane do realizacji w okresie 2007-2013 i późniejPobieranie 2.71 Mb.
Strona29/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

5.4Zadania planowane do realizacji w okresie 2007-2013 i później


Zakres działań inwestycyjnych planowanych do realizacji w okresie 2007-2013 i po roku 2013 wyznaczają następujące dokumenty:

  • „Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” przyjęta uchwałą nr LXII/1784/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku,

  • „Wieloletni program inwestycyjny Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2009 – II edycja” - przyjęta uchwałą nr LXIV/1949/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku,

  • „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” przyjęte uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy - z dnia 10 października 2006 roku

Programy działań inwestycyjnych sformułowane w „Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” zostały wykorzystane dla określenia kierunków rozwoju systemu transportowego w zakresie układu drogowego i komunikacji zbiorowej przedstawionych w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy”.

Na podstawie tych dokumentów, w Tabl. 40 przedstawiono listę niezbędnych do zrealizowania projektów dotyczących systemu transportowego. W tabeli wyróżniono inwestycje proponowane do realizacji w latach 2007-2013 (wśród nich wskazano inwestycje proponowane do zgłoszenia do dofinansowania w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013) i po tym okresie.


W tabeli przedstawiono jedynie inwestycje miejskie. Nie zawiera ona inwestycji drogowych, które będą realizowane z budżetu centralnego.

Tabl. 40. Zakres działań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2007 – 2013 i późniejLp

Nazwa projektu

Inwestycja do realizacji w okresie 2007-2013
(2015)

Inwestycja do realizacji po roku 2015

Inwestycja przewidziana do zgłoszenia do finansowania w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Jednostka odpowiedzialna za realizację

1

2

3

4

5

6

System drogowo – uliczny/inwestycje dotyczące obszaru

1

Zintegrowany system zarządzania ruchem – etap I i II

+

 

+

ZDM

2

Rozwój systemu wydzielonych pasów autobusowych

+

 
ZDM

3

Modernizacja i budowa dróg rowerowych w Warszawie

+

 

+

ZDM

4

Miejsko-akademicki system komunikacji rowerowej w Warszawie

+
+

ZDM

5

Integracja transportu rowerowego i transportu publicznego w Warszawie

+
+

+

6

Program poprawy BRD w Warszawie

+

 

+

ZDM

7

Integracja węzła przesiadkowego Dw. Centralny/Warszawa Śródmieście/Metro Centrum

+ZDM/ZTM

8

Integracja węzła przesiadkowego Dw. Zachodni

+ZDM/ZTM

9

Integracja węzła przesiadkowego Dw. Wschodni

+ZDM/ZTM

10

Integracja węzła przesiadkowego Dw. Gdański

+ZDM/ZTM

11

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Młociny

+
+

ZTM

12

System zarządzania utrzymaniem infrastruktury drogowej

+

 
ZDM

13

Rozwój strefy ograniczonego ruchu samochodowego w Śródmieściu Warszawy

+

 
ZDM

14

Rozwój strefy płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy

+

 
ZDM

System drogowo – uliczny/inwestycje o charakterze liniowym

15

Budowa Trasy N–S na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK

+
+

ZDM

16

Budowa trasy „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona – Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym

+
+

ZDM/TW

17

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Rondo Wiatraczna do połączenia z węzłem Żaba

+
+

ZDM

18

Budowa Al. Tysiąclecia - odc. Wał Miedzeszyński – Al. Stanów Zjednoczonych

+ZDM

19

Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. Węzeł Marsa – granica miasta

+ZDM

20

Budowa ul. Nowo-Lazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich

+
+

ZDM

21

Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis – odc. ul. Czerniakowska – ul. Augustówka

+
+

ZDM

22

Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego odc. Trakt Lubelski – granica miasta

+ZDM

23

Przebudowa ul. Andersa wraz z budową nowych wiaduktów nad torami PKP

+ZDM

24

Budowa Trasy Mostu Północnego

+ZDM
odcinek Modlińska – węzeł Młociny

+
+odcinek węzeł Młociny – trasa NS

+

odcinek trasa NS – trasa AK
2020


odcinek Modlińska - Płochocińska
2020


odcinek Płochocińska - Marki
202525

Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska

+ZDM

26

Budowa Trasy Siekierkowskiej odc. Bora Komorowskiego – Płowiecka

+ZDM

27

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

+ZDM

28

Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia- Cybernetyki

+ZDM

29

Modernizacja ulicy Wołoskiej odc. Rostafińskich – Cybernetyki

+ZDM

30

Modernizacja Ronda Starzyńskiego

+ZDM

31

Przebudowa układu komunikacyjnego Placu Zawiszy

+ZDM

32

Budowa ul. Krzyżanowskiego od al. Jerozolimskich do ul. Kasprzaka

+ZDM

33

Przebudowa skrzyżowania Wawelska/Żwirki i Wigury (przy Pomniku Lotników).

+ZDM

34

Przebudowa ul. Poleczki na odc. Puławska – Osmańska

+ZDM

35

Modernizacja ul. Górczewskiej odc. Młynarska – granica miasta

+ZDM

36

Budowa ciągu ulic; Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK – Cyrulików

+ZDM

37

Budowa ciągu ulic ZUSOK – Radzymińska

+ZDM

38

Budowa drugiej jezdni ul. Wilanowskiej na odc. Sobieskiego – Dolinka Służewiecka

+ZDM

39

Przebudowa ciągu ul Żagańskiej i ul. Zwolińskiej na odc. Od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej

+ZDM

40

Przebudowa estakad bielańskich

+ZDM

41

Budowa Al. Rzeczypospolitej (przedłużenia ul. Sobieskiego) od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej – bis

+
+

ZDM

42

Budowa Al. Rzeczypospolitej (przedłużenia ul. Sobieskiego) od ul. Płaskowickiej – bis do ul. Nowo-Kabackiej

+ZDM

43

Rozbudowa ul. Modlińskiej na odc. ul. Aluzyjna – granica miasta

+ZDM

44

Modernizacja ul. Modlińskiej od węzła Żerań do ul. Światowida

+ZDM

45

Modernizacja ul. Łodygowej odc. Radzymińska – granica miasta

+ZDM

46

Modernizacja (druga jezdnia) ul. Broniewskiego odc. ul. Popiełuszki – ul. Nocznickiego
2020
ZDM

47

Modernizacja ul. Krasińskiego odc. ul. Powązkowska – ul. Popiełuszki
2020
ZDM

48

Budowa ul. Św. Wincentego odc. Kondratowicza – Malborska, odc. Toruńska – Olszynki Grochowskiej
2025
ZDM

49

Budowa Traktu Nadwiślańskiego odc. Most Gdański – Trasa Mostu Północnego
2025
ZDM

50

Budowa ul. Nowo-Trockiej odc. Budowlana – Radzymińska

+ZDM

51

Budowa ul. Nowo-Lazurowej odc. Radiowa – projektowana droga S7

+ZDM

52

Budowa połączenia Rosoła – Przyczółkowa (ul. Nowo-Kabacka)

+ZDM

53

Budowa Nowo-Racławicka – Beethovena odc. Dolna – Witosa
2020
ZDM

54

Budowa ul. Płaskowickiej bis odc. ul. Płaskowickiej – ul. Przyczółkowa

+ZDM

55

Budowa przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Grójeckiej

+ZDM

56

Budowa ul. Krasińskiego odc. Powązkowska - ul. Prymasa Tysiąclecia
2020
ZDM

57

Budowa Trasy Olszynki Grochowskiej
+
ZDM
odcinek TMP – Płochocińska (gmina Nieporęt)
2030


odcinek - TMP – Trasa AK
2025


odcinek - Trasa AK - POW
203058

Budowa ulicy Tysiąclecia klasy zbiorczej na odcinku od węzła Żaba do ul. Grochowskiej

+
+

ZDM

59

Budowa ul. Marywilskiej odc. Klasyków – gr. Miasta
2020
ZDM

60

Przebudowa ul. Marywilskiej od węzła z Trasą AK do ul. Klasyków
2020
ZDM

61

Budowa ul. Maczka odc. Reymonta – Trasa S7
2020
ZDM

62

Budowa Trasy na Zaporze i ul. Nowo Zwoleńskiej odc. Zawodzie – Zwoleńska

+ZDM

63

Budowa ul. Nowo-Ziemowita odc. Klukowska – ks. Skorupki w Ząbkach
2020
ZDM

64

Budowa ul. Łabiszyńskiej odc. ul. Kondratowicza – ul. Inowłodzka
2020
ZDM

65

Budowa ul. Nowo-Białołęckiej odc. Trasa Mostu Północnego – ul. Białołęcka
2020
ZDM

66

Budowa ul. Janickiego odc. Wólczyńska – granica miasta

+ZDM

67

Budowa Ciągu Orłów Piastowskich odc. ul. Połczyńska – ul. Warszawska

+ZDM

68

Budowa ul. Czerniakowskiej-bis

+ZDM
odcinek POW – granica miasta

+

odcinek ul. Augustówka - POW
202069

Budowa ul. Mehoffera-bis - odc. ul. Światowida – ul. Marywilska

+ przesunięcie przystanku Choszczówka+ZDM

70

Budowa ul. Mańkowskiej
2020
ZDM

71

Budowa ul. Białołęckiej odc. ul. Zdziarska – ul. Mańkowska
2020
ZDM

72

Budowa przedłużenia ul. Zdziarskiej do ul. Płochocińskiej
2020
ZDM

73

Budowa ul. Olesin odc. ul. Zdziarska – ul. Mańkowska
2025
ZDM

74

Budowa ul. Proletariatczyków odc. ul. Marywilska – ul. Białołęcka
2025
ZDM

75

Budowa ul. Inowłodzkiej odc. ul. Annopol – ul. Nowo-Kowalskiego
2025
ZDM

76

Budowa ul. Nowo-Kowalskiego odc. ul. Ostródzka – ul. Malborska
2025
ZDM

77

Budowa ul. Nowo-­­­­­­­­­­­­­­Stalowej odc. ul. Szwedzka – ul. Ossowskiego
2025
ZDM

78

Budowa ul. Pratulińskiej odc. ul. Trocka – ul. Codzienna
2020
ZDM

79

Budowa ul. Nowo-Kijowskiej odc. ul. Kijowska – ul. Zabraniecka

+ZDM

80

Budowa ul. Żupniczej odc. ul. Grochowska – ul. Stanisławowska

+ZDM

81

Budowa ul. Nowo-Jagiellońskiej odc. ul. Jagiellońska – ul. Sokola
2020
ZDM

82

Budowa ul. Szaserów odc. ul. Chłopickiego – ul. Olszynki Grochowskiej

+ZDM

83

Budowa ul. Nowo-Anińskiej odc. ul. Ostrobramska – ul. Olszynki Grochowskiej

+ZDM

84

Budowa ul. Nowo-Chełmżyńska odc. ul. Chełmżyńska – ul. Żołnierska
2020
ZDM

85

Budowa ul. Nowa-Bora Komorowskiego odc. Tr. Siekierkowska – ul. Nowo-Zwoleńska
2020
ZDM

86

Budowa ul. Panny Wodnej odc. ul. Trakt Lubelski – ul. Mozaikowa.
2020
ZDM

87

Budowa ul. Mozaikowej odc. ul. Przewodowa – ul. Bysławska
2020
ZDM

88

Budowa ciągu ul. Wólczyńska – Trenów odc. ul. Czcionki – granica miasta

+ZDM

89

Budowa ul. Czcionki odc. ul. Wólczyńska – granica miasta
2020
ZDM

90

Budowa połączenia ul. Obrońców Tobruku z ul. Powstańców Śląskich
2020
ZDM

91

Budowa ul. Nowo-Błońskiej odc. ul. Powązkowska – ul. Andersa

+ZDM

92

Budowa ul. Krępowieckiego odc. ul. Obozowa – ul. Wolska
2020
ZDM

93

Budowa ciągu ul. Sowińskiego, Mszczonowska odc. ul. Wolska – Al. Jerozolimskie
2020
ZDM

94

Budowa ul. Mineralnej odc. ul. Działkowa – ul. Jutrzenki
2020
ZDM

95

Budowa ul. Tynkarskiej odc. ul. NowoLazurowa – ul. Popularna
2020
ZDM

96

Budowa przedłużenia ul. Bakalarskiej do ul. Popularnej

+ZDM

97

Budowa przedłużenia ul. Bodycha do ul. Orląt Lwowskich

+ZDM

98

Budowa przedłużenia ul. Szyszkowej odc. Al. Krakowska – ul. Na Skraju

+ZDM

99

Budowa ciągu ul. Nowo-Wirażowej

+ZDM

100

Budowa ul. Kłobuckiej

+ZDM

101

Budowa ul. Spornej odc. ul. Puławska – ul. Kinetyczna
2020
ZDM

102

Budowa ul. Hołubcowej Bis – odc. ul. Sporna - ul. Agaty
2020
ZDM

103

Budowa ul. Agaty odc. ul. Puławska – granica miasta
2020
ZDM

104

Budowa ul. Nowa Aleja KEN odc. ul. Domaniewska – al. Wilanowska, odc. Dolinka Służewiecka – ul. Wałbrzyska

+ZDM

105

Budowa ul. Nowo-Bartyckiej odc. ul Bartycka – ul. Czerniakowska Bis

+ZDM

106

Budowa przedłużenia ul. Augustówka do ul. NowoBartyckiej

+ZDM

107

Budowa ul. Nałęczowskiej odc. ul. Sobieskiego – al. Wilanowska

+ZDM

108

Budowa przedłużenia ul. Chudoby do Trasy Mostu Północnego
2020
ZDM

109

Budowa przedłużenia ul. Izbickiej do ul. Technicznej
2020
ZDM

110

Budowa przedłużenia ul. Dzieci Polskich do ul. Granicznej
2020
ZDM

111

Budowa ul. Samarytanki odc. ul. Nowo- Trocka ul. Św. Wincentego

+ZDM

112

Budowa ul. Familijnej odc. Modlińska - Trakt Nadwiślański
2025
ZDM

113

Budowa przedłużenia ul. Broniewskiego do ul. Wólczyńskiej

+ZDM

114

Budowa przedłużenia ul. Zaściankowej do ul. Sytej
2020
ZDM

115

Budowa fragmentu ul. Poloneza

+ZDM

116

Budowa przedłużenia ul. Działkowej do przedłużenia ul. Gałczyńskiegi w Raszynie

+ZDM

117

Budowa przedłużenia ul. Ordona do ul. Mszczonowskiej
2020
ZDM

118

Budowa przedłużenia ul. Prądzyńskiego do ul. Ordona

+ZDM

119

Budowa przedłużenia ul. Człuchowskiej do ul. Szeligowskiej

+ZDM

Transport publiczny – integracja systemu

120

Zintegrowany System Zarządzania Transportem Publicznym w Warszawie

+ZTM

121

Rozwój systemu parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II

+
+

ZTM

Transport publiczny – szynowy

122

Dokończenie budowy I linii metra

+ZTM

123

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 „Dworzec Gdański” i stacją PKP Warszawa Gdańska oraz Żoliborzem

+ZTM.

124

Budowa stacji metra A12 „Plac Konstytucji” i A16 „Muranów” na eksploatowanej i linii metra;
2020
ZTM

125

Budowa II linia metra odcinek pomiędzy stacją "Rondo Daszyńskiego" i stacją "Dw.Wileński"

+
+

ZTM

126

Budowa II linii metra odcinek pomiędzy stacją "Rondo Daszyńskiego" i Chrzanowem

+
+

ZTM

127

Budowa II linii metra odcinek pomiędzy stacją "Dw.Wileński" i Bródnem

+
+

ZTM

128

Budowa II linii metra, odcinek od stacji Stadion na Gocław

+
+

ZTM

129

Budowa III linii metra
2030
ZTM

130

Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jerozolimskich na odcinku pętla Gocławek – pętla Banacha

+
+

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

131

Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II na odcinku pętla Kielecka - pętla Piaski

+
+

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

132

Modernizacja trasy tramwajowej WZ, od pętli Cmentarz Wolski do Dworrca Wileńskiego

+
+

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

133

Budowa trasy tramwajowej pętla Winnica – Tarchomin - Młociny

+
+

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

134

Budowa trasy tramwajowej Tarchomin – pętla Żerań
2020
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

135

Budowa trasy tramwajowej od Dw. Zachodniego do Wilanowa

+
+

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

136

Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego

+Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

137

Budowa trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Kasprzaka
2020
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

138

Budowa trasy tramwajowej Kasprzaka - Wolska

+Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

139

Rewitalizacja taboru tramwajowego w Warszawie
+
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

140

Budowa trasy tramwajowej w ciągu Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do wschodniej granicy miasta
2030
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

141

Budowa nowej zajezdni tramwajowej
2020
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

142

Zakup taboru kolejowego na potrzeby SKM

+
+

SKM

Sp. z o.o143

Zakup taboru na potrzeby I i II linii metra

+ZTM.

144

Zakup taboru tramwajowego

+Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

145

Zakup taboru autobusowego

+Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna