Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”Pobieranie 18.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.65 Kb.Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym nieodpłatnym szkoleniu „Agroturystyka – nowa perspektywa dla rolników”. Jest ono skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności agroturystycznej, bądź działających w tym zakresie.


Będziecie mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę m.in. na temat organizacji
i wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego oraz obiektu turystyki wiejskiej, możliwościach wsparcia finansowego podejmowanej działalności turystycznej.

Spotkanie zostanie przeprowadzone przez eksperta, który odpowie na Państwa pytania oraz udzieli praktycznych porad z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej.Termin szkolenia: 17 czerwca 2012 r. (niedziela)

Czas trwania szkolenia: od godz. 9:00 do godz. 15:00

Miejsce szkolenia: Hotel „Pod Różami”, ul. Radomska 49, 26 – 630 Jedlnia – Letnisko

Dojazd: we własnym zakresie

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 


Na zgłoszenia czekamy do 14.06.2012 r. pod numerem telefonu 48 676 20 29. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00.

Program szkolenia „Agroturystyka – nowa perspektywa dla rolników”Lp.

Temat

Liczba godzin

1.

Podstawy psychologii w agroturystyce:

- podział potrzeb człowieka- cechy przedsiębiorcy

- asertywność (akceptacja siebie i innych)

- sytuacje trudne i radzenie sobie z nimi

- samoocena cech osobowościowych do prowadzenia działalności turystycznej (test)

1

2.

Rola i znaczenie turystyki wiejskiej w rozwoju obszarów wiejskich

- podstawowe pojęcia związane z turystyką- rodzaje turystyki

- niezbędne elementy turystyki wojskiej i agroturystyki

- korzyści wynikające z rozwoju turystyki wiejskiej

-walory kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

1

3.

Działalność w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki a przepisy prawne:

- turystyka wojska a prawo działalności gospodarczej- turystyka wiejska a obowiązki podatkowe

- turystyka wiejska a wymagania prawa budowlanego

- odpowiedzialność cywilna watero dawców wiejskich

- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w turystyce wiejskiej

- turystyka wiejska a wymagania sanitarne

1

Przerwa obiadowa

4.

Organizacja i wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego i obiektu turystyki wiejskiej:

- rodzaje obiektów hotelarskich, zakwaterowanie, kategoryzacja- baza żywieniowa, produkty regionalne LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

- infrastruktura uzupełniająca część mieszkalną

1

5.

Możliwości wsparcia finansowego podejmowanej działalności turystycznej:

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

- oś IV LEADER małe projekty (wsparcie LSR „Dziedzictwo i Rozwój”

1

6.

Marketing w turystyce wiejskiej i agroturystyce:

- pojęcie marketingu

- jakość usług w turystyce wiejskiej

- segmentacja runku

- promocja reklama

1


Pobieranie 18.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna