Szanowny Panie Prezydencie, członkowie Rządu Republiki Słowacji, posłowiePobieranie 14.41 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.41 Kb.
Słowacki Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwraca się również do wszystkich pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy w Polsce z prośbą o włączenie się do akcji pisania listów do Prezydenta Słowacji, członków Rządu i Parlamentu oraz do Ministra Zdrowia. W tym celu został przygotowany wzór listu, który należy wysłać na wskazane pod nim adresy email. List został przetłumaczony na język polski, a do przesyłki należy dołączyć obie wersje językowe.

Z informacji z ostatniej chwili wiadomo, że akcja wysyłania maili rozpoczęła się już na szeroką skalę na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Możemy dołączyć i my.

Oto treść listu w języku polskim, a pod nim znajduje się wersja słowacka (obie należy wkleić w treść maila):

Szanowny Panie Prezydencie, członkowie Rządu Republiki Słowacji, posłowie


do Parlamentu, Pani Minister Zdrowia.
Pozwólcie, abym jako obywatelka/obywatel Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej stanowczo zaprotestowała/zaprotestował przeciwko stanowi bezprawia, w jakim znalazły się dziesiątki tysięcy pielęgniarek i położnych na Słowacji.
Jak to jest możliwe, że jesteście głusi i ślepi na bezprawne działania, że dopuściliście sytuacji, w której prywatny inwestor w zakładach opieki zdrowotnej i ośrodkach pomocy społecznej może działać według własnych koncepcji, łamiąc prawo Republiki Słowacji, jak również Unii Europejskiej, czyniąc ze swoich pracowników niewolników, zastraszać ich, wymuszać posłuszeństwo, upokarzać i poniżać ich ludzką godność? Dlaczego do chwili obecnej nikt z Was nie wystąpił z wyraźnym sygnałem, że Słowacja jest państwem prawa, a ustawa jest „świętym dokumentem“, i że wyciągacie konsekwencje wobec takiego traktowania pracowników? Jak to jest możliwe, że do chwili obecnej więcej niż 130 pielęgniarek zostało zwolnionych z pracy tylko dlatego, że sprzeciwiły się tym praktykom?
Jako obywatelka/obywatel Polski i Unii Europejskiej czuję się zagrożona/zagrożony stanem, w jakim znalazło się prawo i jego egzekwowanie na Słowacji. Dlatego stanowczo żądam, aby Słowacja, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, spełniało swoje zobowiązania i powinności wynikające z tego członkowstwa, aby chroniło praworządności i dało całej społeczności europejskiej jasny sygnał, że wspomniane łamanie prawa zostanie natychmiast zażegnane.
W przeciwnym razie, jako obywatel Unii Europejskiej zwrócę się do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego z żądaniem, aby instytucje te stanowczo zaprotestowały przeciwko takim praktykom, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym i cywilizowanym społeczeństwie.
Z poważaniem,

(Miasto i data)


Vážený pán prezident SR, členovia vlády SR, poslanci Národnej rady SR, pani ministerka zdravotníctva SR.
Dovoľte mi, aby som ako občan Poľskej republiky a zároveň Európskej únie ostro protestoval proti bezprávnemu stavu, v ktorom sa ocitli desiatky tisíc sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku.
Ako je možné, že ste hluchí a slepí pred nezákonným konaním, že ste dopustili to, aby súkromný investor v zdravotníckych i nezdravotníckych zariadeniach mohol konať podľa svojej vlastnej vôle, pošliapavať zákony SR, ako aj EÚ, narábať so svojimi zamestnancami ako s otrokmi, zastrašovať ich, vydierať, dehonestovať a ponižovať ich ľudskú dôstojnosť? Prečo ste doteraz nevystúpili a nedali rázne najavo, že Slovenská republika je právny štát a zákon v nej je posvätný, tým, že vyvodíte dôsledky voči takémuto konaniu? Ako je možné, že k dnešnému dňu viac ako 130 sestier prepustili len preto, že sa nepodvolili týmto praktikám?
Ako občan Poľskej republiky a EÚ sa cítim byť ohrozený stavom, v akom sa ocitlo právo a jeho vymožiteľnosť na Slovensku. Preto dôrazne žiadam, aby ste si ako členský štát EÚ plnili svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce vám z členstva v únii, obhájili zákonnosť a dali celej Európe jasne najavo, že toto konanie nezostane bez povšimnutia a okamžite zasiahnete.
V opačnom prípade sa ako občan EÚ obrátim na Európsku radu a Európsky parlament, aby rázne zakročili proti praktikám, ktoré nepatria do demokratického a civilizovaného spoločenstva.
S pozdravom

Podpis
(Mesto a dátum)


Adresy email, na które należy odesłać list w obu wersjach językowych:

Kancelaria Prezydenta Republiki Słowacji: informacie@prezident.sk

Kancelaria Rządu Słowacji: urad@vlada.gov.sk

Dział Informacji Parlamentu Słowacji: info@nrsr.skKancelaria Parlamentu Słowacji: podatelna@nrsr.sk

Kancelaria Ministerstwa Zdrowia Słowacji: office@health.gov.sk
: plk
plk -> Current Report No. 4/2013 January 24th 2013 Subject: Notification under Art. 69 of the Act on Public Offering
plk -> Anatomia grupy
plk -> Informacja prasowa Kolejny etap modernizacji linii e 59 we Wrocławiu Modernizacja linii e 59 z Wrocławia do Poznania na terenie miasta obejmuje osiem wiaduktów, półkilometrowy most nad Odra oraz przystanki I stacje
plk -> Burmistrz Miasta I Gminy Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach oraz Menachem Daum I Oren Rudavsky (usa)
plk -> Wykresy Gantta
plk -> Pkp polskie Linie Kolejowe S. A. Biuro Komunikacji I Promocji Zespół rzecznika prasowego
plk -> Istota struktury organizacyjnej
plk -> Zmiana w organizacji (konspekt wykładu z tezami) Change or die
plk -> Konferencja naukowo-szkoleniowa perspektywy rozwoju

Pobieranie 14.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna