Szanowni Państwo!Pobieranie 34.91 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar34.91 Kb.
Szanowni Państwo!

Poniższa ankieta jest częścią szerszych badań dotyczących oceny funkcjonowania turystyki w powiecie nyskim i możliwości jej rozwoju. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jednocześnie informuję iż ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą do napisania pracy badawczej (naukowej):pt. „ Możliwości rozwoju turystyki w powiecie nyskim”.

Z góry bardzo dziękuję za udział w badaniu!

Ewa Pytel


Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

Ankieta anonimowa dla turystów w związku z realizacją tematu badawczego (pracy magisterskiej) pt. „Możliwości rozwoju turystyki w powiecie nyskim”.

Proszę odznaczyć jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi!


 1. Jak długo zatrzyma się Pan/i w celach turystycznych na terenie powiatu?

weekend □ tydzień □ 3 – 5 dni □ powyżej jednego tygodnia □


 1. Z kim Pan/i przyjechał/a?

sam □ ze znajomymi □ z rodziną □ □ inne, jakie?……………..


 1. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i przyjechać do tego regionu?

wypoczynek nad jeziorem □ uprawianie sportów wodnych □

zwiedzanie ciekawych miejsc, zabytków □ spotkanie z rodziną □ wędkarstwo □ sprawy biznesowe □ □ inne………………
 1. Czy ma Pan/i zamiar odwiedzić lub też odwiedził/a już ciekawe miejsca i zabytki turystyczne powiatu? TAK □ NIE □

Jeśli tak, to proszę je wymienić:...................................................................................... .....................………………………………………………………......................................

 1. Jeżeli przyjechał/a Pan/i na więcej niż jeden dzień, to gdzie Pan/i nocuje?

w ośrodku wypoczynkowym □ pod namiotem □ w przyczepie campingowej □

w domku turystycznym □ w hotelu □ w pensjonacie □ w pokoju gościnnym □ w gospodarstwie agroturystycznym □ □ inne, jakie?....................

Proszę podać miejscowość, w której się Pan/i zatrzymał/a?.........................................


 1. Jak ocenia Pan/i standard bazy noclegowej ( jej stan techniczny, wyposażenie, obsługę, zróżnicowanie, komfort, itp.) w skali od 1-5 ( gdzie 1 oznacza bardzo słabo, 2 oznacza słabo, 3 oznacza średnio, 4 oznacza dobrze, a 5 oznacza bardzo dobrze)?

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Dlaczego tak Pan/i uważa?.....................................................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Gdzie Pan/i je posiłki?

w restauracji □ na stołówce □ w barze szybkiej obsługi □ u rodziny □ sami przygotowujemy posiłki □ □ inne, jakie?....................................


 1. Jak oceni Pan/i bazę żywieniową (wyposażenie, zakres oferty, obsługa, wygląd wnętrza) w skali od 1-5 ( gdzie 1 oznacza bardzo słabo, 2 oznacza słabo, 3 oznacza średnio, 4 oznacza dobrze, a 5 oznacza bardzo dobrze)?

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Co należy zdaniem Pana/i poprawić?.....................................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Czy korzysta Pan/i lub zamierza skorzystać z bazy towarzyszącej ( z basenów, boisk, siłowni, solarium, fryzjera, sauny, itp.)? TAK □ NIE □

Jeśli tak to proszę wymienić z jakich urządzeń i usług pragnie Pan/i skorzystać?....................................................................................................................................


 1. Jak Pan/i ocenia bazę towarzyszącą w skali od 1-5 (skala tak jak w pytaniu 8)?

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Co należałoby w niej zmienić w niej zmienić?.......................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Jak ocenia Pan/i dostępność komunikacyjną powiatu i jego atrakcyjnych turystycznie miejscowości ( oznakowanie, parkingi, stacje benzynowe, kursy PKS-u i PKP, stan dróg) w skali od 1-5 (skala tak jak w pytaniu 8)?

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □


 1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o tym regionie turystycznym?

od znajomych □ od rodziny □ z gazet □ w biurze podróży □ w Internecie □ □ inne, jakie?........................………….

 1. Czy spotkał się Pan/i z promocja tego regionu? TAK □ NIE □

Jeśli tak, to proszę zakreślić jaka to była forma:

□ informacja w prasie □ drukowane ulotki, foldery

□ informacja w radiu □ informacja w internecie □ inne, jakie?......................


 1. Co zdaniem Pana/i należy zmienić w ofercie turystycznej regionu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

 1. Czy zamierza Pan/i odwiedzić ten powiat jeszcze raz?

TAK □ NIE □ NIE WIEM □


 1. Czy uważa Pan/i że ten region jest atrakcyjny turystycznie? Oceń w skali od 1 -10, gdzie 1 oznacza najmniejszą atrakcyjność, a 10 największą atrakcyjność.

Proszę wymienić powody takiej oceny:..................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DANE PERSONALNE


 1. Miejsce zamieszkania( gmina i województwo)……………………………………..

 2. Płeć: kobieta □ mężczyzna □

 3. Wykształcenie: podstawowe □ zawodowe □ średnie □ wyższe □

 4. Wiek: poniżej 18 lat □ 19-30 □ 31-40 □ 41-50 □ powyżej 50 □

 5. Odległość miejsca pobytu od miejsca zamieszkania(km):…………………………..


Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

Ankieta anonimowa dla mieszkańców w związku z realizacją tematu badawczego (pracy magisterskiej) pt. „Możliwości rozwoju turystyki w powiecie nyskim”.

Proszę zakreślić jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi!


 1. Czy uważa Pan/i powiat nyski za atrakcyjny dla turystów? TAK □ NIE □

Jeśli tak to proszę wymienić elementy decydują o tej atrakcyjności: ...…………………………………………………………………………………………….
2. Co według Pana/i i jak bardzo ma wpływ na ruch turystyczny w powiecie? Oceń w skali od 1-5, gdzie, 0 oznacza brak wpływu, 1 oznacza najmniejszy wpływ, 2 oznacza mały wpływ, 3 oznacza średni wpływ, 4 oznacza duży wpływ, a 5 największy wpływ.

walory turystyczne □ dostępność komunikacyjna □ baza żywieniowa □

baza gastronomiczna □ baza towarzysząca □


 1. Czy uważa Pan/i, że powiat nyski dysponuje odpowiednim zapleczem noclegowym służącym turystą? TAK □ NIE □ NIE MAM ZDANIA □

Jak ocenia Pan/i sieć placówek gastronomicznych działających w miejscu Pana/i zamieszkania?

-wystarczająca pod względem liczby TAK □ NIE □

-małe zróżnicowanie rodzajowe TAK □ NIE □

-jakich placówek gastronomicznych brakuje Pana/i zdaniem?…………………………........................................................................................


 1. Czy uważa Pan/i, że działająca w miejscu zamieszkania Pana/i sieć obiektów towarzyszących (tzw. basenów, boisk, siłowni, solarium, fryzjera, itp.) jest wystarczająca? TAK □ NIE □

Jeśli nie, to jakich obiektów brakuje Pana/i zdaniem?...........................................................

................................................................................................................................................. 1. Jak ocenia Pan/i dostępność komunikacyjną (oznakowanie, parkingi, stacje benzynowe, kursy PKS-u i PKP, stan dróg)? Oceń w skali od 1-5 (gdzie 1 oznacza bardzo słabo, 2 oznacza słabo, 3 oznacza średnio, 4 oznacza dobrze, a 5 oznacza bardzo dobrze).

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 1. Jaki jest Pana/i stosunek do odwiedzających ten region( powiat) turystów?

pozytywny □ negatywny □ obojętny □


 1. Czy uważa Pan/i, że turystyka może być dla powiatu i jego gminy czynnikiem

kształtującym rozwój społeczno- gospodarczy? TAK □ NIE □

Proszę podać powody wybranego stwierdzenia:.....................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Czy zauważa Pan/i zaangażowanie władz lokalnych i samorządowych w rozwój turystyki w regionie? TAK □ NIE □ NIE WIEM □
 1. Według Pana/i wielkość ruchu turystycznego w powiecie jest:

duża □ średnia □ mała □ nie potrafię stwierdzić □


 1. Oceń w skali od 1-5 atrakcyjność turystyczną powiatu nyskiego, ( gdzie 1 oznacza brak atrakcyjności, 2 – małą atrakcyjność,3 - średnią, 4 - dobrą i 5 bardzo dobrą)

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Dlaczego Pan/i tak uważa?.....................................................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Co zdaniem Pana/i należy zrobić aby powiat nyski był atrakcyjniejszy niż obecnie?..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Czy według Pana/i J. Paczkowskie może być centrum turystyki wypoczynkowej?

TAK □ NIE □

    1. Czy władze samorządowe powiatu informują mieszkańców o planach związanych z rozwojem turystyki? TAK □ NIE □
    1. Jak ocenia Pan/i działania władz lokalnych (gminnych i powiatu) na rzecz promocji tego regionu? Oceń w skali od 1-5 ( 1 oznacza bardzo słabo, 2 oznacza słabo, 3 oznacza średnio, 4 oznacza dobrze, a 5 oznacza bardzo dobrze).

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □

Z jakimi działaniami promującymi region (powiat) zetknął się Pan/i? Proszę podać przykłady:…………………………………………………………………………..............DANE PERSONALNE


 1. Miejsce zamieszkania( gmina i województwo)…………………………………….....

 2. Płeć: kobieta □ mężczyzna □

 3. Wykształcenie: podstawowe □ zawodowe □ średnie □ wyższe □

 4. Wiek: poniżej 18 lat □ 19-30 □ 31-40 □ 41-50 □ powyżej 50 □

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna