Szanowni PaństwoPobieranie 16.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.52 Kb.


Kraków, 20 styczeń 2016 roku


Szanowni Państwo

W związku z planowanym przez Polskę przyjęciem dużych grup uchodźców z krajów arabskich, postanowiliśmy zorganizować szkolenie mające na celu przygotowanie kadr urzędów i organizacji pozarządowych do działań integrujących. Ostatnie, medialnie nagłośnione wydarzenia w Niemczech świadczą dobitnie, że takie działania prowadzić należy. Z jednej strony ważne jest właściwe i pełne przekazanie wiedzy przybyszom na temat kultury, zwyczajów i prawa kraju pobytu, z drugiej strony – przekazanie instytucjom i urzędom wiedzy na temat kultury, religii i systemów społecznych funkcjonujących w krajach arabskich. Praktyka wskazuje, że największą skuteczność działań gwarantuje współdziałanie organizacji pozarządowych z instytucjami samorządowymi i administracją rządową. W związku z tym, opracowaliśmy plan szkolenia na podstawie doświadczeń z naszych działań poza granicami Polski, wybierając takie elementy, by wiedza przekazana w trakcie szkoleń była jak najbardziej przydatna, i możliwa do praktycznego wykorzystania. Szkolenie uzyskało pozytywną opinię Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Plan szkolenia:

1a. Część wstępna

Moduł: Wprowadzenie 1h

1b. Część wykładowa 4h

- Islam jako religia i stosunek chrześcijaństwa do religii muzułmańskiej.

- Charakterystyka państwa syryjskiego i tło polityczne wydarzeń, które zmusiły Syryjczyków do opuszczenia ojczyzny

- Społeczeństwo syryjskie na tle innych społeczeństw arabskich – muzułmanie i chrześcijanie, obyczajowość, przemiany społecznopolityczne, edukacja

1c. Część warsztatowa

Moduł: Integracja 2h

Moduł: Wartości rodzinne 1h

Moduł: Bezpieczeństwo i adaptacja 2h

Moduł: Zarządzane zmianą 4h

Moduł: Rola psychologa w pracy z uchodźcami 1h

Moduł: Przeciwdziałanie dyskryminacji 4h

Moduł: Cudzoziemcy w Polsce (podstawy prawa uchodźczego i migracyjnego) 4h

Moduł: Analiza zasobów 1h

Moduł: Radzenie sobie ze stresem 4h

Moduł: Stereotypy i uprzedzenia 2h

Moduł: Co wiemy o kulturze/podsumowanie 2h

Moduł: Porównawczy 1h

Moduł: wymiana doświadczeń 1h

Moduł: Wolontariat (przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami; rekrutacja wolontariuszy; komunikacja z wolontariuszami; motywowanie i nagradzanie wolontariuszy; kryteria Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom) – 3h

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z Zakład Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, oraz z Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Agata S. Nalborczyk–dr hab. religioznawstwa (islamistyka), iranistka i arabistka, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego UW. Zajmuje się m.in. mniejszościami muzułmańskimi w Europie, sytuacją kobiety w islamie oraz obrazem islamu w Europie. Współautorka leksykonu dla dziennikarzy Nie bój się islamu, nagrodzonego Międzynarodową Nagrodą w dziedzinie Dialogu Międzyreligijnego (International Award for Interreligious Dialogue) nadaną przez Międzynarodową Unię Prasy Katolickiej.

Żaneta Oczkowska-prawnik, trener, współpracownik Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (Kraków), współpracownik Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Warszawa) członek zespołu badawczego, Fundacja Panteon Narodowy (prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych) Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dorota Ziętek - dr religioznawstwa UJ, spec. ds. mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, tematyka tożsamości, dziedzictwa kulturowego i dialogu międzyreligijnego, grant badawczy "Religijność jako element tożsamości na przykładzie wspólnot Ormian w Krakowie i we Lwowie", grant badawczy KBN przy współpracy z Uniwersytetem w Sewastopolu, Umowy Międzyrządowej pol.-ukr, (Współzależności religijnych konfesji w wielonarodowościowym regionie i międzyreligijny dialog), koordynator projektu badawczego KBN Pol-Ukr. badania religii: historia i współczesność. Uczestnik programu edukacyjnego Alma Mater TVP Kraków i badaniach Pracowni Dokumentacji Wyznań Religijnych w Polsce Współczesnej IRUJ.

Szkolenie będzie pięciodniowe – poniedziałek-piątek, od 29 lutego do 4 marca. Jesteśmy w stanie dopasować jego termin do Państwa możliwości, ze wskazaniem na pierwszą połowę marca. Elementem szkolenia są spotkania z naszymi współpracownikami i dziennikarzami którzy przebywają w rejonie Syrii, Iraku i Libanu. Poza tym - zajęcia integracyjne i wyjazd na narty. Szkolenie odbędzie się w Pensjonacie Zosia w Żegiestowie, lub Ośrodku Wczasowo-Szkoleniowym „Andrzejówka”, nieopodal Muszyny w Beskidzie Sądeckim. Zakwaterowanie w pokojach dwu-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Koordynator projektu
Artur Niemczyk

+48 668 557 948

koordynator@pokolenie.org.pl

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Polska Misja Medyczna

ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków

NIP: 676-21-66-245


Adres biura:

Cholerzyn 445, 32-060 LiszkiTel.: (+48) 12 293 40 50


www.pmm.org.pl

sekretariat@pmm.org.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna