Szacunki zbiorów owoców opracowane przez Ekspertów w ramach prac Zespołu kups ds. Monitorowania I Prognozowania Rynku Owoców I WarzywPobieranie 87.58 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar87.58 Kb.
Szacunki zbiorów owoców opracowane przez Ekspertów

w ramach prac Zespołu KUPS ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw


Prof. dr hab. Kazimierz Kubiak - Wstępna prognoza zbiorów w Polsce
(akt. na 4 czerwca 2007 rok)

Przebieg warunków pogodowych na przełomie 2006 i 2007 roku przez większość okresu był bardzo korzystny dla upraw sadowniczych. Wyjątkowo łagodna zima oraz ciepła słoneczna wiosna zapowiadały osiągnięcie wysokich zbiorów owoców. Zawód spotkał sadowników, gdy w wyniku incydentalnego dwukrotnego nocnego spadku temperatury w okresie kwitnienia drzew owocowych pozbawieni zostali zdecydowanej większości planowanych tegorocznych zbiorów.

W komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 kwietnia 2007r. stwierdzono, ze w okresie bardzo łagodnej zimy 2006/2007 „nie odnotowano uszkodzeń w uprawach sadowniczych i na plantacjach truskawek” .Jednocześnie sygnalizowano, że z powodu znacznego ocieplenia w marcu wznowienie wegetacji było bardzo przyspieszone. Na przeważającym obszarze kraju kwitnienie drzew owocowych rozpoczęło się już w kwietniu.

Powyższy fakt był główną przyczyną totalnych strat przymrozkowych w kwiatostanach większości gatunków owoców w tym zwłaszcza jabłoni, które zostały spowodowane znacznymi spadkami temperatur nocą na początku III dekady kwietnia i I dekady maja. Straty przymrozkowe są znacznie mniejsze w tych gatunkach i odmianach owoców, których kwitnienie nastąpiło po przejściu fali przymrozków. Przymrozki najczęściej zniszczyły pierwsze kwiatostany, z których w normalnych warunkach wyrastają najdorodniejsze owoce. Potwierdzeniem powyższego jest tegoroczny zbiór truskawek, w którym dominują drobne owoce.

Znaczna część owoców przemarzniętych podlega obecnie opadowi. Obsypują się powszechnie owoce porzeczek kolorowej i czarnej oraz agrestu i wiśni. Opad drobnych niewykształconych owoców jabłek i innych gatunków owoców nastąpi niebawem. Zmniejszy to wydatnie ostateczną masę owoców przydatnych do zbioru.

Warunki wegetacji roślin w okresie wiosny były na ogół sprzyjające z wyjątkiem wystąpienia w II i III dekadzie maja dokuczliwej suszy, lokalnych huraganów i opadów gradu. Pod koniec maja i na początku czerwca wskutek intensywnych opadów niedobór wilgoci w glebie został ograniczony. W analizowanym okresie nie wystąpiło szczególne nasilenie chorób i szkodników roślin sadowniczych.


Szacunkowe zbiory ważniejszych gatunków owoców według stanu na początku czerwca przedstawia tabela 1:
Tabela 1

Zbiory ważniejszych gatunków owoców w 2006r.Gatunki owoców

Zbiory w tys.t

2007/2006

2006

2007

Jabłonie

2305

600

26

Śliwy

94

22

23

Wiśnie

195

80

41

Truskawki

174

130

75

Maliny

52

45

87

Porzeczki ogółem

194

90

46

Porzeczki czarne

141

55

39

Porzeczki kolorowe

53

35

66

Agrest

16

12

75

Aronia

39

35

90

Źródło: Zbiory w 2006r wg GUS, prognoza 2007 wg autora opracowania

Jabłonie Straty w zbiorach jabłek szacuje się na 75-76% zbiorów ubiegłorocznych. Największe spadki temperatur nastąpiły w centralnej części kraju, w głównych rejonach upraw jabłek tj w województwie mazowieckim (2006r- 44,2% zbiorów krajowych) i w łódzkim (12,0%). Nieco mniejsze straty odnotowano w województwie lubelskim i świętokrzyskim. Wskutek przymrozków najmniej ucierpiały odmiany wcześnie kwitnące np. Jerseymac lub odmiany o długim okresie kwitnienia np. Jonagold.
Śliwy Przemarzniecie kwiatostanów śliw było jeszcze większe niż jabłoni.(ok.77%). Ich uprawy koncentrują się w województwach centralnych (44% w woj. mazowieckim i łódzkim).
Wiśnie Straty przymrozkowe wiśni, których połowa upraw przypada na województwo mazowieckie i łódzkie są znacznie mniejsze – około 60%
Maliny Straty w zbiorach malin, których 76% uprawia się w województwie lubelskim są mniejsze. Zbiory będą niższe o około 13% niż w 2006r. Jest to spowodowane późniejszym okresem ich kwitnienia.
Truskawki Szacowane straty wyniosą około ¼ zbiorów ubiegłorocznych i dotyczą głównie upraw przyspieszonych pod folią. !/3 upraw truskawek przypada na województwo mazowieckie i łódzkie.
Porzeczki czarne i kolorowe Szacuje się, że zbiory porzeczek czarnych będą o około 39-40% mniejsze niż w roku ubiegłym, porzeczek kolorowych mniejsze o około 1/3
Agrest Zbiory agrestu mogą być niższe o około ¼ niż w roku ubiegłym
Aronia Straty w zbiorach aronii będą najniższe-około 19%, co spowodowane jest późniejszym okresem kwitnienia tego gatunku

Prognoza zbiorów owoców w 2007 r. w Polsce
Nr szacunku

Termin

Jabłonie

Śliwy

Wiśnie

Powierzchnia w tys. ha

Zbiory owoców z tys. Ton

Powierzchnia w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Powierzchnia w tys. ha

Zbiory w tys. ton

3

czerwiec162,0

600,0

21,0

22,0

36,0

80,0

Prognoza zbiorów owoców z plantacji roślin jagodowych w 2007 r. w Polsce
Nr szacunku

Termin

Truskawki

Maliny

Porzeczki czarne

Porzeczki kolorowe

Agrest

Aronia

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

3

czerwiec

55,0

130,0

17,0

45,0

34,0

55,0

9,0

35,0

3,0

12,0

4,8

35,0


dr Andrzej Holewiński (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice) - Wstępna prognoza zbiorów w Polsce (aktualna na 29 maja 2007)

Prognoza zbiorów owoców w 2007 r. w Polsce
Nr szacunku

Termin

Jabłonie

Śliwy

Wiśnie

Powierzchnia w tys. ha

Zbiory owoców z tys. Ton

Powierzchnia w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Powierzchnia w tys. ha

Zbiory w tys. ton

3

maj

165

800-900

21

20-25

38


80-100


Ostateczny


Prognoza zbiorów owoców z plantacji roślin jagodowych w 2007 r. w Polsce
Nr szacunku

Termin

Truskawki

Maliny

Porzeczki czarne

Porzeczki kolorowe

Agrest

AroniaPow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton

Pow. w tys. ha

Zbiory w tys. ton


3

maj

55

140-160

18

43-35

35

90-110

8

45-50

3,5

15

5

40
Ostateczny


INFORMACJE DODATKOWE
  1. Ocena przebiegu wegetacji (w poszczególnych okresach oceny)

W okresie od 8.V do 29.V wystąpiły okresowo bardzo wysokie temperatury osiągające od 28-34°C, które przyspieszyły wegetację i generalnie sprzyjały rozwojowi roślin
  1. Ocena oddziaływania mrozów

Nie dotyczy w tym okresie
  1. Ocena oddziaływania przymrozków

W ocenianym okresie nie występowały
  1. Ocena oddziaływania gradu

Grad występował lokalnie w różnych rejonach kraju i mógł spowodować uszkodzenia zawiązków i liści w poszczególnych sadach
  1. Ocena występowania okresów suszy (niedobór opadów)

Pomimo bardzo wysokich temperatury liczne opady często burzowe w odstępach czasowych spowodowały, że nie zaobserwowano skutków suszy
  1. Ocena występowania i oddziaływania głównych chorób

W związku z wysokimi temperaturami i ograniczonymi opadami warunki dla rozwoju chorób były przeciętne
  1. Ocena występowania i oddziaływania głównych szkodników

Wysokie temperatury sprzyjały rozwojowi szkodników, sprzyjały po przyspieszeniu ich faz rozwojowych, co jest szczególnie istotne dla szkodników wielopokoleniowych np. przędziorki i mszyceProf. dr hab. Augustyn Mika (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice) - Wstępna prognoza zbiorów w Polsce (akt. na 28 maja 2007roku )
Szacunkowa prognoza zbiorów owoców z dnia 28 maja 2007 r. opracowana na podstawie lustracji sadów w regionie grójecko - wareckim i informacji nadesłanych z Wielkopolski, Podlasia i Podkarpacia. Przewidywany zbiór owoców szacowany w % stosunku do roku ubiegłego:
Drzewa owocowe:

Jabłka 30- 40%

Gruszki 30%

Śliwki 10%

Wiśnie 70%

Czereśnie - ślady owocowania

Brzoskwinie - brak plonu

Morele - brak plonu


Krzewy owocowe:

Porzeczka czarna 70 %

Porzeczka czerwona 90 %

Agrest 100 %

Maliny 110%

Truskawki 80 %

Aronia 100%

Uwagi: Gruszek dostarczą głównie odmiany Konferencja i Patent

Śliwek dostarczą odmiany Węgierka Zwykła i Węgierka Włoska

Największe zbiory jabłek można oczekiwać z odmian: Gala, Elize, Golden Delicious, Gloster. Najmniej z odmian: Lobo, Cortland i Idared


Bardziej szczegółowa ocena będzie możliwa za miesiąc
Prof. dr hab. Eberhard Makosz - Wstępna prognoza zbiorów w Polsce (akt. na 25 maja 2007)

Spodziewane zbiory owoców po przymrozkachGatunek

tys. ton

Jabłka

1 300

Gruszki

30

Śliwki

60

Wiśnie

70

Czereśnie

20

Truskawka

120

Malina

50

Porzeczka czarna

75

Agrest

15

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna